Tra cứu thông tin doanh nghiệp

Các doanh nghiệp tại Hải Phòng

CôNG TY Cổ PHầN QUốC Tế DUY MINH

Mã số thuế: CôNG TY Cổ PHầN QUốC Tế DUY MINH - Đại diện pháp luật: Nguyễn Ngọc Minh
Địa chỉ: Số 4 Phạm Huy Thông, Phường An Dương, Quận Lê Chân, Thành phố Hải Phòng

CôNG TY Cổ PHầN GIAO NHậN VậN TảI QUốC Tế THáI Hà AN

Mã số thuế: CôNG TY Cổ PHầN GIAO NHậN VậN TảI QUốC Tế THáI Hà AN - Đại diện pháp luật: Nguyễn Bá Thuấn
Địa chỉ: Số 14b, ngõ 98, đường Bùi Thị Từ Nhiên, Phường Đông Hải 1, Quận Hải An, Thành phố Hải Phòng

CôNG TY Cổ PHầN SảN XUấT Và THươNG MạI HI-LON KOVI FIBER

Mã số thuế: CôNG TY Cổ PHầN SảN XUấT Và THươNG MạI HI-LON KOVI FIBER - Đại diện pháp luật: Đồng Thị Liễu
Địa chỉ: Km 9 đường Hà Nội, Phường Quán Toan, Quận Hồng Bàng, Thành phố Hải Phòng

CôNG TY TNHH THươNG MạI Và PHáT TRIểN HùNG QUANG

Mã số thuế: CôNG TY TNHH THươNG MạI Và PHáT TRIểN HùNG QUANG - Đại diện pháp luật: Ngô Anh Hùng
Địa chỉ: Số 22/52/14 đường Ngô Quyền, Phường Máy Chai, Quận Ngô Quyền, Thành phố Hải Phòng

CôNG TY TNHH ĐầU Tư XâY DựNG Và THươNG MạI DịCH Vụ NGô GIA

Mã số thuế: CôNG TY TNHH ĐầU Tư XâY DựNG Và THươNG MạI DịCH Vụ NGô GIA - Đại diện pháp luật: Ngô Hồng Doanh
Địa chỉ: Số 996 Trần Nhân Tông, Phường Văn Đẩu, Quận Kiến An, Thành phố Hải Phòng

CôNG TY TNHH ĐầU Tư THươNG MạI XUâN THANH

Mã số thuế: CôNG TY TNHH ĐầU Tư THươNG MạI XUâN THANH - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Xuân
Địa chỉ: Tổ dân phố Quý Kim (nhà bà Phạm Thị ánh), Phường Hợp Đức, Quận Đồ Sơn, Thành phố Hải Phòng

CôNG TY TNHH THANH NGọC VIệT NAM

Mã số thuế: CôNG TY TNHH THANH NGọC VIệT NAM - Đại diện pháp luật: Đỗ Thị Lê An
Địa chỉ: Số 30/44 Lê Lai, Phường Lạc Viên, Quận Ngô Quyền, Thành phố Hải Phòng

CN Công ty TNHH Triumph International Việt Nam tại TP Hải Phòng

Mã số thuế: CN Công ty TNHH Triumph International Việt Nam tại TP Hải Phòng - Đại diện pháp luật: Cathrin Hammes
Địa chỉ: số 119 Đường Cầu Đất,, Quận Ngô Quyền, Thành phố Hải Phòng

CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN KINH DOANH XăNG DầU THịNH PHáT

Mã số thuế: CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN KINH DOANH XăNG DầU THịNH PHáT - Đại diện pháp luật: Trần Văn Hạ
Địa chỉ: Số 22B2/7B đường Lê Hồng Phong, Phường Đông Khê, Quận Ngô Quyền, Thành phố Hải Phòng

CHI NHáNH 7 - CôNG TY TNHH THươNG MạI DịCH Vụ MạNG LướI THôNG MINH

Mã số thuế: CHI NHáNH 7 - CôNG TY TNHH THươNG MạI DịCH Vụ MạNG LướI THôNG MINH - Đại diện pháp luật: Nguyễn Ngọc Tuấn
Địa chỉ: Số 68 đường Trần Bá Lương, tổ 11, Phường Hưng Đạo, Quận Dương Kinh, Thành phố Hải Phòng

Hợp tác xã dịch vụ chăn nuôi Thanh Phong

Mã số thuế: Hợp tác xã dịch vụ chăn nuôi Thanh Phong - Đại diện pháp luật: Bùi Đình Uy
Địa chỉ: Lão Phong, Xã Tân Phong, Huyện Kiến Thuỵ, Thành phố Hải Phòng

CôNG TY TNHH THươNG MạI THéP Và PHáT TRIểN XâY DựNG ĐạI AN

Mã số thuế: CôNG TY TNHH THươNG MạI THéP Và PHáT TRIểN XâY DựNG ĐạI AN - Đại diện pháp luật: Nguyễn Việt Tiến
Địa chỉ: Số 189 tiểu khu Cầu Đen, Thị trấn Núi Đối, Huyện Kiến Thuỵ, Thành phố Hải Phòng

CôNG TY TNHH ĐầU Tư THươNG MạI KHANG ĐạT

Mã số thuế: CôNG TY TNHH ĐầU Tư THươNG MạI KHANG ĐạT - Đại diện pháp luật: Nguyễn Việt Hà
Địa chỉ: Tổ dân phố Trà Khê 1 (tại nhà ông Vũ Ngọc Tân), Phường Anh Dũng, Quận Dương Kinh, Thành phố Hải Phòng

CôNG TY TNHH KINH DOANH SắT THéP AN BìNH

Mã số thuế: CôNG TY TNHH KINH DOANH SắT THéP AN BìNH - Đại diện pháp luật: Trần Văn Bình
Địa chỉ: Thôn Câu Hạ (tại nhà ông Trần Văn Bình), Xã Quang Trung, Huyện An Lão, Thành phố Hải Phòng

CôNG TY TNHH THươNG MạI MTV HOàNG LINH

Mã số thuế: CôNG TY TNHH THươNG MạI MTV HOàNG LINH - Đại diện pháp luật: Hoàng Văn Quý
Địa chỉ: Đội 10, Thôn Phi Liệt (Tại nhà ông Phùng Văn Thiệp), Xã Lại Xuân, Huyện Thuỷ Nguyên, Thành phố Hải Phòng

CôNG TY TNHH THươNG MạI Và DịCH Vụ GIảI TRí PHươNG ANH

Mã số thuế: CôNG TY TNHH THươNG MạI Và DịCH Vụ GIảI TRí PHươNG ANH - Đại diện pháp luật: Phạm Phương Anh
Địa chỉ: Số 231 Phương Lưu 2, Phường Đông Hải 1, Quận Hải An, Thành phố Hải Phòng

CôNG TY TNHH ĐầU Tư XUấT NHậP KHẩU MINH TRí

Mã số thuế: CôNG TY TNHH ĐầU Tư XUấT NHậP KHẩU MINH TRí - Đại diện pháp luật: Đỗ Văn Hiển
Địa chỉ: Số 32 tổ 11 đường Đằng Hải, Phường Đằng Hải, Quận Hải An, Thành phố Hải Phòng

CôNG TY TNHH BáNH MứT THANH LịCH

Mã số thuế: CôNG TY TNHH BáNH MứT THANH LịCH - Đại diện pháp luật: Lê Bình Nhuận
Địa chỉ: Số 162 Cầu Đất, Phường Cầu Đất, Quận Ngô Quyền, Thành phố Hải Phòng

DOANH NGHIệP Tư NHâN VàNG ĐứC Đệ

Mã số thuế: DOANH NGHIệP Tư NHâN VàNG ĐứC Đệ - Đại diện pháp luật: Phạm Đức Đệ
Địa chỉ: Tổ 1 khu 1 (tại nhà ông Phạm Đức Đệ), Phường Tràng Minh, Quận Kiến An, Thành phố Hải Phòng

CHI NHáNH TạI THàNH PHố HảI PHòNG CôNG TY TNHH THươNG MạI IN ấN HảI HưNG

Mã số thuế: CHI NHáNH TạI THàNH PHố HảI PHòNG CôNG TY TNHH THươNG MạI IN ấN HảI HưNG - Đại diện pháp luật: Phùng Nhục Lìn
Địa chỉ: Thôn Hoa Liễu, Xã Thuận Thiên, Huyện Kiến Thuỵ, Thành phố Hải Phòng

CHI NHáNH CôNG TY TRáCH NHIệM HữU HạN S5 VIệT NAM TạI HảI PHòNG

Mã số thuế: CHI NHáNH CôNG TY TRáCH NHIệM HữU HạN S5 VIệT NAM TạI HảI PHòNG - Đại diện pháp luật: Nguyễn Bá Tuyết Nga
Địa chỉ: Tầng 10, Viet, Uc Building, số 2/16D Trung Hành 5, Phường Đằng Lâm, Quận Hải An, Thành phố Hải Phòng

CôNG TY TNHH ĐầU Tư THươNG MạI QUốC Tế Lê NGUYễN - CHI NHáNH HảI PHòNG

Mã số thuế: CôNG TY TNHH ĐầU Tư THươNG MạI QUốC Tế Lê NGUYễN - CHI NHáNH HảI PHòNG - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Hương Ngân
Địa chỉ: Số 2 đường Đông Trà 1, Phường Dư Hàng Kênh, Quận Lê Chân, Thành phố Hải Phòng

CôNG TY TNHH Tư THUỷ

Mã số thuế: CôNG TY TNHH Tư THUỷ - Đại diện pháp luật: Lê Văn Thủy
Địa chỉ: Thôn Nghĩa Trang (tại nhà ông Lê Văn Thủy), Xã Bát Trang, Huyện An Lão, Thành phố Hải Phòng

CôNG TY Cổ PHầN Tư VấN THIếT Kế Đô THị VIệT

Mã số thuế: CôNG TY Cổ PHầN Tư VấN THIếT Kế Đô THị VIệT - Đại diện pháp luật: Nguyễn Quang Thanh
Địa chỉ: Số 18/53/36 Vạn Mỹ, Phường Vạn Mỹ, Quận Ngô Quyền, Thành phố Hải Phòng

CôNG TY TNHH Kỹ THUậT IN THàNH ĐạT

Mã số thuế: CôNG TY TNHH Kỹ THUậT IN THàNH ĐạT - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Thành
Địa chỉ: Thôn Hy Tái (tại nhà ông Nguyễn Văn Thành), Xã Hồng Thái, Huyện An Dương, Thành phố Hải Phòng

CôNG TY TNHH ĐầU Tư THươNG MạI DịCH Vụ QUý HảI

Mã số thuế: CôNG TY TNHH ĐầU Tư THươNG MạI DịCH Vụ QUý HảI - Đại diện pháp luật: Trần Văn Quý
Địa chỉ: Số nhà 16, tổ dân phố 10, Thị trấn Cát Bà, Huyện Cát Hải, Thành phố Hải Phòng

CôNG TY TNHH THươNG MạI SơN THắM CONTAINER

Mã số thuế: CôNG TY TNHH THươNG MạI SơN THắM CONTAINER - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thanh Sơn
Địa chỉ: Số 10/12/2 Hoàng Văn Thụ, Phường Minh Khai, Quận Hồng Bàng, Thành phố Hải Phòng

CôNG TY TNHH BIGDOOR VIệT NAM

Mã số thuế: CôNG TY TNHH BIGDOOR VIệT NAM - Đại diện pháp luật: Tạ Duy Khánh
Địa chỉ: Số 518 đường 5/5, Phường Hùng Vương, Quận Hồng Bàng, Thành phố Hải Phòng

CôNG TY TNHH THươNG MạI DịCH Vụ MAI HUê

Mã số thuế: CôNG TY TNHH THươNG MạI DịCH Vụ MAI HUê - Đại diện pháp luật: Nguyễn Đình Điệp
Địa chỉ: Số 5 Văn Cao, Phường Đằng Giang, Quận Ngô Quyền, Thành phố Hải Phòng

CôNG TY TNHH BIT E&M - HảI PHòNG

Mã số thuế: CôNG TY TNHH BIT E&M - HảI PHòNG - Đại diện pháp luật: Hwang Jihoon
Địa chỉ: Tầng 3, số 119 đường Hoàng Thế Thiện, Phường Đông Hải 1, Quận Hải An, Thành phố Hải Phòng