Tra cứu thông tin doanh nghiệp

Các doanh nghiệp tại Huyện An Lão

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI XÂY DỰNG VÀ DỊCH VỤ TÙNG LÂM

Mã số thuế: CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI XÂY DỰNG VÀ DỊCH VỤ TÙNG LÂM - Đại diện pháp luật: Ngô Tùng Sơn
Địa chỉ: Số 218 tổ dân phố Xuân áng, Thị Trấn Trường Sơn, Huyện An Lão, Thành phố Hải Phòng

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TÂM PHÚC HƯNG

Mã số thuế: VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TÂM PHÚC HƯNG - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thanh Tùng
Địa chỉ: Số 431 Quán Rẽ, Xã Mỹ Đức, Huyện An Lão, Thành phố Hải Phòng

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT PHÚC SANG MINH TẠI MIỀN BẮC

Mã số thuế: VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT PHÚC SANG MINH TẠI MIỀN BẮC - Đại diện pháp luật: Kiều Tùng Việt
Địa chỉ: 456 An Tràng, Thị Trấn Trường Sơn, Huyện An Lão, Thành phố Hải Phòng

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI PHƯƠNG NGA

Mã số thuế: CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI PHƯƠNG NGA - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Thoàn
Địa chỉ: Khu Văn Tràng 1 (nhà ông Nguyễn Văn Thoàn), Thị Trấn Trường Sơn, Huyện An Lão, Thành phố Hải Phòng

CÔNG TY TNHH HOA HẢI PHÒNG

Mã số thuế: CÔNG TY TNHH HOA HẢI PHÒNG - Đại diện pháp luật: Vũ Thuý Ngà
Địa chỉ: Khu Bến Khuể (nhà bà Vũ Thuý Ngà), Xã Chiến Thắng, Huyện An Lão, Thành phố Hải Phòng

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI CƠ KHÍ PHƯƠNG NHI

Mã số thuế: CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI CƠ KHÍ PHƯƠNG NHI - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Đáp
Địa chỉ: Thôn An Luận (tại nhà ông Vương Văn Thao), Xã An Tiến, Huyện An Lão, Thành phố Hải Phòng

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ Ô TÔ KHÁNH MINH

Mã số thuế: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ Ô TÔ KHÁNH MINH - Đại diện pháp luật: Nguyễn Duy Khánh
Địa chỉ: Số 261 Quán Rẽ, Xã Mỹ Đức, Huyện An Lão, Thành phố Hải Phòng

CÔNG TY TNHH GIẦY SÁNG ĐỨC VIỆT NAM

Mã số thuế: CÔNG TY TNHH GIẦY SÁNG ĐỨC VIỆT NAM - Đại diện pháp luật: Vũ Thị Thu Hà
Địa chỉ: Xóm 9 (nhà bà Vũ Thị Thu Hà), Xã An Thắng, Huyện An Lão, Thành phố Hải Phòng

CÔNG TY TNHH GIA CÔNG VẬT TƯ GIÀY VIÊN THÀNH

Mã số thuế: CÔNG TY TNHH GIA CÔNG VẬT TƯ GIÀY VIÊN THÀNH - Đại diện pháp luật: Đào Thị Lệ Quyên
Địa chỉ: Tổ dân phố An Tràng (thửa đất của ông Nguyễn Văn Điệp), Thị Trấn Trường Sơn, Huyện An Lão, Thành phố Hải Phòng

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ PHÚ HOÀNG

Mã số thuế: CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ PHÚ HOÀNG - Đại diện pháp luật: Nguyễn Hữu Hậu
Địa chỉ: Thôn áng Sơn (tại nhà ông Nguyễn Minh Đức), Xã Thái Sơn, Huyện An Lão, Thành phố Hải Phòng

CÔNG TY TNHH MAI TRÍ NGỌC

Mã số thuế: CÔNG TY TNHH MAI TRÍ NGỌC - Đại diện pháp luật: Trần Thị Thuỳ
Địa chỉ: Số 520 Hoàng Thiết Tâm, Thị Trấn Trường Sơn, Huyện An Lão, Thành phố Hải Phòng

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ NAM DƯƠNG

Mã số thuế: CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ NAM DƯƠNG - Đại diện pháp luật: Phạm Văn Nam
Địa chỉ: Thôn Nguyệt áng (tại nhà ông Phạm Văn Nam), Xã Thái Sơn, Huyện An Lão, Thành phố Hải Phòng

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT GIA CÔNG DỊCH VỤ BUÔN BÁN LỘC PHÁT

Mã số thuế: CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT GIA CÔNG DỊCH VỤ BUÔN BÁN LỘC PHÁT - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Vân Anh
Địa chỉ: Thôn Khúc Giản (tại nhà ông Ngô Thế Phương), Xã An Tiến, Huyện An Lão, Thành phố Hải Phòng

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT PHÚC SANG MINH TẠI MIỀN BẮC

Mã số thuế: CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT PHÚC SANG MINH TẠI MIỀN BẮC - Đại diện pháp luật: Kiều Tùng Việt
Địa chỉ: 456 An Tràng, Thị Trấn Trường Sơn, Huyện An Lão, Thành phố Hải Phòng

CôNG TY Cổ PHầN VậT Tư XâY DựNG Và PHáT TRIểN THươNG MạI KHáNH TOàN

Mã số thuế: CôNG TY Cổ PHầN VậT Tư XâY DựNG Và PHáT TRIểN THươNG MạI KHáNH TOàN - Đại diện pháp luật: Phạm Quang Duy
Địa chỉ: Số 281, tổ dân phố Văn Tràng 1, Thị Trấn Trường Sơn, Huyện An Lão, Thành phố Hải Phòng

CôNG TY Cổ PHầN KIếN TRúC XâY DựNG & THươNG MạI GIA LộC

Mã số thuế: CôNG TY Cổ PHầN KIếN TRúC XâY DựNG & THươNG MạI GIA LộC - Đại diện pháp luật: Vũ Mai Lương
Địa chỉ: Thôn Ngọc Chử 2, Xã Trường Thọ, Huyện An Lão, Thành phố Hải Phòng

CN Công ty cổ phần Lisemco 2 - TT tư vấn thiết kế xây dựng

Mã số thuế: CN Công ty cổ phần Lisemco 2 - TT tư vấn thiết kế xây dựng - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Thọ
Địa chỉ: Km 35 Quốc lộ 10, Xã Quốc tuấn, Xã Quốc Tuấn, Huyện An Lão, Thành phố Hải Phòng

CôNG TY TNHH KINH DOANH SắT THéP AN BìNH

Mã số thuế: CôNG TY TNHH KINH DOANH SắT THéP AN BìNH - Đại diện pháp luật: Trần Văn Bình
Địa chỉ: Thôn Câu Hạ (tại nhà ông Trần Văn Bình), Xã Quang Trung, Huyện An Lão, Thành phố Hải Phòng

CôNG TY TNHH Tư THUỷ

Mã số thuế: CôNG TY TNHH Tư THUỷ - Đại diện pháp luật: Lê Văn Thủy
Địa chỉ: Thôn Nghĩa Trang (tại nhà ông Lê Văn Thủy), Xã Bát Trang, Huyện An Lão, Thành phố Hải Phòng

CôNG TY TNHH ĐầU Tư THươNG MạI VậN TảI QUốC Tế THUậN ĐạT

Mã số thuế: CôNG TY TNHH ĐầU Tư THươNG MạI VậN TảI QUốC Tế THUậN ĐạT - Đại diện pháp luật: Đào Thị Trang
Địa chỉ: Thôn Khúc Giản (tại nhà bà Đào Thị Trang), Xã An Tiến, Huyện An Lão, Thành phố Hải Phòng

CôNG TY TNHH THươNG MạI Và XâY DựNG IBT HảI PHòNG

Mã số thuế: CôNG TY TNHH THươNG MạI Và XâY DựNG IBT HảI PHòNG - Đại diện pháp luật: Lê Xuân Sơn
Địa chỉ: Thôn Tiến Lập (nhà ông Lê Xuân Hoài), Xã Mỹ Đức, Huyện An Lão, Thành phố Hải Phòng

Công Ty TNHH Thương Mại Và Xây Dựng Mạnh Hương

Mã số thuế: Công Ty TNHH Thương Mại Và Xây Dựng Mạnh Hương - Đại diện pháp luật: Vũ Văn Mạnh
Địa chỉ: Thôn Lương Cầu (nhà ông Vũ Văn Mạnh), Xã Tân Viên, Huyện An Lão, Thành phố Hải Phòng

CôNG TY Cổ PHầN PHúC KHáNH VIệT NAM

Mã số thuế: CôNG TY Cổ PHầN PHúC KHáNH VIệT NAM - Đại diện pháp luật: Phạm Thị Yến
Địa chỉ: Thôn Cẩm Văn (nhà bà Phạm Thị Yến), Xã Quốc Tuấn, Huyện An Lão, Thành phố Hải Phòng

Công Ty TNHH Thương Mại Duy Chính

Mã số thuế: Công Ty TNHH Thương Mại Duy Chính - Đại diện pháp luật: Đoàn Văn Chinh
Địa chỉ: Thôn Ngọc Chử (tại nhà ông Nguyễn Văn Sỹ), Xã Trường Thọ, Huyện An Lão, Thành phố Hải Phòng

Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Hùng Chuyên

Mã số thuế: Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Hùng Chuyên - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Hùng
Địa chỉ: Thôn Tân Trung (nhà ông Nguyễn Văn Hùng), Xã Quang Trung, Huyện An Lão, Thành phố Hải Phòng

Công Ty TNHH Xây Dựng Và Phát Triển Thương Mại Huy Khánh

Mã số thuế: Công Ty TNHH Xây Dựng Và Phát Triển Thương Mại Huy Khánh - Đại diện pháp luật: Ngô Văn Huy
Địa chỉ: Số 200 tổ dân phố Văn Tràng 1, Thị Trấn Trường Sơn, Huyện An Lão, Thành phố Hải Phòng

Công Ty TNHH Đầu Tư Thương Mại Tuấn Phúc

Mã số thuế: Công Ty TNHH Đầu Tư Thương Mại Tuấn Phúc - Đại diện pháp luật: Lê Tuấn Anh
Địa chỉ: Thôn Phương Chử Bắc (tại nhà ông Nguyễn Văn Huy), Xã Trường Thành, Huyện An Lão, Thành phố Hải Phòng

Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Và Thương Mại Đức Luyến

Mã số thuế: Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Và Thương Mại Đức Luyến - Đại diện pháp luật: Vũ Văn Đức
Địa chỉ: Thôn Xuân Sơn 2 (nhà ông Vũ Văn Đức), Xã An Thắng, Huyện An Lão, Thành phố Hải Phòng

Công Ty Cổ Phần Trang Thọ

Mã số thuế: Công Ty Cổ Phần Trang Thọ - Đại diện pháp luật: Bùi Văn Sánh
Địa chỉ: Thôn Xuân Đài 2 (nhà ông Phạm Văn Phượng), Xã Trường Thọ, Huyện An Lão, Thành phố Hải Phòng

Công Ty TNHH Hoàng Phát Hải Phòng

Mã số thuế: Công Ty TNHH Hoàng Phát Hải Phòng - Đại diện pháp luật: Nguyễn Đức Đồi
Địa chỉ: Thôn Trần Thành (nhà ông Nguyễn Đức Đồi), Xã An Thọ, Huyện An Lão, Thành phố Hải Phòng