Tra cứu thông tin doanh nghiệp

Các doanh nghiệp tại Tỉnh Cà Mau

Cửa hàng Đại lý VIKYNO

Mã số thuế: Cửa hàng Đại lý VIKYNO - Đại diện pháp luật: Nguyễn Lập Phương
Địa chỉ: 10 Lý Văn Lâm, F1,, Tỉnh Cà Mau, Tỉnh Cà Mau

PTTEP OFFSHORE INVESTMENT COMPANY LIMITED

Mã số thuế: PTTEP OFFSHORE INVESTMENT COMPANY LIMITED - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Lô D Khu công nghiệp, Ngô Quyền,, Tỉnh Cà Mau, Tỉnh Cà Mau

CN Công Ty TNHH Phương Duy

Mã số thuế: CN Công Ty TNHH Phương Duy - Đại diện pháp luật: Võ Tiến Hùng
Địa chỉ: Số 151 Nguyễn Du, F5,, Tỉnh Cà Mau, Tỉnh Cà Mau

Đội xây dựng số 8

Mã số thuế: Đội xây dựng số 8 - Đại diện pháp luật: Lê Trung Cai
Địa chỉ: 202A Lý Văn Lâm, F1,, Tỉnh Cà Mau, Tỉnh Cà Mau

Phòng giao dịch số 4

Mã số thuế: Phòng giao dịch số 4 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thanh Xuân
Địa chỉ: 52B chợ trung tâm, phường 7,, Tỉnh Cà Mau, Tỉnh Cà Mau

Chi cục bảo vệ thực vật tỉnh Cà Mau

Mã số thuế: Chi cục bảo vệ thực vật tỉnh Cà Mau - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: 172 Lâm Thành Mậu, F4,, Tỉnh Cà Mau, Tỉnh Cà Mau

Nhà văn hoá trung tâm Tỉnh Cà Mau

Mã số thuế: Nhà văn hoá trung tâm Tỉnh Cà Mau - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: 161 Phan Ngọc Hiển, F5,, Tỉnh Cà Mau, Tỉnh Cà Mau

Chi Nhánh Việt Hải

Mã số thuế: Chi Nhánh Việt Hải - Đại diện pháp luật: Lê Việt Hải
Địa chỉ: 441 ấp 7, xã Khánh Lâm,, Tỉnh Cà Mau, Tỉnh Cà Mau