Tra cứu thông tin doanh nghiệp

Các doanh nghiệp tại Thành Phố Hải Phòng

EBA KOGYO CO., LTD

Mã số thuế: EBA KOGYO CO., LTD - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Lô N1, N2, N3 Khu công nghiệp Nomura,, Thành Phố Hải Phòng, Thành phố Hải Phòng

EBA KOGYO CO., LTD

Mã số thuế: EBA KOGYO CO., LTD - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Lô N1, N2, N3 Khu công nghiệp Nomura,, Thành Phố Hải Phòng, Thành phố Hải Phòng

EBA KOGYO CO., LTD

Mã số thuế: EBA KOGYO CO., LTD - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Lô N1, N2, N3 Khu công nghiệp Nomura,, Thành Phố Hải Phòng, Thành phố Hải Phòng

EBA KOGYO CO., LTD

Mã số thuế: EBA KOGYO CO., LTD - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Lô N1, N2, N3 Khu công nghiệp Nomura,, Thành Phố Hải Phòng, Thành phố Hải Phòng

EBA KOGYO CO., LTD

Mã số thuế: EBA KOGYO CO., LTD - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Lô N1, N2, N3 Khu công nghiệp Nomura,, Thành Phố Hải Phòng, Thành phố Hải Phòng

EBA KOGYO CO., LTD

Mã số thuế: EBA KOGYO CO., LTD - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Lô N1, N2, N3 Khu công nghiệp Nomura,, Thành Phố Hải Phòng, Thành phố Hải Phòng

EBA KOGYO CO., LTD

Mã số thuế: EBA KOGYO CO., LTD - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Lô N1, N2, N3 Khu công nghiệp Nomura,, Thành Phố Hải Phòng, Thành phố Hải Phòng

CLAUDIUS PETERS PROJTECTS GMBH

Mã số thuế: CLAUDIUS PETERS PROJTECTS GMBH - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Tràng kênh, TT Minh đức,, Thành Phố Hải Phòng, Thành phố Hải Phòng

SUGIMOTO WOOD WORKING MACHINERY

Mã số thuế: SUGIMOTO WOOD WORKING MACHINERY - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Lô đất L, Khu công nghiệp Nomura,, Thành Phố Hải Phòng, Thành phố Hải Phòng

EBA KOGYO CO., LTD

Mã số thuế: EBA KOGYO CO., LTD - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Lô N1, N2, N3 Khu công nghiệp Nomura,, Thành Phố Hải Phòng, Thành phố Hải Phòng

IHI MARINE UNITED INC

Mã số thuế: IHI MARINE UNITED INC - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Tầng 10 Số 32 Trần phú,, Thành Phố Hải Phòng, Thành phố Hải Phòng

L.V. TECHNOLOGY PUBLIC COMPANY LIMITED

Mã số thuế: L.V. TECHNOLOGY PUBLIC COMPANY LIMITED - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Tràng kênh, TT Minh đức,, Thành Phố Hải Phòng, Thành phố Hải Phòng

BEN LINE AGENCIES VIETNAM

Mã số thuế: BEN LINE AGENCIES VIETNAM - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Số 26/12 Chợ con,, Thành Phố Hải Phòng, Thành phố Hải Phòng

NUMERIEK CENTRUM GRONINGEN B.V

Mã số thuế: NUMERIEK CENTRUM GRONINGEN B.V - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Hoàng Động,, Thành Phố Hải Phòng, Thành phố Hải Phòng

HEFENG SHIPPING CO., LTD

Mã số thuế: HEFENG SHIPPING CO., LTD - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Số 7/292 Lạch tray,, Thành Phố Hải Phòng, Thành phố Hải Phòng

SUNG KANG ENC COMPANY

Mã số thuế: SUNG KANG ENC COMPANY - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Số 1047 Đại lộ Tôn Đức Thắng,, Thành Phố Hải Phòng, Thành phố Hải Phòng

Ông LU SHUN YUAN

Mã số thuế: Ông LU SHUN YUAN - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Đường Phạm Văn Đồng, Phường Hải thành,, Thành Phố Hải Phòng, Thành phố Hải Phòng

PAN STONE HYDRAULIC INDUSTRIES

Mã số thuế: PAN STONE HYDRAULIC INDUSTRIES - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Lô D3, D6 Khu CN Nomura,, Thành Phố Hải Phòng, Thành phố Hải Phòng

CATERPILLAR MOTOREN GmbH & Co. KG

Mã số thuế: CATERPILLAR MOTOREN GmbH & Co. KG - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã An hồng,, Thành Phố Hải Phòng, Thành phố Hải Phòng

MITSUBISHI UFJ LEASE ( SINGAPORE ) PTE.LTD

Mã số thuế: MITSUBISHI UFJ LEASE ( SINGAPORE ) PTE.LTD - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Lô đất J5 Khu CN Nomura Hải Phòng,, Thành Phố Hải Phòng, Thành phố Hải Phòng

ASIA MACHINE GROUP CO., LTD

Mã số thuế: ASIA MACHINE GROUP CO., LTD - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Số 55 Sở dầu,, Thành Phố Hải Phòng, Thành phố Hải Phòng

GOOKDO MACHINERY CO., LTD

Mã số thuế: GOOKDO MACHINERY CO., LTD - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: CN2,CN3,CN10, Khu CN Vinashin, Shinec Kiền bái,, Thành Phố Hải Phòng, Thành phố Hải Phòng

FUJI ELECTRIC CO., LTD

Mã số thuế: FUJI ELECTRIC CO., LTD - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Lô J2, J3, J4, Khu công nghiệp Nomura,, Thành Phố Hải Phòng, Thành phố Hải Phòng

PHILIPPINE END TECHNO - SERVICE., INC ( PTE )

Mã số thuế: PHILIPPINE END TECHNO - SERVICE., INC ( PTE ) - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Lô đất L, Khu công nghiệp Nomura,, Thành Phố Hải Phòng, Thành phố Hải Phòng

CHEVRON SINGAPORE PTE LTD

Mã số thuế: CHEVRON SINGAPORE PTE LTD - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Lô F4 Khu công nghiệp Đình Vũ,, Thành Phố Hải Phòng, Thành phố Hải Phòng

MORI SEIKI SINGAPORE PTE LTD

Mã số thuế: MORI SEIKI SINGAPORE PTE LTD - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Lô N1, N2, N3 Khu công nghiệp Nomura,, Thành Phố Hải Phòng, Thành phố Hải Phòng

AMT SYSTEM CO., LTD

Mã số thuế: AMT SYSTEM CO., LTD - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Lô đất B, 1/2/7/8 Khu công nghiệp Nomura,, Thành Phố Hải Phòng, Thành phố Hải Phòng

IHI MARINE UNITED INC

Mã số thuế: IHI MARINE UNITED INC - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Tầng 10 Số 32 Trần phú,, Thành Phố Hải Phòng, Thành phố Hải Phòng

PHILLIPS KILN SERVICES LTD

Mã số thuế: PHILLIPS KILN SERVICES LTD - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Tràng kênh, TT Minh đức,, Thành Phố Hải Phòng, Thành phố Hải Phòng

TOYOTA TSUSHO ( THAI LAN ) CO., LTD

Mã số thuế: TOYOTA TSUSHO ( THAI LAN ) CO., LTD - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Lô M, Khu Công nghiệp Nomura,, Thành Phố Hải Phòng, Thành phố Hải Phòng