Tra cứu thông tin doanh nghiệp

Các doanh nghiệp tại Huyện Vĩnh Thạnh

CÔNG TY TNHH NGUYỄN KIM THANH

Mã số thuế: CÔNG TY TNHH NGUYỄN KIM THANH - Đại diện pháp luật: Nguyễn Kim Thanh
Địa chỉ: 2553F, ấp Phụng Thạnh, Xã Thạnh Tiến, Huyện Vĩnh Thạnh, Thành phố Cần Thơ

HTX DỊCH VỤ NÔNG NGHIỆP NHÂN LỢI

Mã số thuế: HTX DỊCH VỤ NÔNG NGHIỆP NHÂN LỢI - Đại diện pháp luật: Tiêu Ngọc Lợi
Địa chỉ: ấp Tân Lập, Xã Thạnh Lộc, Huyện Vĩnh Thạnh, Thành phố Cần Thơ

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DẦU KHÍ TUẤN KIỆT

Mã số thuế: CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DẦU KHÍ TUẤN KIỆT - Đại diện pháp luật: Lê Pháp Luật
Địa chỉ: ấp E1, đường Đòn Dông, Xã Thạnh An, Huyện Vĩnh Thạnh, Thành phố Cần Thơ

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI NÔNG NGHIỆP Á CHÂU

Mã số thuế: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI NÔNG NGHIỆP Á CHÂU - Đại diện pháp luật: Nguyễn Duy Anh
Địa chỉ: 364 ấp Thầy Ký, Thị trấn Thạnh An, Huyện Vĩnh Thạnh, Thành phố Cần Thơ

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ĐĂNG LAN

Mã số thuế: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ĐĂNG LAN - Đại diện pháp luật: Nguyễn Minh Hải
Địa chỉ: 3409, ấp Phụng Quới B, Thị trấn Thạnh An, Huyện Vĩnh Thạnh, Thành phố Cần Thơ

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI HÀ TRẤN

Mã số thuế: CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI HÀ TRẤN - Đại diện pháp luật: Hà Vũ Lập
Địa chỉ: 396 ấp Tân Lợi, Xã Thạnh Lộc, Huyện Vĩnh Thạnh, Thành phố Cần Thơ

CÔNG TY TNHH NÔNG DƯỢC WINWIN

Mã số thuế: CÔNG TY TNHH NÔNG DƯỢC WINWIN - Đại diện pháp luật: Nguyễn Đức Khiêm
Địa chỉ: ấp Phụng Quới A, Thị trấn Thạnh An, Huyện Vĩnh Thạnh, Thành phố Cần Thơ

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH HÓA DẦU Á ĐÔNG TẠI VĨNH THẠNH

Mã số thuế: CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH HÓA DẦU Á ĐÔNG TẠI VĨNH THẠNH - Đại diện pháp luật: Hà Văn Thông
Địa chỉ: ấp Vĩnh Lập, Thị Trấn Vĩnh Thạnh, Huyện Vĩnh Thạnh, Thành phố Cần Thơ

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN XĂNG DẦU PHÚC TUẤN

Mã số thuế: DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN XĂNG DẦU PHÚC TUẤN - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Tuấn
Địa chỉ: 305, ấp Tân Lợi, Xã Thạnh Lộc, Huyện Vĩnh Thạnh, Thành phố Cần Thơ

CÔNG TY TNHH NÔNG NGHIỆP PHÚ TÍN

Mã số thuế: CÔNG TY TNHH NÔNG NGHIỆP PHÚ TÍN - Đại diện pháp luật: Phạm Ngọc Hoàng Thái
Địa chỉ: 3136 Quốc lộ 80, ấp Phụng Thạnh, Xã Thạnh Tiến, Huyện Vĩnh Thạnh, Thành phố Cần Thơ

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN CƠ KHÍ CHÍNH TÂM PHÚC

Mã số thuế: DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN CƠ KHÍ CHÍNH TÂM PHÚC - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Chính
Địa chỉ: ấp Vĩnh Thành, Xã Vĩnh Trinh, Huyện Vĩnh Thạnh, Thành phố Cần Thơ

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH TẤN HƯNG VIỆT NAM

Mã số thuế: CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH TẤN HƯNG VIỆT NAM - Đại diện pháp luật: Lê Thiện Tích
Địa chỉ: 2985, ấp Phụng Quới A, Thị trấn Thạnh An, Huyện Vĩnh Thạnh, Thành phố Cần Thơ

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP HỮU CƠ HAPI

Mã số thuế: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP HỮU CƠ HAPI - Đại diện pháp luật: Huỳnh Thanh Ngân
Địa chỉ: 68, ấp Qui Lân 7, Xã Thạnh Qưới, Huyện Vĩnh Thạnh, Thành phố Cần Thơ

HTX NÔNG NGHIỆP TÂN LỢI

Mã số thuế: HTX NÔNG NGHIỆP TÂN LỢI - Đại diện pháp luật: Nguyễn Duy Linh
Địa chỉ: 340. ấp C2, Xã Thạnh Lợi, Huyện Vĩnh Thạnh, Thành phố Cần Thơ

CHI NHÁNH CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ GẠO THỊNH

Mã số thuế: CHI NHÁNH CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ GẠO THỊNH - Đại diện pháp luật: Phạm Minh Toàn
Địa chỉ: ấp Vĩnh Thọ, Xã Vĩnh Bình, Huyện Vĩnh Thạnh, Thành phố Cần Thơ

HTX NÔNG NGHIỆP ĐỒNG VẠN

Mã số thuế: HTX NÔNG NGHIỆP ĐỒNG VẠN - Đại diện pháp luật: Nguyên Xuân Lộc
Địa chỉ: 380, ấp Thầy Ký, Thị trấn Thạnh An, Huyện Vĩnh Thạnh, Thành phố Cần Thơ

CÔNG TY LUẬT TNHH MỘT THÀNH VIÊN THÂN ÁI

Mã số thuế: CÔNG TY LUẬT TNHH MỘT THÀNH VIÊN THÂN ÁI - Đại diện pháp luật: Trần Hùng Dững
Địa chỉ: Số 02, Khu bến tàu, TT Thương Mại, Thị Trấn Vĩnh Thạnh, Huyện Vĩnh Thạnh, Thành phố Cần Thơ

CHI NHÁNH CẦN THƠ - CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH VÀ PHÂN PHỐI GAS THÀNH TÀI

Mã số thuế: CHI NHÁNH CẦN THƠ - CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH VÀ PHÂN PHỐI GAS THÀNH TÀI - Đại diện pháp luật: Nguyễn Hữu Thành
Địa chỉ: Quốc lộ 80, ấp Vĩnh Quy, Xã Vĩnh Trinh, Huyện Vĩnh Thạnh, Thành phố Cần Thơ

HTX Nông Nghiệp Quyết Thắng

Mã số thuế: HTX Nông Nghiệp Quyết Thắng - Đại diện pháp luật: Nguyễn Kim Thoa
Địa chỉ: 175 ấp C1, Xã Thạnh Thắng, Huyện Vĩnh Thạnh, Thành phố Cần Thơ

HTX Nông Nghiệp Sạch Thạnh Đạt

Mã số thuế: HTX Nông Nghiệp Sạch Thạnh Đạt - Đại diện pháp luật: Trần Minh Tăng
Địa chỉ: ấp Lân Quới 2, Xã Thạnh Qưới, Huyện Vĩnh Thạnh, Thành phố Cần Thơ

Doanh Nghi�p T� Nh�n H�n Tu� Khang

Mã số thuế: Doanh Nghi�p T� Nh�n H�n Tu� Khang - Đại diện pháp luật: Nguy�n Minh Ch�
Địa chỉ: S� 403, Qu�c L� 80, �p V�nh Qui, Xã Vĩnh Trinh, Huyện Vĩnh Thạnh, Thành phố Cần Thơ

Chi Nhánh Công Ty TNHH Tổng Công Ty Dệt May Miền Nam - Vinatex - Nhà Máy May Vinatex Cần Thơ

Mã số thuế: Chi Nhánh Công Ty TNHH Tổng Công Ty Dệt May Miền Nam - Vinatex - Nhà Máy May Vinatex Cần Thơ - Đại diện pháp luật: Nguyễn Hữu Nhã
Địa chỉ: Trung tâm Thương mại Huyện Vĩnh Thạnh, ấp Vĩnh Tiến, Thị Trấn Vĩnh Thạnh, Huyện Vĩnh Thạnh, Thành phố Cần Thơ

Công Ty TNHH Một Thành Viên Thương Mại Happyday

Mã số thuế: Công Ty TNHH Một Thành Viên Thương Mại Happyday - Đại diện pháp luật: Trần Đức Độ
Địa chỉ: ấp Qui Lân 5, Xã Thạnh Qưới, Huyện Vĩnh Thạnh, Thành phố Cần Thơ

HTX Nông Nghiệp Hiếu Bình

Mã số thuế: HTX Nông Nghiệp Hiếu Bình - Đại diện pháp luật: Nguyễn Cao Khải
Địa chỉ: số 300, ấp H2, Xã Thạnh An, Huyện Vĩnh Thạnh, Thành phố Cần Thơ

Phòng Tài Nguyên và Môi Trường

Mã số thuế: Phòng Tài Nguyên và Môi Trường - Đại diện pháp luật: Nguyễn Đức Phong
Địa chỉ: TT Vĩnh Thạnh,, Huyện Vĩnh Thạnh, Thành phố Cần Thơ

Phòng Tài Chính-Kế Hoạch

Mã số thuế: Phòng Tài Chính-Kế Hoạch - Đại diện pháp luật: Trần Văn Then
Địa chỉ: Thạnh Mỹ,, Huyện Vĩnh Thạnh, Thành phố Cần Thơ

Phòng Giáo Dục Và Đào Tạo

Mã số thuế: Phòng Giáo Dục Và Đào Tạo - Đại diện pháp luật: Phan Văn Hợi
Địa chỉ: TT Vĩnh Thạnh,, Huyện Vĩnh Thạnh, Thành phố Cần Thơ

Doanh Nghiệp Tư Nhân Chân Tín

Mã số thuế: Doanh Nghiệp Tư Nhân Chân Tín - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Báu
Địa chỉ: 4972, ấp Phụng Quới B, Thị trấn Thạnh An, Huyện Vĩnh Thạnh, Thành phố Cần Thơ

Trạm Y Tế Xã Thạnh Quới

Mã số thuế: Trạm Y Tế Xã Thạnh Quới - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn ích
Địa chỉ: ấp Quy Lân 5, Xã Thạnh Qưới, Huyện Vĩnh Thạnh, Thành phố Cần Thơ

Công Ty TNHH Một Thành Viên Hiền Minh Đức

Mã số thuế: Công Ty TNHH Một Thành Viên Hiền Minh Đức - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị út Hiền
Địa chỉ: Quốc Lộ 80, ấp Lân Quới, Xã Thạnh Mỹ, Huyện Vĩnh Thạnh, Thành phố Cần Thơ