Các doanh nghiệp tại Tỉnh Cà Mau
CM

Cửa hàng Đại lý VIKYNO

Mã số thuế: 2000100706-002 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Lập Phương

Địa chỉ: 10 Lý Văn Lâm, F1,, Tỉnh Cà Mau, Cà Mau

CM

PTTEP OFFSHORE INVESTMENT COMPANY LIMITED

Mã số thuế: 2001036570-001 - Đại diện pháp luật:

Địa chỉ: Lô D Khu công nghiệp, Ngô Quyền,, Tỉnh Cà Mau, Cà Mau

CM

CN Công Ty TNHH Phương Duy

Mã số thuế: 2000367273-001 - Đại diện pháp luật: Võ Tiến Hùng

Địa chỉ: Số 151 Nguyễn Du, F5,, Tỉnh Cà Mau, Cà Mau

CM

Đội xây dựng số 8

Mã số thuế: 2000266412-020 - Đại diện pháp luật: Lê Trung Cai

Địa chỉ: 202A Lý Văn Lâm, F1,, Tỉnh Cà Mau, Cà Mau

CM

Phòng giao dịch số 4

Mã số thuế: 2000105944-033 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thanh Xuân

Địa chỉ: 52B chợ trung tâm, phường 7,, Tỉnh Cà Mau, Cà Mau

CM

Chi cục bảo vệ thực vật tỉnh Cà Mau

Mã số thuế: 2000269572 - Đại diện pháp luật:

Địa chỉ: 172 Lâm Thành Mậu, F4,, Tỉnh Cà Mau, Cà Mau

CM

Nhà văn hoá trung tâm Tỉnh Cà Mau

Mã số thuế: 2000269565 - Đại diện pháp luật:

Địa chỉ: 161 Phan Ngọc Hiển, F5,, Tỉnh Cà Mau, Cà Mau

CM

Chi Nhánh Việt Hải

Mã số thuế: 2000322811-002 - Đại diện pháp luật: Lê Việt Hải

Địa chỉ: 441 ấp 7, xã Khánh Lâm,, Tỉnh Cà Mau, Cà Mau