Tra cứu thông tin doanh nghiệp

Các doanh nghiệp tại Quận Dương Kinh

CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VIỆT NHẬT

Mã số thuế: CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VIỆT NHẬT - Đại diện pháp luật: Phạm Văn Du
Địa chỉ: Số 498 Phạm Văn Đồng, Phường Anh Dũng, Quận Dương Kinh, Thành phố Hải Phòng

CÔNG TY TNHH BẢO SƠN VIỆT NAM

Mã số thuế: CÔNG TY TNHH BẢO SƠN VIỆT NAM - Đại diện pháp luật: Bùi Văn Bảo
Địa chỉ: Số 144 Đường Tư Thủy, Phường Hoà Nghĩa, Quận Dương Kinh, Thành phố Hải Phòng

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ NGÔ QUỐC

Mã số thuế: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ NGÔ QUỐC - Đại diện pháp luật: Ngô Văn Hạnh
Địa chỉ: Tổ 2 (nhà ông Ngô Văn Hạnh), Phường Hoà Nghĩa, Quận Dương Kinh, Thành phố Hải Phòng

CÔNG TY TNHH KIỂM SOÁT CÔN TRÙNG ĐỒNG LỢI

Mã số thuế: CÔNG TY TNHH KIỂM SOÁT CÔN TRÙNG ĐỒNG LỢI - Đại diện pháp luật: Phạm Ngọc Anh
Địa chỉ: Số 535 Phạm Văn Đồng, Phường Hải Thành, Quận Dương Kinh, Thành phố Hải Phòng

CÔNG TY TNHH ONE MILLION TECH

Mã số thuế: CÔNG TY TNHH ONE MILLION TECH - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thanh Tùng
Địa chỉ: Số 828 đường Phạm Văn Đồng, Phường Hoà Nghĩa, Quận Dương Kinh, Thành phố Hải Phòng

CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ GIA THÁI

Mã số thuế: CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ GIA THÁI - Đại diện pháp luật: Trần Văn Thi
Địa chỉ: Số 142 đường Tĩnh Hải, tổ 7, Phường Hoà Nghĩa, Quận Dương Kinh, Thành phố Hải Phòng

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG QUỐC TẾ ÂU VIỆT

Mã số thuế: CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG QUỐC TẾ ÂU VIỆT - Đại diện pháp luật: Đỗ Thị Ngọc
Địa chỉ: Số nhà 30, tổ dân phố Trà Khê 1, Phường Anh Dũng, Quận Dương Kinh, Thành phố Hải Phòng

CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG VÀ VẬN TẢI ĐỨC MINH

Mã số thuế: CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG VÀ VẬN TẢI ĐỨC MINH - Đại diện pháp luật: Phạm Đức Khương
Địa chỉ: Tổ 1C, Phường Hải Thành, Quận Dương Kinh, Thành phố Hải Phòng

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ KỸ THUẬT PHÒNG CHÁY ĐẤT CẢNG

Mã số thuế: CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ KỸ THUẬT PHÒNG CHÁY ĐẤT CẢNG - Đại diện pháp luật: Chu Văn Khánh
Địa chỉ: Số 96, 98 đường Trần Minh Thắng, Phường Hải Thành, Quận Dương Kinh, Thành phố Hải Phòng

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VẬN TẢI XÂY DỰNG DƯƠNG KINH

Mã số thuế: VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VẬN TẢI XÂY DỰNG DƯƠNG KINH - Đại diện pháp luật: Lê Hồng Lẽ
Địa chỉ: Số 255 đường Phạm Văn Đồng, Phường Hải Thành, Quận Dương Kinh, Thành phố Hải Phòng

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SONG TRÀ

Mã số thuế: VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SONG TRÀ - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Trường
Địa chỉ: Số 271 đường Mạc Đăng Doanh, Phường Hưng Đạo, Quận Dương Kinh, Thành phố Hải Phòng

HỢP TÁC XÃ SẢN XUẤT KINH DOANH DỊCH VỤ NÔNG NGHIỆP THÁI HƯNG

Mã số thuế: HỢP TÁC XÃ SẢN XUẤT KINH DOANH DỊCH VỤ NÔNG NGHIỆP THÁI HƯNG - Đại diện pháp luật: Trần Văn Phố
Địa chỉ: Số 55 Tổ 7, Phường Hoà Nghĩa, Quận Dương Kinh, Thành phố Hải Phòng

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI PHÁT TRIỂN CHIẾN NAM

Mã số thuế: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI PHÁT TRIỂN CHIẾN NAM - Đại diện pháp luật: Bùi Văn Lễ
Địa chỉ: Tổ 4 (tại nhà bà Bùi Thị Thanh), Phường Hoà Nghĩa, Quận Dương Kinh, Thành phố Hải Phòng

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & SẢN XUẤT HUYỀN TRANG HẢI PHÒNG

Mã số thuế: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & SẢN XUẤT HUYỀN TRANG HẢI PHÒNG - Đại diện pháp luật: Bùi Văn Trưởng
Địa chỉ: Tổ dân phố Trà Khê (tại nhà ôn Bùi Văn Trưởng), Phường Anh Dũng, Quận Dương Kinh, Thành phố Hải Phòng

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP TRUYỀN THÔNG OHI

Mã số thuế: CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP TRUYỀN THÔNG OHI - Đại diện pháp luật: Trần Văn Dũng
Địa chỉ: Ngõ 74 khu dân cứ Phúc Hải 1 (nhà ông Trần Văn Dương), Phường Đa Phúc, Quận Dương Kinh, Thành phố Hải Phòng

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TIẾP VẬN NTH

Mã số thuế: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TIẾP VẬN NTH - Đại diện pháp luật: Nguyễn Trung Thanh
Địa chỉ: Số 226A, tổ 6, Phường Hoà Nghĩa, Quận Dương Kinh, Thành phố Hải Phòng

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VẬN TẢI XÂY DỰNG DƯƠNG KINH

Mã số thuế: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VẬN TẢI XÂY DỰNG DƯƠNG KINH - Đại diện pháp luật: Lê Hồng Lẽ
Địa chỉ: Tổ 3A (nhà ông Lê Hồng Lẽ), Phường Hải Thành, Quận Dương Kinh, Thành phố Hải Phòng

CHI NHáNH 7 - CôNG TY TNHH THươNG MạI DịCH Vụ MạNG LướI THôNG MINH

Mã số thuế: CHI NHáNH 7 - CôNG TY TNHH THươNG MạI DịCH Vụ MạNG LướI THôNG MINH - Đại diện pháp luật: Nguyễn Ngọc Tuấn
Địa chỉ: Số 68 đường Trần Bá Lương, tổ 11, Phường Hưng Đạo, Quận Dương Kinh, Thành phố Hải Phòng

CôNG TY TNHH ĐầU Tư THươNG MạI KHANG ĐạT

Mã số thuế: CôNG TY TNHH ĐầU Tư THươNG MạI KHANG ĐạT - Đại diện pháp luật: Nguyễn Việt Hà
Địa chỉ: Tổ dân phố Trà Khê 1 (tại nhà ông Vũ Ngọc Tân), Phường Anh Dũng, Quận Dương Kinh, Thành phố Hải Phòng

CôNG TY Cổ PHầN ĐầU Tư Và PHáT TRIểN SBL

Mã số thuế: CôNG TY Cổ PHầN ĐầU Tư Và PHáT TRIểN SBL - Đại diện pháp luật: Phạm Thị Hảo
Địa chỉ: Số 2 Trà Khê, Phường Anh Dũng, Quận Dương Kinh, Thành phố Hải Phòng

CôNG TY TNHH THươNG MạI HảI THUYêN

Mã số thuế: CôNG TY TNHH THươNG MạI HảI THUYêN - Đại diện pháp luật: Trần Thị Hải
Địa chỉ: Số 1865 đường Phạm Văn Đồng, tổ dân phố Tân Tiến, Phường Tân Thành, Quận Dương Kinh, Thành phố Hải Phòng

CôNG TY TNHH THươNG MạI DịCH Vụ TRầN GIA HUY

Mã số thuế: CôNG TY TNHH THươNG MạI DịCH Vụ TRầN GIA HUY - Đại diện pháp luật: Trần Văn Thụ
Địa chỉ: Tổ 11 (nhà ông Trần Văn Thụ), Phường Hoà Nghĩa, Quận Dương Kinh, Thành phố Hải Phòng

Công Ty TNHH Yu Teng Việt Nam

Mã số thuế: Công Ty TNHH Yu Teng Việt Nam - Đại diện pháp luật: Nguyễn Đình Thành
Địa chỉ: Số 731 đường Mạc Đăng Doanh, Phường Đa Phúc, Quận Dương Kinh, Thành phố Hải Phòng

Công Ty TNHH Xuất Nhập Khẩu Masters And Standard Việt Nam

Mã số thuế: Công Ty TNHH Xuất Nhập Khẩu Masters And Standard Việt Nam - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Tươi
Địa chỉ: Số 9 khu đô thị Our City, Km 9 đường Phạm Văn Đồng, Phường Hải Thành, Quận Dương Kinh, Thành phố Hải Phòng

Công Ty Cổ Phần Vinh Quang Phú

Mã số thuế: Công Ty Cổ Phần Vinh Quang Phú - Đại diện pháp luật: Đỗ Hồng Quân
Địa chỉ: Số 405 LK8, Dự án Anh Dũng 5, Ninh Hải 1, Phường Anh Dũng, Quận Dương Kinh, Thành phố Hải Phòng

Hội Bảo Trợ Người Tàn Tật và Trẻ Mồ Côi Q.Dương Kinh

Mã số thuế: Hội Bảo Trợ Người Tàn Tật và Trẻ Mồ Côi Q.Dương Kinh - Đại diện pháp luật: Đỗ Thị Miền
Địa chỉ: 438 Phạm Văn Đồng, Phường Anh Dũng, Quận Dương Kinh, Thành phố Hải Phòng

Công Ty TNHH Phát Triển Xây Dựng Và Vận Tải Nam Việt

Mã số thuế: Công Ty TNHH Phát Triển Xây Dựng Và Vận Tải Nam Việt - Đại diện pháp luật: Hà Thị Nhung
Địa chỉ: Số 130 phố Hợp Hòa, Trà Khê 3, Phường Anh Dũng, Quận Dương Kinh, Thành phố Hải Phòng

Công Ty TNHH Ngành Gỗ New World Việt Nam

Mã số thuế: Công Ty TNHH Ngành Gỗ New World Việt Nam - Đại diện pháp luật: Zhao Jian Hua
Địa chỉ: Lô đất L3.2, khu công nghiệp Đồ Sơn, Hải Phòng, Phường Tân Thành, Quận Dương Kinh, Thành phố Hải Phòng

Công Ty TNHH Xây Dựng Ngọc Linh Hải Phòng

Mã số thuế: Công Ty TNHH Xây Dựng Ngọc Linh Hải Phòng - Đại diện pháp luật: Vũ Huy Cương
Địa chỉ: Số 20, tổ 5, Phường Hưng Đạo, Quận Dương Kinh, Thành phố Hải Phòng

Công Ty Cổ Phần Namsa-Hcm

Mã số thuế: Công Ty Cổ Phần Namsa-Hcm - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Năng
Địa chỉ: Số 115+116 Khu A, Anh Dũng 4, Phường Anh Dũng, Quận Dương Kinh, Thành phố Hải Phòng