Tra cứu thông tin doanh nghiệp

Các doanh nghiệp tại Huyện Châu Thành A

CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN DầU YếN PHúC

Mã số thuế: CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN DầU YếN PHúC - Đại diện pháp luật: Trương Thị Hồng Yến
Địa chỉ: Số 19, ấp Trường Hòa, Xã Trường Long A, Huyện Châu Thành A, Tỉnh Hậu Giang

CHI NHáNH DOANH NGHIệP Tư NHâN TRò CHơI ĐIệN Tử GIảI TRí Mỹ CHI

Mã số thuế: CHI NHáNH DOANH NGHIệP Tư NHâN TRò CHơI ĐIệN Tử GIảI TRí Mỹ CHI - Đại diện pháp luật: Phạm Văn Khởi
Địa chỉ: Số nhà 124/135, ấp Tân Phú, Thị Trấn Cái Tắc, Huyện Châu Thành A, Tỉnh Hậu Giang

CHI NHáNH DOANH NGHIệP Tư NHâN TRò CHơI ĐIệN Tử GIảI TRí Mỹ CHI TạI CHâU THàNH A

Mã số thuế: CHI NHáNH DOANH NGHIệP Tư NHâN TRò CHơI ĐIệN Tử GIảI TRí Mỹ CHI TạI CHâU THàNH A - Đại diện pháp luật: Phạm Văn Khởi
Địa chỉ: Số 2/430, ấp Nhơn Thuận 1, Xã Nhơn nghĩa A, Huyện Châu Thành A, Tỉnh Hậu Giang

CôNG TY TNHH MTV ĐIệN Tử HồNG ANH - CHI NHáNH CHâU THàNH A

Mã số thuế: CôNG TY TNHH MTV ĐIệN Tử HồNG ANH - CHI NHáNH CHâU THàNH A - Đại diện pháp luật: Cao Lê Thiên Thu
Địa chỉ: ấp 3B, Xã Tân Hòa, Huyện Châu Thành A, Tỉnh Hậu Giang

CôNG TY TNHH MTV Tư VấN XâY DựNG MAI NGUYễN

Mã số thuế: CôNG TY TNHH MTV Tư VấN XâY DựNG MAI NGUYễN - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Bình
Địa chỉ: Số 162A ấp Phú Thạnh, Xã Tân Phú Thạnh, Huyện Châu Thành A, Tỉnh Hậu Giang

Doanh Nghiệp Tư Nhân Game Nguyễn Thảo- Chi Nhánh 8

Mã số thuế: Doanh Nghiệp Tư Nhân Game Nguyễn Thảo- Chi Nhánh 8 - Đại diện pháp luật: Lê Văn Nhỏ
Địa chỉ: ấp Nhơn Lộc, Thị trấn Một Ngàn, Huyện Châu Thành A, Tỉnh Hậu Giang

Doanh Nghiệp Tư Nhân Game Nguyễn Thảo- Chi Nhánh 9

Mã số thuế: Doanh Nghiệp Tư Nhân Game Nguyễn Thảo- Chi Nhánh 9 - Đại diện pháp luật: Lê Văn Nhỏ
Địa chỉ: ấp Trường Hòa, Xã Trường Long Tây, Huyện Châu Thành A, Tỉnh Hậu Giang

Doanh Nghiệp Tư Nhân Đỗ Văn Quân

Mã số thuế: Doanh Nghiệp Tư Nhân Đỗ Văn Quân - Đại diện pháp luật: Đỗ Văn Quân
Địa chỉ: ấp Nhơn Thuận 1B, Xã Nhơn nghĩa A, Huyện Châu Thành A, Tỉnh Hậu Giang

Công Ty CP Đầu Tư Xây Dựng Thương Mại Đại Thiên Lộc

Mã số thuế: Công Ty CP Đầu Tư Xây Dựng Thương Mại Đại Thiên Lộc - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Khiết
Địa chỉ: Số 118, quốc lộ 1A, Xã Tân Phú Thạnh, Huyện Châu Thành A, Tỉnh Hậu Giang

Công Ty TNHH Mtv Điện Tử Hồng Anh - Chi Nhánh Châu Thành A

Mã số thuế: Công Ty TNHH Mtv Điện Tử Hồng Anh - Chi Nhánh Châu Thành A - Đại diện pháp luật: Cao Lê Thiên Thu
Địa chỉ: Đường Chiêm Thành Tấn, Thị trấn Một Ngàn, Huyện Châu Thành A, Tỉnh Hậu Giang

Doanh Nghiệp Tư Nhân Game Nguyễn Thảo - Chi Nhánh 3

Mã số thuế: Doanh Nghiệp Tư Nhân Game Nguyễn Thảo - Chi Nhánh 3 - Đại diện pháp luật: Lê Văn Nhỏ
Địa chỉ: ấp Trường Hoà A, Xã Trường Long A, Huyện Châu Thành A, Tỉnh Hậu Giang

Doanh Nghiệp Tư Nhân Game Nguyễn Thảo - Chi Nhánh 7

Mã số thuế: Doanh Nghiệp Tư Nhân Game Nguyễn Thảo - Chi Nhánh 7 - Đại diện pháp luật: Lê Văn Nhỏ
Địa chỉ: Số 188, ấp Trường Phước, Xã Trường Long Tây, Huyện Châu Thành A, Tỉnh Hậu Giang

Doanh Nghiệp Tư Nhân Game Nguyễn Thảo - Chi Nhánh 2

Mã số thuế: Doanh Nghiệp Tư Nhân Game Nguyễn Thảo - Chi Nhánh 2 - Đại diện pháp luật: Lê Văn Nhỏ
Địa chỉ: ấp Thường Hiệp A, Xã Trường Long A, Huyện Châu Thành A, Tỉnh Hậu Giang

Doanh Nghiệp Tư Nhân Game Nguyễn Thảo - Chi Nhánh 1

Mã số thuế: Doanh Nghiệp Tư Nhân Game Nguyễn Thảo - Chi Nhánh 1 - Đại diện pháp luật: Lê Văn Nhỏ
Địa chỉ: ấp 4A, Xã Tân Hòa, Huyện Châu Thành A, Tỉnh Hậu Giang

Doanh Nghiệp Tư Nhân Game Nguyễn Thảo - Chi Nhánh 5

Mã số thuế: Doanh Nghiệp Tư Nhân Game Nguyễn Thảo - Chi Nhánh 5 - Đại diện pháp luật: Lê Văn Nhỏ
Địa chỉ: ấp Trường Thọ A, Xã Trường Long Tây, Huyện Châu Thành A, Tỉnh Hậu Giang

Doanh Nghiệp Tư Nhân Game Nguyễn Thảo - Chi Nhánh 4

Mã số thuế: Doanh Nghiệp Tư Nhân Game Nguyễn Thảo - Chi Nhánh 4 - Đại diện pháp luật: Lê Văn Nhỏ
Địa chỉ: ấp 3B, Xã Tân Hòa, Huyện Châu Thành A, Tỉnh Hậu Giang

Chi Nhánh 5 - Công Ty TNHH Một Thành Viên Thương Mại Dầu Khí Rạng Vân

Mã số thuế: Chi Nhánh 5 - Công Ty TNHH Một Thành Viên Thương Mại Dầu Khí Rạng Vân - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thành Tiến
Địa chỉ: Số 19 ấp Trường Hòa, Xã Trường Long A, Huyện Châu Thành A, Tỉnh Hậu Giang

Hợp tác xã Nông nghiệp Hiếu Lực

Mã số thuế: Hợp tác xã Nông nghiệp Hiếu Lực - Đại diện pháp luật: Đặng Quốc Lực
Địa chỉ: 48 ấp Trường Hiệp A, Xã Trường Long A, Huyện Châu Thành A, Tỉnh Hậu Giang

Công Ty TNHH Mtv Điện Tử Hồng Anh - Chi Nhánh Châu Thành A

Mã số thuế: Công Ty TNHH Mtv Điện Tử Hồng Anh - Chi Nhánh Châu Thành A - Đại diện pháp luật: Cao Lê Thiên Thu
Địa chỉ: ấp 2B, Xã Tân Hòa, Huyện Châu Thành A, Tỉnh Hậu Giang

Doanh Nghiệp Tư Nhân Thương Mại Dịch Vụ Thiên Lộc

Mã số thuế: Doanh Nghiệp Tư Nhân Thương Mại Dịch Vụ Thiên Lộc - Đại diện pháp luật: Huỳnh Minh Đảo
Địa chỉ: Số 341, ấp Láng Hầm A, Thị Trấn Rạch Gòi, Huyện Châu Thành A, Tỉnh Hậu Giang

Công Ty TNHH De Heus - Chi Nhánh Hậu Giang

Mã số thuế: Công Ty TNHH De Heus - Chi Nhánh Hậu Giang - Đại diện pháp luật: Lê Văn út Lớn
Địa chỉ: Đường số 3 Khu dân cư Tân Phú Thạnh, Giai đoạn 1, Xã Tân Phú Thạnh, Huyện Châu Thành A, Tỉnh Hậu Giang

Chi Nhánh Công Ty TNHH Một Thành Viên Nguyễn Đan Hậu Giang

Mã số thuế: Chi Nhánh Công Ty TNHH Một Thành Viên Nguyễn Đan Hậu Giang - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Chiến
Địa chỉ: Láng Hầm C, Xã Thạnh Xuân, Huyện Châu Thành A, Tỉnh Hậu Giang

Công Ty TNHH Bột Giặt Gia Bảo

Mã số thuế: Công Ty TNHH Bột Giặt Gia Bảo - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thanh Vũ
Địa chỉ: Số 811 Long An B, Thị Trấn Cái Tắc, Huyện Châu Thành A, Tỉnh Hậu Giang

Công Ty TNHH Một Thành Viên Phân Phối Kiến Phát

Mã số thuế: Công Ty TNHH Một Thành Viên Phân Phối Kiến Phát - Đại diện pháp luật: Quách Thiện Dũng
Địa chỉ: Số 176 ấp Phú thạnh, Xã Tân Phú Thạnh, Huyện Châu Thành A, Tỉnh Hậu Giang

Doanh Nghiệp Tư Nhân Hải Sản Thiên ân

Mã số thuế: Doanh Nghiệp Tư Nhân Hải Sản Thiên ân - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Sóc
Địa chỉ: Số 244 ấp Long An, Thị Trấn Cái Tắc, Huyện Châu Thành A, Tỉnh Hậu Giang

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Thương Mại Xây Dựng Nguyễn Mai

Mã số thuế: Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Thương Mại Xây Dựng Nguyễn Mai - Đại diện pháp luật: Mai Thanh Kiều
Địa chỉ: Số 157, ấp Tân Thạnh Tây, Xã Tân Phú Thạnh, Huyện Châu Thành A, Tỉnh Hậu Giang

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Thương Mại Xuất Nhập Khẩu Hưng Phát

Mã số thuế: Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Thương Mại Xuất Nhập Khẩu Hưng Phát - Đại diện pháp luật: Trần Tuấn Em
Địa chỉ: Số 295, ấp Trường Thọ A, Xã Trường Long Tây, Huyện Châu Thành A, Tỉnh Hậu Giang

Công Ty TNHH Một Thành Viên Thương Mại Và Dịch Vụ Hùng Hậu

Mã số thuế: Công Ty TNHH Một Thành Viên Thương Mại Và Dịch Vụ Hùng Hậu - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thanh Hùng
Địa chỉ: ấp Phú Thạnh, Xã Tân Phú Thạnh, Huyện Châu Thành A, Tỉnh Hậu Giang

Công Ty TNHH Đức Trường Chi Nhánh Hậu Giang

Mã số thuế: Công Ty TNHH Đức Trường Chi Nhánh Hậu Giang - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: ấp 2, Thị trấn Bảy ngàn, Huyện Châu Thành A, Tỉnh Hậu Giang

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Thương Mại Dịch Vụ Dầu Khí

Mã số thuế: Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Thương Mại Dịch Vụ Dầu Khí - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Số 459 ấp Tân Phú A, Thị Trấn Cái Tắc, Huyện Châu Thành A, Tỉnh Hậu Giang