Các doanh nghiệp tại Lai Châu
LC

Công Ty TNHH Lâm Nghiệp Việt An

Mã số thuế: 6200083759 - Đại diện pháp luật: Vũ Thị Lý

Địa chỉ: Bản Nà Bảo, Xã Thân Thuộc, Huyện Tân Uyên, Lai Châu

LC

Trường tiểu học số 1 Ka Lăng

Mã số thuế: 6200083639 - Đại diện pháp luật: Pờ Phì Lòng

Địa chỉ: Ka Lăng, Thị trấn Mường Tè, Huyện Mường Tè, Lai Châu

LC

Trường PTDTBT Tiểu học xã Mường Khoa

Mã số thuế: 6200083565 - Đại diện pháp luật:

Địa chỉ: Xã Mường Khoa, Xã Mường Khoa, Huyện Tân Uyên, Lai Châu

LC

Trường tiểu học Lê Lợi

Mã số thuế: 6200083540 - Đại diện pháp luật:

Địa chỉ: Nậm Na, Xã Lê Lợi, Huyện Nậm Nhùn, Lai Châu

LC

Trường THPT Nậm Tăm

Mã số thuế: 6200083501 - Đại diện pháp luật:

Địa chỉ: Xã Nậm Tăm, Xã Nậm Tăm, Huyện Sìn Hồ, Lai Châu

LC

Trường THCS PaPe

Mã số thuế: 6200083477 - Đại diện pháp luật:

Địa chỉ: Bản PaPe, Xã Bình Lư, Huyện Tam Đường, Lai Châu

LC

Trường mầm non Nậm Cuổi

Mã số thuế: 6200083438 - Đại diện pháp luật: Bùi Thị Tuyết Mai

Địa chỉ: Cuổi Nưa, Xã Nậm Cuổi, Huyện Sìn Hồ, Lai Châu

LC

Trường THCS Thị Trấn Nậm Nhùn

Mã số thuế: 6200083406 - Đại diện pháp luật:

Địa chỉ: Nậm hàng, Xã Nậm Hàng, Huyện Nậm Nhùn, Lai Châu

LC

Trường tiểu học Nậm Hăn

Mã số thuế: 6200083396 - Đại diện pháp luật: Phí Hải Quân

Địa chỉ: Nậm Hăn, Xã Nậm Tăm, Huyện Sìn Hồ, Lai Châu

LC

Ban quản lý rừng phòng hộ Nậm Na

Mã số thuế: 6200083389 - Đại diện pháp luật: Lưu Anh Võ

Địa chỉ: Ma Sao Phìn, Xã Xà Dề Phìn, Huyện Sìn Hồ, Lai Châu

LC

Trường THCS xã Lê Lợi

Mã số thuế: 6200083364 - Đại diện pháp luật:

Địa chỉ: Lê Lợi, Xã Lê Lợi, Huyện Nậm Nhùn, Lai Châu

LC

Trường Mầm Non Xã Giang Ma

Mã số thuế: 6200083332 - Đại diện pháp luật: Đèo Thị Tâm

Địa chỉ: Xã Giang Ma, Xã Giang Ma, Huyện Tam Đường, Lai Châu

LC

Trường mầm non xã Lê Lợi

Mã số thuế: 6200083276 - Đại diện pháp luật:

Địa chỉ: Lê Lợi, Xã Lê Lợi, Huyện Nậm Nhùn, Lai Châu

LC

Công Ty Cổ Phần Ptrtc Lai Châu

Mã số thuế: 6200083251 - Đại diện pháp luật: Lương Tiến Khang

Địa chỉ: Bản Cư Nhà Na, Xã Sùng Phài, Huyện Tam Đường, Lai Châu

LC

Trường Mầm non Tả Phìn

Mã số thuế: 6200083244 - Đại diện pháp luật:

Địa chỉ: Xã Tả Phìn, Xã Tả Phìn, Huyện Sìn Hồ, Lai Châu

LC

Trừng THCS Pu Sam Cáp

Mã số thuế: 6200083195 - Đại diện pháp luật:

Địa chỉ: Bản Tìa Tê, Xã Pu Sam Cáp, Huyện Sìn Hồ, Lai Châu

LC

Bảo Hiểm Xã Hội Huyện Nậm Nhùn

Mã số thuế: 6200083170 - Đại diện pháp luật:

Địa chỉ: TT Nậm Nhùn, Thị Trấn Nậm Nhùn, Huyện Nậm Nhùn, Lai Châu

LC

Trường THCS Bình Lư

Mã số thuế: 6200083163 - Đại diện pháp luật: Phạm Thị Hiệp

Địa chỉ: Xã Bình Lư, Xã Bình Lư, Huyện Tam Đường, Lai Châu