Các doanh nghiệp tại Huyện Ngân Sơn - Trang 3

BK

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ĐẠI LỘC BẮC KẠN

Mã số thuế: 4700236417 - Đại diện pháp luật: Ngô Văn Châu

Địa chỉ: Bản Hùa, Thị trấn Nà Phặc, Huyện Ngân Sơn, Bắc Kạn

BK

CÔNG TY TNHH MAI HẢI VÂN - BẮC KẠN

Mã số thuế: 4700234272 - Đại diện pháp luật: Mai Văn Thiêm

Địa chỉ: Khu Chợ I, Xã Bằng Vân, Huyện Ngân Sơn, Bắc Kạn

BK

CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN HT

Mã số thuế: 4700229586 - Đại diện pháp luật: Dìu Thị Hồng

Địa chỉ: Tiểu Khu 2, Xã Vân Tùng, Huyện Ngân Sơn, Bắc Kạn

BK

CÔNG TY CP XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI NAM KHỞI

Mã số thuế: 4700226472 - Đại diện pháp luật: Hoàng Văn Nam

Địa chỉ: Thôn Nà Pán, Thị trấn Nà Phặc, Huyện Ngân Sơn, Bắc Kạn

BK

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN VIỆT -HÀN BẮC KANJ

Mã số thuế: 4700225824 - Đại diện pháp luật: Nam Sang Man

Địa chỉ: Thôn Đông Piầu, Xã Vân Tùng, Huyện Ngân Sơn, Bắc Kạn

BK

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN HOÀNG ANH BẮC KẠN

Mã số thuế: 4700214452 - Đại diện pháp luật: Hoàng Thị Loan

Địa chỉ: Khu I, Xã Vân Tùng, Huyện Ngân Sơn, Bắc Kạn

BK

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN QUỐC THẬP

Mã số thuế: 4700205955 - Đại diện pháp luật: Hứa Văn Quốc

Địa chỉ: Thôn Bản Mạch, Thị trấn Nà Phặc, Huyện Ngân Sơn, Bắc Kạn

BK

TRUNG TÂM GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN NGÂN SƠN

Mã số thuế: 4700205842 - Đại diện pháp luật: PHAN VăN THắNG

Địa chỉ: Khu I, Xã Vân Tùng, Huyện Ngân Sơn, Bắc Kạn

BK

TRƯỜNG PTDTBT TIỂU HỌC TRUNG HOÀ

Mã số thuế: 4700202658 - Đại diện pháp luật: Phạm Thị Tuyền

Địa chỉ: Nà Chúa, Xã Trung Hoà, Huyện Ngân Sơn, Bắc Kạn

BK

TRƯỜNG MẦN NON TRUNG HÒA

Mã số thuế: 4700202640

Địa chỉ: Trường Mần Non Trung Hòa, Xã Trung Hoà, Huyện Ngân Sơn, Bắc Kạn

BK

TRƯỜNG TIỂU HỌC THUẬN HƯNG

Mã số thuế: 4700202633

Địa chỉ: Xã Thượng Quan, Huyện Ngân Sơn, Bắc Kạn

BK

TRƯỜNG PTDTBT THCS THƯỢNG QUAN

Mã số thuế: 4700202626 - Đại diện pháp luật: Chu Minh Toàn

Địa chỉ: Xã Thượng Quan, Xã Thượng Quan, Huyện Ngân Sơn, Bắc Kạn

BK

TRƯỜNG TIỂU HỌC THƯƠNG QUAN

Mã số thuế: 4700202619

Địa chỉ: Xã Thượng Quan, Huyện Ngân Sơn, Bắc Kạn

BK

TRƯỜNG MẦN NON THƯƠNG QUAN

Mã số thuế: 4700202601

Địa chỉ: Xã Thượng Quan, Huyện Ngân Sơn, Bắc Kạn

BK

TRƯỜNG TIỂU HỌC LÃNG NGÂM

Mã số thuế: 4700202591

Địa chỉ: Thôn Nà Lạn, Xã Hiệp Lực, Huyện Ngân Sơn, Bắc Kạn

BK

TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ LÃNG NGÂM

Mã số thuế: 4700202584

Địa chỉ: Thôn Nà Lạn, Xã Hiệp Lực, Huyện Ngân Sơn, Bắc Kạn

BK

TRƯỜNG MẦN NON LÃNG NGÂM

Mã số thuế: 4700202577

Địa chỉ: Thôn Nà Lan, Xã Hiệp Lực, Huyện Ngân Sơn, Bắc Kạn

BK

TRƯỞNG TIỂU HỌC NÀ PHẶC

Mã số thuế: 4700202552

Địa chỉ: Thôn Nà Này, TT Nà Phặc, Huyện Ngân Sơn, Bắc Kạn

BK

TRƯỜNG TIỂU HỌC VÀ TRUNG HỌC CƠ SỞ NÀ KHOANG

Mã số thuế: 4700202545

Địa chỉ: Thôn Nà Nọi, TT Nà Phặc, Huyện Ngân Sơn, Bắc Kạn

BK

TRƯỜNG MẦN NON QUỐC LẬP NÀ KHOANG

Mã số thuế: 4700202538

Địa chỉ: Thôn Nà Nọi, TT Nà Phặc, Huyện Ngân Sơn, Bắc Kạn

BK

TRƯỜNG MẦN NON NÀ PHẶC

Mã số thuế: 4700202520

Địa chỉ: Thị trấn Nà Phặc, Huyện Ngân Sơn, Bắc Kạn

BK

CÔNG TY TNHH ĐÀM TUẤN

Mã số thuế: 4700200530 - Đại diện pháp luật: Đàm Anh Tuấn

Địa chỉ: Tiểu Khu 2, Thị trấn Nà Phặc, Huyện Ngân Sơn, Bắc Kạn

BK

CÔNG TY CP VŨ THÀNH

Mã số thuế: 4700199405 - Đại diện pháp luật: Nông Văn Hiển

Địa chỉ: Khu II, Xã Vân Tùng, Huyện Ngân Sơn, Bắc Kạn

BK

DOANH NGHIỆP TN TÌNH LỢI NGÂN SƠN

Mã số thuế: 4700199229 - Đại diện pháp luật: Lê Thị Tình

Địa chỉ: Khu chợ I, Xã Bằng Vân, Huyện Ngân Sơn, Bắc Kạn

BK

DOANH NGHIỆP TN GIANG HẰNG

Mã số thuế: 4700198708 - Đại diện pháp luật: Nông Văn Giang

Địa chỉ: Tiểu khu II, Thị trấn Nà Phặc, Huyện Ngân Sơn, Bắc Kạn

BK

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN SƠN ANH

Mã số thuế: 4700195873 - Đại diện pháp luật: Triệu Thị Luân

Địa chỉ: Khu I, xã Vân Tùng, Huyện Ngân Sơn, Bắc Kạn

BK

CÔNG TY CỔ PHẦN THÀNH SƠN

Mã số thuế: 4700195859 - Đại diện pháp luật: Bùi Văn Cường

Địa chỉ: Khu II, xã Vân Tùng, Xã Vân Tùng, Huyện Ngân Sơn, Bắc Kạn

BK

CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN TRUNG

Mã số thuế: 4700195432 - Đại diện pháp luật: Phùng Thúc Sơn

Địa chỉ: Khu 1, xã Vân Tùng, Huyện Ngân Sơn, Bắc Kạn

BK

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN TUẤN LONG

Mã số thuế: 4700194654 - Đại diện pháp luật: Vũ Thành Long

Địa chỉ: Thôn Nà Lạn, Xã Hiệp Lực, Huyện Ngân Sơn, Bắc Kạn

BK

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG HÙNG CƯỜNG

Mã số thuế: 4700193629 - Đại diện pháp luật: Vũ Hùng Cường

Địa chỉ: Khu I, Xã Vân Tùng, Huyện Ngân Sơn, Bắc Kạn