Tra cứu thông tin doanh nghiệp

Các doanh nghiệp tại Huyện Đầm Dơi

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH VẠN TIẾN - CỬA HÀNG XĂNG DẦU SỐ 09

Mã số thuế: CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH VẠN TIẾN - CỬA HÀNG XĂNG DẦU SỐ 09 - Đại diện pháp luật: Đỗ Hoàng Lý
Địa chỉ: Tổ 6, ấp Lưu Hoa Thanh, Xã Tân Thuận, Huyện Đầm Dơi, Tỉnh Cà Mau

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH VẠN TIẾN - CỬA HÀNG XĂNG DẦU SỐ 08

Mã số thuế: CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH VẠN TIẾN - CỬA HÀNG XĂNG DẦU SỐ 08 - Đại diện pháp luật: Đỗ Hoàng Lý
Địa chỉ: Tổ 7, ấp Lưu Hoa Thanh, Xã Tân Thuận, Huyện Đầm Dơi, Tỉnh Cà Mau

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH MTV CHÍ LINH (THANH TÙNG)

Mã số thuế: CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH MTV CHÍ LINH (THANH TÙNG) - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thanh Phong
Địa chỉ: ấp Cái Ngay, Xã Thanh Tùng, Huyện Đầm Dơi, Tỉnh Cà Mau

CÔNG TY TNHH MTV ĐẦU TƯ THỦY SẢN TUẤN NGHĨA

Mã số thuế: CÔNG TY TNHH MTV ĐẦU TƯ THỦY SẢN TUẤN NGHĨA - Đại diện pháp luật: Lê Hữu Tân
Địa chỉ: Số 145 khóm 2, Thị trấn Đầm Dơi, Huyện Đầm Dơi, Tỉnh Cà Mau

CÔNG TY TNHH MTV THỦY SẢN MINH CẢNH

Mã số thuế: CÔNG TY TNHH MTV THỦY SẢN MINH CẢNH - Đại diện pháp luật: Lê Minh Cảnh
Địa chỉ: ấp Văn Luyện, Xã Nguyễn Huân, Huyện Đầm Dơi, Tỉnh Cà Mau

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THÔNG HOÀI BẢO

Mã số thuế: CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THÔNG HOÀI BẢO - Đại diện pháp luật: Huỳnh Ngọc Duyên
Địa chỉ: ấp Chà Là, Xã Trần Phán, Huyện Đầm Dơi, Tỉnh Cà Mau

CÔNG TY TNHH TM DV TRUNG NGUYÊN MOBILE

Mã số thuế: CÔNG TY TNHH TM DV TRUNG NGUYÊN MOBILE - Đại diện pháp luật: Hồ Thị Phấn
Địa chỉ: ấp Cái Ngay, Xã Thanh Tùng, Huyện Đầm Dơi, Tỉnh Cà Mau

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DỊCH VỤ CÀ MAU BẢO NGỌC

Mã số thuế: CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DỊCH VỤ CÀ MAU BẢO NGỌC - Đại diện pháp luật: Lâm Văn Luân
Địa chỉ: Đường Dương Thị Cẩm Vân, Khóm 4, Thị trấn Đầm Dơi, Huyện Đầm Dơi, Tỉnh Cà Mau

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN VĂN MINH ĐẦM DƠI

Mã số thuế: CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN VĂN MINH ĐẦM DƠI - Đại diện pháp luật: Trang Văn Minh
Địa chỉ: ấp Tân Thành A, Xã Tân Dân, Huyện Đầm Dơi, Tỉnh Cà Mau

CÔNG TY TNHH MTV CHÍ NHÂN ĐẦM DƠI

Mã số thuế: CÔNG TY TNHH MTV CHÍ NHÂN ĐẦM DƠI - Đại diện pháp luật: Nguyễn Chí Nhân
Địa chỉ: ấp Tân Long A, Xã Tân Tiến, Huyện Đầm Dơi, Tỉnh Cà Mau

DOANH NGHIỆP TN XĂNG DẦU DUY THANH

Mã số thuế: DOANH NGHIỆP TN XĂNG DẦU DUY THANH - Đại diện pháp luật: Hồ Công Thành
Địa chỉ: ấp Nhà Cũ, Xã Quách Phẩm Bắc, Huyện Đầm Dơi, Tỉnh Cà Mau

CÔNG TY TNHH MINH CHÂU MOBILE

Mã số thuế: CÔNG TY TNHH MINH CHÂU MOBILE - Đại diện pháp luật: Châu Phú
Địa chỉ: Số 65, ấp Cái Keo, Xã Quách Phẩm, Huyện Đầm Dơi, Tỉnh Cà Mau

CHI NHÁNH 2 - DNTN THỦY SẢN HUỲNH THƯƠNG

Mã số thuế: CHI NHÁNH 2 - DNTN THỦY SẢN HUỲNH THƯƠNG - Đại diện pháp luật: Huỳnh Văn Cảnh
Địa chỉ: Số 189, Công Điền, Xã Tân Trung, Huyện Đầm Dơi, Tỉnh Cà Mau

CHI NHÁNH CÔNG TY CP DƯỢC MINH HẢI - QUẦY THUỐC SỐ 5 CÁI KEO

Mã số thuế: CHI NHÁNH CÔNG TY CP DƯỢC MINH HẢI - QUẦY THUỐC SỐ 5 CÁI KEO - Đại diện pháp luật: Ngô Thanh Trang
Địa chỉ: Số 44, ấp Cái Keo, Xã Quách Phẩm, Huyện Đầm Dơi, Tỉnh Cà Mau

CHI NHÁNH CÔNG TY CP DƯỢC MINH HẢI - QUẦY THUỐC SỐ 1 ĐẦM DƠI

Mã số thuế: CHI NHÁNH CÔNG TY CP DƯỢC MINH HẢI - QUẦY THUỐC SỐ 1 ĐẦM DƠI - Đại diện pháp luật: Huỳnh Mỹ Thố
Địa chỉ: Khóm 4, Thị trấn Đầm Dơi, Huyện Đầm Dơi, Tỉnh Cà Mau

CHI NHÁNH CÔNG TY CP DƯỢC MINH HẢI - QUẦY THUỐC SỐ 3 TÂN TIẾN

Mã số thuế: CHI NHÁNH CÔNG TY CP DƯỢC MINH HẢI - QUẦY THUỐC SỐ 3 TÂN TIẾN - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Tín
Địa chỉ: ấp Tân Long A, Xã Tân Tiến, Huyện Đầm Dơi, Tỉnh Cà Mau

CHI NHÁNH CÔNG TY CP DƯỢC MINH HẢI - QUẦY THUỐC SỐ 4 CHÀ LÀ

Mã số thuế: CHI NHÁNH CÔNG TY CP DƯỢC MINH HẢI - QUẦY THUỐC SỐ 4 CHÀ LÀ - Đại diện pháp luật: Nguyễn Quốc Khởi
Địa chỉ: ấp Chà Là, Xã Trần Phán, Huyện Đầm Dơi, Tỉnh Cà Mau

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN VẬN TẢI A DŨNG

Mã số thuế: CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN VẬN TẢI A DŨNG - Đại diện pháp luật: Lê Minh Dũng
Địa chỉ: Đường 19/5, Thị trấn Đầm Dơi, Huyện Đầm Dơi, Tỉnh Cà Mau

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN CHÍ LINH (THANH TÙNG)

Mã số thuế: CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN CHÍ LINH (THANH TÙNG) - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thanh Phong
Địa chỉ: ấp Cái Ngay, Xã Thanh Tùng, Huyện Đầm Dơi, Tỉnh Cà Mau

CÔNG TY TNHH NGUYỄN MIỀN

Mã số thuế: CÔNG TY TNHH NGUYỄN MIỀN - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Miền
Địa chỉ: ấp Tân Hiệp, Xã Tân Dân, Huyện Đầm Dơi, Tỉnh Cà Mau

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN LÊ ĐIỀN

Mã số thuế: CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN LÊ ĐIỀN - Đại diện pháp luật: Trần Mỹ Tiên
Địa chỉ: ấp Mương Đường, Xã Tạ An Khương, Huyện Đầm Dơi, Tỉnh Cà Mau

DOANH NGHIỆP TN LÂM LÝ EM

Mã số thuế: DOANH NGHIỆP TN LÂM LÝ EM - Đại diện pháp luật: Lâm Lý Em
Địa chỉ: ấp Tân Thới A, Xã Tạ An Khương Đông, Huyện Đầm Dơi, Tỉnh Cà Mau

DNTN XĂNG DẦU NGUYỄN TRIẾT

Mã số thuế: DNTN XĂNG DẦU NGUYỄN TRIẾT - Đại diện pháp luật: Lê Quốc Tám
Địa chỉ: ấp Hiệp Hòa Tây, Xã Ngọc Chánh, Huyện Đầm Dơi, Tỉnh Cà Mau

HỢP TÁC XÃ SÒ HUYẾT THẮNG LỢI

Mã số thuế: HỢP TÁC XÃ SÒ HUYẾT THẮNG LỢI - Đại diện pháp luật: Trương Thanh Sử
Địa chỉ: Số 46 ấp Bào Hầm, Xã Quách Phẩm, Huyện Đầm Dơi, Tỉnh Cà Mau

DOANH NGHIỆP TN GIẢI TRÍ GIANG SƠN

Mã số thuế: DOANH NGHIỆP TN GIẢI TRÍ GIANG SƠN - Đại diện pháp luật: Hà Minh Giang
Địa chỉ: ấp Mương Đường, Xã Tạ An Khương, Huyện Đầm Dơi, Tỉnh Cà Mau

CỬA HÀNG XĂNG DẦU SỐ 12

Mã số thuế: CỬA HÀNG XĂNG DẦU SỐ 12 - Đại diện pháp luật: Phạm Quốc Khởi
Địa chỉ: ấp Tân Long, Xã Tân Duyệt, Huyện Đầm Dơi, Tỉnh Cà Mau

CÔNG TY TNHH MTV SẢN XUẤT GIỐNG THỦY SẢN VIỆT NGOAN

Mã số thuế: CÔNG TY TNHH MTV SẢN XUẤT GIỐNG THỦY SẢN VIỆT NGOAN - Đại diện pháp luật: Ngô Việt Ngoan
Địa chỉ: ấp Lưu Hoa Thanh, Xã Tân Thuận, Huyện Đầm Dơi, Tỉnh Cà Mau

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ GIANG CHÂU CÀ MAU

Mã số thuế: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ GIANG CHÂU CÀ MAU - Đại diện pháp luật: Lê Văn Châu
Địa chỉ: ấp Trung Cang, Xã Tân Trung, Huyện Đầm Dơi, Tỉnh Cà Mau

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ NHÂN TƯỜNG

Mã số thuế: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ NHÂN TƯỜNG - Đại diện pháp luật: Lê Thanh Mộng
Địa chỉ: ấp Cầu Ván, Xã Quách Phẩm Bắc, Huyện Đầm Dơi, Tỉnh Cà Mau

DNTN THỦY SẢN HÀ HÙNG

Mã số thuế: DNTN THỦY SẢN HÀ HÙNG - Đại diện pháp luật: Hà Thanh Hùng
Địa chỉ: ấp Lưu Hoa Thanh, Xã Tân Thuận, Huyện Đầm Dơi, Tỉnh Cà Mau