Tra cứu thông tin doanh nghiệp

Các doanh nghiệp tại Tỉnh Bình Định

OUTRIGGER HOTELS (ThaiLand) Ltd

Mã số thuế: OUTRIGGER HOTELS (ThaiLand) Ltd - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thôn Vĩnh Hội, xã Cát Hải,, Tỉnh Bình Định, Tỉnh Bình Định

EDAW Singapore Pte. Ltd

Mã số thuế: EDAW Singapore Pte. Ltd - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thôn Vĩnh Hội, xã Cát Hải,, Tỉnh Bình Định, Tỉnh Bình Định

Xí nghiệp thương mại dịch vụ Miền núi

Mã số thuế: Xí nghiệp thương mại dịch vụ Miền núi - Đại diện pháp luật: Võ Tấn Khánh
Địa chỉ: 525 Đường Trần Hưng Đạo,, Tỉnh Bình Định, Tỉnh Bình Định

Phòng CNXD Tây Sơn

Mã số thuế: Phòng CNXD Tây Sơn - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: ,, Tỉnh Bình Định, Tỉnh Bình Định

Công ty TNHH Vân Nam

Mã số thuế: Công ty TNHH Vân Nam - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: ,, Tỉnh Bình Định, Tỉnh Bình Định

Phòng Công Nghiệp Huyện AN

Mã số thuế: Phòng Công Nghiệp Huyện AN - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: ,, Tỉnh Bình Định, Tỉnh Bình Định

TT nghiên cứu và chuyển giao CNQLTL TP HCM

Mã số thuế: TT nghiên cứu và chuyển giao CNQLTL TP HCM - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: ,, Tỉnh Bình Định, Tỉnh Bình Định

Cty XD 79 Kontum

Mã số thuế: Cty XD 79 Kontum - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: ,, Tỉnh Bình Định, Tỉnh Bình Định

CTY Tư Vấn Cấp Thoát Nước & Môi Trường Việt Nam

Mã số thuế: CTY Tư Vấn Cấp Thoát Nước & Môi Trường Việt Nam - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: ,, Tỉnh Bình Định, Tỉnh Bình Định

Công ty TNHH Xây dựng cơ khí Trường Thành

Mã số thuế: Công ty TNHH Xây dựng cơ khí Trường Thành - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: ,, Tỉnh Bình Định, Tỉnh Bình Định

Công Ty Cổ Phần Thịnh Thời

Mã số thuế: Công Ty Cổ Phần Thịnh Thời - Đại diện pháp luật: Trần Đình Thuận
Địa chỉ: Phòng 1, Tầng 2, Khách sạn Hoàng Yến, số 5, An Dương Vương,, Tỉnh Bình Định, Tỉnh Bình Định

Xí Nghiệp Sản Xuất Dịch Vụ Giống Hải Sản Bình Định

Mã số thuế: Xí Nghiệp Sản Xuất Dịch Vụ Giống Hải Sản Bình Định - Đại diện pháp luật: Ngô Hồng Song
Địa chỉ: Xã Cát Tiến,, Tỉnh Bình Định, Tỉnh Bình Định

Công ty CP Fresinius Kabi Bidiphar

Mã số thuế: Công ty CP Fresinius Kabi Bidiphar - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Khu Vực 8,, Tỉnh Bình Định, Tỉnh Bình Định

Panmatec (Công ty Công nghệ lắp ráp thuộc Bosch)

Mã số thuế: Panmatec (Công ty Công nghệ lắp ráp thuộc Bosch) - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Khu Vực 8,, Tỉnh Bình Định, Tỉnh Bình Định

Công ty Gia công Kỹ thuật Winatech

Mã số thuế: Công ty Gia công Kỹ thuật Winatech - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Khu Vực 8,, Tỉnh Bình Định, Tỉnh Bình Định

Công Ty Dược Phẩm F.D

Mã số thuế: Công Ty Dược Phẩm F.D - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Khu Vực 8,, Tỉnh Bình Định, Tỉnh Bình Định

Công Ty TNHH Công Trình Thiết Kế Nam Ninh Công Nghiệp Nhẹ Trung Quốc

Mã số thuế: Công Ty TNHH Công Trình Thiết Kế Nam Ninh Công Nghiệp Nhẹ Trung Quốc - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Lô L3 KCN Nhơn Hội (Khu B) Thuộc Khu Kinh Tế Nhơn Hội,, Tỉnh Bình Định, Tỉnh Bình Định

Công Ty TNHH Xây Lắp Số 1 Tập Đoàn Xây Dựng Công Trình Quảng Tây

Mã số thuế: Công Ty TNHH Xây Lắp Số 1 Tập Đoàn Xây Dựng Công Trình Quảng Tây - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Lô L3 KCN Nhơn Hội (Khu B) Thuộc Khu Kinh Tế Nhơn Hội,, Tỉnh Bình Định, Tỉnh Bình Định

CN CT CP Thuỷ sản Bình Định tại TP HCM

Mã số thuế: CN CT CP Thuỷ sản Bình Định tại TP HCM - Đại diện pháp luật: Huỳnh Văn Tuông
Địa chỉ: 38 Lê Quang Kim,, Tỉnh Bình Định, Tỉnh Bình Định

Fresenius Kabi Deutschland GmbH

Mã số thuế: Fresenius Kabi Deutschland GmbH - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Khu Vực 8,, Tỉnh Bình Định, Tỉnh Bình Định

SINO SWED PHARMACEUTICAL CORP,.LTD

Mã số thuế: SINO SWED PHARMACEUTICAL CORP,.LTD - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Khu Vực 8,, Tỉnh Bình Định, Tỉnh Bình Định

Hunan china sun bharmceutical

Mã số thuế: Hunan china sun bharmceutical - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Khu Vực 8,, Tỉnh Bình Định, Tỉnh Bình Định

Xí Nghiệp Sản Xuất Kinh Doanh Xuất Nhập Khẩu

Mã số thuế: Xí Nghiệp Sản Xuất Kinh Doanh Xuất Nhập Khẩu - Đại diện pháp luật: Đinh Phương
Địa chỉ: Hùng Dương, P.Nhơn Bình,, Tỉnh Bình Định, Tỉnh Bình Định

Stiftelsen SINTEF by its Institute Building and Infrastructure Norway

Mã số thuế: Stiftelsen SINTEF by its Institute Building and Infrastructure Norway - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Số 21 Nguyễn Huệ,, Tỉnh Bình Định, Tỉnh Bình Định

Công ty TNHH Khoáng sản Ban mai 2-CN Quy Nhơn

Mã số thuế: Công ty TNHH Khoáng sản Ban mai 2-CN Quy Nhơn - Đại diện pháp luật: Nguyễn Phong
Địa chỉ: Số 10, Đường Kim Đồng,, Tỉnh Bình Định, Tỉnh Bình Định

Tổ Hợp Nhà Thầu HYDROCHINA HUADONG - CR18G

Mã số thuế: Tổ Hợp Nhà Thầu HYDROCHINA HUADONG - CR18G - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Số 21 Nguyễn Huệ,, Tỉnh Bình Định, Tỉnh Bình Định

Trung Tâm Điều Hành Hướng Dẫn Du Lịch

Mã số thuế: Trung Tâm Điều Hành Hướng Dẫn Du Lịch - Đại diện pháp luật: Nguyễn Hữu Trọng
Địa chỉ: 25 Nguyễn Huệ,, Tỉnh Bình Định, Tỉnh Bình Định