Tra cứu thông tin doanh nghiệp

Các doanh nghiệp tại Huyện U Minh

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI XÂY DỰNG THÀNH TIỀN

Mã số thuế: CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI XÂY DỰNG THÀNH TIỀN - Đại diện pháp luật: Đặng Thành Tiền
Địa chỉ: ấp An Phú, Xã Khánh An, Huyện U Minh, Tỉnh Cà Mau

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN NHẬT LINH CÀ MAU

Mã số thuế: CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN NHẬT LINH CÀ MAU - Đại diện pháp luật: Dương Nhật Linh
Địa chỉ: ấp 6, Xã Nguyễn Phích, Huyện U Minh, Tỉnh Cà Mau

Chi nhánh - Công ty TNHH Một thành viên Dịch vụ Bình Minh Cà Mau

Mã số thuế: Chi nhánh - Công ty TNHH Một thành viên Dịch vụ Bình Minh Cà Mau - Đại diện pháp luật: Trương Tấn Lực
Địa chỉ: ấp 6, Xã Khánh An, Huyện U Minh, Tỉnh Cà Mau

Công ty TNHH Minh Mẫn Cà Mau

Mã số thuế: Công ty TNHH Minh Mẫn Cà Mau - Đại diện pháp luật: Võ Thúy Sang
Địa chỉ: ấp 1, Xã Khánh An, Huyện U Minh, Tỉnh Cà Mau

DNTN Game Nhã Ngọc - Chi nhánh 5

Mã số thuế: DNTN Game Nhã Ngọc - Chi nhánh 5 - Đại diện pháp luật: Voc Văn Hoàng
Địa chỉ: ấp 12, Xã Khánh An, Huyện U Minh, Tỉnh Cà Mau

Doanh Nghiệp TN Tiệm Vàng Phú Ngọc

Mã số thuế: Doanh Nghiệp TN Tiệm Vàng Phú Ngọc - Đại diện pháp luật: Trần Danh Phú
Địa chỉ: ấp 4, Xã Khánh Lâm, Huyện U Minh, Tỉnh Cà Mau

Công ty TNHH Một thành viên Trần Khánh Thuận

Mã số thuế: Công ty TNHH Một thành viên Trần Khánh Thuận - Đại diện pháp luật: Trần Cẩm Loan
Địa chỉ: ấp 18, Xã Khánh Thuận, Huyện U Minh, Tỉnh Cà Mau

Doanh Nghiệp TN Trần Văn Vàng - Trang Trại Nuôi Lợn

Mã số thuế: Doanh Nghiệp TN Trần Văn Vàng - Trang Trại Nuôi Lợn - Đại diện pháp luật: Trần Văn Vàng
Địa chỉ: ấp 12, Xã Khánh An, Huyện U Minh, Tỉnh Cà Mau

Chi Nhánh - Công Ty TNHH Phát Triển Thuỷ Sản Rồng Xanh

Mã số thuế: Chi Nhánh - Công Ty TNHH Phát Triển Thuỷ Sản Rồng Xanh - Đại diện pháp luật: Trần Quốc ổn
Địa chỉ: ấp 7, Xã Khánh An, Huyện U Minh, Tỉnh Cà Mau

Công Ty TNHH Một Thành Viên Thương Mại Dịch Vụ Xây Dựng Thu Hiền

Mã số thuế: Công Ty TNHH Một Thành Viên Thương Mại Dịch Vụ Xây Dựng Thu Hiền - Đại diện pháp luật: Tiết Thị Hiền
Địa chỉ: ấp 1, Xã Khánh An, Huyện U Minh, Tỉnh Cà Mau

Công Ty TNHH Một Thành Viên Giải Trí Nhân Nghĩa - Chi Nhánh 19

Mã số thuế: Công Ty TNHH Một Thành Viên Giải Trí Nhân Nghĩa - Chi Nhánh 19 - Đại diện pháp luật: Trương Văn Trầm
Địa chỉ: ấp 3, Xã Nguyễn Phích, Huyện U Minh, Tỉnh Cà Mau

HợP TáC Xã XâY DựNG KIêN-YếN

Mã số thuế: HợP TáC Xã XâY DựNG KIêN-YếN - Đại diện pháp luật: Cao Trung Kiên
Địa chỉ: 272 Khóm 3, Thị trấn U Minh, Huyện U Minh, Tỉnh Cà Mau

Công Ty TNHH Một Thành Viên Cơ Khí Xây Dựng Phương Vy

Mã số thuế: Công Ty TNHH Một Thành Viên Cơ Khí Xây Dựng Phương Vy - Đại diện pháp luật: Huỳnh Văn Diễn
Địa chỉ: ấp 1, Xã Khánh An, Huyện U Minh, Tỉnh Cà Mau

Chi Nhánh Công Ty TNHH Một Thành Viên Xuân Thắng K G

Mã số thuế: Chi Nhánh Công Ty TNHH Một Thành Viên Xuân Thắng K G - Đại diện pháp luật: Nguyễn Phương Thảo
Địa chỉ: ấp 7, đường Võ Văn Kiệt, Xã Khánh An, Huyện U Minh, Tỉnh Cà Mau

Công Ty TNHH Một Thành Viên Nam Thành U Minh

Mã số thuế: Công Ty TNHH Một Thành Viên Nam Thành U Minh - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Thành
Địa chỉ: Khóm 1, Thị trấn U Minh, Huyện U Minh, Tỉnh Cà Mau

Doanh Nghiệp TN Thúy Đào

Mã số thuế: Doanh Nghiệp TN Thúy Đào - Đại diện pháp luật: Dư Văn Khởi
Địa chỉ: Số 16, ấp 1, Xã Khánh Hội, Huyện U Minh, Tỉnh Cà Mau

Công Ty TNHH Một Thành Viên Thương Mại Xây Dựng Trung Kiên - U Minh

Mã số thuế: Công Ty TNHH Một Thành Viên Thương Mại Xây Dựng Trung Kiên - U Minh - Đại diện pháp luật: Nguyễn Trung Kiên
Địa chỉ: Khóm 1, Thị trấn U Minh, Huyện U Minh, Tỉnh Cà Mau

Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Tuấn Kiệt Cà Mau

Mã số thuế: Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Tuấn Kiệt Cà Mau - Đại diện pháp luật: Phạm Anh Kiệt
Địa chỉ: ấp 7, Xã Khánh An, Huyện U Minh, Tỉnh Cà Mau

Công Ty TNHH Một Thành Viên Trần Vũ Duy

Mã số thuế: Công Ty TNHH Một Thành Viên Trần Vũ Duy - Đại diện pháp luật: Trần Tấn Năng
Địa chỉ: ấp 2, Xã Khánh An, Huyện U Minh, Tỉnh Cà Mau

Công Ty TNHH Một Thành Viên Vận Tải Huỳnh Đắc Thắng

Mã số thuế: Công Ty TNHH Một Thành Viên Vận Tải Huỳnh Đắc Thắng - Đại diện pháp luật: Huỳnh Đắc Thắng
Địa chỉ: ấp 6, Xã Khánh An, Huyện U Minh, Tỉnh Cà Mau

Công Ty TNHH Hồng Phúc Cà Mau

Mã số thuế: Công Ty TNHH Hồng Phúc Cà Mau - Đại diện pháp luật: Trần Thị Thúy
Địa chỉ: ấp An Phú, Xã Khánh An, Huyện U Minh, Tỉnh Cà Mau

Công Ty TNHH Một Thành Viên Giải Trí Nhân Nghĩa - Chi Nhánh 15

Mã số thuế: Công Ty TNHH Một Thành Viên Giải Trí Nhân Nghĩa - Chi Nhánh 15 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: ấp 7 Kinh Zê Rô, Xã Nguyễn Phích, Huyện U Minh, Tỉnh Cà Mau

Công Ty TNHH Một Thành Viên Xăng Dầu Đăng Duy

Mã số thuế: Công Ty TNHH Một Thành Viên Xăng Dầu Đăng Duy - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Ngọc Châu
Địa chỉ: ấp 7, Xã Khánh An, Huyện U Minh, Tỉnh Cà Mau

Trường tiểu học Trần Quốc Toản

Mã số thuế: Trường tiểu học Trần Quốc Toản - Đại diện pháp luật: Nguyễn Minh Khái
Địa chỉ: Xã Khánh Tiến,, Huyện U Minh, Tỉnh Cà Mau

Trường mầm non Hoa Mai

Mã số thuế: Trường mầm non Hoa Mai - Đại diện pháp luật: Ngô Mộng Cầm
Địa chỉ: ấp 3, xã Nguyễn Phích,, Huyện U Minh, Tỉnh Cà Mau

Trường mầm non Hoạ Mi

Mã số thuế: Trường mầm non Hoạ Mi - Đại diện pháp luật: Nguyễn Bé Chính
Địa chỉ: ấp 4, xã Khánh Tiến,, Huyện U Minh, Tỉnh Cà Mau

Trường mầm non Sơn Ca

Mã số thuế: Trường mầm non Sơn Ca - Đại diện pháp luật: Lâm Ngọc Bích
Địa chỉ: ấp 4, xã Khánh An,, Huyện U Minh, Tỉnh Cà Mau

Trường mầm non Hoa Sen

Mã số thuế: Trường mầm non Hoa Sen - Đại diện pháp luật: Lê Kim Thoa
Địa chỉ: Xã Khánh Lâm,, Huyện U Minh, Tỉnh Cà Mau

Trường tiểu học Lê Văn Tám

Mã số thuế: Trường tiểu học Lê Văn Tám - Đại diện pháp luật: Trương Văn Tèo
Địa chỉ: ấp 6, xã Khánh Hội,, Huyện U Minh, Tỉnh Cà Mau

Trường tiểu học Võ Thị Sáu

Mã số thuế: Trường tiểu học Võ Thị Sáu - Đại diện pháp luật: Tô Minh Phương
Địa chỉ: ấp 7, xã Khánh Hoà,, Huyện U Minh, Tỉnh Cà Mau