Danh sách doanh nghiệp tại Huyện Thới Bình

Dưới đây là danh sách công ty, doanh nghiệp mới thành lập trên địa bàn Huyện Thới Bình, Cà Mau.

Để xem các thông tin chi tiết như địa chỉ, số điện thoại, tên giám đốc, số lao động, tình trạng hoạt động... quý khách vui lòng nhấp vào một doanh nghiệp cụ thể trong danh sách.

Danh sách công ty tại Cà Mau

CM

CÔNG TY TNHH MÃ VĂN CƯU

Mã số thuế: 2001373294 - Đại diện pháp luật: Mã Văn Cưu

Địa chỉ: Số 171, Ấp Kinh 9, Xã Tân Bằng, Huyện Thới Bình, Cà Mau

CM

CÔNG TY TNHH KIM Y THỚI BÌNH

Mã số thuế: 2001373255 - Đại diện pháp luật: Dương Kim Y

Địa chỉ: Số 93 ấp 9, Xã Trí Lực, Huyện Thới Bình, Cà Mau

CM

CÔNG TY TNHH PHẠM THÚY KIỀU

Mã số thuế: 2001372999 - Đại diện pháp luật: Phạm Thúy Kiều

Địa chỉ: Số 09, Ấp Kinh 9, Xã Tân Bằng, Huyện Thới Bình, Cà Mau

CM

CÔNG TY TNHH NGUYỄN LÂM CÀ MAU

Mã số thuế: 2001372822 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Lâm

Địa chỉ: Số 247, Ấp 18, Xã Biển Bạch, Xã Biển Bạch, Huyện Thới Bình, Cà Mau

CM

CÔNG TY TNHH VÕ VĂN HIỆP TÍNH

Mã số thuế: 2001372780 - Đại diện pháp luật: Võ Văn Hiệp

Địa chỉ: Số 20 ấp 18, Xã Biển Bạch, Huyện Thới Bình, Cà Mau

CM

CÔNG TY TNHH NGUYỄN THOẠI MỶ

Mã số thuế: 2001372283 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thoại Mỷ

Địa chỉ: Số 15, Ấp Kinh 9, Xã Tân Bằng, Huyện Thới Bình, Cà Mau

CM

CÔNG TY TNHH TM LINH ĐẠI PHÁT

Mã số thuế: 2001371603 - Đại diện pháp luật: Lý Mỹ Linh

Địa chỉ: 77, ấp Tắc Thủ, Xã Hồ Thị Kỷ, Huyện Thới Bình, Cà Mau

CM

CÔNG TY TNHH HA&T

Mã số thuế: 2001371402 - Đại diện pháp luật: Dương Quốc Phong

Địa chỉ: Ấp Hữu Thời, Xã Biển Bạch Đông, Huyện Thới Bình, Cà Mau

CM

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ LOAN NHƠN CM

Mã số thuế: 2001371353 - Đại diện pháp luật: Lê Văn Nhơn

Địa chỉ: Ấp Giao Khẩu, Xã Tân Phú, Huyện Thới Bình, Cà Mau

CM

CÔNG TY TNHH HIỀN ANH CM

Mã số thuế: 2001371265 - Đại diện pháp luật: Dương Đình Tiến

Địa chỉ: Ấp Cái Sắn Vàm, Xã Biển Bạch Đông, Huyện Thới Bình, Cà Mau

CM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ PHƯƠNG ĐÔNG CAPITAL

Mã số thuế: 2001370663 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Đầy

Địa chỉ: Ấp 5, Xã Tân Lộc Đông, Huyện Thới Bình, Cà Mau

CM

CÔNG TY TNHH TRẦN TRUNG KIÊN CM

Mã số thuế: 2001370423 - Đại diện pháp luật: Trần Trung Kiên

Địa chỉ: Ấp 18, Xã Biển Bạch, Huyện Thới Bình, Cà Mau

CM

CÔNG TY TNHH VÕ THỊ DIỄM THÚY

Mã số thuế: 2001370286 - Đại diện pháp luật: Võ Thị Diễm Thúy

Địa chỉ: Ấp 18, Xã Biển Bạch, Huyện Thới Bình, Cà Mau

CM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ AN PHÁT THỚI BÌNH

Mã số thuế: 2001370310 - Đại diện pháp luật: Ngô Văn Hội

Địa chỉ: Ấp 10, Xã Thới Bình, Huyện Thới Bình, Cà Mau

CM

CÔNG TY TNHH NGÔ TOẠI NGUYỆN

Mã số thuế: 2001370279 - Đại diện pháp luật: Ngô Toại Nguyện

Địa chỉ: Ấp 18, Xã Biển Bạch, Huyện Thới Bình, Cà Mau

CM

CÔNG TY TNHH MTV TRẦN TRUNG KIÊN

Mã số thuế: 2001370254 - Đại diện pháp luật: Trần Trung Kiên

Địa chỉ: Ấp 18, Xã Biển Bạch, Huyện Thới Bình, Cà Mau

CM

CÔNG TY TNHH NGUYỄN THỊ NGỌC HUYỀN

Mã số thuế: 2001370159 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Ngọc Huyền

Địa chỉ: Ấp Thanh Tùng, Xã Biển Bạch, Huyện Thới Bình, Cà Mau

CM

CÔNG TY TNHH LÊ THỊ TRÚC LINH CM

Mã số thuế: 2001370085 - Đại diện pháp luật: Lê Thị Trúc Linh

Địa chỉ: Ấp Kinh 9, Xã Tân Bằng, Huyện Thới Bình, Cà Mau

CM

CÔNG TY TNHH LÊ THỊ TRÚC LINH

Mã số thuế: 2001370060 - Đại diện pháp luật: Lê Thị Trúc Linh

Địa chỉ: Ấp Kinh 9, Xã Tân Bằng, Huyện Thới Bình, Cà Mau

CM

CÔNG TY TNHH MTV KIM SU

Mã số thuế: 2001369932 - Đại diện pháp luật: Lê Kim Soan

Địa chỉ: Ấp Kinh 9, Xã Tân Bằng, Huyện Thới Bình, Cà Mau

CM

CÔNG TY TNHH MTV HIỆP XUÂN CM

Mã số thuế: 2001369668 - Đại diện pháp luật: Võ Văn Hiệp

Địa chỉ: ấp 18, Xã Biển Bạch, Huyện Thới Bình, Cà Mau

CM

CÔNG TY TNHH MTV NGUYỄN THÀNH CHÂN

Mã số thuế: 2001369594 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thành Chân

Địa chỉ: ấp 18, Xã Biển Bạch, Huyện Thới Bình, Cà Mau

CM

CÔNG TY TNHH MTV TRƯƠNG VĂN KHA

Mã số thuế: 2001369604 - Đại diện pháp luật: Trương Văn Kha

Địa chỉ: ấp Thanh Tùng, Xã Biển Bạch, Huyện Thới Bình, Cà Mau

CM

CÔNG TY TNHH MTV ÚT BIỂN BẠCH

Mã số thuế: 2001369280 - Đại diện pháp luật: Trần Văn út

Địa chỉ: ấp 18, Xã Biển Bạch, Huyện Thới Bình, Cà Mau

CM

CÔNG TY TNHH MTV PHƯƠNG THÚY

Mã số thuế: 2001368230 - Đại diện pháp luật: Lê Phương Thúy

Địa chỉ: ấp Kinh 9, Xã Tân Bằng, Huyện Thới Bình, Cà Mau

CM

CÔNG TY TNHH HẰNG DU MỤC

Mã số thuế: 2001368223 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Công Hảo

Địa chỉ: ấp Tấn Công, Xã Tân Bằng, Huyện Thới Bình, Cà Mau

CM

CÔNG TY TNHH TRƯỜNG PHÁT BIỂN BẠCH

Mã số thuế: 2001368216 - Đại diện pháp luật: Võ Thị Tường Vân

Địa chỉ: ấp 18, Xã Biển Bạch, Huyện Thới Bình, Cà Mau

CM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HỒNG NHÃ

Mã số thuế: 2001368181 - Đại diện pháp luật: Huỳnh Thị Hồng Nhã

Địa chỉ: ấp Lê Hoàng Thá, Xã Tân Bằng, Huyện Thới Bình, Cà Mau

CM

CÔNG TY TNHH MTV ÚT CHÂN

Mã số thuế: 2001367967 - Đại diện pháp luật: Trần Văn út

Địa chỉ: ấp 18, Xã Biển Bạch, Huyện Thới Bình, Cà Mau

CM

CÔNG TY TNHH MTV THÁI LAN

Mã số thuế: 2001367935 - Đại diện pháp luật: Trần Thị ái Lan

Địa chỉ: ấp Hà Phúc ứng, Xã Biển Bạch, Huyện Thới Bình, Cà Mau