Tra cứu thông tin doanh nghiệp

Các doanh nghiệp tại Huyện Cái Nước

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN TÂN HUÊ

Mã số thuế: CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN TÂN HUÊ - Đại diện pháp luật: Phan Thanh Thoãng
Địa chỉ: ấp Tân Hòa, Xã Thạnh Phú, Huyện Cái Nước, Tỉnh Cà Mau

Chi Nhánh Công Ty TNHH Một Thành Viên Thương Mại Dịch Vụ Kỹ Thuật K44

Mã số thuế: Chi Nhánh Công Ty TNHH Một Thành Viên Thương Mại Dịch Vụ Kỹ Thuật K44 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn ân
Địa chỉ: ấp Lộ Xe, Xã Phú Hưng, Huyện Cái Nước, Tỉnh Cà Mau

Chi Nhánh - Doanh Nghiệp TN Nguyễn Việt Khả

Mã số thuế: Chi Nhánh - Doanh Nghiệp TN Nguyễn Việt Khả - Đại diện pháp luật: Nguyễn Việt Khả
Địa chỉ: ấp Giá Ngự, Xã Đông Hưng, Huyện Cái Nước, Tỉnh Cà Mau

Công Ty TNHH Một Thành Viên Giải Trí Nhân Nghĩa - Chi Nhánh 18

Mã số thuế: Công Ty TNHH Một Thành Viên Giải Trí Nhân Nghĩa - Chi Nhánh 18 - Đại diện pháp luật: Trương Văn Trầm
Địa chỉ: ấp Láng Cùng, Xã Thạnh Phú, Huyện Cái Nước, Tỉnh Cà Mau

Chi Nhánh 2 Công Ty TNHH Dịch Vụ - Thương Mại - Sản Xuất Thái Khang

Mã số thuế: Chi Nhánh 2 Công Ty TNHH Dịch Vụ - Thương Mại - Sản Xuất Thái Khang - Đại diện pháp luật: Thái Văn Nhịn
Địa chỉ: ấp Tân Hòa, Xã Thạnh Phú, Huyện Cái Nước, Tỉnh Cà Mau

Công Ty TNHH Một Thành Viên Quảng Cáo Truyền Thông Thương Hiệu Đồng Bằng

Mã số thuế: Công Ty TNHH Một Thành Viên Quảng Cáo Truyền Thông Thương Hiệu Đồng Bằng - Đại diện pháp luật: Nguyễn Hải Đăng
Địa chỉ: ấp Phấn Thạnh, Xã Thạnh Phú, Huyện Cái Nước, Tỉnh Cà Mau

Công Ty TNHH Một Thành Viên Giải Trí Nhân Nghĩa - Chi Nhánh 16

Mã số thuế: Công Ty TNHH Một Thành Viên Giải Trí Nhân Nghĩa - Chi Nhánh 16 - Đại diện pháp luật: Trương Văn Trầm
Địa chỉ: ấp Láng Cùng, Xã Thạnh Phú, Huyện Cái Nước, Tỉnh Cà Mau

Công Ty CP Thương Mại & Dịch Vụ 1/5

Mã số thuế: Công Ty CP Thương Mại & Dịch Vụ 1/5 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Số 10, ấp Sở Tại, Xã Thạnh Phú, Huyện Cái Nước, Tỉnh Cà Mau

Công ty CP Việt Nam Organics

Mã số thuế: Công ty CP Việt Nam Organics - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: ấp Hòa Trung, Xã Lương Thế Trân, Huyện Cái Nước, Tỉnh Cà Mau

Công Ty TNHH Một Thành Viên Giải Trí Nhân Nghĩa - Chi Nhánh 13

Mã số thuế: Công Ty TNHH Một Thành Viên Giải Trí Nhân Nghĩa - Chi Nhánh 13 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: ấp Tân Hòa, Xã Thạnh Phú, Huyện Cái Nước, Tỉnh Cà Mau

Công Ty TNHH Một Thành Viên Giải Trí Nhân Nghĩa - Chi Nhánh 9

Mã số thuế: Công Ty TNHH Một Thành Viên Giải Trí Nhân Nghĩa - Chi Nhánh 9 - Đại diện pháp luật: Trương Văn Trầm
Địa chỉ: ấp Hợp Tác Xã, Xã Tân Hưng, Huyện Cái Nước, Tỉnh Cà Mau

Chi Nhánh Doanh Nghiệp TN Đạt Ngọc 1

Mã số thuế: Chi Nhánh Doanh Nghiệp TN Đạt Ngọc 1 - Đại diện pháp luật: Lâm Quí Hiệp
Địa chỉ: ấp Sở Tại, Xã Thạnh Phú, Huyện Cái Nước, Tỉnh Cà Mau

Chi Nhánh 5 - Công Ty TNHH Mtv Giống Thủy Sản Dương Hùng Cà Mau

Mã số thuế: Chi Nhánh 5 - Công Ty TNHH Mtv Giống Thủy Sản Dương Hùng Cà Mau - Đại diện pháp luật: Phạm Văn Nghỉ
Địa chỉ: ấp Ngọc Tuấn, Thị trấn Cái Nước, Huyện Cái Nước, Tỉnh Cà Mau

Công Ty TNHH Một Thành Viên Giải Trí Nhân Nghĩa - Chi Nhánh 4

Mã số thuế: Công Ty TNHH Một Thành Viên Giải Trí Nhân Nghĩa - Chi Nhánh 4 - Đại diện pháp luật: Trương Văn Trầm
Địa chỉ: ấp Bà Bèo, Xã Lương Thế Trân, Huyện Cái Nước, Tỉnh Cà Mau

Công Ty TNHH Một Thành Viên Giải Trí Nhân Nghĩa - Chi Nhánh 3

Mã số thuế: Công Ty TNHH Một Thành Viên Giải Trí Nhân Nghĩa - Chi Nhánh 3 - Đại diện pháp luật: Trương Văn Trầm
Địa chỉ: ấp Tân Bửu, Xã Tân Hưng, Huyện Cái Nước, Tỉnh Cà Mau

Trung tâm bồi dưỡng chính trị

Mã số thuế: Trung tâm bồi dưỡng chính trị - Đại diện pháp luật: Huỳnh Minh Quang
Địa chỉ: TT.Cái Nước,, Huyện Cái Nước, Tỉnh Cà Mau

Doanh Nghiệp Tư Nhân Minh Toàn

Mã số thuế: Doanh Nghiệp Tư Nhân Minh Toàn - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Minh
Địa chỉ: Số 123, ấp Sở Tại, Xã Thạnh Phú, Huyện Cái Nước, Tỉnh Cà Mau

Trường Tiểu Học Tân Hưng Đông 2

Mã số thuế: Trường Tiểu Học Tân Hưng Đông 2 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thái Hoàng
Địa chỉ: ấp Trần Mót, Xã Tân Hưng Đông, Huyện Cái Nước, Tỉnh Cà Mau

Hội Thủy Sản huyện Cái Nước

Mã số thuế: Hội Thủy Sản huyện Cái Nước - Đại diện pháp luật: Lâm Ngọc Thủy
Địa chỉ: Khóm 2, Thị trấn Cái Nước, Huyện Cái Nước, Tỉnh Cà Mau

Trung Tâm Văn hóa - Thể Thao

Mã số thuế: Trung Tâm Văn hóa - Thể Thao - Đại diện pháp luật: Nguyễn Lê
Địa chỉ: Khóm 1, Thị trấn Cái Nước, Huyện Cái Nước, Tỉnh Cà Mau

Trường mầm non Hoa Mai

Mã số thuế: Trường mầm non Hoa Mai - Đại diện pháp luật: Lê Hồng Yến
Địa chỉ: ấp Đầm Cùng, xã Trần Thới,, Huyện Cái Nước, Tỉnh Cà Mau

Chi nhánh Trần Thị Lệ

Mã số thuế: Chi nhánh Trần Thị Lệ - Đại diện pháp luật: Nguyễn Ngọc Thạch
Địa chỉ: K1, TT Cái Nước,, Huyện Cái Nước, Tỉnh Cà Mau

Công Ty TNHH Agri Nam Thành

Mã số thuế: Công Ty TNHH Agri Nam Thành - Đại diện pháp luật: Liêu Phước Thắng
Địa chỉ: ấp Sở Tại, Xã Thạnh Phú, Huyện Cái Nước, Tỉnh Cà Mau

Chi Nhánh Công Ty TNHH Dược Phẩm Sun Rise

Mã số thuế: Chi Nhánh Công Ty TNHH Dược Phẩm Sun Rise - Đại diện pháp luật: Trà Thanh Tân
Địa chỉ: ấp Tân Hòa, Xã Thạnh Phú, Huyện Cái Nước, Tỉnh Cà Mau

Công Ty TNHH Một Thành Viên Thương Mại - Dịch Vụ - Xây Dựng Công Luận

Mã số thuế: Công Ty TNHH Một Thành Viên Thương Mại - Dịch Vụ - Xây Dựng Công Luận - Đại diện pháp luật: Huỳnh Công Luận
Địa chỉ: Số 534, đường 1 tháng 5, Thị trấn Cái Nước, Huyện Cái Nước, Tỉnh Cà Mau

DNTN sản xuất CHITOZAN Việt Nam

Mã số thuế: DNTN sản xuất CHITOZAN Việt Nam - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Vân
Địa chỉ: ấp Đức An, xã Phú Hưng,, Huyện Cái Nước, Tỉnh Cà Mau

DNTN Nguyễn Duy Thanh

Mã số thuế: DNTN Nguyễn Duy Thanh - Đại diện pháp luật: Nguyễn Duy Thanh
Địa chỉ: ấp Thị Tường, xã Hưng Mỹ,, Huyện Cái Nước, Tỉnh Cà Mau

Doanh Nghiệp TN Thương Mại Thủy Sản Hoàng Oanh

Mã số thuế: Doanh Nghiệp TN Thương Mại Thủy Sản Hoàng Oanh - Đại diện pháp luật: Phạm Hoàng Toản
Địa chỉ: ấp Thị Tường A, Xã Hưng Mỹ, Huyện Cái Nước, Tỉnh Cà Mau

Nhà thiếu nhi huyện Cái Nước

Mã số thuế: Nhà thiếu nhi huyện Cái Nước - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Khóm 1, Thị trấn Cái Nước, Huyện Cái Nước, Tỉnh Cà Mau

Doanh Nghiệp TN Thanh Thủy Cái Nước

Mã số thuế: Doanh Nghiệp TN Thanh Thủy Cái Nước - Đại diện pháp luật: Trần Thanh Thủy
Địa chỉ: Số 128, đường Cách Mạng Tháng 8, khóm 2, Thị trấn Cái Nước, Huyện Cái Nước, Tỉnh Cà Mau