Tra cứu thông tin doanh nghiệp

Các doanh nghiệp tại Cà Mau

VL thị trấn Đầm Dơi (P7)

Mã số thuế: VL thị trấn Đầm Dơi (P7) - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thị trấn, Thị trấn Đầm Dơi, Huyện Đầm Dơi, Tỉnh Cà Mau

Vãng Lai TT U Minh

Mã số thuế: Vãng Lai TT U Minh - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: TT U Minh, Thị trấn U Minh, Huyện U Minh, Tỉnh Cà Mau

Vãng lai Xã Khánh Thuận

Mã số thuế: Vãng lai Xã Khánh Thuận - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Khánh Thuận, Xã Khánh Thuận, Huyện U Minh, Tỉnh Cà Mau

Vãng lai Xã Khánh Lâm

Mã số thuế: Vãng lai Xã Khánh Lâm - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Khánh Lâm, Xã Khánh Lâm, Huyện U Minh, Tỉnh Cà Mau

Vãng lai xã Khánh Hòa

Mã số thuế: Vãng lai xã Khánh Hòa - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Khánh Hòa, Xã Khánh Hòa, Huyện U Minh, Tỉnh Cà Mau

Vãng lai Xã Khánh Hội

Mã số thuế: Vãng lai Xã Khánh Hội - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Khánh Hội, Xã Khánh Hội, Huyện U Minh, Tỉnh Cà Mau

Vãng lai xã Khánh Tiến

Mã số thuế: Vãng lai xã Khánh Tiến - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Khánh Tiến, Xã Khánh Tiến, Huyện U Minh, Tỉnh Cà Mau

Vãng lai Xã Nguyễn Phích

Mã số thuế: Vãng lai Xã Nguyễn Phích - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Nguyễn Phích, Xã Nguyễn Phích, Huyện U Minh, Tỉnh Cà Mau

Vãng lai xã Khánh An

Mã số thuế: Vãng lai xã Khánh An - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Khánh An, Xã Khánh An, Huyện U Minh, Tỉnh Cà Mau

VL Đội thuế xã Tam Giang Tây

Mã số thuế: VL Đội thuế xã Tam Giang Tây - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: ấp Chợ Thủ, Xã Tam Giang Tây, Huyện Ngọc Hiển, Tỉnh Cà Mau

VL Đội thuế xã Tân ân

Mã số thuế: VL Đội thuế xã Tân ân - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: ấp Nhà Diệu, Xã Tân ân, Huyện Ngọc Hiển, Tỉnh Cà Mau

VL Đội thuế Thị trấn Rạch Gốc

Mã số thuế: VL Đội thuế Thị trấn Rạch Gốc - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Khóm 1, Thị Trấn Rạch Gốc, Huyện Ngọc Hiển, Tỉnh Cà Mau

VL Đội thuế Tân ân Tâ

Mã số thuế: VL Đội thuế Tân ân Tâ - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: ấp Xóm Lò, Xã Tân ân Tây, Huyện Ngọc Hiển, Tỉnh Cà Mau

VL Đội thuế xã Viên An Đông

Mã số thuế: VL Đội thuế xã Viên An Đông - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: ấp Nhưng Miên, Xã Viên An Đông, Huyện Ngọc Hiển, Tỉnh Cà Mau

VL Đội thuế xã Viên An

Mã số thuế: VL Đội thuế xã Viên An - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: ấp ông Trang, Xã Viên An, Huyện Ngọc Hiển, Tỉnh Cà Mau

VL Đội thuế xã Đất Mũi

Mã số thuế: VL Đội thuế xã Đất Mũi - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Đất Mũi, Xã Đất Mũi, Huyện Ngọc Hiển, Tỉnh Cà Mau

Doanh Nghiệp TN Game Trịnh Văn Non

Mã số thuế: Doanh Nghiệp TN Game Trịnh Văn Non - Đại diện pháp luật: Trịnh Văn Non
Địa chỉ: ấp Tắc Thủ, Xã Lợi An, Huyện Trần Văn Thời, Tỉnh Cà Mau

Đội KK-KTT-TH-TNCN&TK CCT Thới Bình

Mã số thuế: Đội KK-KTT-TH-TNCN&TK CCT Thới Bình - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Khóm 1, TT Thới Bình, Thị trấn Thới Bình, Huyện Thới Bình, Tỉnh Cà Mau

VP Chi cục Thuế

Mã số thuế: VP Chi cục Thuế - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: TT Cái Nước, Thị trấn Cái Nước, Huyện Cái Nước, Tỉnh Cà Mau

UNT Đông Thới

Mã số thuế: UNT Đông Thới - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Đông Thới, Xã Đông Thới, Huyện Cái Nước, Tỉnh Cà Mau

UNT Lương Thế Trân

Mã số thuế: UNT Lương Thế Trân - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Lương Thế Trân, Xã Lương Thế Trân, Huyện Cái Nước, Tỉnh Cà Mau

UNT TT Cái Nước

Mã số thuế: UNT TT Cái Nước - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: TT Cái Nước, Thị trấn Cái Nước, Huyện Cái Nước, Tỉnh Cà Mau

UNT Phú Hưng

Mã số thuế: UNT Phú Hưng - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Phú Hưng, Xã Phú Hưng, Huyện Cái Nước, Tỉnh Cà Mau

UNT Đông Hưng

Mã số thuế: UNT Đông Hưng - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Đông Hưng, Xã Đông Hưng, Huyện Cái Nước, Tỉnh Cà Mau

UNT Tân Hưng

Mã số thuế: UNT Tân Hưng - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Tân Hưng, Xã Tân Hưng, Huyện Cái Nước, Tỉnh Cà Mau

UNT Thạnh Phú

Mã số thuế: UNT Thạnh Phú - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thạnh Phú, Xã Thạnh Phú, Huyện Cái Nước, Tỉnh Cà Mau

UNT Trần Thới

Mã số thuế: UNT Trần Thới - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Trần Thới, Xã Trần Thới, Huyện Cái Nước, Tỉnh Cà Mau

UNT Hòa Mỹ

Mã số thuế: UNT Hòa Mỹ - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Hòa Mỹ, Xã Hoà Mỹ, Huyện Cái Nước, Tỉnh Cà Mau

UNT Hưng Mỹ

Mã số thuế: UNT Hưng Mỹ - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Hưng Mỹ, Xã Hưng Mỹ, Huyện Cái Nước, Tỉnh Cà Mau

UNT Tân Hưng Đông

Mã số thuế: UNT Tân Hưng Đông - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Tân Hưng Đông, Xã Tân Hưng Đông, Huyện Cái Nước, Tỉnh Cà Mau