Các doanh nghiệp tại Huyện Tam Đường - Trang 10

LC

TRƯỜNG MẦN NON BÌNH LƯ

Mã số thuế: 6200085315 - Đại diện pháp luật: Phùng Thị Hòa

Địa chỉ: Xã Bình Lư, Xã Bình Lư, Huyện Tam Đường, Lai Châu

LC

TRƯỜNG TIỂU HỌC SỐ 2 BÌNH LƯ

Mã số thuế: 6200085273 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Khoai

Địa chỉ: Xã Bình Lư, Xã Bình Lư, Huyện Tam Đường, Lai Châu

LC

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN XD& TM KINH BẮC

Mã số thuế: 6200085259 - Đại diện pháp luật: Đặng Văn Tuấn

Địa chỉ: Khu Trung Tâm, Thị trấn Tam Đường, Huyện Tam Đường, Lai Châu

LC

TRƯỜNG MẦM NON XÃ BẢN HON

Mã số thuế: 6200085146 - Đại diện pháp luật: Lưu thị Sơn

Địa chỉ: Xã Bản Hon, Xã Bản Hon, Huyện Tam Đường, Lai Châu

LC

TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ GIANG MA

Mã số thuế: 6200085065 - Đại diện pháp luật: Nguyễ Đức Tình

Địa chỉ: Xã Giang Ma, Xã Giang Ma, Huyện Tam Đường, Lai Châu

LC

TRƯỜNG PTDTBT TIỂU HỌC HỒ THẦU

Mã số thuế: 6200085040 - Đại diện pháp luật: Đặng Mạnh Trường

Địa chỉ: Xã Hồ Thầu, Xã Hồ Thầu, Huyện Tam Đường, Lai Châu

LC

TRƯỜNG PHỔ THÔNG DÂN TỘC BÁN TRÚ THCS BẢN HON

Mã số thuế: 6200085033 - Đại diện pháp luật: Vũ Đình Bền

Địa chỉ: Xã Bản Hon, Xã Bản Hon, Huyện Tam Đường, Lai Châu

LC

TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ THỊ TRẤN TAM ĐƯỜNG

Mã số thuế: 6200084801 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Hiệu

Địa chỉ: Thị Trấn, Thị trấn Tam Đường, Huyện Tam Đường, Lai Châu

LC

TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ XÃ SƠN BÌNH

Mã số thuế: 6200084696 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Bình Diên

Địa chỉ: Bả 46 xã Sơn bình, Xã Sơn Bình, Huyện Tam Đường, Lai Châu

LC

HỘI NÔNG DÂN HUYỆN TAM ĐƯỜNG

Mã số thuế: 6200084569 - Đại diện pháp luật: Tạ Thị Dung

Địa chỉ: Bản Hô Ta, Thị trấn Tam Đường, Huyện Tam Đường, Lai Châu

LC

CÔNG TY TNHH MTV TRUNG KIÊN

Mã số thuế: 6200084135 - Đại diện pháp luật: Lê Văn Kiên

Địa chỉ: Bản Mường Cấu, Thị trấn Tam Đường, Huyện Tam Đường, Lai Châu

LC

CÔNG TY TNHH VẬT LIỆU XÂY DỰNG LAI CHÂU

Mã số thuế: 6200083879 - Đại diện pháp luật: Vũ Trọng Hân

Địa chỉ: Bản Thẳm, Xã Bản Hon, Huyện Tam Đường, Lai Châu

LC

TRƯỜNG THCS PAPE

Mã số thuế: 6200083477

Địa chỉ: Bản PaPe, Xã Bình Lư, Huyện Tam Đường, Lai Châu

LC

TRƯỜNG MẦM NON XÃ GIANG MA

Mã số thuế: 6200083332 - Đại diện pháp luật: Đèo Thị Tâm

Địa chỉ: Xã Giang Ma, Xã Giang Ma, Huyện Tam Đường, Lai Châu

LC

CÔNG TY CỔ PHẦN PTRTC LAI CHÂU

Mã số thuế: 6200083251 - Đại diện pháp luật: Lương Tiến Khang

Địa chỉ: Bản Cư Nhà Na, Xã Sùng Phài, Huyện Tam Đường, Lai Châu

LC

TRƯỜNG THCS BÌNH LƯ

Mã số thuế: 6200083163 - Đại diện pháp luật: Phạm Thị Hiệp

Địa chỉ: Xã Bình Lư, Xã Bình Lư, Huyện Tam Đường, Lai Châu