Tra cứu thông tin doanh nghiệp

Các doanh nghiệp tại Quận Đồ Sơn

CÔNG TY TNHH ROCKET COMMERCE

Mã số thuế: CÔNG TY TNHH ROCKET COMMERCE - Đại diện pháp luật: Nguyễn Quang Trường
Địa chỉ: Số 2A, ngõ 11, đường 401, Phường Ngọc Xuyên, Quận Đồ Sơn, Thành phố Hải Phòng

CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH VÀ THƯƠNG MẠI MẠNH THÀNH

Mã số thuế: CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH VÀ THƯƠNG MẠI MẠNH THÀNH - Đại diện pháp luật: Hoàng Gia Dũng
Địa chỉ: Số 123A phố Sơn Hải, Phường Ngọc Hải, Quận Đồ Sơn, Thành phố Hải Phòng

CôNG TY TNHH THươNG MạI XâY DựNG AN LâM

Mã số thuế: CôNG TY TNHH THươNG MạI XâY DựNG AN LâM - Đại diện pháp luật: Bùi Công Thạo
Địa chỉ: Tổ 2A (nhà ông Bùi Công Thạo), Phường Vạn Sơn, Quận Đồ Sơn, Thành phố Hải Phòng

CôNG TY TNHH THươNG MạI VậN TảI Lê MINH SơN

Mã số thuế: CôNG TY TNHH THươNG MạI VậN TảI Lê MINH SơN - Đại diện pháp luật: Vũ Ngọc Sơn
Địa chỉ: Số nhà 1864 đường Phạm Văn Đồng, Tổ dân phố Nguyễn Huệ, Phường Minh Đức, Quận Đồ Sơn, Thành phố Hải Phòng

CôNG TY TNHH ĐầU Tư THươNG MạI PHúC CườNG

Mã số thuế: CôNG TY TNHH ĐầU Tư THươNG MạI PHúC CườNG - Đại diện pháp luật: Vũ Văn Thiện
Địa chỉ: Tổ dân phố Quý Kim (tại nhà bà Lê Thị Khuể), Phường Hợp Đức, Quận Đồ Sơn, Thành phố Hải Phòng

CôNG TY TNHH THươNG MạI VậT Tư KHáNH NGọC

Mã số thuế: CôNG TY TNHH THươNG MạI VậT Tư KHáNH NGọC - Đại diện pháp luật: Phạm Tiến Trung
Địa chỉ: Số 14 đường Thượng Đức, tổ dân phố Nguyễn Huệ, Phường Minh Đức, Quận Đồ Sơn, Thành phố Hải Phòng

CôNG TY TNHH ĐầU Tư THươNG MạI XUâN THANH

Mã số thuế: CôNG TY TNHH ĐầU Tư THươNG MạI XUâN THANH - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Xuân
Địa chỉ: Tổ dân phố Quý Kim (nhà bà Phạm Thị ánh), Phường Hợp Đức, Quận Đồ Sơn, Thành phố Hải Phòng

CôNG TY TNHH THươNG MạI Và ĐầU Tư VươNG TRUNG

Mã số thuế: CôNG TY TNHH THươNG MạI Và ĐầU Tư VươNG TRUNG - Đại diện pháp luật: Vương Trung Hải
Địa chỉ: Số 147 đường Thượng Đức, Phường Minh Đức, Quận Đồ Sơn, Thành phố Hải Phòng

CôNG TY TNHH DịCH Vụ THươNG MạI VậN TảI HươNG THảO

Mã số thuế: CôNG TY TNHH DịCH Vụ THươNG MạI VậN TảI HươNG THảO - Đại diện pháp luật: Ngô Văn Dũng
Địa chỉ: Tổ dân phố Quyết Tiến (nhà ông Bùi Văn Tình), Phường Hợp Đức, Quận Đồ Sơn, Thành phố Hải Phòng

CôNG TY TNHH PHáT TRIểN DịCH Vụ TâN ĐạI PHáT

Mã số thuế: CôNG TY TNHH PHáT TRIểN DịCH Vụ TâN ĐạI PHáT - Đại diện pháp luật: Phí Văn Hưng
Địa chỉ: Tổ dân phố Biên Hòa (tại nhà ông Phí Văn Hưng), Phường Bàng La, Quận Đồ Sơn, Thành phố Hải Phòng

Công Ty TNHH Thương Mại Hoàng Sáu

Mã số thuế: Công Ty TNHH Thương Mại Hoàng Sáu - Đại diện pháp luật: Hoàng Thị Sáu
Địa chỉ: Tổ dân phố Nguyễn Huệ (tại nhà bà Hoàng Thị Sáu), Phường Minh Đức, Quận Đồ Sơn, Thành phố Hải Phòng

Công Ty TNHH Ngư Lưới Cụ Tuyết Tâm

Mã số thuế: Công Ty TNHH Ngư Lưới Cụ Tuyết Tâm - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Tuyết
Địa chỉ: Tổ Nam (tại nhà bà Nguyễn Thị Tuyết), Phường Vạn Sơn, Quận Đồ Sơn, Thành phố Hải Phòng

Công Ty Cổ Phần Hfood Việt Nam

Mã số thuế: Công Ty Cổ Phần Hfood Việt Nam - Đại diện pháp luật: Nguyễn Đình Hậu
Địa chỉ: Số 114 Nguyễn Hữu Cầu, Phường Ngọc Hải, Quận Đồ Sơn, Thành phố Hải Phòng

Công Ty TNHH Cao Su Thịnh Lợi Hoà Việt Nam

Mã số thuế: Công Ty TNHH Cao Su Thịnh Lợi Hoà Việt Nam - Đại diện pháp luật: Đồng Thị Thu Ba
Địa chỉ: Km 16 đường 353, Phường Minh Đức, Quận Đồ Sơn, Thành phố Hải Phòng

Công Ty TNHH Link Life Chi Nhánh Hải Phòng

Mã số thuế: Công Ty TNHH Link Life Chi Nhánh Hải Phòng - Đại diện pháp luật: Mai Thị Thu
Địa chỉ: Số 1 đường Bà Đế, tổ dân phố Đông, Phường Ngọc Hải, Quận Đồ Sơn, Thành phố Hải Phòng

Công Ty Cổ Phần Vận Tải Taxi Nguyễn Gia

Mã số thuế: Công Ty Cổ Phần Vận Tải Taxi Nguyễn Gia - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Thông
Địa chỉ: Tổ dân phố Trung Nghĩa 2 (nhà ông Nguyễn Văn Thông), Phường Hợp Đức, Quận Đồ Sơn, Thành phố Hải Phòng

Công Ty TNHH Đầu Tư Thương Mại Vận Tải Vinh Nguyễn

Mã số thuế: Công Ty TNHH Đầu Tư Thương Mại Vận Tải Vinh Nguyễn - Đại diện pháp luật: Nguyễn Hiển Vinh
Địa chỉ: Trung Nghĩa 1 (tại nhà ông Phạm Đức Hồng), Phường Hợp Đức, Quận Đồ Sơn, Thành phố Hải Phòng

Công ty TNHH ngành gỗ FU MING Việt Nam

Mã số thuế: Công ty TNHH ngành gỗ FU MING Việt Nam - Đại diện pháp luật: Lê Thị Bích Hằng
Địa chỉ: Lô đất số L1.1, L1.4và L1.27, L1.20,, Quận Đồ Sơn, Thành phố Hải Phòng

Công Ty TNHH Đầu Tư Thương Mại Và Dịch Vụ Đại An Bình

Mã số thuế: Công Ty TNHH Đầu Tư Thương Mại Và Dịch Vụ Đại An Bình - Đại diện pháp luật: Đào Thị Hợi
Địa chỉ: Số 5 đường Đại Phong, Phường Bàng La, Quận Đồ Sơn, Thành phố Hải Phòng

Công Ty Cổ Phần Thương Mại Và Du Lịch Ngân Anh

Mã số thuế: Công Ty Cổ Phần Thương Mại Và Du Lịch Ngân Anh - Đại diện pháp luật: Đoàn Quang Hưng
Địa chỉ: Khu dân cư số 8, đường 353, Phường Ngọc Xuyên, Quận Đồ Sơn, Thành phố Hải Phòng

Công Ty TNHH Thực Nghiệp Chính Vĩnh Hải Phòng

Mã số thuế: Công Ty TNHH Thực Nghiệp Chính Vĩnh Hải Phòng - Đại diện pháp luật: Hoàng Văn Đại
Địa chỉ: Số 2042 đường 353 Tổ dân phố Hồng Phong, Phường Minh Đức, Quận Đồ Sơn, Thành phố Hải Phòng

Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Dịch Vụ Vận Tải Đạt Phát

Mã số thuế: Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Dịch Vụ Vận Tải Đạt Phát - Đại diện pháp luật: Phạm Thị Huyền
Địa chỉ: Tổ dân phố Đông Phong (nhà ông Đỗ Hữu Tiếp), Phường Minh Đức, Quận Đồ Sơn, Thành phố Hải Phòng

Công Ty TNHH In Tín Nghĩa Việt Nam

Mã số thuế: Công Ty TNHH In Tín Nghĩa Việt Nam - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thùy Anh
Địa chỉ: Tổ dân phố Nghĩa Phương (tại nhà bà Nguyễn Thuỳ Anh), Phường Minh Đức, Quận Đồ Sơn, Thành phố Hải Phòng

Công Ty TNHH Đầu Tư Thương Mại Hoàng Minh Nghĩa

Mã số thuế: Công Ty TNHH Đầu Tư Thương Mại Hoàng Minh Nghĩa - Đại diện pháp luật: Vũ Văn Minh
Địa chỉ: Tổ dân phố Nghĩa Sơn (tại nhà ông Nguyễn Văn Quân), Phường Minh Đức, Quận Đồ Sơn, Thành phố Hải Phòng

Phòng tài nguyên và môi trường

Mã số thuế: Phòng tài nguyên và môi trường - Đại diện pháp luật: Lương Hữu Tuấn
Địa chỉ: Số 195 Lý Thánh Tông,, Quận Đồ Sơn, Thành phố Hải Phòng

Phòng giáo dục và đào tạo

Mã số thuế: Phòng giáo dục và đào tạo - Đại diện pháp luật: Đặng Quang Tài
Địa chỉ: Số 250,, Quận Đồ Sơn, Thành phố Hải Phòng

Trung tâm bồi dưỡng chính trị

Mã số thuế: Trung tâm bồi dưỡng chính trị - Đại diện pháp luật: Nguyễn Đức Kỳ
Địa chỉ: Tổ 9 phường Ngọc Xuyên,, Quận Đồ Sơn, Thành phố Hải Phòng

Công Ty TNHH Xây Dựng Và Kinh Doanh Lâm Sản Hồng Hà

Mã số thuế: Công Ty TNHH Xây Dựng Và Kinh Doanh Lâm Sản Hồng Hà - Đại diện pháp luật: Phương Văn Hà
Địa chỉ: Số 21 đường 401, Phường Ngọc Xuyên, Quận Đồ Sơn, Thành phố Hải Phòng

Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Du Lịch Phú Hải Thịnh

Mã số thuế: Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Du Lịch Phú Hải Thịnh - Đại diện pháp luật: Phạm Văn Hựu
Địa chỉ: Khu tập thể 203, đường Lý Thái Tổ, khu 1, Phường Vạn Sơn, Quận Đồ Sơn, Thành phố Hải Phòng

Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Giang Nam

Mã số thuế: Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Giang Nam - Đại diện pháp luật: Nguyễn Đức Tỉnh
Địa chỉ: Khu Quý kim, Phường Hợp đức,, Quận Đồ Sơn, Thành phố Hải Phòng