Tra cứu thông tin doanh nghiệp

Các doanh nghiệp tại Huyện Tiên Lãng

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI ĐẠI HƯNG

Mã số thuế: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI ĐẠI HƯNG - Đại diện pháp luật: Vũ Đức Phai
Địa chỉ: Thôn Trung Hưng (tại nhà ông Vũ Đức Phai), Xã Bắc Hưng, Huyện Tiên Lãng, Thành phố Hải Phòng

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ SƠN TRANG

Mã số thuế: CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ SƠN TRANG - Đại diện pháp luật: Vũ Thị Lệ
Địa chỉ: Thôn Bằng Viên (tại nhà ông Nguyễn Thế Doãn), Xã Toàn Thắng, Huyện Tiên Lãng, Thành phố Hải Phòng

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG & THƯƠNG MẠI PHÁT TRIỂN NHÀ HẢI PHÒNG

Mã số thuế: CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG & THƯƠNG MẠI PHÁT TRIỂN NHÀ HẢI PHÒNG - Đại diện pháp luật: Nguyễn Đức Tiệp
Địa chỉ: Khu 8 (tại nhà ông Nguyễn Đức Tiệp), Xã Tiên Thắng, Huyện Tiên Lãng, Thành phố Hải Phòng

CôNG TY TNHH THươNG MạI DịCH Vụ Và XâY DựNG TOBIMITA

Mã số thuế: CôNG TY TNHH THươNG MạI DịCH Vụ Và XâY DựNG TOBIMITA - Đại diện pháp luật: Phạm Văn Băn
Địa chỉ: Thôn Nhân Vực (tại nhà ông Phạm Văn Băn), Xã Đoàn Lập, Huyện Tiên Lãng, Thành phố Hải Phòng

CôNG TY TNHH VậN TảI ĐứC TRUNG

Mã số thuế: CôNG TY TNHH VậN TảI ĐứC TRUNG - Đại diện pháp luật: Nguyễn Đình Đức
Địa chỉ: Thôn Thiên Kha (Tại nhà ông Lê Văn Vinh), Xã Tiên Cường, Huyện Tiên Lãng, Thành phố Hải Phòng

Công Ty TNHH Tăng Ngọc ánh

Mã số thuế: Công Ty TNHH Tăng Ngọc ánh - Đại diện pháp luật: Đoàn Văn Tăng
Địa chỉ: Thôn Hợp Hưng (nhà ông Đoàn Văn Tăng), Xã Tây Hưng, Huyện Tiên Lãng, Thành phố Hải Phòng

Công Ty TNHH Phú Gia Bảo Hưng

Mã số thuế: Công Ty TNHH Phú Gia Bảo Hưng - Đại diện pháp luật: Vũ Thị An
Địa chỉ: Xóm 10 Chợ Đông Quy (tại nhà bà Vũ Thị An), Xã Toàn Thắng, Huyện Tiên Lãng, Thành phố Hải Phòng

Công Ty TNHH Hoàng Đạt Hải Phòng

Mã số thuế: Công Ty TNHH Hoàng Đạt Hải Phòng - Đại diện pháp luật: Bùi Văn Hải
Địa chỉ: Khu 4 (tại nhà ông Bùi Văn Hùng), thôn Mỹ Lộc, Xã Toàn Thắng, Huyện Tiên Lãng, Thành phố Hải Phòng

Công Ty TNHH Thiết Bị Năng Lượng Chính Phong

Mã số thuế: Công Ty TNHH Thiết Bị Năng Lượng Chính Phong - Đại diện pháp luật: Đoàn Hữu Anh
Địa chỉ: Khu 5 (nhà ông Đoàn Hữu Anh), Thị trấn Tiên Lãng, Huyện Tiên Lãng, Thành phố Hải Phòng

Công Ty TNHH Thương Mại Vở Lành

Mã số thuế: Công Ty TNHH Thương Mại Vở Lành - Đại diện pháp luật: Vũ Văn Vở
Địa chỉ: Khu 6 (nhà ông Vũ Văn Vở), Thị trấn Tiên Lãng, Huyện Tiên Lãng, Thành phố Hải Phòng

Hợp tác xã chăn nuôi tổng hợp Thành Đạt

Mã số thuế: Hợp tác xã chăn nuôi tổng hợp Thành Đạt - Đại diện pháp luật: Nguyễn Duy Khánh
Địa chỉ: Lật Khê, Xã Quang Phục, Huyện Tiên Lãng, Thành phố Hải Phòng

Công Ty Cổ Phần Phạm Lê Hải Phòng

Mã số thuế: Công Ty Cổ Phần Phạm Lê Hải Phòng - Đại diện pháp luật: Phạm ăng Bun
Địa chỉ: Thôn Lật Khê (tại nhà ông Phạm ăng Bun), Xã Quang Phục, Huyện Tiên Lãng, Thành phố Hải Phòng

Doanh Nghiệp Tư Nhân Sản Xuất Bánh Kẹo Thanh Bình Minh

Mã số thuế: Doanh Nghiệp Tư Nhân Sản Xuất Bánh Kẹo Thanh Bình Minh - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Bình
Địa chỉ: Thửa số 503 tờ bản đồ số 6, quốc lộ 10, thôn Đại Độ, Xã Tiên Cường, Huyện Tiên Lãng, Thành phố Hải Phòng

Công Ty TNHH Giang Anh Tuấn

Mã số thuế: Công Ty TNHH Giang Anh Tuấn - Đại diện pháp luật: Trần Văn Hai
Địa chỉ: Thôn Thái Hưng (nhà ông Trần Văn Hai), Xã Đông Hưng, Huyện Tiên Lãng, Thành phố Hải Phòng

Công Ty TNHH Dịch Vụ May Minh Long

Mã số thuế: Công Ty TNHH Dịch Vụ May Minh Long - Đại diện pháp luật: Bùi Thị Hằng
Địa chỉ: Thôn Chàm (nhà ông Hoàng Văn Phong), Xã Tiên Tiến, Huyện Tiên Lãng, Thành phố Hải Phòng

Công Ty TNHH Sản Xuất Và Dịch Vụ Lam Vũ

Mã số thuế: Công Ty TNHH Sản Xuất Và Dịch Vụ Lam Vũ - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thôn Mỹ Lộc (tại nhà ông Phạm Văn Vương), Xã Tiên Thắng, Huyện Tiên Lãng, Thành phố Hải Phòng

Công Ty TNHH Thương Mại Your Travel

Mã số thuế: Công Ty TNHH Thương Mại Your Travel - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Khu 8 (nhà bà Phạm Thị Vui), Thị trấn Tiên Lãng, Huyện Tiên Lãng, Thành phố Hải Phòng

Công Ty TNHH Sản Xuất Và Thương Mại Phong Hùng

Mã số thuế: Công Ty TNHH Sản Xuất Và Thương Mại Phong Hùng - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thôn Lâm Cao (tại nhà ông Quách Văn Hùng), Xã Tự Cường, Huyện Tiên Lãng, Thành phố Hải Phòng

Công Ty TNHH Sản Xuất Bánh Kẹo Thanh Bình

Mã số thuế: Công Ty TNHH Sản Xuất Bánh Kẹo Thanh Bình - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Quốc lộ 10, thôn Đại Độ, Xã Tiên Cường, Huyện Tiên Lãng, Thành phố Hải Phòng

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Phát Triển Hướng Minh

Mã số thuế: Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Phát Triển Hướng Minh - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thôn Bình Huệ (tại nhà ông Trần Văn Hương), Xã Quang Phục, Huyện Tiên Lãng, Thành phố Hải Phòng

Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Cơ Khí Giang Đông

Mã số thuế: Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Cơ Khí Giang Đông - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Nam
Địa chỉ: Thôn Khôi Vĩ Dạ (nhà ông Nguyễn Văn Sơn), đường 212, Xã Quang Phục, Huyện Tiên Lãng, Thành phố Hải Phòng

Phòng lao động thương binh và xã hội

Mã số thuế: Phòng lao động thương binh và xã hội - Đại diện pháp luật: Vũ Văn Binh
Địa chỉ: Khu I thị trấn Tiên Lãng,, Huyện Tiên Lãng, Thành phố Hải Phòng

Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất

Mã số thuế: Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất - Đại diện pháp luật: Phạm Văn Trống
Địa chỉ: Khu 2 thị trấn Tiên Lãng,, Huyện Tiên Lãng, Thành phố Hải Phòng

Trung tâm bồi dưỡng chính trị

Mã số thuế: Trung tâm bồi dưỡng chính trị - Đại diện pháp luật: Vũ Đình Chung
Địa chỉ: Khu 8 thị trấn Tiên Lãng,, Huyện Tiên Lãng, Thành phố Hải Phòng

Trường Tiểu học Quang Trung

Mã số thuế: Trường Tiểu học Quang Trung - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thôn Bình Huệ, xã Quang Phục,, Huyện Tiên Lãng, Thành phố Hải Phòng

Công Ty TNHH Phát Triển Công Nghệ Phòng Cháy Chữa Cháy Hoàng Minh

Mã số thuế: Công Ty TNHH Phát Triển Công Nghệ Phòng Cháy Chữa Cháy Hoàng Minh - Đại diện pháp luật: Lưu Đức Biên
Địa chỉ: Thôn Lật Khê (tại nhà ông Lưu Đức Biên), Xã Quang Phục, Huyện Tiên Lãng, Thành phố Hải Phòng

Công ty trách nhiệm hữu hạn vận tải biển Sơn Tuấn

Mã số thuế: Công ty trách nhiệm hữu hạn vận tải biển Sơn Tuấn - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Sơn
Địa chỉ: Thôn Đông Xuyên ngoại, Xã Đoàn lập,, Huyện Tiên Lãng, Thành phố Hải Phòng

Công Ty Cổ Phần Thương Mại Thiên Phú Quý

Mã số thuế: Công Ty Cổ Phần Thương Mại Thiên Phú Quý - Đại diện pháp luật: Trần Văn Vý
Địa chỉ: Thôn Rỗ (tại nhà ông Trần Văn Vý), Xã Tiên Tiến, Huyện Tiên Lãng, Thành phố Hải Phòng

Hợp tác xã thủy sản và dịch vụ môi trường Tiên Lãng

Mã số thuế: Hợp tác xã thủy sản và dịch vụ môi trường Tiên Lãng - Đại diện pháp luật: Phạm Văn Thương
Địa chỉ: Thôn Cẩm Khê, Xã Toàn Thắng, Huyện Tiên Lãng, Thành phố Hải Phòng

Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Hoa Sen Tại Tiên Lãng - Hải Phòng

Mã số thuế: Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Hoa Sen Tại Tiên Lãng - Hải Phòng - Đại diện pháp luật: Trần Quang Tuân
Địa chỉ: Khu 5, Thị trấn Tiên Lãng, Huyện Tiên Lãng, Thành phố Hải Phòng