Các doanh nghiệp tại Quận Đồ Sơn
HP

CÔNG TY TNHH & THƯƠNG MẠI PHÚC HƯƠNG

Mã số thuế: 0202050902 - Đại diện pháp luật: Lưu Xuân Khải

Địa chỉ: Tổ dân phố Nguyễn Huệ (nhà ông Nguyễn Văn Bẩy),, Phường Minh Đức, Quận Đồ Sơn, Hải Phòng

HP

CÔNG TY TNHH KIẾN TRÚC, XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI NEW SKY

Mã số thuế: 0202050236 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Hải Bằng

Địa chỉ: Số 6/61 đường Phạm Ngọc,, Phường Vạn Hương, Quận Đồ Sơn, Hải Phòng

HP

CÔNG TY CỔ PHẦN GĂNG TAY AMY HK

Mã số thuế: 0202049826 - Đại diện pháp luật: Hoàng Văn Đại

Địa chỉ: Số 2042, Tổ dân phố Hồng Phong,, Phường Minh Đức, Quận Đồ Sơn, Hải Phòng

HP

CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT MAY XUẤT KHẨU HP

Mã số thuế: 0202049512 - Đại diện pháp luật: Hoàng Văn Khánh

Địa chỉ: Km16,, Phường Minh Đức, Quận Đồ Sơn, Hải Phòng

HP

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VẬT TƯ VÀ VẬN TẢI HOÀNG MAI

Mã số thuế: 0202049576 - Đại diện pháp luật: Vũ Văn Thu

Địa chỉ: Số 151 đường 403,, Phường Minh Đức, Quận Đồ Sơn, Hải Phòng

HP

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN XD NGUYỄN GIA

Mã số thuế: 0202049632 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Dũng

Địa chỉ: Số 176 Nguyễn Hữu Cầu,, Phường Ngọc Xuyên, Quận Đồ Sơn, Hải Phòng

HP

CÔNG TY TNHH UTILITY SUPERMAKET VIỆT NAM

Mã số thuế: 0202049671 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Đăng Quốc

Địa chỉ: Số 126, tổ dân phố Dân Tiến,, Phường Minh Đức, Quận Đồ Sơn, Hải Phòng

HP

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ THIẾT KẾ NỘI THẤT MY DREAM

Mã số thuế: 0202043038 - Đại diện pháp luật: Lưu Văn Linh

Địa chỉ: Số 170 Trung Nghĩa,, Phường Hợp Đức, Quận Đồ Sơn, Hải Phòng

HP

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG TRANG TÙNG

Mã số thuế: 0202042309 - Đại diện pháp luật: Mạc Văn Chương

Địa chỉ: Số 68 đường Thượng Đức,, Phường Minh Đức, Quận Đồ Sơn, Hải Phòng

HP

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ XÂY DỰNG PHÁT TRIỂN TUẤN PHÁT

Mã số thuế: 0202040157 - Đại diện pháp luật: Trần Quốc Tuấn

Địa chỉ: Tổ dân phố Đông Phong (tại nhà ông Nguyễn Văn Còm) đường 353,, Phường Minh Đức, Quận Đồ Sơn, Hải Phòng

HP

CÔNG TY TNHH VẬN TẢI VÀ DỊCH VỤ SONG ANH

Mã số thuế: 0202038528 - Đại diện pháp luật: Lưu Văn Hưng

Địa chỉ: Tổ dân phố Hồng Phong (tại nhà ông Lưu Quang Huỳnh),, Phường Minh Đức, Quận Đồ Sơn, Hải Phòng

HP

BỘ CHỈ HUY QUÂN SỰ THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG - TRUNG ĐOÀN 50

Mã số thuế: 0202029724 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Huy

Địa chỉ: phường Hải Sơn,, Ph��ng H�i S�n, Quận Đồ Sơn, Hải Phòng

HP

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ NGỌC THỦY

Mã số thuế: 0202023810 - Đại diện pháp luật: Phạm Thị Thanh Hường

Địa chỉ: Tổ dân phố Vừng (tại nhà bà Nguyễn Thị Thúy Loan),, Ph��ng H�i S�n, Quận Đồ Sơn, Hải Phòng

HP

CÔNG TY TNHH VẬN TẢI MAI PHƯƠNG

Mã số thuế: 0202023514 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Tính

Địa chỉ: Tổ dân phố Trung Nghĩa 2 (tại nhà ông Nguyễn Văn Thông),, Phường Hợp Đức, Quận Đồ Sơn, Hải Phòng

HP

CÔNG TY TNHH TORSHARE VIỆT NAM

Mã số thuế: 0202023296 - Đại diện pháp luật: Guo, Haitao

Địa chỉ: Lô đất L4.8B khu công nghiệp Đồ Sơn,, Phường Ngọc Xuyên, Quận Đồ Sơn, Hải Phòng

HP

CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ TỔNG HỢP NGỌC HUYỀN

Mã số thuế: 0202023024 - Đại diện pháp luật: Vũ Thị Bích Ngọc

Địa chỉ: Số 154 đường Thượng Đức,, Phường Minh Đức, Quận Đồ Sơn, Hải Phòng

HP

CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN SẢN XUẤT KINH DOANH THANH HƯƠNG

Mã số thuế: 0202023017 - Đại diện pháp luật: Ngô Thị Thanh Hương

Địa chỉ: Số 156 đường Thượng Đức,, Phường Minh Đức, Quận Đồ Sơn, Hải Phòng

HP

UỶ BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG HẢI SƠN

Mã số thuế: 0202020312 - Đại diện pháp luật: Lưu Đình Dũng

Địa chỉ: Số 17 Nguyễn Hữu Cầu,, Ph��ng H�i S�n, Quận Đồ Sơn, Hải Phòng

HP

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ BẤT ĐỘNG SẢN NGUYỄN PHÚC

Mã số thuế: 0202018169 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Minh Ngọc

Địa chỉ: Số 176 Nguyễn Hữu Cầu,, Phường Ngọc Xuyên, Quận Đồ Sơn, Hải Phòng

HP

CÔNG TY TNHH VẬN TẢI BIỂN THỦY DIỆU

Mã số thuế: 0202014037 - Đại diện pháp luật: Đoàn Đắc Rực

Địa chỉ: Số 3, Tổ 8, Đường Vạn Hoa,, Phường Vạn Hương, Quận Đồ Sơn, Hải Phòng

HP

CÔNG TY TNHH NUÔI TRỒNG THỦY SẢN XUÂN THANH

Mã số thuế: 0202010963 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Bút

Địa chỉ: Tổ Quyết Tiến 1 (tại nhà ông Nguyễn Văn Bút),, Phường Hợp Đức, Quận Đồ Sơn, Hải Phòng

HP

CÔNG TY TNHH ALPHA SYSTEM

Mã số thuế: 0202001768 - Đại diện pháp luật: Oh Aik Hwa

Địa chỉ: Lô đất L 4.9A, Khu công nghiệp Đồ Sơn Hải Phòng,, Phường Ngọc Xuyên, Quận Đồ Sơn, Hải Phòng

HP

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP KĨ THUẬT ĐỨC KIM VIỆT NAM

Mã số thuế: 0201995066 - Đại diện pháp luật: Hoàng Nghĩa Dũng

Địa chỉ: 186 Trung Nghĩa,, Phường Hợp Đức, Quận Đồ Sơn, Hải Phòng

HP

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XÂY DỰNG VẬN TẢI 139 TIẾN MINH

Mã số thuế: 0201991696 - Đại diện pháp luật: Phạm Đình Minh

Địa chỉ: Số 139 Tổ dân phố Quý Kim,, Phường Hợp Đức, Quận Đồ Sơn, Hải Phòng

HP

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ THỦY SẢN DUY DŨNG

Mã số thuế: 0201989400 - Đại diện pháp luật: Đỗ Duy Dũng

Địa chỉ: Tổ dân phố Hồng Phong (tại nhà ông Đỗ Duy ân),, Phường Minh Đức, Quận Đồ Sơn, Hải Phòng

HP

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VẬT LIỆU XÂY DỰNG JINKA

Mã số thuế: 0201988460 - Đại diện pháp luật: Yu Hsiung-Tieh

Địa chỉ: Lô đất L8 Khu Công nghiệp Đồ Sơn Hải Phòng, Phường Ngọc Xuyên, Quận Đồ Sơn, Hải Phòng

HP

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KHẢI PHONG

Mã số thuế: 0201986086 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Lai

Địa chỉ: Tổ dân phố Hồng Phong (tại nhà ông Nguyễn Văn Bân),, Phường Minh Đức, Quận Đồ Sơn, Hải Phòng

HP

CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ CHẾ TẠO VÀ THƯƠNG MẠI ANH DUY

Mã số thuế: 0201983007 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Duy

Địa chỉ: Tổ dân phố Trung Nghĩa (nhà ông Nguyễn Văn Duy),, Phường Hợp Đức, Quận Đồ Sơn, Hải Phòng

HP

CÔNG TY TNHH VẬN TẢI THƯƠNG BINH 23-9

Mã số thuế: 0201980091 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Ngọc Hoàn

Địa chỉ: Lô 11, tổ dân phố Đoàn Kết 1,, Phường Ngọc Hải, Quận Đồ Sơn, Hải Phòng

HP

CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI HÙNG THÁI

Mã số thuế: 0201958522 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Hiệp

Địa chỉ: Số 7, tổ dân phố Bình Minh, Phường Hợp Đức, Quận Đồ Sơn, Hải Phòng