Các doanh nghiệp tại Huyện Đầm Dơi - Trang 29

CM

VL XÃ TÂN ĐỨC (P7)

Mã số thuế: 2001214417

Địa chỉ: Tân Đức, Xã Tân Đức, Huyện Đầm Dơi, Cà Mau

CM

VL XÃ TẠ AN KHƯƠNG ĐÔNG (P7)

Mã số thuế: 2001214375

Địa chỉ: TAK Đông, Xã Tạ An Khương Đông, Huyện Đầm Dơi, Cà Mau

CM

VL XÃ TẠ AN KHƯƠNG (P7)

Mã số thuế: 2001214368

Địa chỉ: TAK, Xã Tạ An Khương, Huyện Đầm Dơi, Cà Mau

CM

VL XÃ NGỌC CHÁNH (P7)

Mã số thuế: 2001214350

Địa chỉ: Ngọc Chánh, Xã Ngọc Chánh, Huyện Đầm Dơi, Cà Mau

CM

VL XÃ QUÁCH PHẨM (P7)

Mã số thuế: 2001214343

Địa chỉ: Quách Phẩm, Xã Quách Phẩm, Huyện Đầm Dơi, Cà Mau

CM

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN XÂY DỰNG NHÀ VIỆT

Mã số thuế: 2001214336 - Đại diện pháp luật: Lý Thị Me

Địa chỉ: ấp Tân Thành, Xã Tân Duyệt, Huyện Đầm Dơi, Cà Mau

CM

VL XÃ QUÁCH PHẨM BẮC (P7)

Mã số thuế: 2001214329

Địa chỉ: QPB, Xã Quách Phẩm Bắc, Huyện Đầm Dơi, Cà Mau

CM

VL XÃ TÂN DÂN (P7)

Mã số thuế: 2001214304

Địa chỉ: Tân Dân, Xã Tân Dân, Huyện Đầm Dơi, Cà Mau

CM

VL XÃ TÂN DUYỆT (P7)

Mã số thuế: 2001214294

Địa chỉ: Tân Duyệt, Xã Tân Duyệt, Huyện Đầm Dơi, Cà Mau

CM

VL XÃ TÂN TRUNG (P7)

Mã số thuế: 2001214287

Địa chỉ: Tân Trung, Xã Tân Trung, Huyện Đầm Dơi, Cà Mau

CM

VL XÃ TRẦN PHÁN (P7)

Mã số thuế: 2001214262

Địa chỉ: Trần Phán, Xã Trần Phán, Huyện Đầm Dơi, Cà Mau

CM

VL THỊ TRẤN ĐẦM DƠI (P7)

Mã số thuế: 2001214255

Địa chỉ: Thị trấn, Thị trấn Đầm Dơi, Huyện Đầm Dơi, Cà Mau

CM

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VIỆT NHẬT

Mã số thuế: 2001211920 - Đại diện pháp luật: Nghiêm Phước

Địa chỉ: ấp Vàm Đầm, Xã Nguyễn Huân, Huyện Đầm Dơi, Cà Mau

CM

DOANH NGHIỆP TN KIM ĐÔ CÀ MAU

Mã số thuế: 2001211310 - Đại diện pháp luật: Trần Hà Đô

Địa chỉ: Đường Dương Thị Cẩm Vân, Khóm 4, Thị trấn Đầm Dơi, Huyện Đầm Dơi, Cà Mau

CM

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN XĂNG DẦU NHỚT LONG HẢI

Mã số thuế: 2001211141 - Đại diện pháp luật: Trương Văn Mười

Địa chỉ: ấp Lưu Hoa Thanh, Xã Tân Thuận, Huyện Đầm Dơi, Cà Mau