Các doanh nghiệp tại Huyện U Minh
CM

CÔNG TY TNHH GALAXY ANZX

Mã số thuế: 2001359074 - Đại diện pháp luật: NGUYỄN TRÍ NGUYỄN

Địa chỉ: Khóm 3, Thị Trấn U Minh, Huyện U Minh, Cà Mau

CM

CÔNG TY TNHH MTV CÂY GIỐNG NGỌC MỸ LÂM

Mã số thuế: 2001358899 - Đại diện pháp luật: Huỳnh Chí Hiền

Địa chỉ: Khóm 1, Thị trấn U Minh, Huyện U Minh, Cà Mau

CM

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THỦY SẢN VIỆT CHƯƠNG

Mã số thuế: 2001357782 - Đại diện pháp luật: Trần Hồng Tươi

Địa chỉ: ấp 3, Xã Khánh Hội, Huyện U Minh, Cà Mau

CM

CÔNG TY TNHH CHĂN NUÔI PHÁT ĐẠT

Mã số thuế: 2001356299 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Tiến Phát

Địa chỉ: ấp 16,, Xã Khánh An, Huyện U Minh, Cà Mau

CM

CÔNG TY TNHH CHĂN NUÔI ĐĂNG KHOA

Mã số thuế: 2001356309 - Đại diện pháp luật: Trần Thị Như Nguyệt

Địa chỉ: ấp 16,, Xã Khánh An, Huyện U Minh, Cà Mau

CM

CÔNG TY TNHH CỪ TRÀM NGHIỆM QUY

Mã số thuế: 2001354245 - Đại diện pháp luật: Võ Hoàng Nghiệm

Địa chỉ: ấp 1, Xã Khánh Thuận, Huyện U Minh, Cà Mau

CM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ NGUYỄN BĂNG CÀ MAU

Mã số thuế: 2001353971 - Đại diện pháp luật: Đặng Ngọc Diễm

Địa chỉ: ấp 10,, Xã Khánh An, Huyện U Minh, Cà Mau

CM

CÔNG TY TNHH MTV TMDV ĐẠI PHÚC CÀ MAU

Mã số thuế: 2001354044 - Đại diện pháp luật: Bùi Ngọc Duyên

Địa chỉ: Số 369, ấp 1,, Xã Khánh Thuận, Huyện U Minh, Cà Mau

CM

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN HIỆP ĐẠI PHÁT

Mã số thuế: 2001351910 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thế Hiệp

Địa chỉ: ấp 6, Xã Khánh Lâm, Huyện U Minh, Cà Mau

CM

CÔNG TY TNHH NÔNG NGHIỆP CÔNG NGHỆ CAO NN GREENS FARM

Mã số thuế: 2001351928 - Đại diện pháp luật: Đặng Quang Tiên

Địa chỉ: ấp 6,, Xã Khánh Lâm, Huyện U Minh, Cà Mau

CM

C�NG TY TNHH �I�N M�T TR�I ��I D��NG C� MAU

Mã số thuế: 2001346678 - Đại diện pháp luật: Nguy�n V�n T�ng

Địa chỉ: �p 3,, Xã Khánh Tiến, Huyện U Minh, Cà Mau

CM

CÔNG TY TNHH CỪ TRÀM NGỌC TRỌN

Mã số thuế: 2001346332 - Đại diện pháp luật: Ngô Ngọc Trọn

Địa chỉ: ấp 15,, Xã Khánh An, Huyện U Minh, Cà Mau

CM

HỢP TÁC XÃ DỊCH VỤ NÔNG NGHIỆP TỔNG HỢP LÂM - ĐẠT

Mã số thuế: 2001344952 - Đại diện pháp luật: Ngô Trường Quí

Địa chỉ: ấp 14, Xã Khánh Hòa, Huyện U Minh, Cà Mau

CM

CÔNG TY TNHH ĐIỆN MẶT TRỜI GIA PHÚC CÀ MAU

Mã số thuế: 2001342017 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thế Hiệp

Địa chỉ: ấp 3,, Xã Khánh Hội, Huyện U Minh, Cà Mau

CM

CÔNG TY TNHH CỪ TRÀM HUY KHÔI

Mã số thuế: 2001341895 - Đại diện pháp luật: Đinh Văn Khải

Địa chỉ: ấp 6,, Xã Nguyễn Phích, Huyện U Minh, Cà Mau

CM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ XÂY DỰNG ĐẶNG NGUYÊN

Mã số thuế: 2001340355 - Đại diện pháp luật: Đặng Văn Đậm

Địa chỉ: ấp 7,, Xã Khánh An, Huyện U Minh, Cà Mau

CM

CÔNG TY CỔ PHẦN NĂNG LƯỢNG EBS SOLAR PHƯƠNG NAM

Mã số thuế: 2001335771 - Đại diện pháp luật: Ngô Trọng Vinh

Địa chỉ: ấp 7,, Xã Khánh An, Huyện U Minh, Cà Mau

CM

CÔNG TY TNHH MTV GỖ HỮU THỪA

Mã số thuế: 2001334954 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Hữu Thừa

Địa chỉ: ấp 21,, Xã Khánh Thuận, Huyện U Minh, Cà Mau

CM

CÔNG TY TNHH GỖ TIẾN PHÚ

Mã số thuế: 2001334055 - Đại diện pháp luật: Thị Mỹ Xung

Địa chỉ: ấp 1,, Xã Khánh Thuận, Huyện U Minh, Cà Mau

CM

CÔNG TY TNHH H HỔ TRÂM CÀ MAU

Mã số thuế: 2001334062 - Đại diện pháp luật: Lê Văn Đen

Địa chỉ: Số 270, khóm 4,, Thị trấn U Minh, Huyện U Minh, Cà Mau

CM

CÔNG TY TNHH GỖ HOÀNG BẮC

Mã số thuế: 2001333862 - Đại diện pháp luật: Bùi Văn Bắc

Địa chỉ: ấp 12,, Xã Khánh An, Huyện U Minh, Cà Mau

CM

CÔNG TY TNHH TOÀN THANH ĐÔ

Mã số thuế: 2001332925 - Đại diện pháp luật: Trần In Đô

Địa chỉ: ấp 5,, Xã Khánh An, Huyện U Minh, Cà Mau

CM

CÔNG TY TNHH HẠNH PHÚC CÀ MAU

Mã số thuế: 2001332869 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Hạnh

Địa chỉ: Khóm 4,, Thị trấn U Minh, Huyện U Minh, Cà Mau

CM

CÔNG TY TNHH MTV KHA TIẾN

Mã số thuế: 2001332876 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Tuyết Kha

Địa chỉ: Khóm 4,, Thị trấn U Minh, Huyện U Minh, Cà Mau

CM

CÔNG TY TNHH MTV ĐỖ TIẾN PHÁT

Mã số thuế: 2001328206 - Đại diện pháp luật: Đỗ Tấn Liệt

Địa chỉ: ấp 1,, Xã Khánh An, Huyện U Minh, Cà Mau

CM

CÔNG TY TNHH MTV FREELAND - CÀ MAU

Mã số thuế: 2001327837 - Đại diện pháp luật: Trần Mai Linh

Địa chỉ: Lô đất B5, 1, thuộc Khu công nghiệp Khánh An, Xã Khánh An, Huyện U Minh, Cà Mau

CM

CÔNG TY TNHH NÔNG NGHIỆP CON GÀ VÀNG

Mã số thuế: 2001327499 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thu Thảo

Địa chỉ: Khóm 1,, Thị trấn U Minh, Huyện U Minh, Cà Mau

CM

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ XÂY DỰNG MINH THIỆN

Mã số thuế: 2001324868 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thanh Toàn

Địa chỉ: ấp 7,, Xã Khánh An, Huyện U Minh, Cà Mau

CM

CÔNG TY TNHH LD CÔNG NGHỆ CAO CAMIMEX

Mã số thuế: 2001322370 - Đại diện pháp luật: Bùi Sĩ Tuấn

Địa chỉ: ấp 1,, Xã Khánh An, Huyện U Minh, Cà Mau

CM

HỢP TÁC XÃ TÂN AN PHÁT

Mã số thuế: 2001321948 - Đại diện pháp luật: Lâm Quốc Toản

Địa chỉ: ấp 7,, Xã Khánh Lâm, Huyện U Minh, Cà Mau