Tra cứu thông tin doanh nghiệp

Các doanh nghiệp tại Huyện Vân Canh

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ THIÊN HƯƠNG

Mã số thuế: CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ THIÊN HƯƠNG - Đại diện pháp luật: Hà Vũ Hải
Địa chỉ: Thôn Thịnh Văn II, Thị trấn Vân Canh, Huyện Vân Canh, Tỉnh Bình Định

CôNG TY TNHH LâM NGHIệP PHươNG HIếU

Mã số thuế: CôNG TY TNHH LâM NGHIệP PHươNG HIếU - Đại diện pháp luật: Đào Trung Hiếu
Địa chỉ: Thôn An Long 1, Xã Canh Vinh, Huyện Vân Canh, Tỉnh Bình Định

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Tuynen Tiến Đạt

Mã số thuế: Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Tuynen Tiến Đạt - Đại diện pháp luật: Đoàn Duy Thường
Địa chỉ: Thôn 3, Xã Canh Hiệp, Huyện Vân Canh, Tỉnh Bình Định

Trung Tâm Dân Số - Kế Hoạch Hoá Gia Đình

Mã số thuế: Trung Tâm Dân Số - Kế Hoạch Hoá Gia Đình - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thôn Thịnh Văn II, TT Vân Canh,, Huyện Vân Canh, Tỉnh Bình Định

Phòng Tài Nguyên Và Môi Trường

Mã số thuế: Phòng Tài Nguyên Và Môi Trường - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thịnh Văn 2, TT Vân Canh,, Huyện Vân Canh, Tỉnh Bình Định

Công Ty TNHH Thương Mại Minh Dung Phát

Mã số thuế: Công Ty TNHH Thương Mại Minh Dung Phát - Đại diện pháp luật: Phan Chí Minh
Địa chỉ: Thôn Thịnh Văn 1, Thị trấn Vân Canh, Huyện Vân Canh, Tỉnh Bình Định

Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Lâm Nghiệp Hưng Thịnh

Mã số thuế: Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Lâm Nghiệp Hưng Thịnh - Đại diện pháp luật: Nguyễn Trần Trọng
Địa chỉ: Thôn Tân Quang, Xã Canh Hiển, Huyện Vân Canh, Tỉnh Bình Định

Công Ty TNHH Lâm Nghiệp Hà Thanh

Mã số thuế: Công Ty TNHH Lâm Nghiệp Hà Thanh - Đại diện pháp luật: Cái Minh Tùng
Địa chỉ: Thôn Thịnh Văn 2, Thị trấn Vân Canh, Huyện Vân Canh, Tỉnh Bình Định

Doanh nghiệp tư nhân Thắng Vương

Mã số thuế: Doanh nghiệp tư nhân Thắng Vương - Đại diện pháp luật: Nguyễn Cảnh
Địa chỉ: Thôn An Long, xã Canh Vinh,, Huyện Vân Canh, Tỉnh Bình Định

Doanh Nghiệp Tư Nhân Xây Dựng Tân Thiện

Mã số thuế: Doanh Nghiệp Tư Nhân Xây Dựng Tân Thiện - Đại diện pháp luật: Lê Văn Thiện
Địa chỉ: Xóm 2 Thôn Thịnh Văn 1, Thị trấn Vân Canh, Huyện Vân Canh, Tỉnh Bình Định

Hợp Tác Xã Nông Nghiệp Canh Vinh 2

Mã số thuế: Hợp Tác Xã  Nông Nghiệp Canh Vinh 2 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Ngọc Sang
Địa chỉ: Thôn Hiệp Vinh II, Xã Canh Vinh,, Huyện Vân Canh, Tỉnh Bình Định

HTX NN Canh Vinh I

Mã số thuế: HTX NN Canh Vinh I - Đại diện pháp luật: Lê văn Giáo
Địa chỉ: An long 2 Canh Vinh,, Huyện Vân Canh, Tỉnh Bình Định

Công Ty Cổ Phần Tổng Hợp Vân Canh

Mã số thuế: Công Ty Cổ Phần Tổng Hợp Vân Canh - Đại diện pháp luật: Nguyễn Tiến Văn
Địa chỉ: Thôn Thịnh Văn II, Thị trấn Vân Canh, Huyện Vân Canh, Tỉnh Bình Định

Doanh Nghiệp Tư Nhân Tấn Đạt

Mã số thuế: Doanh Nghiệp Tư Nhân Tấn Đạt - Đại diện pháp luật: Nguyễn Ngọc Thủy
Địa chỉ: Thôn Hiệp Vinh, Xã Canh Vinh, Huyện Vân Canh, Tỉnh Bình Định

Doanh Nghiệp TN Thương Mại Hoàng Yến

Mã số thuế: Doanh Nghiệp TN Thương Mại Hoàng Yến - Đại diện pháp luật: Bùi Quang Đạt
Địa chỉ: Thôn Hiệp Giao, Thị trấn Vân Canh, Huyện Vân Canh, Tỉnh Bình Định

Doanh Nghiệp Tư Nhân An Thành

Mã số thuế: Doanh Nghiệp Tư Nhân An Thành - Đại diện pháp luật: Phan Văn Quy
Địa chỉ: An Long 1, Canh Vinh,, Huyện Vân Canh, Tỉnh Bình Định

Doanh Nghiệp Tư Nhân Hồng Tường

Mã số thuế: Doanh Nghiệp Tư Nhân Hồng Tường - Đại diện pháp luật: Đặng Hồng Tường
Địa chỉ: Thôn 2, Thị Trấn Vân Canh,, Huyện Vân Canh, Tỉnh Bình Định

Doanh Nghiệp Tư Nhân Xây Dựng Sơn Lan

Mã số thuế: Doanh Nghiệp Tư Nhân Xây Dựng Sơn Lan - Đại diện pháp luật: Lâm Bích Sơn
Địa chỉ: Thôn Tân Thuận, Thị Trấn Vân Canh,, Huyện Vân Canh, Tỉnh Bình Định

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Khang Thịnh

Mã số thuế: Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Khang Thịnh - Đại diện pháp luật: Tăng Thị Tuyết Nga
Địa chỉ: Cụm Công nghiệp Canh Vinh, Xã Canh Vinh, Huyện Vân Canh, Tỉnh Bình Định

Doanh Nghiệp Tư Nhân A & T

Mã số thuế: Doanh Nghiệp Tư Nhân A & T - Đại diện pháp luật: Nguyễn Cảnh ân
Địa chỉ: Thôn Hiệp Vinh 2, Xã Canh Vinh, Huyện Vân Canh, Tỉnh Bình Định

DNTN Xây Dựng Hoàng Việt

Mã số thuế: DNTN Xây Dựng Hoàng Việt - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Minh
Địa chỉ: Thôn Hiệp Vinh 1, Xã Canh Vinh,, Huyện Vân Canh, Tỉnh Bình Định

Công Ty TNHH Minh Minh

Mã số thuế: Công Ty TNHH Minh Minh - Đại diện pháp luật: Trần Ngọc Minh
Địa chỉ: Thôn Hiển Đông, Xã Canh Hiển, Huyện Vân Canh, Tỉnh Bình Định

DNTN Xăng Dầu Hưng Thịnh

Mã số thuế: DNTN Xăng Dầu Hưng Thịnh - Đại diện pháp luật: Đào Thị Nhung
Địa chỉ: Thôn Hiển Đông, Xã Canh Hiển,, Huyện Vân Canh, Tỉnh Bình Định

HTX Điện Năng Canh Vinh

Mã số thuế: HTX Điện Năng Canh Vinh - Đại diện pháp luật: Trần Đăng Thơ
Địa chỉ: Thôn Hiệp Vinh 1, Xã Canh Vinh,, Huyện Vân Canh, Tỉnh Bình Định

Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Phước Lộc Thọ

Mã số thuế: Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Phước Lộc Thọ - Đại diện pháp luật: Nguyễn Đức Thọ
Địa chỉ: Thôn An Long 1, Xã Canh Vinh,, Huyện Vân Canh, Tỉnh Bình Định

Doanh Nghiệp Tư Nhân Trọng Thủy

Mã số thuế: Doanh Nghiệp Tư Nhân Trọng Thủy - Đại diện pháp luật: Nguyễn Trần Trung
Địa chỉ: Thôn Tân Quang, Xã Canh Hiển, Huyện Vân Canh, Tỉnh Bình Định

Công Ty TNHH Đá GRANITE Tân Định

Mã số thuế: Công Ty TNHH Đá GRANITE Tân Định - Đại diện pháp luật: Nguyễn Xuân Phương
Địa chỉ: Thôn Tân Thuận, TT Vân Canh,, Huyện Vân Canh, Tỉnh Bình Định

Doanh Nghiệp Tư Nhân Lâm Hòa

Mã số thuế: Doanh Nghiệp Tư Nhân Lâm Hòa - Đại diện pháp luật: Mai Xuân Hiểu
Địa chỉ: Thôn An Long 2, Xã Canh Vinh, Huyện Vân Canh, Tỉnh Bình Định

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Thiên Định

Mã số thuế: Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Thiên Định - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Thành
Địa chỉ: Thôn Tân Thuận, Thị trấn Vân Canh, Huyện Vân Canh, Tỉnh Bình Định

Trung Tâm Giáo Dục Thường Xuyên - Hướng Nghiệp Vân Canh

Mã số thuế: Trung Tâm Giáo Dục Thường Xuyên - Hướng Nghiệp Vân Canh - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Làng Hiệp Giao, TT Vân Canh,, Huyện Vân Canh, Tỉnh Bình Định