Các doanh nghiệp tại Tỉnh Bình Định

OUTRIGGER HOTELS (ThaiLand) Ltd

Mã số thuế: 4100905835-002 - Đại diện pháp luật:

Địa chỉ: Thôn Vĩnh Hội, xã Cát Hải,, Tỉnh Bình Định, Bình Định

EDAW Singapore Pte. Ltd

Mã số thuế: 4100905835-001 - Đại diện pháp luật:

Địa chỉ: Thôn Vĩnh Hội, xã Cát Hải,, Tỉnh Bình Định, Bình Định

Xí nghiệp thương mại dịch vụ Miền núi

Mã số thuế: 4100259726-011 - Đại diện pháp luật: Võ Tấn Khánh

Địa chỉ: 525 Đường Trần Hưng Đạo,, Tỉnh Bình Định, Bình Định

Phòng CNXD Tây Sơn

Mã số thuế: 4100314705 - Đại diện pháp luật:

Địa chỉ: ,, Tỉnh Bình Định, Bình Định

Công ty TNHH Vân Nam

Mã số thuế: 4100365499 - Đại diện pháp luật:

Địa chỉ: ,, Tỉnh Bình Định, Bình Định

Phòng Công Nghiệp Huyện AN

Mã số thuế: 4100412050 - Đại diện pháp luật:

Địa chỉ: ,, Tỉnh Bình Định, Bình Định

TT nghiên cứu và chuyển giao CNQLTL TP HCM

Mã số thuế: 4100411473 - Đại diện pháp luật:

Địa chỉ: ,, Tỉnh Bình Định, Bình Định

Cty XD 79 Kontum

Mã số thuế: 4100411466 - Đại diện pháp luật:

Địa chỉ: ,, Tỉnh Bình Định, Bình Định

CTY Tư Vấn Cấp Thoát Nước & Môi Trường Việt Nam

Mã số thuế: 4100400023 - Đại diện pháp luật:

Địa chỉ: ,, Tỉnh Bình Định, Bình Định

Công ty TNHH Xây dựng cơ khí Trường Thành

Mã số thuế: 4100545195 - Đại diện pháp luật:

Địa chỉ: ,, Tỉnh Bình Định, Bình Định

Công Ty Cổ Phần Thịnh Thời

Mã số thuế: 4100737549 - Đại diện pháp luật: Trần Đình Thuận

Địa chỉ: Phòng 1, Tầng 2, Khách sạn Hoàng Yến, số 5, An Dương Vương,, Tỉnh Bình Định, Bình Định

Xí Nghiệp Sản Xuất Dịch Vụ Giống Hải Sản Bình Định

Mã số thuế: 4100259557-006 - Đại diện pháp luật: Ngô Hồng Song

Địa chỉ: Xã Cát Tiến,, Tỉnh Bình Định, Bình Định

Công ty CP Fresinius Kabi Bidiphar

Mã số thuế: 4101041024-011 - Đại diện pháp luật:

Địa chỉ: Khu Vực 8,, Tỉnh Bình Định, Bình Định

Panmatec (Công ty Công nghệ lắp ráp thuộc Bosch)

Mã số thuế: 4101041024-008 - Đại diện pháp luật:

Địa chỉ: Khu Vực 8,, Tỉnh Bình Định, Bình Định

Công ty Gia công Kỹ thuật Winatech

Mã số thuế: 4101041024-005 - Đại diện pháp luật:

Địa chỉ: Khu Vực 8,, Tỉnh Bình Định, Bình Định

Công Ty Dược Phẩm F.D

Mã số thuế: 4101041024-002 - Đại diện pháp luật:

Địa chỉ: Khu Vực 8,, Tỉnh Bình Định, Bình Định

Công Ty TNHH Công Trình Thiết Kế Nam Ninh Công Nghiệp Nhẹ Trung Quốc

Mã số thuế: 4101236739-002 - Đại diện pháp luật:

Địa chỉ: Lô L3 KCN Nhơn Hội (Khu B) Thuộc Khu Kinh Tế Nhơn Hội,, Tỉnh Bình Định, Bình Định

Công Ty TNHH Xây Lắp Số 1 Tập Đoàn Xây Dựng Công Trình Quảng Tây

Mã số thuế: 4101236739-001 - Đại diện pháp luật:

Địa chỉ: Lô L3 KCN Nhơn Hội (Khu B) Thuộc Khu Kinh Tế Nhơn Hội,, Tỉnh Bình Định, Bình Định

CN CT CP Thuỷ sản Bình Định tại TP HCM

Mã số thuế: 4100301209-001 - Đại diện pháp luật: Huỳnh Văn Tuông

Địa chỉ: 38 Lê Quang Kim,, Tỉnh Bình Định, Bình Định

Fresenius Kabi Deutschland GmbH

Mã số thuế: 4101041024-006 - Đại diện pháp luật:

Địa chỉ: Khu Vực 8,, Tỉnh Bình Định, Bình Định

SINO SWED PHARMACEUTICAL CORP,.LTD

Mã số thuế: 4101041024-009 - Đại diện pháp luật:

Địa chỉ: Khu Vực 8,, Tỉnh Bình Định, Bình Định

Hunan china sun bharmceutical

Mã số thuế: 4101041024-010 - Đại diện pháp luật:

Địa chỉ: Khu Vực 8,, Tỉnh Bình Định, Bình Định

Xí Nghiệp Sản Xuất Kinh Doanh Xuất Nhập Khẩu

Mã số thuế: 4100259797-012 - Đại diện pháp luật: Đinh Phương

Địa chỉ: Hùng Dương, P.Nhơn Bình,, Tỉnh Bình Định, Bình Định

Stiftelsen SINTEF by its Institute Building and Infrastructure Norway

Mã số thuế: 4101187087-002 - Đại diện pháp luật:

Địa chỉ: Số 21 Nguyễn Huệ,, Tỉnh Bình Định, Bình Định

Công ty TNHH Khoáng sản Ban mai 2-CN Quy Nhơn

Mã số thuế: 4400363622-001 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Phong

Địa chỉ: Số 10, Đường Kim Đồng,, Tỉnh Bình Định, Bình Định

Tổ Hợp Nhà Thầu HYDROCHINA HUADONG - CR18G

Mã số thuế: 4101187087-001 - Đại diện pháp luật:

Địa chỉ: Số 21 Nguyễn Huệ,, Tỉnh Bình Định, Bình Định

Trung Tâm Điều Hành Hướng Dẫn Du Lịch

Mã số thuế: 4100259469-013 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Hữu Trọng

Địa chỉ: 25 Nguyễn Huệ,, Tỉnh Bình Định, Bình Định