Các doanh nghiệp tại Thành Phố Hải Phòng
HP

EBA KOGYO CO., LTD

Mã số thuế: 0200826361-043 - Đại diện pháp luật:

Địa chỉ: Lô N1, N2, N3 Khu công nghiệp Nomura,, Thành Phố Hải Phòng, Hải Phòng

HP

EBA KOGYO CO., LTD

Mã số thuế: 0200826361-040 - Đại diện pháp luật:

Địa chỉ: Lô N1, N2, N3 Khu công nghiệp Nomura,, Thành Phố Hải Phòng, Hải Phòng

HP

EBA KOGYO CO., LTD

Mã số thuế: 0200826361-029 - Đại diện pháp luật:

Địa chỉ: Lô N1, N2, N3 Khu công nghiệp Nomura,, Thành Phố Hải Phòng, Hải Phòng

HP

EBA KOGYO CO., LTD

Mã số thuế: 0200826361-023 - Đại diện pháp luật:

Địa chỉ: Lô N1, N2, N3 Khu công nghiệp Nomura,, Thành Phố Hải Phòng, Hải Phòng

HP

EBA KOGYO CO., LTD

Mã số thuế: 0200826361-020 - Đại diện pháp luật:

Địa chỉ: Lô N1, N2, N3 Khu công nghiệp Nomura,, Thành Phố Hải Phòng, Hải Phòng

HP

EBA KOGYO CO., LTD

Mã số thuế: 0200826361-014 - Đại diện pháp luật:

Địa chỉ: Lô N1, N2, N3 Khu công nghiệp Nomura,, Thành Phố Hải Phòng, Hải Phòng

HP

EBA KOGYO CO., LTD

Mã số thuế: 0200826361-010 - Đại diện pháp luật:

Địa chỉ: Lô N1, N2, N3 Khu công nghiệp Nomura,, Thành Phố Hải Phòng, Hải Phòng

HP

CLAUDIUS PETERS PROJTECTS GMBH

Mã số thuế: 0200825505-018 - Đại diện pháp luật:

Địa chỉ: Tràng kênh, TT Minh đức,, Thành Phố Hải Phòng, Hải Phòng

HP

SUGIMOTO WOOD WORKING MACHINERY

Mã số thuế: 0200831851-012 - Đại diện pháp luật:

Địa chỉ: Lô đất L, Khu công nghiệp Nomura,, Thành Phố Hải Phòng, Hải Phòng

HP

EBA KOGYO CO., LTD

Mã số thuế: 0200826361-012 - Đại diện pháp luật:

Địa chỉ: Lô N1, N2, N3 Khu công nghiệp Nomura,, Thành Phố Hải Phòng, Hải Phòng

HP

IHI MARINE UNITED INC

Mã số thuế: 0200825720-012 - Đại diện pháp luật:

Địa chỉ: Tầng 10 Số 32 Trần phú,, Thành Phố Hải Phòng, Hải Phòng

HP

L.V. TECHNOLOGY PUBLIC COMPANY LIMITED

Mã số thuế: 0200825505-012 - Đại diện pháp luật:

Địa chỉ: Tràng kênh, TT Minh đức,, Thành Phố Hải Phòng, Hải Phòng

HP

BEN LINE AGENCIES VIETNAM

Mã số thuế: 0201204500-008 - Đại diện pháp luật:

Địa chỉ: Số 26/12 Chợ con,, Thành Phố Hải Phòng, Hải Phòng

HP

NUMERIEK CENTRUM GRONINGEN B.V

Mã số thuế: 0201167055-008 - Đại diện pháp luật:

Địa chỉ: Xã Hoàng Động,, Thành Phố Hải Phòng, Hải Phòng

HP

HEFENG SHIPPING CO., LTD

Mã số thuế: 0201118410-008 - Đại diện pháp luật:

Địa chỉ: Số 7/292 Lạch tray,, Thành Phố Hải Phòng, Hải Phòng

HP

SUNG KANG ENC COMPANY

Mã số thuế: 0200928645-008 - Đại diện pháp luật:

Địa chỉ: Số 1047 Đại lộ Tôn Đức Thắng,, Thành Phố Hải Phòng, Hải Phòng

HP

Ông LU SHUN YUAN

Mã số thuế: 0200912973-008 - Đại diện pháp luật:

Địa chỉ: Đường Phạm Văn Đồng, Phường Hải thành,, Thành Phố Hải Phòng, Hải Phòng

HP

PAN STONE HYDRAULIC INDUSTRIES

Mã số thuế: 0200895478-008 - Đại diện pháp luật:

Địa chỉ: Lô D3, D6 Khu CN Nomura,, Thành Phố Hải Phòng, Hải Phòng

HP

CATERPILLAR MOTOREN GmbH & Co. KG

Mã số thuế: 0200891836-008 - Đại diện pháp luật:

Địa chỉ: Xã An hồng,, Thành Phố Hải Phòng, Hải Phòng

HP

MITSUBISHI UFJ LEASE ( SINGAPORE ) PTE.LTD

Mã số thuế: 0200890423-008 - Đại diện pháp luật:

Địa chỉ: Lô đất J5 Khu CN Nomura Hải Phòng,, Thành Phố Hải Phòng, Hải Phòng

HP

ASIA MACHINE GROUP CO., LTD

Mã số thuế: 0200839875-008 - Đại diện pháp luật:

Địa chỉ: Số 55 Sở dầu,, Thành Phố Hải Phòng, Hải Phòng

HP

GOOKDO MACHINERY CO., LTD

Mã số thuế: 0200839836-008 - Đại diện pháp luật:

Địa chỉ: CN2,CN3,CN10, Khu CN Vinashin, Shinec Kiền bái,, Thành Phố Hải Phòng, Hải Phòng

HP

FUJI ELECTRIC CO., LTD

Mã số thuế: 0200834884-008 - Đại diện pháp luật:

Địa chỉ: Lô J2, J3, J4, Khu công nghiệp Nomura,, Thành Phố Hải Phòng, Hải Phòng

HP

PHILIPPINE END TECHNO - SERVICE., INC ( PTE )

Mã số thuế: 0200831851-008 - Đại diện pháp luật:

Địa chỉ: Lô đất L, Khu công nghiệp Nomura,, Thành Phố Hải Phòng, Hải Phòng

HP

CHEVRON SINGAPORE PTE LTD

Mã số thuế: 0200831611-008 - Đại diện pháp luật:

Địa chỉ: Lô F4 Khu công nghiệp Đình Vũ,, Thành Phố Hải Phòng, Hải Phòng

HP

MORI SEIKI SINGAPORE PTE LTD

Mã số thuế: 0200826361-008 - Đại diện pháp luật:

Địa chỉ: Lô N1, N2, N3 Khu công nghiệp Nomura,, Thành Phố Hải Phòng, Hải Phòng

HP

AMT SYSTEM CO., LTD

Mã số thuế: 0200826160-008 - Đại diện pháp luật:

Địa chỉ: Lô đất B, 1/2/7/8 Khu công nghiệp Nomura,, Thành Phố Hải Phòng, Hải Phòng

HP

IHI MARINE UNITED INC

Mã số thuế: 0200825720-008 - Đại diện pháp luật:

Địa chỉ: Tầng 10 Số 32 Trần phú,, Thành Phố Hải Phòng, Hải Phòng

HP

PHILLIPS KILN SERVICES LTD

Mã số thuế: 0200825505-008 - Đại diện pháp luật:

Địa chỉ: Tràng kênh, TT Minh đức,, Thành Phố Hải Phòng, Hải Phòng

HP

TOYOTA TSUSHO ( THAI LAN ) CO., LTD

Mã số thuế: 0200822712-008 - Đại diện pháp luật:

Địa chỉ: Lô M, Khu Công nghiệp Nomura,, Thành Phố Hải Phòng, Hải Phòng