Tra cứu thông tin doanh nghiệp

Các doanh nghiệp tại Huyện Hoài Nhơn

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI ĐỒNG VUÔNG XANH

Mã số thuế: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI ĐỒNG VUÔNG XANH - Đại diện pháp luật: Hồ Thị Thùy Linh
Địa chỉ: Cụm công nghiệp Tường Sơn, Xã Hoài Sơn, Huyện Hoài Nhơn, Tỉnh Bình Định

CÔNG TY TNHH CHẾ BIẾN DỪA HOÀI NHƠN

Mã số thuế: CÔNG TY TNHH CHẾ BIẾN DỪA HOÀI NHƠN - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Sang
Địa chỉ: Thôn Nhuận An, Xã Hoài Hương, Huyện Hoài Nhơn, Tỉnh Bình Định

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TỔNG HỢP QUANG VINH

Mã số thuế: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TỔNG HỢP QUANG VINH - Đại diện pháp luật: Võ Quang Liêu
Địa chỉ: Thôn An Dưỡng 2, Xã Hoài Tân, Huyện Hoài Nhơn, Tỉnh Bình Định

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ CÔNG NGHỆ VŨ TIẾN

Mã số thuế: CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ CÔNG NGHỆ VŨ TIẾN - Đại diện pháp luật: Nguyễn Ngọc Vị
Địa chỉ: Số 03 đường Hai Bà Trưng, Thị trấn Bồng Sơn, Huyện Hoài Nhơn, Tỉnh Bình Định

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TỔNG HỢP VÀ XÂY DỰNG THIÊN PHÚ

Mã số thuế: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TỔNG HỢP VÀ XÂY DỰNG THIÊN PHÚ - Đại diện pháp luật: Lữ Duy Cảnh
Địa chỉ: Thôn Tài Lương 1, Xã Hoài Thanh Tây, Huyện Hoài Nhơn, Tỉnh Bình Định

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI TỔNG HỢP THUẬN HƯNG

Mã số thuế: CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI TỔNG HỢP THUẬN HƯNG - Đại diện pháp luật: Trần Minh Vương
Địa chỉ: Thôn An Dưỡng 2, Xã Hoài Tân, Huyện Hoài Nhơn, Tỉnh Bình Định

Hội Nông Dân Huyện Hoài Nhơn

Mã số thuế: Hội Nông Dân Huyện Hoài Nhơn - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Số 08 đường 28/3, Thị trấn Bồng Sơn, Huyện Hoài Nhơn, Tỉnh Bình Định

CôNG TY TNHH Tư VấN THIếT Kế XâY DựNG KHANG TRIếT

Mã số thuế: CôNG TY TNHH Tư VấN THIếT Kế XâY DựNG KHANG TRIếT - Đại diện pháp luật: Phạm Thị Kim Khanh
Địa chỉ: Số 132 Trần Hưng Đạo, Thị trấn Bồng Sơn, Huyện Hoài Nhơn, Tỉnh Bình Định

CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN TớI THờI CAO NGUYêN

Mã số thuế: CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN TớI THờI CAO NGUYêN - Đại diện pháp luật: Tăng Thượng Lâm
Địa chỉ: Cụm Công nghiệp Hoài Tân, thôn Giáo Hội 1, Xã Hoài Tân, Huyện Hoài Nhơn, Tỉnh Bình Định

Công Ty TNHH Tư Vấn Xây Dựng Thương Mại Thiên Thành

Mã số thuế: Công Ty TNHH Tư Vấn Xây Dựng Thương Mại Thiên Thành - Đại diện pháp luật: Trần Thị Lệ
Địa chỉ: Hòa Trung 1, Xã Hoài Xuân, Huyện Hoài Nhơn, Tỉnh Bình Định

Công Ty TNHH Yến Sào Tam Quan

Mã số thuế: Công Ty TNHH Yến Sào Tam Quan - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Ngọc Lan
Địa chỉ: Thôn Tân Thành, Xã Tam Quan Bắc, Huyện Hoài Nhơn, Tỉnh Bình Định

Công Ty TNHH Thương Mại - Dịch Vụ Công Nghệ Cơ Điện Lê Hoàng

Mã số thuế: Công Ty TNHH Thương Mại - Dịch Vụ Công Nghệ Cơ Điện Lê Hoàng - Đại diện pháp luật: Lê Thái Hoàng
Địa chỉ: 290/Trâ�n Hưng ĐaÊo, Thị trấn Bồng Sơn, Huyện Hoài Nhơn, Tỉnh Bình Định

Công Ty TNHH Dịch Vụ Tổng Hợp Hoàng Lan

Mã số thuế: Công Ty TNHH Dịch Vụ Tổng Hợp Hoàng Lan - Đại diện pháp luật: Hoàng Thị Ngọc Lan
Địa chỉ: Thôn Hy Văn, Xã Hoài Sơn, Huyện Hoài Nhơn, Tỉnh Bình Định

Công Ty TNHH Vận Tải Tân Thanh

Mã số thuế: Công Ty TNHH Vận Tải Tân Thanh - Đại diện pháp luật: Phan Thanh Đa
Địa chỉ: Thôn An Dưỡng 2, Xã Hoài Tân, Huyện Hoài Nhơn, Tỉnh Bình Định

Công Ty TNHH Dịch Vụ Thương Mại Hoàng Quốc

Mã số thuế: Công Ty TNHH Dịch Vụ Thương Mại Hoàng Quốc - Đại diện pháp luật: Trần Thị Nhã Uyên
Địa chỉ: Thôn Bình Chương, Xã Hoài Đức, Huyện Hoài Nhơn, Tỉnh Bình Định

Công Ty TNHH Tổng Đại Lý An Phúc Thịnh

Mã số thuế: Công Ty TNHH Tổng Đại Lý An Phúc Thịnh - Đại diện pháp luật: Cao Thanh Hùng
Địa chỉ: Đường Trần Hưng Đạo, khối Liêm Bình, Thị trấn Bồng Sơn, Huyện Hoài Nhơn, Tỉnh Bình Định

Công Ty TNHH Sinh Phát V N

Mã số thuế: Công Ty TNHH Sinh Phát V N - Đại diện pháp luật: Đoàn Thị Hương
Địa chỉ: Xóm 4, thôn Đệ Đức 2, Xã Hoài Tân, Huyện Hoài Nhơn, Tỉnh Bình Định

Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Khánh Phong

Mã số thuế: Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Khánh Phong - Đại diện pháp luật: Trịnh Quốc Khánh
Địa chỉ: Thôn Tân Thành 2, Xã Tam Quan Bắc, Huyện Hoài Nhơn, Tỉnh Bình Định

Công Ty TNHH R I C H G O

Mã số thuế: Công Ty TNHH R I C H G O - Đại diện pháp luật: Đinh Văn Nam
Địa chỉ: Xóm 1, thôn Thiết Đính Nam, Thị trấn Bồng Sơn, Huyện Hoài Nhơn, Tỉnh Bình Định

Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Phú Hảo

Mã số thuế: Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Phú Hảo - Đại diện pháp luật: Trần Quang Cơ
Địa chỉ: Thôn Tấn Thạnh 1, Xã Hoài Hảo, Huyện Hoài Nhơn, Tỉnh Bình Định

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Dịch Vụ - Thương Mại - Xây Dựng Thành Long

Mã số thuế: Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Dịch Vụ - Thương Mại - Xây Dựng Thành Long - Đại diện pháp luật: Lê Văn Long
Địa chỉ: Xóm 9, thôn Đệ Đức 3, Xã Hoài Tân, Huyện Hoài Nhơn, Tỉnh Bình Định

Công Ty TNHH Thương Mại Tổng Hợp Bảy Diệu

Mã số thuế: Công Ty TNHH Thương Mại Tổng Hợp Bảy Diệu - Đại diện pháp luật: Chế Thị Diệu
Địa chỉ: Thôn Thạnh Xuân Bắc, Xã Hoài Hương, Huyện Hoài Nhơn, Tỉnh Bình Định

Công Ty TNHH Sản Xuất Phú Khang

Mã số thuế: Công Ty TNHH Sản Xuất Phú Khang - Đại diện pháp luật: Huỳnh Xuân Vương
Địa chỉ: Thôn Cự Tài 1, Xã Hoài Phú, Huyện Hoài Nhơn, Tỉnh Bình Định

Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Tin Học Hùng Quang

Mã số thuế: Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Tin Học Hùng Quang - Đại diện pháp luật: Bành Quang Hùng
Địa chỉ: Xóm 5, thôn An Dưỡng 2, Xã Hoài Tân, Huyện Hoài Nhơn, Tỉnh Bình Định

HợP TáC Xã NôNG NGHIệP HOàI TâN

Mã số thuế: HợP TáC Xã NôNG NGHIệP HOàI TâN - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thôn Đệ Đức 1, Xã Hoài Tân, Xã Hoài Tân, Huyện Hoài Nhơn, Tỉnh Bình Định

HợP TáC Xã NôNG NGHIệP HOàI ĐứC

Mã số thuế: HợP TáC Xã NôNG NGHIệP HOàI ĐứC - Đại diện pháp luật: Lê Văn Chương
Địa chỉ: Xóm 3, Thôn Bình Chương, Xã Hoài Đức, Huyện Hoài Nhơn, Tỉnh Bình Định

Công Ty TNHH Tư Vấn Tài Chính V P F

Mã số thuế: Công Ty TNHH Tư Vấn Tài Chính V P F - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thái Bảo
Địa chỉ: Tổ 1, khối Liêm Bình, Thị trấn Bồng Sơn, Huyện Hoài Nhơn, Tỉnh Bình Định

Công Ty TNHH Thương Mại Xây Dựng Khang Hưng

Mã số thuế: Công Ty TNHH Thương Mại Xây Dựng Khang Hưng - Đại diện pháp luật: Phan Văn Phương
Địa chỉ: Thôn Lương Thọ 3, Xã Hoài Phú, Huyện Hoài Nhơn, Tỉnh Bình Định

CôNG TY Cổ PHầN MAY TAM QUAN

Mã số thuế: CôNG TY Cổ PHầN MAY TAM QUAN - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Cụm công nghiệp Tam Quan, Thị trấn Tam Quan, Huyện Hoài Nhơn, Tỉnh Bình Định

Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Hạnh Phương

Mã số thuế: Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Hạnh Phương - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thôn Nhuận An Đông, Xã Hoài Hương, Huyện Hoài Nhơn, Tỉnh Bình Định