Tra cứu thông tin doanh nghiệp

Các doanh nghiệp tại Huyện Vân Canh

CÔNG TY CỔ PHẦN KOTIDA

Mã số thuế: CÔNG TY CỔ PHẦN KOTIDA - Đại diện pháp luật: Nguyễn Lê Huy
Địa chỉ: Thôn Thịnh Văn 2, Thị trấn Vân Canh, Huyện Vân Canh, Tỉnh Bình Định

CÔNG TY TNHH VIỄN THÔNG VÂN CANH

Mã số thuế: CÔNG TY TNHH VIỄN THÔNG VÂN CANH - Đại diện pháp luật: Đào Minh Đức
Địa chỉ: Thôn Hiệp Vinh 1, Xã Canh Vinh, Huyện Vân Canh, Tỉnh Bình Định

CÔNG TY TNHH GẠCH NGÓI ĐỨC LONG

Mã số thuế: CÔNG TY TNHH GẠCH NGÓI ĐỨC LONG - Đại diện pháp luật: Nguyễn Bình Phương
Địa chỉ: Cụm công nghiệp thị trấn Vân Canh, Thị trấn Vân Canh, Huyện Vân Canh, Tỉnh Bình Định

TRƯỜNG THCS CANH HIỂN

Mã số thuế: TRƯỜNG THCS CANH HIỂN - Đại diện pháp luật: Trần Thanh Trường
Địa chỉ: Hiển Đông, Xã Canh Hiển, Huyện Vân Canh, Tỉnh Bình Định

TRƯỜNG THCS CANH VINH

Mã số thuế: TRƯỜNG THCS CANH VINH - Đại diện pháp luật: Đào Thị Cẩm Phi
Địa chỉ: Hiệp Vinh, Xã Canh Vinh, Huyện Vân Canh, Tỉnh Bình Định

TRƯỜNG THCS BÁN TRÚ CANH THUẬN

Mã số thuế: TRƯỜNG THCS BÁN TRÚ CANH THUẬN - Đại diện pháp luật: Võ Trung Sanh
Địa chỉ: Kaf Xiêm, Xã Canh Thuận, Huyện Vân Canh, Tỉnh Bình Định

TRƯỜNG MẪU GIÁO CANH HÒA

Mã số thuế: TRƯỜNG MẪU GIÁO CANH HÒA - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Tính
Địa chỉ: Canh Thành, Xã Canh Hòa, Huyện Vân Canh, Tỉnh Bình Định

TRƯỜNG MẪU GIÁO XÃ CANH LIÊN

Mã số thuế: TRƯỜNG MẪU GIÁO XÃ CANH LIÊN - Đại diện pháp luật: Vũ thị Hạnh
Địa chỉ: Hà Giao, Xã Canh Liên, Huyện Vân Canh, Tỉnh Bình Định

TRƯỜNG TIỂU HỌC XÃ CANH LIÊN

Mã số thuế: TRƯỜNG TIỂU HỌC XÃ CANH LIÊN - Đại diện pháp luật: Trần Văn Tho
Địa chỉ: Canh Liên, Xã Canh Liên, Huyện Vân Canh, Tỉnh Bình Định

TRƯỜNG TIỂU HỌC CANH THUẬN

Mã số thuế: TRƯỜNG TIỂU HỌC CANH THUẬN - Đại diện pháp luật: Phạm Ngọc Nên
Địa chỉ: Hoàn Mẻ, Xã Canh Thuận, Huyện Vân Canh, Tỉnh Bình Định

TRƯỜNG TIỂU HỌC CANH HÒA

Mã số thuế: TRƯỜNG TIỂU HỌC CANH HÒA - Đại diện pháp luật: Nguyễn Hữu Thưởng
Địa chỉ: Canh Thành, Xã Canh Hòa, Huyện Vân Canh, Tỉnh Bình Định

TRƯỜNG TIỂU HỌC CANH HIỂN

Mã số thuế: TRƯỜNG TIỂU HỌC CANH HIỂN - Đại diện pháp luật: Nguyễn Trọng Thủy
Địa chỉ: Hiển Đông, Xã Canh Hiển, Huyện Vân Canh, Tỉnh Bình Định

TRƯỜNG TIỂU HỌC CANH HIỆP

Mã số thuế: TRƯỜNG TIỂU HỌC CANH HIỆP - Đại diện pháp luật: Lê Thị Thu Lợi
Địa chỉ: Làng Suối Đá, Xã Canh Hiệp, Huyện Vân Canh, Tỉnh Bình Định

TRƯỜNG TH SỐ 2 THỊ TRẤN VÂN CANH

Mã số thuế: TRƯỜNG TH SỐ 2 THỊ TRẤN VÂN CANH - Đại diện pháp luật: Trần Thị Mỹ Phúc
Địa chỉ: Thôn 2, Thị trấn Vân Canh, Huyện Vân Canh, Tỉnh Bình Định

TRƯỜNG THCS THỊ TRẤN VÂN CANH

Mã số thuế: TRƯỜNG THCS THỊ TRẤN VÂN CANH - Đại diện pháp luật: Trần Thị Mỹ
Địa chỉ: Thịnh Văn 1, Thị trấn Vân Canh, Huyện Vân Canh, Tỉnh Bình Định

TRƯỜNG PTDT BÁN TRÚ CANH LIÊN

Mã số thuế: TRƯỜNG PTDT BÁN TRÚ CANH LIÊN - Đại diện pháp luật: Trần Duy Khá
Địa chỉ: Hà Giao, Xã Canh Liên, Huyện Vân Canh, Tỉnh Bình Định

TRƯỜNG TIỂU HỌC SỐ 1 THỊ TRẤN

Mã số thuế: TRƯỜNG TIỂU HỌC SỐ 1 THỊ TRẤN - Đại diện pháp luật: Lê Thị Tuyết Hạnh
Địa chỉ: Thịnh Văn 1, Thị trấn Vân Canh, Huyện Vân Canh, Tỉnh Bình Định

TRƯỜNG TIỂU HỌC SỐ 2 CANH VINH

Mã số thuế: TRƯỜNG TIỂU HỌC SỐ 2 CANH VINH - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Tho
Địa chỉ: Hiệp Vinh 2, Xã Canh Vinh, Huyện Vân Canh, Tỉnh Bình Định

TRƯỜNG MẦM NON HUYỆN VÂN CANH

Mã số thuế: TRƯỜNG MẦM NON HUYỆN VÂN CANH - Đại diện pháp luật: Bùi Thị Kim Thanh
Địa chỉ: Hiệp Giao, Thị trấn Vân Canh, Huyện Vân Canh, Tỉnh Bình Định

TRƯỜNG MẪU GIÁO THỊ TRẤN VÂN CANH

Mã số thuế: TRƯỜNG MẪU GIÁO  THỊ TRẤN VÂN CANH - Đại diện pháp luật: Trần Thị Nhường
Địa chỉ: Thịnh Văn 1, Thị trấn Vân Canh, Huyện Vân Canh, Tỉnh Bình Định

TRƯỜNG MẪU GIÁO CANH THUẬN

Mã số thuế: TRƯỜNG MẪU GIÁO CANH THUẬN - Đại diện pháp luật: Trần Thị Bông
Địa chỉ: Hoàn Mẻ, Xã Canh Thuận, Huyện Vân Canh, Tỉnh Bình Định

TRƯỜNG MẪU GIÁO CANH HIỆP

Mã số thuế: TRƯỜNG MẪU GIÁO CANH HIỆP - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Phượng
Địa chỉ: Suối Đá, Xã Canh Hiệp, Huyện Vân Canh, Tỉnh Bình Định

TRƯỜNG MẪU GIÁO CANH HIỂN

Mã số thuế: TRƯỜNG MẪU GIÁO CANH HIỂN - Đại diện pháp luật: Lưu Thị Ngọc Anh
Địa chỉ: Hiển Đông, Xã Canh Hiển, Huyện Vân Canh, Tỉnh Bình Định

TRƯỜNG MẪU GIÁO CANH VINH

Mã số thuế: TRƯỜNG MẪU GIÁO CANH VINH - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Hương
Địa chỉ: Hiệp Vinh 2, Xã Canh Vinh, Huyện Vân Canh, Tỉnh Bình Định

TRƯỜNG TIỂU HỌC SỐ 1 CANH VINH

Mã số thuế: TRƯỜNG TIỂU HỌC SỐ 1 CANH VINH - Đại diện pháp luật: Trường tiểu học số 1 Canh Vinh
Địa chỉ: Thôn An Lòng 2, Xã Canh Vinh, Huyện Vân Canh, Tỉnh Bình Định

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN VÂN CANH

Mã số thuế: DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN VÂN CANH - Đại diện pháp luật: Lưu Hải Ngọc
Địa chỉ: Thôn 3, Thị trấn Vân Canh, Huyện Vân Canh, Tỉnh Bình Định

PHÒNG VĂN HÓA THÔNG TIN HUYỆN VÂN CANH

Mã số thuế: PHÒNG VĂN HÓA THÔNG TIN HUYỆN VÂN CANH - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thịnh Văn 2, Thị trấn Vân Canh, Huyện Vân Canh, Tỉnh Bình Định

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH MÔI TRƯỜNG AN LONG

Mã số thuế: CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH MÔI TRƯỜNG AN LONG - Đại diện pháp luật: Huỳnh Châu Đệ
Địa chỉ: An Vinh, Xã Canh Vinh, Huyện Vân Canh, Tỉnh Bình Định

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN HIỆU VÀNG KIỀU ANH

Mã số thuế: DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN HIỆU VÀNG KIỀU ANH - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Kiều Anh
Địa chỉ: Thôn Thịnh Văn 2, Thị trấn Vân Canh, Huyện Vân Canh, Tỉnh Bình Định

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG LUÂN LƯU

Mã số thuế: CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG LUÂN LƯU - Đại diện pháp luật: Trần Hữu Linh
Địa chỉ: Làng Hiệp Giao, Thị trấn Vân Canh, Huyện Vân Canh, Tỉnh Bình Định