Các doanh nghiệp tại Huyện Văn Chấn
YB

CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG HOÀNG PHÁT TẠI VĂN CHẤN

Mã số thuế: 5200501725-002 - Đại diện pháp luật: Phạm Văn Đắc

Địa chỉ: Thôn Bản Viềng, Xã Sơn A, Huyện Văn Chấn, Yên Bái

YB

TRƯỜNG TIỂU HỌC NGHĨA TÂM

Mã số thuế: 5200869244 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị An

Địa chỉ: Bản Tho, Xã Nghĩa Tâm, Huyện Văn Chấn, Yên Bái

YB

TRƯỜNG TIỂU HỌC VÀ THCS NGHĨA LỘ

Mã số thuế: 5200869212 - Đại diện pháp luật: Vũ Thị Chinh

Địa chỉ: Khu 4B, Thị trấn NT Nghĩa Lộ, Huyện Văn Chấn, Yên Bái

YB

TRƯỜNG TIỂU HỌC VÀ THCS VĂN TIÊN

Mã số thuế: 5200868459 - Đại diện pháp luật: Hoàng Minh Đồng

Địa chỉ: Văn Tiên 1, Xã Thượng Bằng La, Huyện Văn Chấn, Yên Bái

YB

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN NGA TÂM - VĂN CHẤN

Mã số thuế: 5200868089 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Tâm

Địa chỉ: Thôn Đồng Quẻ, Xã Minh An, Huyện Văn Chấn, Yên Bái

YB

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN BÌNH LAM - VĂN CHẤN

Mã số thuế: 5200867705 - Đại diện pháp luật: Lương Thị Lam

Địa chỉ: Thôn 3, Xã Đại Lịch, Huyện Văn Chấn, Yên Bái

YB

BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG HUYỆN VĂN CHẤN

Mã số thuế: 5200867487 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thế Hùng

Địa chỉ: Khu phố Cầu Nhì, Xã Sơn Thịnh, Huyện Văn Chấn, Yên Bái

YB

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN VẬT LIỆU XÂY DỰNG CHIẾN NGA

Mã số thuế: 5200867342 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Nga

Địa chỉ: Thôn Hồng Sơn, Xã Sơn Thịnh, Huyện Văn Chấn, Yên Bái

YB

DOANH NGHIệP Tư NHâN NAM THịNH CHấN THịNH

Mã số thuế: 5200865521 - Đại diện pháp luật: Trần Minh Nghị

Địa chỉ: Thôn Cao 1, Xã Chấn Thịnh, Huyện Văn Chấn, Yên Bái

YB

Doanh Nghiệp Tư Nhân Phùng Bách - Văn Chấn

Mã số thuế: 5200865183 - Đại diện pháp luật: Phùng Văn Bách

Địa chỉ: Thôn 2 Diềm, Xã Nghĩa Tâm, Huyện Văn Chấn, Yên Bái

YB

Công Ty TNHH Xuân Thắng - Yên Bái

Mã số thuế: 5200864447 - Đại diện pháp luật: Hoàng Xuân Thắng

Địa chỉ: Tổ 5A, Thị trấn NT Nghĩa Lộ, Huyện Văn Chấn, Yên Bái

YB

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Thương Mại Cơ Khí Giang Sơn

Mã số thuế: 5200863450 - Đại diện pháp luật: Đoàn Xuân Lâm

Địa chỉ: Thôn Bản Phiêng 1, Xã Sơn Thịnh, Huyện Văn Chấn, Yên Bái

YB

Công Ty Cổ Phần Vật Liệu Xây Dựng Đăng Dương Việt Nam

Mã số thuế: 5200861823 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Oai

Địa chỉ: Đường B, thôn Khu Phố, Xã Sơn Thịnh, Huyện Văn Chấn, Yên Bái

YB

Doanh Nghiệp Tư Nhân Ngọc Khánh - Bảo Lan

Mã số thuế: 5200861622 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thanh Hải

Địa chỉ: Thôn Đồng Ban, Xã Sơn Thịnh, Huyện Văn Chấn, Yên Bái

YB

Công Ty TNHH Tư Vấn Đầu Tư & Xây Dựng Phú Thịnh Đức Anh

Mã số thuế: 5200860989 - Đại diện pháp luật: Lương Đức Tuyên

Địa chỉ: Thôn Đồng Mường, Xã Cát Thịnh, Huyện Văn Chấn, Yên Bái

YB

Doanh Nghiệp Tư Nhân Dũng Ngoạn - Văn Chấn

Mã số thuế: 5200860192 - Đại diện pháp luật: Hoàng Đình Dũng

Địa chỉ: Thôn Phào, Xã Nghĩa Tâm, Huyện Văn Chấn, Yên Bái

YB

Công Ty TNHH Thanh An Văn Chấn

Mã số thuế: 5200856460 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Chí Thanh

Địa chỉ: Thôn Bu Thấp, Xã Suối Bu, Huyện Văn Chấn, Yên Bái

YB

Công Ty TNHH Vật Liệu Xây Và Dựng Song Vũ

Mã số thuế: 5200849590 - Đại diện pháp luật:

Địa chỉ: Bản Phiêng, Xã Sơn Thịnh, Huyện Văn Chấn, Yên Bái

YB

Trường Tiểu học Trần Phú

Mã số thuế: 5200503218 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Luyến

Địa chỉ: Khu Trung Tâm, TTNT Trần Phú, Thị trấn NT Trần Phú, Huyện Văn Chấn, Yên Bái

YB

Trung Tâm Dân số - Kế hoạch hoá gia đình

Mã số thuế: 5200529738 - Đại diện pháp luật: Hà Thị Mộng Hoài

Địa chỉ: Thôn Hồng Sơn, Xã Sơn Thịnh, Huyện Văn Chấn, Yên Bái

YB

Doanh Nghiệp Tư Nhân Thanh Hưng

Mã số thuế: 5200551613 - Đại diện pháp luật: Trần Xuân Thanh

Địa chỉ: Thôn Văn Hưng, Xã Cát Thịnh, Huyện Văn Chấn, Yên Bái

YB

Trung tâm bồi dưỡng chính trị

Mã số thuế: 5200307365 - Đại diện pháp luật: Bùi Thị Doan

Địa chỉ: xã Sơn Thịnh, Xã Sơn Thịnh, Huyện Văn Chấn, Yên Bái

YB

Phòng giáo dục và đào tạo

Mã số thuế: 5200308390 - Đại diện pháp luật: Hà Kim Nhăng

Địa chỉ: Xã Sơn Thịnh, Xã Sơn Thịnh, Huyện Văn Chấn, Yên Bái

YB

Phòng tài chính kế hoạch

Mã số thuế: 5200315408 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Cao Cường

Địa chỉ: Xã Sơn Thịnh, Xã Sơn Thịnh, Huyện Văn Chấn, Yên Bái

YB

Phòng văn hoá và thông tin

Mã số thuế: 5200326819 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thanh Bình

Địa chỉ: Sơn Thịnh, Xã Sơn Thịnh, Huyện Văn Chấn, Yên Bái

YB

Doanh nghiệp tư nhân Thành Công

Mã số thuế: 5200220403 - Đại diện pháp luật: Bùi Quân Công

Địa chỉ: Khu 10B, Thị trấn NT Trần Phú, Huyện Văn Chấn, Yên Bái

YB

Phòng tài nguyên & môi trường

Mã số thuế: 5200152305 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Ngọc Can

Địa chỉ: Xã: Sơn thịnh, Xã Sơn Thịnh, Huyện Văn Chấn, Yên Bái

YB

Doanh Nghiệp Tư Nhân Duy Hoàng - Văn Chấn

Mã số thuế: 5200847321 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Thêm

Địa chỉ: Thôn Cao 1, Xã Chấn Thịnh, Huyện Văn Chấn, Yên Bái

YB

Công Ty TNHH Kiều Hoàng Lê

Mã số thuế: 5200844507 - Đại diện pháp luật: Lê Xuân Tiến

Địa chỉ: Tổ dân phố 2B, Thị trấn NT Nghĩa Lộ, Huyện Văn Chấn, Yên Bái

YB

Chi Nhánh Công Ty TNHH Hoàng Vũ Lai Châu Tại Yên Bái

Mã số thuế: 6200070904-001 - Đại diện pháp luật: Đỗ Thị Minh Hiền

Địa chỉ: Khu 5 A, Thị trấn NT Trần Phú, Huyện Văn Chấn, Yên Bái