Danh sách doanh nghiệp tại Thành Phố Hải Phòng

Dưới đây là danh sách công ty, doanh nghiệp mới thành lập trên địa bàn Thành Phố Hải Phòng, Hải Phòng.

Để xem các thông tin chi tiết như địa chỉ, số điện thoại, tên giám đốc, số lao động, tình trạng hoạt động... quý khách vui lòng nhấp vào một doanh nghiệp cụ thể trong danh sách.

Danh sách công ty tại Hải Phòng

HP

EBA KOGYO CO., LTD

Mã số thuế: 0200826361-043

Địa chỉ: Lô N1, N2, N3 Khu công nghiệp Nomura,, Thành Phố Hải Phòng, Hải Phòng

HP

EBA KOGYO CO., LTD

Mã số thuế: 0200826361-040

Địa chỉ: Lô N1, N2, N3 Khu công nghiệp Nomura,, Thành Phố Hải Phòng, Hải Phòng

HP

EBA KOGYO CO., LTD

Mã số thuế: 0200826361-029

Địa chỉ: Lô N1, N2, N3 Khu công nghiệp Nomura,, Thành Phố Hải Phòng, Hải Phòng

HP

EBA KOGYO CO., LTD

Mã số thuế: 0200826361-023

Địa chỉ: Lô N1, N2, N3 Khu công nghiệp Nomura,, Thành Phố Hải Phòng, Hải Phòng

HP

EBA KOGYO CO., LTD

Mã số thuế: 0200826361-020

Địa chỉ: Lô N1, N2, N3 Khu công nghiệp Nomura,, Thành Phố Hải Phòng, Hải Phòng

HP

EBA KOGYO CO., LTD

Mã số thuế: 0200826361-014

Địa chỉ: Lô N1, N2, N3 Khu công nghiệp Nomura,, Thành Phố Hải Phòng, Hải Phòng

HP

EBA KOGYO CO., LTD

Mã số thuế: 0200826361-010

Địa chỉ: Lô N1, N2, N3 Khu công nghiệp Nomura,, Thành Phố Hải Phòng, Hải Phòng

HP

CLAUDIUS PETERS PROJTECTS GMBH

Mã số thuế: 0200825505-018

Địa chỉ: Tràng kênh, TT Minh đức,, Thành Phố Hải Phòng, Hải Phòng

HP

SUGIMOTO WOOD WORKING MACHINERY

Mã số thuế: 0200831851-012

Địa chỉ: Lô đất L, Khu công nghiệp Nomura,, Thành Phố Hải Phòng, Hải Phòng

HP

EBA KOGYO CO., LTD

Mã số thuế: 0200826361-012

Địa chỉ: Lô N1, N2, N3 Khu công nghiệp Nomura,, Thành Phố Hải Phòng, Hải Phòng

HP

IHI MARINE UNITED INC

Mã số thuế: 0200825720-012

Địa chỉ: Tầng 10 Số 32 Trần phú,, Thành Phố Hải Phòng, Hải Phòng

HP

L.V. TECHNOLOGY PUBLIC COMPANY LIMITED

Mã số thuế: 0200825505-012

Địa chỉ: Tràng kênh, TT Minh đức,, Thành Phố Hải Phòng, Hải Phòng

HP

BEN LINE AGENCIES VIETNAM

Mã số thuế: 0201204500-008

Địa chỉ: Số 26/12 Chợ con,, Thành Phố Hải Phòng, Hải Phòng

HP

NUMERIEK CENTRUM GRONINGEN B.V

Mã số thuế: 0201167055-008

Địa chỉ: Xã Hoàng Động,, Thành Phố Hải Phòng, Hải Phòng

HP

HEFENG SHIPPING CO., LTD

Mã số thuế: 0201118410-008

Địa chỉ: Số 7/292 Lạch tray,, Thành Phố Hải Phòng, Hải Phòng

HP

SUNG KANG ENC COMPANY

Mã số thuế: 0200928645-008

Địa chỉ: Số 1047 Đại lộ Tôn Đức Thắng,, Thành Phố Hải Phòng, Hải Phòng

HP

Ông LU SHUN YUAN

Mã số thuế: 0200912973-008

Địa chỉ: Đường Phạm Văn Đồng, Phường Hải thành,, Thành Phố Hải Phòng, Hải Phòng

HP

PAN STONE HYDRAULIC INDUSTRIES

Mã số thuế: 0200895478-008

Địa chỉ: Lô D3, D6 Khu CN Nomura,, Thành Phố Hải Phòng, Hải Phòng

HP

CATERPILLAR MOTOREN GmbH & Co. KG

Mã số thuế: 0200891836-008

Địa chỉ: Xã An hồng,, Thành Phố Hải Phòng, Hải Phòng

HP

MITSUBISHI UFJ LEASE ( SINGAPORE ) PTE.LTD

Mã số thuế: 0200890423-008

Địa chỉ: Lô đất J5 Khu CN Nomura Hải Phòng,, Thành Phố Hải Phòng, Hải Phòng

HP

ASIA MACHINE GROUP CO., LTD

Mã số thuế: 0200839875-008

Địa chỉ: Số 55 Sở dầu,, Thành Phố Hải Phòng, Hải Phòng

HP

GOOKDO MACHINERY CO., LTD

Mã số thuế: 0200839836-008

Địa chỉ: CN2,CN3,CN10, Khu CN Vinashin, Shinec Kiền bái,, Thành Phố Hải Phòng, Hải Phòng

HP

FUJI ELECTRIC CO., LTD

Mã số thuế: 0200834884-008

Địa chỉ: Lô J2, J3, J4, Khu công nghiệp Nomura,, Thành Phố Hải Phòng, Hải Phòng

HP

PHILIPPINE END TECHNO - SERVICE., INC ( PTE )

Mã số thuế: 0200831851-008

Địa chỉ: Lô đất L, Khu công nghiệp Nomura,, Thành Phố Hải Phòng, Hải Phòng

HP

CHEVRON SINGAPORE PTE LTD

Mã số thuế: 0200831611-008

Địa chỉ: Lô F4 Khu công nghiệp Đình Vũ,, Thành Phố Hải Phòng, Hải Phòng

HP

MORI SEIKI SINGAPORE PTE LTD

Mã số thuế: 0200826361-008

Địa chỉ: Lô N1, N2, N3 Khu công nghiệp Nomura,, Thành Phố Hải Phòng, Hải Phòng

HP

AMT SYSTEM CO., LTD

Mã số thuế: 0200826160-008

Địa chỉ: Lô đất B, 1/2/7/8 Khu công nghiệp Nomura,, Thành Phố Hải Phòng, Hải Phòng

HP

IHI MARINE UNITED INC

Mã số thuế: 0200825720-008

Địa chỉ: Tầng 10 Số 32 Trần phú,, Thành Phố Hải Phòng, Hải Phòng

HP

PHILLIPS KILN SERVICES LTD

Mã số thuế: 0200825505-008

Địa chỉ: Tràng kênh, TT Minh đức,, Thành Phố Hải Phòng, Hải Phòng

HP

TOYOTA TSUSHO ( THAI LAN ) CO., LTD

Mã số thuế: 0200822712-008

Địa chỉ: Lô M, Khu Công nghiệp Nomura,, Thành Phố Hải Phòng, Hải Phòng