Tra cứu thông tin doanh nghiệp

Các doanh nghiệp tại Huyện Phúc Thọ

CôNG TY Cổ PHầN SảN XUấT Và ĐầU Tư TRườNG HảI

Mã số thuế: CôNG TY Cổ PHầN SảN XUấT Và ĐầU Tư TRườNG HảI - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Mầu
Địa chỉ: Cụm dân cư số 6, thôn Triệu Xuyên, Xã Long Xuyên, Huyện Phúc Thọ, Thành phố Hà Nội

CôNG TY TNHH ĐIệN Tử ĐIệN LạNH THàNH TíN

Mã số thuế: CôNG TY TNHH ĐIệN Tử ĐIệN LạNH THàNH TíN - Đại diện pháp luật: Nguyễn Tiến Thành
Địa chỉ: Thôn Hiệp Cát, Xã Tam Hiệp, Huyện Phúc Thọ, Thành phố Hà Nội

CôNG TY TNHH ĐầU Tư XâY DựNG Và NộI THấT HảI MINH

Mã số thuế: CôNG TY TNHH ĐầU Tư XâY DựNG Và NộI THấT HảI MINH - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Mai Anh
Địa chỉ: Thôn Phúc An, Xã Thanh Đa, Huyện Phúc Thọ, Thành phố Hà Nội

CôNG TY TNHH SảN XUấT Và XâY DựNG ĐứC HùNG

Mã số thuế: CôNG TY TNHH SảN XUấT Và XâY DựNG ĐứC HùNG - Đại diện pháp luật: Trịnh Đức Hùng
Địa chỉ: Cụm 6, Xã Tam Hiệp, Huyện Phúc Thọ, Thành phố Hà Nội

CôNG TY TNHH XâY DựNG Đô THị TOàN THắNG

Mã số thuế: CôNG TY TNHH XâY DựNG Đô THị TOàN THắNG - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Lương
Địa chỉ: Cụm 7, Xã Tam Hiệp, Huyện Phúc Thọ, Thành phố Hà Nội

CôNG TY TNHH CôNG NGHệ THựC PHẩM NAM PHONG

Mã số thuế: CôNG TY TNHH CôNG NGHệ THựC PHẩM NAM PHONG - Đại diện pháp luật: Nguyễn Tiến Hồng
Địa chỉ: Cụm 5, Xã Tam Hiệp, Huyện Phúc Thọ, Thành phố Hà Nội

Công Ty TNHH Sản Xuất Và Đầu Tư Thương Mại Đức Thịnh

Mã số thuế: Công Ty TNHH Sản Xuất Và Đầu Tư Thương Mại Đức Thịnh - Đại diện pháp luật: Phạm Thị Tuyết Hương
Địa chỉ: Cụm 6, Xã Long Xuyên, Huyện Phúc Thọ, Thành phố Hà Nội

Công Ty TNHH Một Thành Viên Sơn Hà Ssp Việt Nam - Chi Nhánh Phúc Thọ

Mã số thuế: Công Ty TNHH Một Thành Viên Sơn Hà Ssp Việt Nam - Chi Nhánh Phúc Thọ - Đại diện pháp luật: Nguyễn Tiến Quang
Địa chỉ: Thôn Thượng Lộc, Xã Thọ Lộc, Huyện Phúc Thọ, Thành phố Hà Nội

Công Ty TNHH Công Nghệ Hlc Việt Nam

Mã số thuế: Công Ty TNHH Công Nghệ Hlc Việt Nam - Đại diện pháp luật: Hoàng Văn Mạnh
Địa chỉ: Cụm 4, Thị trấn Phúc Thọ, Huyện Phúc Thọ, Thành phố Hà Nội

Công Ty TNHH Đầu Tư Phát Triển Minh Sơn

Mã số thuế: Công Ty TNHH Đầu Tư Phát Triển Minh Sơn - Đại diện pháp luật: Nguyễn Ngọc Thức
Địa chỉ: Cụm 1, Xã Võng Xuyên, Huyện Phúc Thọ, Thành phố Hà Nội

Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Dnq Tiến Đạt

Mã số thuế: Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Dnq Tiến Đạt - Đại diện pháp luật: Kiều Tràng Hà
Địa chỉ: Thôn Sen Chiểu, Xã Sen Chiểu, Huyện Phúc Thọ, Thành phố Hà Nội

Công Ty Cổ Phần Elemento Việt Nam

Mã số thuế: Công Ty Cổ Phần Elemento Việt Nam - Đại diện pháp luật: Trần Lê Hoàng
Địa chỉ: Đội 4, Xã Hát Môn, Huyện Phúc Thọ, Thành phố Hà Nội

Công Ty Cổ Phần Aec á Châu

Mã số thuế: Công Ty Cổ Phần Aec á Châu - Đại diện pháp luật: Ngô Đức Sơn
Địa chỉ: Cụm 6, Xã Vân Nam, Huyện Phúc Thọ, Thành phố Hà Nội

Công Ty TNHH Plt Việt Nam

Mã số thuế: Công Ty TNHH Plt Việt Nam - Đại diện pháp luật: Khuất Thị Thanh
Địa chỉ: Cụm 7, thôn Thư Trai, Xã Phúc Hòa, Huyện Phúc Thọ, Thành phố Hà Nội

Công Ty TNHH Sản Xuất May Mặc Phương Nhung

Mã số thuế: Công Ty TNHH Sản Xuất May Mặc Phương Nhung - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Phương
Địa chỉ: Cụm 6, thôn Hiệp Cát, Xã Tam Hiệp, Huyện Phúc Thọ, Thành phố Hà Nội

Công Ty Cổ Phần Giống Cây Trồng Và Vật Tư Nông Nghiệp Hà Nội

Mã số thuế: Công Ty Cổ Phần Giống Cây Trồng Và Vật Tư Nông Nghiệp Hà Nội - Đại diện pháp luật: Nguyễn Đình Ly
Địa chỉ: Thôn Cung Sơn, Xã Tích Giang, Huyện Phúc Thọ, Thành phố Hà Nội

Công Ty TNHH Xây Dựng Và Sản Xuất Nội Thất Việt Nam

Mã số thuế: Công Ty TNHH Xây Dựng Và Sản Xuất Nội Thất Việt Nam - Đại diện pháp luật: Khuất Văn Lợi
Địa chỉ: Cụm 7, Xã Long Xuyên, Huyện Phúc Thọ, Thành phố Hà Nội

Công Ty TNHH Giải Pháp Thông Minh Hà Nội

Mã số thuế: Công Ty TNHH Giải Pháp Thông Minh Hà Nội - Đại diện pháp luật: Trần Huy Tâm
Địa chỉ: Cụm 8, Xã Tam Hiệp, Huyện Phúc Thọ, Thành phố Hà Nội

Công Ty TNHH Sản Xuất Và Thương Mại Anh Cường

Mã số thuế: Công Ty TNHH Sản Xuất Và Thương Mại Anh Cường - Đại diện pháp luật: Nguyễn Cao Cường
Địa chỉ: Cụm 1, Thị trấn Phúc Thọ, Huyện Phúc Thọ, Thành phố Hà Nội

Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Hà Loan

Mã số thuế: Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Hà Loan - Đại diện pháp luật: Chu Thuý Loan
Địa chỉ: Cụm 11, Xã Võng Xuyên, Huyện Phúc Thọ, Thành phố Hà Nội

Công Ty TNHH Sản Xuất Và Gia Công Bao Tải Dứa Nt

Mã số thuế: Công Ty TNHH Sản Xuất Và Gia Công Bao Tải Dứa Nt - Đại diện pháp luật: Nguyễn Ngọc Tuấn
Địa chỉ: Cụm 6, thôn Thư Trai, Xã Phúc Hòa, Huyện Phúc Thọ, Thành phố Hà Nội

Công Ty TNHH Vũ Hương Hà Nội

Mã số thuế: Công Ty TNHH Vũ Hương Hà Nội - Đại diện pháp luật: Vương Thị Hoa
Địa chỉ: Cụm 9, thôn Hạ Hiệp, Xã Liên Hiệp, Huyện Phúc Thọ, Thành phố Hà Nội

Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư Xây Dựng Và Thương Mại Anh Minh

Mã số thuế: Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư Xây Dựng Và Thương Mại Anh Minh - Đại diện pháp luật: Đỗ Văn Minh
Địa chỉ: Cụm 9, Xã Ngọc Tảo, Huyện Phúc Thọ, Thành phố Hà Nội

Công Ty Cổ Phần Nội Thất Tủ Bếp Phú An

Mã số thuế: Công Ty Cổ Phần Nội Thất Tủ Bếp Phú An - Đại diện pháp luật: Hoàng Đình Quyên
Địa chỉ: Thôn Phú An, Xã Thanh Đa, Huyện Phúc Thọ, Thành phố Hà Nội

Công Ty TNHH Đầu Tư Và Thương Mại Hải Lý

Mã số thuế: Công Ty TNHH Đầu Tư Và Thương Mại Hải Lý - Đại diện pháp luật: Tô Hải Lý
Địa chỉ: Cụm 3, Thị trấn Phúc Thọ, Huyện Phúc Thọ, Thành phố Hà Nội

Công Ty Cổ Phần Nội Thất Sinh Lợi

Mã số thuế: Công Ty Cổ Phần Nội Thất Sinh Lợi - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Tú
Địa chỉ: Cụm 8 Triệu Xuyên, Xã Long Xuyên, Huyện Phúc Thọ, Thành phố Hà Nội

Công Ty TNHH Công Nghệ Phần Mềm Tốt

Mã số thuế: Công Ty TNHH Công Nghệ Phần Mềm Tốt - Đại diện pháp luật: Kim Thị Thủy
Địa chỉ: Thôn Tăng Non, Xã Thanh Đa, Huyện Phúc Thọ, Thành phố Hà Nội

Công Ty TNHH Đầu Tư Thương Mại Đại Việt Hà Nội

Mã số thuế: Công Ty TNHH Đầu Tư Thương Mại Đại Việt Hà Nội - Đại diện pháp luật: Vũ Đình Dương
Địa chỉ: Cụm 4, Thị trấn Phúc Thọ, Huyện Phúc Thọ, Thành phố Hà Nội

Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Thực Phẩm Tài Huy

Mã số thuế: Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Thực Phẩm Tài Huy - Đại diện pháp luật: Đỗ Công Đoàn
Địa chỉ: Cụm 5, Xã Tam Hiệp, Huyện Phúc Thọ, Thành phố Hà Nội

Công Ty TNHH Đầu Tư Xây Dựng Và Thương Mại Thành An Phát

Mã số thuế: Công Ty TNHH Đầu Tư Xây Dựng Và Thương Mại Thành An Phát - Đại diện pháp luật: Vũ Đình Thành
Địa chỉ: Cụm 4, Thị trấn Phúc Thọ, Huyện Phúc Thọ, Thành phố Hà Nội