Tra cứu thông tin doanh nghiệp

Các doanh nghiệp tại Huyện Kiến Thuỵ

HỢP TÁC XÃ SẢN XUẤT KINH DOANH - DV NÔNG NGHIỆP TÂN TRÀO

Mã số thuế: HỢP TÁC XÃ SẢN XUẤT KINH DOANH - DV NÔNG NGHIỆP TÂN TRÀO - Đại diện pháp luật: Vũ Bá Quyết
Địa chỉ: thôn kim sơn, Xã Tân Trào, Huyện Kiến Thuỵ, Thành phố Hải Phòng

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI QMIT

Mã số thuế: CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI QMIT - Đại diện pháp luật: Đoàn Thị Minh Bích
Địa chỉ: Thôn Tân Linh (tại nhà bà Phùng Thị Làn), Xã Minh Tân, Huyện Kiến Thuỵ, Thành phố Hải Phòng

CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ VÀ THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ XÂY DỰNG QUANG HIẾU

Mã số thuế: CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ VÀ THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ XÂY DỰNG QUANG HIẾU - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Lập
Địa chỉ: Số 117 tiểu khu Cầu Đen, Thị trấn Núi Đối, Huyện Kiến Thuỵ, Thành phố Hải Phòng

CÔNG TY TNHH CHUYỀN ĐAN

Mã số thuế: CÔNG TY TNHH CHUYỀN ĐAN - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thành Long
Địa chỉ: Thôn Quế Lâm (tại nhà ông Nguyễn Thành Long), Xã Thuỵ Hương, Huyện Kiến Thuỵ, Thành phố Hải Phòng

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SỨC KHỎE CỘNG ĐỒNG - CHI NHÁNH HẢI PHÒNG

Mã số thuế: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SỨC KHỎE CỘNG ĐỒNG - CHI NHÁNH HẢI PHÒNG - Đại diện pháp luật: Đặng Văn Nha
Địa chỉ: Số 15, tổ dân phố Hồ Sen, Thị trấn Núi Đối, Huyện Kiến Thuỵ, Thành phố Hải Phòng

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VẬN TẢI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT NÂNG HẠ LONG KHÁNH

Mã số thuế: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VẬN TẢI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT NÂNG HẠ LONG KHÁNH - Đại diện pháp luật: Lưu Văn Bình
Địa chỉ: Đường 362, thôn Xuân La (tại nhà bà Ngô Thị Nhung), Xã Thanh Sơn, Huyện Kiến Thuỵ, Thành phố Hải Phòng

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ MIDC

Mã số thuế: CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ MIDC - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Mềm
Địa chỉ: Xóm 7 Tiền Anh (Tại nhà ông Nguyễn Văn Mềm), Xã Ngũ Đoan, Huyện Kiến Thuỵ, Thành phố Hải Phòng

CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT MINH LONG

Mã số thuế: CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT MINH LONG - Đại diện pháp luật: Trần Văn Sơn
Địa chỉ: Số 40 Cầu Đen, Thị trấn Núi Đối, Huyện Kiến Thuỵ, Thành phố Hải Phòng

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SONG TRÀ

Mã số thuế: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SONG TRÀ - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Trường
Địa chỉ: Thôn Đại Trà (tại nhà ông Nguyễn Văn Trường), Xã Đông Phương, Huyện Kiến Thuỵ, Thành phố Hải Phòng

Hợp tác xã dịch vụ chăn nuôi Thanh Phong

Mã số thuế: Hợp tác xã dịch vụ chăn nuôi Thanh Phong - Đại diện pháp luật: Bùi Đình Uy
Địa chỉ: Lão Phong, Xã Tân Phong, Huyện Kiến Thuỵ, Thành phố Hải Phòng

CôNG TY TNHH THươNG MạI THéP Và PHáT TRIểN XâY DựNG ĐạI AN

Mã số thuế: CôNG TY TNHH THươNG MạI THéP Và PHáT TRIểN XâY DựNG ĐạI AN - Đại diện pháp luật: Nguyễn Việt Tiến
Địa chỉ: Số 189 tiểu khu Cầu Đen, Thị trấn Núi Đối, Huyện Kiến Thuỵ, Thành phố Hải Phòng

CHI NHáNH TạI THàNH PHố HảI PHòNG CôNG TY TNHH THươNG MạI IN ấN HảI HưNG

Mã số thuế: CHI NHáNH TạI THàNH PHố HảI PHòNG CôNG TY TNHH THươNG MạI IN ấN HảI HưNG - Đại diện pháp luật: Phùng Nhục Lìn
Địa chỉ: Thôn Hoa Liễu, Xã Thuận Thiên, Huyện Kiến Thuỵ, Thành phố Hải Phòng

CôNG TY TNHH ĐôNG THUậN AN KHANG

Mã số thuế: CôNG TY TNHH ĐôNG THUậN AN KHANG - Đại diện pháp luật: Phạm Thị Ngân
Địa chỉ: Thôn Xuân úc (tại nhà ông Đào Văn Lâm), Xã Thuận Thiên, Huyện Kiến Thuỵ, Thành phố Hải Phòng

CôNG TY TNHH ĐầU Tư PHáT TRIểN THươNG MạI Và DịCH Vụ BáCH VIệT

Mã số thuế: CôNG TY TNHH ĐầU Tư PHáT TRIểN THươNG MạI Và DịCH Vụ BáCH VIệT - Đại diện pháp luật: Phạm Văn Việt
Địa chỉ: Thôn Xuân úc (tại nhà ông Phạm Văn Việt), Xã Thuận Thiên, Huyện Kiến Thuỵ, Thành phố Hải Phòng

CôNG TY TNHH THươNG MạI MạCH VươNG

Mã số thuế: CôNG TY TNHH THươNG MạI MạCH VươNG - Đại diện pháp luật: Bùi Thị Thanh
Địa chỉ: Thôn Quế Lâm (nhà ông Ngô Văn Đức), Xã Thuỵ Hương, Huyện Kiến Thuỵ, Thành phố Hải Phòng

Phòng Văn Hóa và Thông Tin

Mã số thuế: Phòng Văn Hóa và Thông Tin - Đại diện pháp luật: Chử Ngọc Minh
Địa chỉ: Cẩm Xuân, Thị trấn Núi Đối, Huyện Kiến Thuỵ, Thành phố Hải Phòng

CôNG TY TNHH TIếP VậN DDT

Mã số thuế: CôNG TY TNHH TIếP VậN DDT - Đại diện pháp luật: Lương Văn Duy
Địa chỉ: Thôn Lạng Côn (tại nhà ông Lương Duy Đượng), Xã Đông Phương, Huyện Kiến Thuỵ, Thành phố Hải Phòng

CôNG TY TNHH THươNG MạI CHế BIếN LâM SảN HOàNG ĐạT

Mã số thuế: CôNG TY TNHH THươNG MạI CHế BIếN LâM SảN HOàNG ĐạT - Đại diện pháp luật: Đinh Văn Nghĩa
Địa chỉ: Thôn Thù Du (tại nhà ông Bùi Huy Thuật), Xã Minh Tân, Huyện Kiến Thuỵ, Thành phố Hải Phòng

Công Ty TNHH Thương Mại Vật Tư Xây Dựng Nam Dũng

Mã số thuế: Công Ty TNHH Thương Mại Vật Tư Xây Dựng Nam Dũng - Đại diện pháp luật: Lê Văn Lai
Địa chỉ: Xóm 2, thôn Đại Trà (tại nhà ông Nguyễn Văn Nam), Xã Đông Phương, Huyện Kiến Thuỵ, Thành phố Hải Phòng

Hợp tác xã dịch vụ chăn nuôi Thái Lai

Mã số thuế: Hợp tác xã dịch vụ chăn nuôi Thái Lai - Đại diện pháp luật: Đỗ Văn Tĩnh
Địa chỉ: Thái Lai, Xã Tân Phong, Huyện Kiến Thuỵ, Thành phố Hải Phòng

Công Ty TNHH Giầy Đinh Đạt

Mã số thuế: Công Ty TNHH Giầy Đinh Đạt - Đại diện pháp luật: Đinh Văn Khiêm
Địa chỉ: Thôn Nhân Trai (tại nhà ông Đinh Văn Khiêm), Xã Đại Hà, Huyện Kiến Thuỵ, Thành phố Hải Phòng

Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Dược Minh Châu

Mã số thuế: Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Dược Minh Châu - Đại diện pháp luật: Ngô Thị Dung
Địa chỉ: Thôn 1 (nhà ông Nguyễn Đức Thạo), Xã Kiến Quốc, Huyện Kiến Thuỵ, Thành phố Hải Phòng

Công Ty TNHH Thương Mại Vật Tư Và Xây Lắp Cường Thịnh

Mã số thuế: Công Ty TNHH Thương Mại Vật Tư Và Xây Lắp Cường Thịnh - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Hiền
Địa chỉ: Số 115 tiểu khu Cầu Đen, Thị trấn Núi Đối, Huyện Kiến Thuỵ, Thành phố Hải Phòng

Trung tâm thể dục thể thao

Mã số thuế: Trung tâm thể dục thể thao - Đại diện pháp luật: Đỗ Đức úy
Địa chỉ: Khu Cẩm Xuân, Thị trấn Núi Đối, Huyện Kiến Thuỵ, Thành phố Hải Phòng

Công Ty Cổ Phần Thương Mại Dịch Vụ Vũ Đức Quang

Mã số thuế: Công Ty Cổ Phần Thương Mại Dịch Vụ Vũ Đức Quang - Đại diện pháp luật: Vũ Thị Nguyệt
Địa chỉ: Thôn Sâm Linh (tại nhà ông Vũ Văn Thoan), Xã Minh Tân, Huyện Kiến Thuỵ, Thành phố Hải Phòng

Trung tâm dân số kế hoạch hóa gia đình huyện Kiến Thụy

Mã số thuế: Trung tâm dân số kế hoạch hóa gia đình huyện Kiến Thụy - Đại diện pháp luật: Hoàng Văn Khang
Địa chỉ: Cẩm Xuân, Thị trấn Núi Đối, Huyện Kiến Thuỵ, Thành phố Hải Phòng

Công Ty TNHH Đầu Tư Thương Mại Và Xây Dựng Trường Minh

Mã số thuế: Công Ty TNHH Đầu Tư Thương Mại Và Xây Dựng Trường Minh - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Thúy Trinh
Địa chỉ: Thôn Tân Ninh (tại nhà ông Bùi Thanh Thẳng), Xã Minh Tân, Huyện Kiến Thuỵ, Thành phố Hải Phòng

Công Ty TNHH Đầu Tư Và Thương Mại Dũng Hường

Mã số thuế: Công Ty TNHH Đầu Tư Và Thương Mại Dũng Hường - Đại diện pháp luật: Đào Văn Dũng
Địa chỉ: Thôn Xuân úc (tại nhà ông Đào Văn Dia), Xã Thuận Thiên, Huyện Kiến Thuỵ, Thành phố Hải Phòng

Công Ty TNHH Thuyên Hải

Mã số thuế: Công Ty TNHH Thuyên Hải - Đại diện pháp luật: Bùi Đức Thuyên
Địa chỉ: Thôn Lộc Xá (tại nhà ông Phạm Văn Thuyết), Xã Đoàn Xá, Huyện Kiến Thuỵ, Thành phố Hải Phòng

Công Ty TNHH Tư Vấn Và Đào Tạo Trúc Vy

Mã số thuế: Công Ty TNHH Tư Vấn Và Đào Tạo Trúc Vy - Đại diện pháp luật: Đào Thị Nhài
Địa chỉ: Số 19C Cẩm Xuân, Thị trấn Núi Đối, Huyện Kiến Thuỵ, Thành phố Hải Phòng