Tra cứu thông tin doanh nghiệp

Các doanh nghiệp tại Hậu Giang

CôNG TY TNHH MTV XâY DựNG - THươNG MạI TRUNG NHâN

Mã số thuế: CôNG TY TNHH MTV XâY DựNG - THươNG MạI TRUNG NHâN - Đại diện pháp luật: Nguyễn Ngọc Trung
Địa chỉ: Số 235 ấp Phú Xuân, Thị trấn Mái Dầm, Huyện Châu Thành, Tỉnh Hậu Giang

CôNG TY TNHH DịCH Vụ XâY DựNG THươNG MạI GIA BảO

Mã số thuế: CôNG TY TNHH DịCH Vụ XâY DựNG THươNG MạI GIA BảO - Đại diện pháp luật: Phan Văn Vũ
Địa chỉ: Số 71 ấp Đông Thuận, Thị trấn Ngã sáu, Huyện Châu Thành, Tỉnh Hậu Giang

CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN NGUYễN TRâN

Mã số thuế: CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN NGUYễN TRâN - Đại diện pháp luật: Võ Hoàng Bảo
Địa chỉ: Chợ xã Long Phú, ấp Long Hòa 1,, Thị Xã Long Mỹ, Tỉnh Hậu Giang

CôNG TY TNHH MTV TM - DV ĐạT LAM

Mã số thuế: CôNG TY TNHH MTV TM - DV ĐạT LAM - Đại diện pháp luật: Huỳnh Ngọc Khuê
Địa chỉ: Số 52 ấp Vĩnh Qươí, Xã Vĩnh Tường, Huyện Vị Thủy, Tỉnh Hậu Giang

CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN DầU YếN PHúC

Mã số thuế: CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN DầU YếN PHúC - Đại diện pháp luật: Trương Thị Hồng Yến
Địa chỉ: Số 19, ấp Trường Hòa, Xã Trường Long A, Huyện Châu Thành A, Tỉnh Hậu Giang

CHI NHáNH DOANH NGHIệP Tư NHâN TRò CHơI ĐIệN Tử GIảI TRí Mỹ CHI

Mã số thuế: CHI NHáNH DOANH NGHIệP Tư NHâN TRò CHơI ĐIệN Tử GIảI TRí Mỹ CHI - Đại diện pháp luật: Phạm Văn Khởi
Địa chỉ: Số nhà 124/135, ấp Tân Phú, Thị Trấn Cái Tắc, Huyện Châu Thành A, Tỉnh Hậu Giang

CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN DịCH Vụ XâY DựNG THươNG MạI HạNH DUYêN

Mã số thuế: CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN DịCH Vụ XâY DựNG THươNG MạI HạNH DUYêN - Đại diện pháp luật: Trương Văn Vũ
Địa chỉ: E31, ấp Thuận Hưng, khu vượt lũ, Thị trấn Ngã sáu, Huyện Châu Thành, Tỉnh Hậu Giang

CHI NHáNH TạI TỉNH HậU GIANG - CôNG TY Cổ PHầN CHUỗI THựC PHẩM TH

Mã số thuế: CHI NHáNH TạI TỉNH HậU GIANG - CôNG TY Cổ PHầN CHUỗI THựC PHẩM TH - Đại diện pháp luật: Nguyễn Đức Nam
Địa chỉ: Số 78, 80 Trưng Trắc, khu vực 2, Phường I, Tp Vị Thanh, Tỉnh Hậu Giang

Hợp Tác Xã Nông Nghiệp Thiên Đức

Mã số thuế: Hợp Tác Xã Nông Nghiệp Thiên Đức - Đại diện pháp luật: Dương Văn Cao
Địa chỉ: ấp Đông Mỹ, Thị trấn Ngã sáu, Huyện Châu Thành, Tỉnh Hậu Giang

CHI NHáNH CôNG TY TNHH THươNG MạI DịCH Vụ CAO CấP VIệT TạI HậU GIANG - CửA HàNG TIệN LợI 5

Mã số thuế: CHI NHáNH CôNG TY TNHH THươNG MạI DịCH Vụ CAO CấP VIệT TạI HậU GIANG - CửA HàNG TIệN LợI 5 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Hùng Cường
Địa chỉ: Đường Hùng Vương, Thị trấn Ngã sáu, Huyện Châu Thành, Tỉnh Hậu Giang

CHI NHáNH DOANH NGHIệP Tư NHâN TRò CHơI ĐIệN Tử GIảI TRí Mỹ CHI - TạI PHụNG HIệP

Mã số thuế: CHI NHáNH DOANH NGHIệP Tư NHâN TRò CHơI ĐIệN Tử GIảI TRí Mỹ CHI - TạI PHụNG HIệP - Đại diện pháp luật: Phạm Văn Khởi
Địa chỉ: Số nhà 183, ấp Tần Vu 3, Xã Thạnh Hoà, Huyện Phụng Hiệp, Tỉnh Hậu Giang

CHI NHáNH DOANH NGHIệP Tư NHâN TRò CHơI ĐIệN Tử GIảI TRí Mỹ CHI - THị Xã NGã 7

Mã số thuế: CHI NHáNH DOANH NGHIệP Tư NHâN TRò CHơI ĐIệN Tử GIảI TRí Mỹ CHI - THị Xã NGã 7 - Đại diện pháp luật: Phạm Văn Khởi
Địa chỉ: Số 12, Đoàn Văn Chia, khu vực 3, Phường Ngã Bảy, Thị Xã Ngã Bảy, Tỉnh Hậu Giang

CôNG TY TNHH MTV VậN TảI NGUYễN XáI

Mã số thuế: CôNG TY TNHH MTV VậN TảI NGUYễN XáI - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Xái
Địa chỉ: ấp Tân Bình 1,, Thị Xã Long Mỹ, Tỉnh Hậu Giang

DOANH NGHIệP Tư NHâN Cơ KHí THôNG THáI

Mã số thuế: DOANH NGHIệP Tư NHâN  Cơ KHí THôNG THáI - Đại diện pháp luật: Nguyễn Minh Thông
Địa chỉ: Đường Võ Nguyên Giáp, ấp 7, Xã Vị Trung, Huyện Vị Thủy, Tỉnh Hậu Giang

CôNG TY TNHH ĐầU Tư XâY DựNG 638

Mã số thuế: CôNG TY TNHH ĐầU Tư XâY DựNG 638 - Đại diện pháp luật: Huỳnh Thanh Bon
Địa chỉ: Đường Đồng Khởi, Thị trấn Ngã sáu, Huyện Châu Thành, Tỉnh Hậu Giang

CHI NHáNH 6 - DOANH NGHIệP Tư NHâN DịCH Vụ TRò CHơI ĐIệN Tử TấN HùNG

Mã số thuế: CHI NHáNH 6 - DOANH NGHIệP Tư NHâN DịCH Vụ TRò CHơI ĐIệN Tử TấN HùNG - Đại diện pháp luật: Đoàn Văn Triều
Địa chỉ: Đường Đinh Bộ Lĩnh, ấp Thạnh Phú, Xã Hoả Lựu, Tp Vị Thanh, Tỉnh Hậu Giang

CHI NHáNH DOANH NGHIệP Tư NHâN TRò CHơI ĐIệN Tử GIảI TRí Mỹ CHI TạI CHâU THàNH A

Mã số thuế: CHI NHáNH DOANH NGHIệP Tư NHâN TRò CHơI ĐIệN Tử GIảI TRí Mỹ CHI TạI CHâU THàNH A - Đại diện pháp luật: Phạm Văn Khởi
Địa chỉ: Số 2/430, ấp Nhơn Thuận 1, Xã Nhơn nghĩa A, Huyện Châu Thành A, Tỉnh Hậu Giang

DOANH NGHIệP Tư NHâN GAME GIảI TRí KIềU PHươNG - CHI NHáNH HậU GIANG

Mã số thuế: DOANH NGHIệP Tư NHâN GAME GIảI TRí KIềU PHươNG - CHI NHáNH HậU GIANG - Đại diện pháp luật: Đinh Thị Kiều
Địa chỉ: Số 27, ấp 2, Xã Vĩnh Trung, Huyện Vị Thủy, Tỉnh Hậu Giang

DOANH NGHIệP Tư NHâN GAME GIảI TRí KIềU PHươNG - CHI NHáNH HậU GIANG

Mã số thuế: DOANH NGHIệP Tư NHâN GAME GIảI TRí KIềU PHươNG - CHI NHáNH HậU GIANG - Đại diện pháp luật: Đinh Thị Kiều
Địa chỉ: Số 03, ấp 2, Xã Vĩnh Thuận Tây, Huyện Vị Thủy, Tỉnh Hậu Giang

DOANH NGHIệP Tư NHâN VậN CHUYểN HàNG HóA Tú NHI

Mã số thuế: DOANH NGHIệP Tư NHâN VậN CHUYểN HàNG HóA Tú NHI - Đại diện pháp luật: Nguyễn Kim Phượng
Địa chỉ: ấp Tân Thành, Thị trấn Búng Tàu, Huyện Phụng Hiệp, Tỉnh Hậu Giang

DOANH NGHIệP Tư NHâN VậN CHUYểN HàNG HóA GIàU SANG

Mã số thuế: DOANH NGHIệP Tư NHâN VậN CHUYểN HàNG HóA GIàU SANG - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Thu
Địa chỉ: ấp Tân Thành, Thị trấn Búng Tàu, Huyện Phụng Hiệp, Tỉnh Hậu Giang

CôNG TY TRáCH NHIệM HữU HạN MộT THàNH VIêN XâY DựNG THươNG MạI CầN - THơ

Mã số thuế: CôNG TY TRáCH NHIệM HữU HạN MộT THàNH VIêN XâY DựNG THươNG MạI CầN - THơ - Đại diện pháp luật: Kim Thị Thơ
Địa chỉ: Số 527, ấp 2, Thị trấn Nàng Mau, Huyện Vị Thủy, Tỉnh Hậu Giang

CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN ĐầU Tư THươNG MạI DịCH Vụ HòA AN

Mã số thuế: CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN ĐầU Tư THươNG MạI DịCH Vụ HòA AN - Đại diện pháp luật: Nguyễn Va Quine
Địa chỉ: Số 742, Tỉnh lộ 923, Xã Hoà An, Huyện Phụng Hiệp, Tỉnh Hậu Giang

CôNG TY TNHH THươNG MạI DịCH Vụ XâY DựNG PHáT CườNG

Mã số thuế: CôNG TY TNHH THươNG MạI DịCH Vụ XâY DựNG PHáT CườNG - Đại diện pháp luật: Ngô Văn Thường
Địa chỉ: ấp Phương An, Xã Phương Phú, Huyện Phụng Hiệp, Tỉnh Hậu Giang

CôNG TY TNHH THươNG MạI DịCH Vụ XUấT NHậP KHẩU NA UY

Mã số thuế: CôNG TY TNHH THươNG MạI DịCH Vụ XUấT NHậP KHẩU NA UY - Đại diện pháp luật: Trần Thanh Tuyến
Địa chỉ: Lô B1, số 821/2 Trần Hưng Đạo, Cụm Công Nghiệp, Tiểu Thủ Công, Phường VII, Tp Vị Thanh, Tỉnh Hậu Giang

CôNG TY Cổ PHầN DịCH Vụ QĐB

Mã số thuế: CôNG TY Cổ PHầN DịCH Vụ QĐB - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thanh Điền
Địa chỉ: Số 155/44 ấp 9, Xã Vị Trung, Huyện Vị Thủy, Tỉnh Hậu Giang

CôNG TY TNHH NướC UốNG TINH KHIếT NGUYễN HUỳNH

Mã số thuế: CôNG TY TNHH NướC UốNG TINH KHIếT NGUYễN HUỳNH - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Thúy Ngân
Địa chỉ: Đường Nguyễn Văn Trỗi, khu vực 1, Phường III, Tp Vị Thanh, Tỉnh Hậu Giang

CôNG TY TNHH MTV ĐIệN Tử HồNG ANH - CHI NHáNH CHâU THàNH A

Mã số thuế: CôNG TY TNHH MTV ĐIệN Tử HồNG ANH - CHI NHáNH CHâU THàNH A - Đại diện pháp luật: Cao Lê Thiên Thu
Địa chỉ: ấp 3B, Xã Tân Hòa, Huyện Châu Thành A, Tỉnh Hậu Giang

DOANH NGHIệP Tư NHâN NGUYễN DữNG

Mã số thuế: DOANH NGHIệP Tư NHâN NGUYễN DữNG - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Mộng Nghi
Địa chỉ: Khu vực 5,, Thị Xã Long Mỹ, Tỉnh Hậu Giang

CôNG TY TNHH MTV XâY DựNG THươNG MạI DịCH Vụ MINH PHáT

Mã số thuế: CôNG TY TNHH MTV XâY DựNG THươNG MạI DịCH Vụ MINH PHáT - Đại diện pháp luật: Hồ Minh Đương
Địa chỉ: Khu dân cư vượt lũ, ấp 1, Xã Vị Đông, Huyện Vị Thủy, Tỉnh Hậu Giang