Các doanh nghiệp tại Lai Châu
LC

Trường Mầm Non xã Pú Đao

Mã số thuế: 6200084791 - Đại diện pháp luật:

Địa chỉ: Pú Đao, Xã Pú Đao, Huyện Nậm Nhùn, Lai Châu

LC

Trường Mần Non xã Nậm Manh

Mã số thuế: 6200084784 - Đại diện pháp luật:

Địa chỉ: Nậm Manh, Xã Nậm Manh, Huyện Nậm Nhùn, Lai Châu

LC

Trường PTDTBT Tiểu Học Số 2 Nậm Sỏ

Mã số thuế: 6200084752 - Đại diện pháp luật:

Địa chỉ: Bản Phát Báng, Xã Nậm Sỏ, Huyện Tân Uyên, Lai Châu

LC

Trường Mầm Non Xã Nậm Cần

Mã số thuế: 6200084745 - Đại diện pháp luật:

Địa chỉ: Bản Phiêng Núc, Xã Nậm Cần, Huyện Tân Uyên, Lai Châu

LC

Trường PTDTBT THCS xã Nậm Cần

Mã số thuế: 6200084738 - Đại diện pháp luật:

Địa chỉ: Bản Nà Phát, Xã Nậm Cần, Huyện Tân Uyên, Lai Châu

LC

Trường tiểu học Thị Trấn Nậm Nhùn

Mã số thuế: 6200084720 - Đại diện pháp luật:

Địa chỉ: TT Nậm Nhùn, Thị Trấn Nậm Nhùn, Huyện Nậm Nhùn, Lai Châu

LC

Trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học xã Nậm Cần

Mã số thuế: 6200084713 - Đại diện pháp luật:

Địa chỉ: Bản Phiêng Bay, Xã Nậm Cần, Huyện Tân Uyên, Lai Châu

LC

Trường PTDTBT THCS Nậm Manh

Mã số thuế: 6200084706 - Đại diện pháp luật:

Địa chỉ: Nậm Manh, Xã Nậm Manh, Huyện Nậm Nhùn, Lai Châu

LC

Trường Trung Học Cơ Sở Xã Sơn Bình

Mã số thuế: 6200084696 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Bình Diên

Địa chỉ: Bả 46 xã Sơn bình, Xã Sơn Bình, Huyện Tam Đường, Lai Châu

LC

Trường Mầm Non Sông Đà

Mã số thuế: 6200084689 - Đại diện pháp luật:

Địa chỉ: TT Nậm Nhùn, Thị Trấn Nậm Nhùn, Huyện Nậm Nhùn, Lai Châu

LC

Trường Mầm non Nà Lào xã Nậm Sỏ

Mã số thuế: 6200084671 - Đại diện pháp luật:

Địa chỉ: Bản Nà Lào, Xã Nậm Sỏ, Huyện Tân Uyên, Lai Châu

LC

TRƯỜNG PTDTBT TIỂU HỌC XÃ NẬM SỎ

Mã số thuế: 6200084664 - Đại diện pháp luật:

Địa chỉ: Bản Nà Ngò, Xã Nậm Sỏ, Huyện Tân Uyên, Lai Châu

LC

Trường tiểu học số 2 Nậm Hàng

Mã số thuế: 6200084657 - Đại diện pháp luật:

Địa chỉ: Nậm hàng, Xã Nậm Hàng, Huyện Nậm Nhùn, Lai Châu

LC

Trung Tâm Bội Dưỡng Chính Trị

Mã số thuế: 6200084632 - Đại diện pháp luật:

Địa chỉ: Khu 26 thị trấn Tân Uyên, Thị Trấn Tân Uyên, Huyện Tân Uyên, Lai Châu

LC

Trường tiểu học số 1 Nậm Hàng

Mã số thuế: 6200084625 - Đại diện pháp luật:

Địa chỉ: Nậm hàng, Xã Nậm Hàng, Huyện Nậm Nhùn, Lai Châu

LC

Trường PTDTBT THCS Mường Mô

Mã số thuế: 6200084618 - Đại diện pháp luật:

Địa chỉ: Mường Mô, Xã Mường Mô, Huyện Nậm Nhùn, Lai Châu

LC

Trường Tiểu học xã Mường Mô

Mã số thuế: 6200084600 - Đại diện pháp luật:

Địa chỉ: Mường Mô, Xã Nậm Hàng, Huyện Nậm Nhùn, Lai Châu

LC

Trường Mầm Non Số 2 xã Nậm Hàng

Mã số thuế: 6200084590 - Đại diện pháp luật:

Địa chỉ: Nậm Hàng, Xã Nậm Hàng, Huyện Nậm Nhùn, Lai Châu

LC

Trường Mầm Non số 1 Xã Nậm Hàng

Mã số thuế: 6200084583 - Đại diện pháp luật:

Địa chỉ: Nậm Hàng, Xã Nậm Hàng, Huyện Nậm Nhùn, Lai Châu

LC

Công Ty TNHH Một Thành Viên Thương Mại & Xây Dựng Huy Dũng

Mã số thuế: 6200084576 - Đại diện pháp luật: Phan Văn Mẽ

Địa chỉ: Thôn Pa So, Thị Trấn Phong Thổ, Huyện Phong Thổ, Lai Châu