Các doanh nghiệp tại Huyện Phong Thổ - Trang 5

LC

Phòng thống kê huyện Phong Thổ

Mã số thuế: 6200029896

Địa chỉ: Thôn 41, thị trấn Phong Thổ,, Huyện Phong Thổ, Lai Châu

LC

Hợp tác xã vận tải Tuấn Quỳnh

Mã số thuế: 6200029864 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thanh Tuấn

Địa chỉ: Xã Mường So,, Huyện Phong Thổ, Lai Châu

LC

Hợp tác xã Toàn Thắng

Mã số thuế: 6200029166 - Đại diện pháp luật: Pờ Văn Thắng

Địa chỉ: Xã Hoang Thèn,, Huyện Phong Thổ, Lai Châu

LC

Hợp tác xã Minh Tân

Mã số thuế: 6200029134 - Đại diện pháp luật: Lò Thị Thiểm

Địa chỉ: Thôn 41, thị trấn Phong Thổ,, Huyện Phong Thổ, Lai Châu

LC

Doanh nghiệp tư nhân Ngọc Quyên

Mã số thuế: 6200029021 - Đại diện pháp luật: Trần Xuân Ngọc

Địa chỉ: Bản Tây Nguyên,, Huyện Phong Thổ, Lai Châu

LC

UBND xã Khổng Lào

Mã số thuế: 6200029014

Địa chỉ: Xã Khổng Lào,, Huyện Phong Thổ, Lai Châu

LC

UBND xã Bản Lang

Mã số thuế: 6200029007

Địa chỉ: Xã Bản Lang,, Huyện Phong Thổ, Lai Châu

LC

UBND xã Mường So

Mã số thuế: 6200028973

Địa chỉ: Xã Mường So,, Huyện Phong Thổ, Lai Châu

LC

Công trường lao động xã hội huyện Phong Thổ

Mã số thuế: 6200028892

Địa chỉ: Xã Nậm Phé,, Huyện Phong Thổ, Lai Châu

LC

Hợp tác xã Minh Khắc

Mã số thuế: 6200026140 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Khắc

Địa chỉ: Thị trấn Phong Thổ,, Huyện Phong Thổ, Lai Châu

LC

Thanh tra huyện Phong Thổ

Mã số thuế: 6200025517

Địa chỉ: Thị trấn Phong Thổ,, Huyện Phong Thổ, Lai Châu

LC

Trung tâm y tế huyện Phong Thổ

Mã số thuế: 6200025108

Địa chỉ: Mường So,, Huyện Phong Thổ, Lai Châu

LC

Trường THPT Mường So - Phong Thổ

Mã số thuế: 6200025080 - Đại diện pháp luật: Vương Đào Tiên

Địa chỉ: Mường So,, Huyện Phong Thổ, Lai Châu

LC

Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Phong Thổ

Mã số thuế: 6200025041

Địa chỉ: Thị trấn Phong Thổ,, Huyện Phong Thổ, Lai Châu

LC

Tòa án nhân dân huyện Phong Thổ

Mã số thuế: 6200025002

Địa chỉ: Thôn 41, Thị trấn Phong Thổ,, Huyện Phong Thổ, Lai Châu

LC

Phòng tư pháp huyện Phong Thổ

Mã số thuế: 6200024986

Địa chỉ: Thị trấn Phong Thổ,, Huyện Phong Thổ, Lai Châu

LC

Liên đoàn lao động huyện Phong Thổ

Mã số thuế: 6200024947

Địa chỉ: Thôn 41, thị trấn Phong Thổ,, Huyện Phong Thổ, Lai Châu

LC

Hội nông dân huyện Phong Thổ

Mã số thuế: 6200024922

Địa chỉ: Pa So, Thị trấn Phong Thổ,, Huyện Phong Thổ, Lai Châu

LC

Viện kiểm sát nhân dân huyện Phong Thổ

Mã số thuế: 6200024908 - Đại diện pháp luật: Đào Ngọc Dũng

Địa chỉ: Thôn 41, Thị trấn Phong Thổ,, Huyện Phong Thổ, Lai Châu

LC

Trung tâm dân số - kế hoạch hóc gia đình Phong Thổ

Mã số thuế: 6200024873 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thành Lê

Địa chỉ: Thị trấn Phong Thổ,, Huyện Phong Thổ, Lai Châu

LC

Hạt kiểm lâm Phong Thổ

Mã số thuế: 6200024859 - Đại diện pháp luật: Đặng Duy Tôn

Địa chỉ: Thị trấn Phong Thổ,, Huyện Phong Thổ, Lai Châu

LC

Phòng giáo dục và đào tạo huyện Phong Thổ

Mã số thuế: 6200024834

Địa chỉ: Thị trấn Phong Thổ,, Huyện Phong Thổ, Lai Châu

LC

Ban quản lý khu kinh tế cửa khẩu Ma Lù Thàng

Mã số thuế: 6200024802

Địa chỉ: Ma Lù Thàng, Ma Ly Pho,, Huyện Phong Thổ, Lai Châu

LC

Kho bạc nhà nước Phong Thổ

Mã số thuế: 6200024785

Địa chỉ: Thôn 41, thị trấn Phong Thổ,, Huyện Phong Thổ, Lai Châu

LC

Phòng lao động thương binh và xã hội huyện Phong Thổ

Mã số thuế: 6200024552

Địa chỉ: Thị trấn Phong Thổ,, Huyện Phong Thổ, Lai Châu

LC

Phòng tài chính kế hoạch huyện Phong Thổ

Mã số thuế: 6200024545

Địa chỉ: Thị trấn Phong Thổ,, Huyện Phong Thổ, Lai Châu

LC

Phòng văn hóa và thông tin huyện Phong Thổ

Mã số thuế: 6200024538

Địa chỉ: Thị trấn Phong Thổ,, Huyện Phong Thổ, Lai Châu

LC

Phòng nội vụ huyện Phong Thổ

Mã số thuế: 6200024520

Địa chỉ: Thị trấn Phong Thổ,, Huyện Phong Thổ, Lai Châu

LC

Phòng công thương huyện Phong Thổ

Mã số thuế: 6200024513

Địa chỉ: Thị trấn Phong Thổ,, Huyện Phong Thổ, Lai Châu

LC

Ban quản lý dự án huyện Phong Thổ

Mã số thuế: 6200024506

Địa chỉ: Thị trấn Phong Thổ,, Huyện Phong Thổ, Lai Châu