Tra cứu thông tin doanh nghiệp

Các doanh nghiệp tại Huyện Thuỷ Nguyên

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VÀ TRỤC VỚT ANH HUY

Mã số thuế: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VÀ TRỤC VỚT ANH HUY - Đại diện pháp luật: Lê Thị Hoa
Địa chỉ: Số 1 Bến Bính B, Xã Tân Dương, Huyện Thuỷ Nguyên, Thành phố Hải Phòng

CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ BẮC VIỆT NAM

Mã số thuế: CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ BẮC VIỆT NAM - Đại diện pháp luật: Đỗ Quang Thực
Địa chỉ: Số 46B, Tổ dân phố Quyết Thành, Thị trấn Minh Đức, Huyện Thuỷ Nguyên, Thành phố Hải Phòng

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI QUANG HẢI NAM

Mã số thuế: CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI QUANG HẢI NAM - Đại diện pháp luật: Hoàng Văn Thọ
Địa chỉ: Thôn 9 (nhà ông Hoàng Văn Thọ), Xã Cao Nhân, Huyện Thuỷ Nguyên, Thành phố Hải Phòng

CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VIỆT ÂN

Mã số thuế: CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VIỆT ÂN - Đại diện pháp luật: Đặng Nam Liên
Địa chỉ: Số 80 khu Trung tâm thương mại, đường Bạch Đằng, Thị trấn Núi Đèo, Huyện Thuỷ Nguyên, Thành phố Hải Phòng

LIÊN TẬP ĐOÀN ĐÁNH CÁ BIỂN NAM TRIỆU

Mã số thuế: LIÊN TẬP ĐOÀN ĐÁNH CÁ BIỂN NAM TRIỆU - Đại diện pháp luật: Vũ Văn Cự
Địa chỉ: Đồng Mới, Xã Lập Lễ, Huyện Thuỷ Nguyên, Thành phố Hải Phòng

CÔNG TY TNHH XÂY LẮP ĐIỆN GIA VINH

Mã số thuế: CÔNG TY TNHH XÂY LẮP ĐIỆN GIA VINH - Đại diện pháp luật: Phùng Thị Hà
Địa chỉ: Thôn 2 (tại nhà bà Lê Thị Hoà), Xã Liên Khê, Huyện Thuỷ Nguyên, Thành phố Hải Phòng

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG KHM

Mã số thuế: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG KHM - Đại diện pháp luật: Vũ Thị Thu
Địa chỉ: Xóm An Lợi (tại nhà ông Nguyễn Quốc Tuấn), Xã An Lư, Huyện Thuỷ Nguyên, Thành phố Hải Phòng

CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI HOÀNG MINH PHÚC TẠI HẢI PHÒNG

Mã số thuế: CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI HOÀNG MINH PHÚC TẠI HẢI PHÒNG - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Tuyết Nhung
Địa chỉ: Thôn Lâu Trại, Xã Hoa Động, Huyện Thuỷ Nguyên, Thành phố Hải Phòng

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TUYÊN TIẾN ĐẠT

Mã số thuế: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TUYÊN TIẾN ĐẠT - Đại diện pháp luật: Phạm Văn Tuyên
Địa chỉ: Thôn Sim (tại nhà ông Phạm Văn Te), Xã An Lư, Huyện Thuỷ Nguyên, Thành phố Hải Phòng

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI XÂY DỰNG ASD VIỆT NAM

Mã số thuế: CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI XÂY DỰNG ASD VIỆT NAM - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Hương Giang
Địa chỉ: Thôn 4 (tại nhà ông Lã Văn Hơn), Xã Thiên Hương, Huyện Thuỷ Nguyên, Thành phố Hải Phòng

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ QUỐC TẾ ANH THƯ

Mã số thuế: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ QUỐC TẾ ANH THƯ - Đại diện pháp luật: Đồng Thị Thư
Địa chỉ: Thôn 5 (nhà ông Đặng Văn Pha), Xã Kỳ Sơn, Huyện Thuỷ Nguyên, Thành phố Hải Phòng

CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI SƠN HUY

Mã số thuế: CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI SƠN HUY - Đại diện pháp luật: Vũ Văn Sơn
Địa chỉ: Thôn 5 (tại nhà ông Vũ Văn Sơn), Xã Tam Hưng, Huyện Thuỷ Nguyên, Thành phố Hải Phòng

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THEAPPNOW

Mã số thuế: CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THEAPPNOW - Đại diện pháp luật: Hoàng Văn Công
Địa chỉ: Số 99 tổ dân phố Bạch Đằng 1, Thị trấn Núi Đèo, Huyện Thuỷ Nguyên, Thành phố Hải Phòng

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI HÂN VƯỢNG PHÁT

Mã số thuế: CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI HÂN VƯỢNG PHÁT - Đại diện pháp luật: Nguyễn Quang Đạo
Địa chỉ: Thôn Trung (tại nhà ông Nguyễn Quang Đạo), Xã Phục Lễ, Huyện Thuỷ Nguyên, Thành phố Hải Phòng

CôNG TY TNHH THươNG MạI Và DịCH Vụ Hà CHUNG

Mã số thuế: CôNG TY TNHH THươNG MạI Và DịCH Vụ Hà CHUNG - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Oánh
Địa chỉ: Thôn áp Tràn (tại nhà bà Nguyễn Thị Oánh), Xã Dương Quan, Huyện Thuỷ Nguyên, Thành phố Hải Phòng

CôNG TY Cổ PHầN ĐầU Tư Và XâY DựNG VIệT TIệP

Mã số thuế: CôNG TY Cổ PHầN ĐầU Tư Và XâY DựNG VIệT TIệP - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thế Vinh
Địa chỉ: Thôn Quán (tại nhà ông Nguyễn Thế Vinh), Xã Thuỷ Đường, Huyện Thuỷ Nguyên, Thành phố Hải Phòng

CôNG TY TRáCH NHIệM HữU HạN Cơ KHí ĐúC ANH THOảNG

Mã số thuế: CôNG TY TRáCH NHIệM HữU HạN Cơ KHí ĐúC ANH THOảNG - Đại diện pháp luật: Nguyễn Kỳ Anh
Địa chỉ: Số 228, thôn 6, Xã Mỹ Đồng, Huyện Thuỷ Nguyên, Thành phố Hải Phòng

CHI NHáNH Số 2 CôNG TY Cổ PHầN THươNG MạI Và XâY DựNG QUYếT THắNG

Mã số thuế: CHI NHáNH Số 2 CôNG TY Cổ PHầN THươNG MạI Và XâY DựNG QUYếT THắNG - Đại diện pháp luật: Vũ Văn Minh
Địa chỉ: Phố Mới, Xã Tân Dương, Huyện Thuỷ Nguyên, Thành phố Hải Phòng

Công Ty TNHH Juraron Industries Hải Phòng

Mã số thuế: Công Ty TNHH Juraron Industries Hải Phòng - Đại diện pháp luật: Hoàng Thị Ngọc Hà
Địa chỉ: Số 127, đường số 6, Khu đô thị, công nghiệp và dịch vụ VSIP, Xã Lập Lễ, Huyện Thuỷ Nguyên, Thành phố Hải Phòng

CôNG TY TNHH VậN TảI THUỷ TRườNG AN

Mã số thuế: CôNG TY TNHH VậN TảI THUỷ TRườNG AN - Đại diện pháp luật: Phạm Văn Luyện
Địa chỉ: Đội 5 (tại nhà ông Phạm Văn Thăng), Xã Tân Dương, Huyện Thuỷ Nguyên, Thành phố Hải Phòng

CôNG TY TNHH THươNG MạI Và HOàN THIệN NộI THấT BảO NGọC

Mã số thuế: CôNG TY TNHH THươNG MạI Và HOàN THIệN NộI THấT BảO NGọC - Đại diện pháp luật: Nguyễn Quang Văn
Địa chỉ: Xóm ngã 4 (tại nhà ông Nguyễn Phi Nhường), Xã Tân Dương, Huyện Thuỷ Nguyên, Thành phố Hải Phòng

CôNG TY TNHH THươNG MạI MTV HOàNG LINH

Mã số thuế: CôNG TY TNHH THươNG MạI MTV HOàNG LINH - Đại diện pháp luật: Hoàng Văn Quý
Địa chỉ: Đội 10, Thôn Phi Liệt (Tại nhà ông Phùng Văn Thiệp), Xã Lại Xuân, Huyện Thuỷ Nguyên, Thành phố Hải Phòng

CôNG TY TNHH ĐầU Tư THươNG MạI QUốC Tế THIêN PHúC

Mã số thuế: CôNG TY TNHH ĐầU Tư THươNG MạI QUốC Tế THIêN PHúC - Đại diện pháp luật: Nguyễn Duy Tâm
Địa chỉ: Đội 2 (tại nhà bà Nguyễn Thị Thủy), Xã Tân Dương, Huyện Thuỷ Nguyên, Thành phố Hải Phòng

CHI NHáNH CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN DịCH Vụ ăN UốNG HUIWANG TạI HảI PHòNG

Mã số thuế: CHI NHáNH CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN DịCH Vụ ăN UốNG HUIWANG TạI HảI PHòNG - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Loan
Địa chỉ: Thôn Bấc Vang, Xã Dương Quan, Huyện Thuỷ Nguyên, Thành phố Hải Phòng

CôNG TY TNHH THưởNG THUỷ

Mã số thuế: CôNG TY TNHH THưởNG THUỷ - Đại diện pháp luật: Trịnh Thị Thủy
Địa chỉ: Thôn 8 (Tại nhà bà Trịnh Thị Thủy), Xã Hoà Bình, Huyện Thuỷ Nguyên, Thành phố Hải Phòng

CôNG TY Cổ PHầN SảN XUấT & PHáT TRIểN THươNG MạI ĐOàN PHáT

Mã số thuế: CôNG TY Cổ PHầN SảN XUấT & PHáT TRIểN THươNG MạI ĐOàN PHáT - Đại diện pháp luật: Lê Văn Đoàn
Địa chỉ: Xóm 5 (nhà ông Lê Văn Đoàn), Xã Kỳ Sơn, Huyện Thuỷ Nguyên, Thành phố Hải Phòng

CôNG TY TNHH WONG LONG KEE VIệT NAM

Mã số thuế: CôNG TY TNHH WONG LONG KEE VIệT NAM - Đại diện pháp luật: Pei Jie Wong
Địa chỉ: Nhà xưởng W3B, số 151 đường Đông Tây, VSIP Hải Phòng, Xã Thuỷ Triều, Huyện Thuỷ Nguyên, Thành phố Hải Phòng

CôNG TY Cổ PHầN ĐầU Tư THươNG MạI VậN TảI QUYếT THắNG

Mã số thuế: CôNG TY Cổ PHầN ĐầU Tư THươNG MạI VậN TảI QUYếT THắNG - Đại diện pháp luật: Phạm Văn Ba
Địa chỉ: Khu Quyết Thắng (tại nhà ông Phạm Văn Ba), Thị trấn Minh Đức, Huyện Thuỷ Nguyên, Thành phố Hải Phòng

CôNG TY Cổ PHầN ĐầU Tư THươNG MạI TOàN PHú

Mã số thuế: CôNG TY Cổ PHầN ĐầU Tư THươNG MạI TOàN PHú - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Phương
Địa chỉ: Thôn Trại (nhà ông Nguyễn Văn Phương), Xã Thuỷ Đường, Huyện Thuỷ Nguyên, Thành phố Hải Phòng

CôNG TY TNHH SảN XUấT Và THươNG MạI THéP KêNH GIANG

Mã số thuế: CôNG TY TNHH SảN XUấT Và THươNG MạI THéP KêNH GIANG - Đại diện pháp luật: Dương Thị Nguyên Ngọc
Địa chỉ: Thôn A2 (tại nhà bà Dương Thị Nguyên Ngọc), Xã Kênh Giang, Huyện Thuỷ Nguyên, Thành phố Hải Phòng