Các doanh nghiệp tại Huyện Hoài Ân

Đại lý bia QN - Công đoàn khối đảng

Mã số thuế: 4100344178 - Đại diện pháp luật: Lê Ngọc Thấu

Địa chỉ: Thôn Gia chiểu II, TT Tăng Bạt Hổ,, Huyện Hoài Ân, Bình Định

DNTN Thương Mại Tuấn Trao

Mã số thuế: 4100338544 - Đại diện pháp luật: Huỳnh Ngọc Tuấn

Địa chỉ: Thôn Gia Chiểu I, TT Tăng Bạt Hổ,, Huyện Hoài Ân, Bình Định

Ban Quản lý dự án Hoài Ân

Mã số thuế: 4100300325 - Đại diện pháp luật: Đào Xuân Hiền

Địa chỉ: Đường Số 1, Thôn Gia Chiểu 1, TT tăng Bạt Hổ,, Huyện Hoài Ân, Bình Định

Công Ty TNHH Hoàng Linh

Mã số thuế: 4100389531 - Đại diện pháp luật: Hoàng Thị Kim Ngọc

Địa chỉ: Thôn Thanh Tú, Thị trấn Tăng Bạt Hổ, Huyện Hoài Ân, Bình Định

Doanh Nghiệp Tư Nhân Phụng Hoàng

Mã số thuế: 4100385544 - Đại diện pháp luật: Trần Huy Phụng

Địa chỉ: Thôn Gò Cau, TT Tăng Bạt Hổ,, Huyện Hoài Ân, Bình Định

DNTN Dịch Vụ Minh Tân

Mã số thuế: 4100360109 - Đại diện pháp luật: Võ Thị Hường

Địa chỉ: Thôn Gia Chiểu I, TT Tăng Bạt Hổ,, Huyện Hoài Ân, Bình Định

Doanh Nghiệp Tư Nhân Xây Dựng Quang Đạt

Mã số thuế: 4100485997 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Dược

Địa chỉ: Thôn Liên Hội, Xã Ân Hữu, Huyện Hoài Ân, Bình Định

Hợp Tác Xã Nông Nghiệp Thị Trấn Tăng Bạt Hổ

Mã số thuế: 4100485972 - Đại diện pháp luật: Lê Ngọc Anh

Địa chỉ: Du Tự, TT Tăng Bạt Hổ,, Huyện Hoài Ân, Bình Định

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Xây Dựng Tăng An

Mã số thuế: 4100475558 - Đại diện pháp luật: Trần Văn Phước

Địa chỉ: Thôn Gò Cau, Thị Trấn Tăng Bặt Hổ,, Huyện Hoài Ân, Bình Định

Phòng Giáo Dục & Đào Tạo Huyện Hoài ân

Mã số thuế: 4100471144 - Đại diện pháp luật: Phan Thanh Liêm

Địa chỉ: Đường Só 1,TT Tăng Bặt Hổ, Thị trấn Tăng Bạt Hổ, Huyện Hoài Ân, Bình Định

Trung Tâm Y tế Huyện Hoài ân

Mã số thuế: 4100463471 - Đại diện pháp luật: Phan Văn Thạnh

Địa chỉ: Ân Thường 2, Ân Thạnh, Xã Ân Thạnh, Huyện Hoài Ân, Bình Định

Doanh Nghiệp Tư Nhân Xây Dựng Tường Duy

Mã số thuế: 4100463464 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Hữu ảnh

Địa chỉ: Thôn An Thường 2, Xã Ân Thạnh, Huyện Hoài Ân, Bình Định

Hợp Tác Xã Nông Nghiệp ân Tường 2

Mã số thuế: 4100463457 - Đại diện pháp luật: Trần Ngọc Dân

Địa chỉ: Thôn Phú Hữu 2, Xã An Tường Tây,, Huyện Hoài Ân, Bình Định

Doanh Nghiệp Tư Nhân Thương Mại Mười Cát

Mã số thuế: 4100463432 - Đại diện pháp luật: Đoàn Thị Tiệm

Địa chỉ: Đội 2, Thôn Kim Sơn, Xã Ân Nghĩa, Huyện Hoài Ân, Bình Định

Doanh Nghiệp TN Thương Mại Dịch Vụ Kim Long

Mã số thuế: 4100460255 - Đại diện pháp luật: Trần Văn Thảo

Địa chỉ: Thôn Tân Thạnh, Xã Ân Tường Tây, Huyện Hoài Ân, Bình Định

TRUNG TÂM GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP - GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN HUYỆN HOÀI ÂN

Mã số thuế: 4100460248 - Đại diện pháp luật: Lê Ngọc Nghĩa

Địa chỉ: 01, Hà Huy Tập, Thị trấn Tăng Bạt Hổ, Huyện Hoài Ân, Bình Định

Công An Huyện Hoài Ân

Mã số thuế: 4100460230 - Đại diện pháp luật: Võ Thanh Hùng

Địa chỉ: Thôn Gia Chiểu 2, TT Tăng Bạt Hổ, Thị trấn Tăng Bạt Hổ, Huyện Hoài Ân, Bình Định

Trường Trung Học Phổ Thông Võ Giữ

Mã số thuế: 4100460223 - Đại diện pháp luật: Huỳnh Dũng

Địa chỉ: Thôn Mỹ Thành, Xã ân Mỹ, Xã Ân Mỹ, Huyện Hoài Ân, Bình Định

Chi cục thi hành án dân sự huyện Hoài Ân

Mã số thuế: 4100460216 - Đại diện pháp luật: Lê Phước Su

Địa chỉ: Số 150, Nguyễn Tất Thành, Thị Trấn Tăng Bạt Hổ, Thị trấn Tăng Bạt Hổ, Huyện Hoài Ân, Bình Định

Công Ty TNHH Tân Lập

Mã số thuế: 4100444239 - Đại diện pháp luật: Phạm Thị Thúy Phượng

Địa chỉ: Số 245 Nguyễn Tất Thành, Thị trấn Tăng Bạt Hổ, Huyện Hoài Ân, Bình Định

Doanh Nghiệp Tư Nhân Xây Dựng Tiến Hòa

Mã số thuế: 4100430067 - Đại diện pháp luật: Đặng Văn Khôi

Địa chỉ: Thôn Gia Chiểu 2, Thị trấn Tăng Bạt Hổ, Huyện Hoài Ân, Bình Định

Doanh Nghiệp Tư Nhân Lộc Giang

Mã số thuế: 4100427875 - Đại diện pháp luật: Trần Quang Thưởng

Địa chỉ: Tỉnh lộ 631, thôn Lộc Giang, Xã Ân Tường Đông, Huyện Hoài Ân, Bình Định

Doanh Nghiệp Tư Nhân Xây Dựng Tân Lập

Mã số thuế: 4100422556 - Đại diện pháp luật: Đoàn Thế Hoà

Địa chỉ: Thôn Gia Chiểu 1, Thị Trấn Tăng Bạt Hổ,, Huyện Hoài Ân, Bình Định

Hợp Tác Xã Nông Nghiệp Ân Tường Đông

Mã số thuế: 4100420083 - Đại diện pháp luật: Đặng Ngọc Nhu

Địa chỉ: Thôn Lộc Giang, Xã An Tường Đông,, Huyện Hoài Ân, Bình Định

DNTN - Xây Dựng Thanh An

Mã số thuế: 4100417644 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn An

Địa chỉ: Thôn Mỹ Đức, Xã An Mỹ,, Huyện Hoài Ân, Bình Định

Doanh Nghiệp TN Xây Dựng Trinh Vương

Mã số thuế: 4100409989 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Điểu

Địa chỉ: Thôn Phú Khương, Xã Ân Tường Tây, Huyện Hoài Ân, Bình Định

Hợp Tác Xã Nông Nghiệp II Ân Nghĩa

Mã số thuế: 4100543254 - Đại diện pháp luật: Dương Dạ Lâm

Địa chỉ: Bình Sơn, Ân Nghĩa,, Huyện Hoài Ân, Bình Định

Uỷ Ban Nhân Dân Xã Ân Tường Tây

Mã số thuế: 4100541200 - Đại diện pháp luật: Hoàng Văn Ninh

Địa chỉ: Phú Khương, Ân Tường Tây,, Huyện Hoài Ân, Bình Định

Uỷ Ban Nhân dân Xã Ân Tường Tây

Mã số thuế: 4100539699 - Đại diện pháp luật: Hoàng Văn Ninh

Địa chỉ: Phú Khương, Ân Tường Tây,, Huyện Hoài Ân, Bình Định

Doanh Nghiệp Tư Nhân Thanh Nga

Mã số thuế: 4100538543 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Thanh

Địa chỉ: Thôn Gò cau, Thị Trấn Tăng Bạt Hổ,, Huyện Hoài Ân, Bình Định