Tra cứu thông tin doanh nghiệp

Các doanh nghiệp tại Huyện Thới Bình

CHI NHÁNH - CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN NHẬT LINH CÀ MAU

Mã số thuế: CHI NHÁNH - CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN NHẬT LINH CÀ MAU - Đại diện pháp luật: Dương Nhật Linh
Địa chỉ: ấp Thanh Tùng, Xã Biển Bạch, Huyện Thới Bình, Tỉnh Cà Mau

BAN QUẢN LÝ TIỂU DỰ ÁN" HÒA NHẬP XÃ HỘI CỦA NGƯỜI KHUYẾT TẬT HUYỆN THỚI BÌNH

Mã số thuế: BAN QUẢN LÝ TIỂU DỰ ÁN - Đại diện pháp luật: Trần Văn Dũng
Địa chỉ: Khóm 1, Thị trấn Thới Bình, Huyện Thới Bình, Tỉnh Cà Mau

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN PHẠM CƯỜNG CÀ MAU

Mã số thuế: CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN PHẠM CƯỜNG CÀ MAU - Đại diện pháp luật: Phạm Huy Cường
Địa chỉ: ấp 7, Xã Tân Lộc, Huyện Thới Bình, Tỉnh Cà Mau

Công ty TNHH Chế biến Thủy sản Cao Đại Dương

Mã số thuế: Công ty TNHH Chế biến Thủy sản Cao Đại Dương - Đại diện pháp luật: Tô Song Thu
Địa chỉ: ấp Tắc Thủ, Xã Hồ Thị Kỷ, Huyện Thới Bình, Tỉnh Cà Mau

DNTN Phương Tiến Hải

Mã số thuế: DNTN Phương Tiến Hải - Đại diện pháp luật: Lê Thanh Hải
Địa chỉ: ấp 4, Xã Thới Bình, Huyện Thới Bình, Tỉnh Cà Mau

CHI NHáNH DOANH NGHIệP TN úT NHIêN

Mã số thuế: CHI NHáNH DOANH NGHIệP TN úT NHIêN - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn út
Địa chỉ: ấp 18, Xã Biển Bạch, Huyện Thới Bình, Tỉnh Cà Mau

Chi Nhánh - Doanh Nghiệp TN Hữu Giám

Mã số thuế: Chi Nhánh - Doanh Nghiệp TN Hữu Giám - Đại diện pháp luật: Huỳnh Hữu Giám
Địa chỉ: ấp Kinh 8, Xã Tân Bằng, Huyện Thới Bình, Tỉnh Cà Mau

Phòng Dân tộc huyện Thới Bình

Mã số thuế: Phòng Dân tộc huyện Thới Bình - Đại diện pháp luật: Lê Văn Dãy
Địa chỉ: Khóm 1, Thị trấn Thới Bình, Huyện Thới Bình, Tỉnh Cà Mau

Chi Nhánh 17 - Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Giống Thủy Sản Dương Hùng

Mã số thuế: Chi Nhánh 17 - Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Giống Thủy Sản Dương Hùng - Đại diện pháp luật: Dương Văn Ri
Địa chỉ: ấp Bến Gỗ, Xã Hồ Thị Kỷ, Huyện Thới Bình, Tỉnh Cà Mau

Công Ty TNHH Một Thành Viên Dịch Vụ - Thương Mại Giống Thủy Sản Bé Hai

Mã số thuế: Công Ty TNHH Một Thành Viên Dịch Vụ - Thương Mại Giống Thủy Sản Bé Hai - Đại diện pháp luật: Nguyễn Bé Hai
Địa chỉ: ấp Tắc Thủ, Xã Hồ Thị Kỷ, Huyện Thới Bình, Tỉnh Cà Mau

Công Ty TNHH Một Thành Viên Phòng Khám Gia Đình

Mã số thuế: Công Ty TNHH Một Thành Viên Phòng Khám Gia Đình - Đại diện pháp luật: Vương Trọng Khiêm
Địa chỉ: Số 1, khóm 1, Thị trấn Thới Bình, Huyện Thới Bình, Tỉnh Cà Mau

Doanh Nghiệp TN Hoàng Huy Thới Bình

Mã số thuế: Doanh Nghiệp TN Hoàng Huy Thới Bình - Đại diện pháp luật: Quách Cẩm Nhung
Địa chỉ: ấp 4, Xã Thới Bình, Huyện Thới Bình, Tỉnh Cà Mau

Công Ty TNHH Một Thành Viên Xây Dựng An Thái Cà Mau

Mã số thuế: Công Ty TNHH Một Thành Viên Xây Dựng An Thái Cà Mau - Đại diện pháp luật: Đặng Thị My
Địa chỉ: Khóm 4, Thị trấn Thới Bình, Huyện Thới Bình, Tỉnh Cà Mau

Doanh Nghiệp TN Xăng Dầu Hửu Giám

Mã số thuế: Doanh Nghiệp TN Xăng Dầu Hửu Giám - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Hồng Nghiệp
Địa chỉ: Kinh 8, Xã Tân Bằng, Huyện Thới Bình, Tỉnh Cà Mau

Doanh Nghiệp TN Phan Phương Anh

Mã số thuế: Doanh Nghiệp TN Phan Phương Anh - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: ấp Bến Gỗ, Xã Hồ Thị Kỷ, Huyện Thới Bình, Tỉnh Cà Mau

Công Ty TNHH Một Thành Viên Vật Liệu Xây Dựng Tám Bình

Mã số thuế: Công Ty TNHH Một Thành Viên Vật Liệu Xây Dựng Tám Bình - Đại diện pháp luật: Trịnh Thanh Bình
Địa chỉ: ấp Tắc Thủ, Xã Hồ Thị Kỷ, Huyện Thới Bình, Tỉnh Cà Mau

Công Ty TNHH Một Thành Viên Thương Mại Xây Dựng Hữu Phong

Mã số thuế: Công Ty TNHH Một Thành Viên Thương Mại Xây Dựng Hữu Phong - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Phong
Địa chỉ: ấp Tắc Thủ, Xã Hồ Thị Kỷ, Huyện Thới Bình, Tỉnh Cà Mau

Trường mầm non Hoa Hồng

Mã số thuế: Trường mầm non Hoa Hồng - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thuỳ Trang
Địa chỉ: K2, TT.Thới Bình,, Huyện Thới Bình, Tỉnh Cà Mau

Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất

Mã số thuế: Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất - Đại diện pháp luật: Trần Văn Lừa
Địa chỉ: K1, TT Thới Bình,, Huyện Thới Bình, Tỉnh Cà Mau

Trường Mầm Non Hoa Thủy Tiên

Mã số thuế: Trường Mầm Non Hoa Thủy Tiên - Đại diện pháp luật: Trần Thị Đoan Trang
Địa chỉ: ấp 10, Xã Trí Phải, Huyện Thới Bình, Tỉnh Cà Mau

Trường mầm non Hoa Mai

Mã số thuế: Trường mầm non Hoa Mai - Đại diện pháp luật: Trần Kim Đến
Địa chỉ: xã Hồ Thị Kỷ,, Huyện Thới Bình, Tỉnh Cà Mau

Trường mầm non Hoa Phượng

Mã số thuế: Trường mầm non Hoa Phượng - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Hiền
Địa chỉ: xã Tân Phú,, Huyện Thới Bình, Tỉnh Cà Mau

Trường mầm non Hoa Sen

Mã số thuế: Trường mầm non Hoa Sen - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thu Vân
Địa chỉ: xã Trí Phải,, Huyện Thới Bình, Tỉnh Cà Mau

Công an huyện Thới Bình

Mã số thuế: Công an huyện Thới Bình - Đại diện pháp luật: Nguyễn Hồng Quân
Địa chỉ: Khóm 2, Thị trấn Thới Bình, Huyện Thới Bình, Tỉnh Cà Mau

Chi Nhánh 2 - Công Ty TNHH Một Thành Viên Thủy Sản Sạch Cà Mau

Mã số thuế: Chi Nhánh 2 - Công Ty TNHH Một Thành Viên Thủy Sản Sạch Cà Mau - Đại diện pháp luật: Hồ Xa Phil
Địa chỉ: ấp 3, Xã Tân Lộc Bắc, Huyện Thới Bình, Tỉnh Cà Mau

Chi Nhánh 1 - Công Ty TNHH Một Thành Viên Thủy Sản Sạch Cà Mau

Mã số thuế: Chi Nhánh 1 - Công Ty TNHH Một Thành Viên Thủy Sản Sạch Cà Mau - Đại diện pháp luật: Hồ Xa Phil
Địa chỉ: ấp 1, Xã Tân Lộc, Huyện Thới Bình, Tỉnh Cà Mau

Công Ty TNHH Công Nghệ Tin Học Việt Hà

Mã số thuế: Công Ty TNHH Công Nghệ Tin Học Việt Hà - Đại diện pháp luật: Huỳnh Minh Thanh
Địa chỉ: Khóm 8, Thị trấn Thới Bình, Huyện Thới Bình, Tỉnh Cà Mau

Công Ty TNHH Một Thành Viên Vận Tải - Kỹ Thuật Tứ Phương

Mã số thuế: Công Ty TNHH Một Thành Viên Vận Tải - Kỹ Thuật Tứ Phương - Đại diện pháp luật: Quách Văn Việt
Địa chỉ: ấp 2, Xã Thới Bình, Huyện Thới Bình, Tỉnh Cà Mau

Doanh Nghiệp TN Đại Hưng

Mã số thuế: Doanh Nghiệp TN Đại Hưng - Đại diện pháp luật: Trần Mỹ Ngọc
Địa chỉ: Khóm I, Thị trấn Thới Bình, Huyện Thới Bình, Tỉnh Cà Mau

DNTN Thiên Phú Lộc

Mã số thuế: DNTN Thiên Phú Lộc - Đại diện pháp luật: Huuỳnh Văn Trấn
Địa chỉ: ấp 2, xã Trí Phải,, Huyện Thới Bình, Tỉnh Cà Mau