Tra cứu thông tin doanh nghiệp

Các doanh nghiệp tại Huyện Mê Linh

CôNG TY Cổ PHầN KTN

Mã số thuế: CôNG TY Cổ PHầN KTN - Đại diện pháp luật: Vũ Thành Bang
Địa chỉ: Thôn Yên Bài, Xã Tự Lập, Huyện Mê Linh, Thành phố Hà Nội

CôNG TY TNHH THươNG MạI DịCH Vụ Và XâY DựNG TIếN THàNH

Mã số thuế: CôNG TY TNHH THươNG MạI DịCH Vụ Và XâY DựNG TIếN THàNH - Đại diện pháp luật: Phùng Thị Thanh Loan
Địa chỉ: Đội 9, thôn 2, Xã Thạch Đà, Huyện Mê Linh, Thành phố Hà Nội

CôNG TY Cổ PHầN THươNG MạI BấT ĐộNG SảN Mê LINH

Mã số thuế: CôNG TY Cổ PHầN THươNG MạI BấT ĐộNG SảN Mê LINH - Đại diện pháp luật: Bùi Trọng Bằng
Địa chỉ: Thôn Do Hạ, Xã Tiền Phong, Huyện Mê Linh, Thành phố Hà Nội

Hợp Tác Xã Dịch Vụ Nông Nghiệp Việt Doanh

Mã số thuế: Hợp Tác Xã Dịch Vụ Nông Nghiệp Việt Doanh - Đại diện pháp luật: Phan Văn Hùng
Địa chỉ: Khu 6, Xã Đại Thịnh, Huyện Mê Linh, Thành phố Hà Nội

CôNG TY TNHH THươNG MạI GIA DụNG THăNG LONG

Mã số thuế: CôNG TY TNHH THươNG MạI GIA DụNG THăNG LONG - Đại diện pháp luật: Vương Ngọc Tùng
Địa chỉ: Số nhà 10 đường Hoa Bằng Lăng, Khu đô thị Long Việt, Thị trấn Quang Minh, Huyện Mê Linh, Thành phố Hà Nội

CôNG TY TNHH ĐầU Tư THươNG MạI TRườNG OANH

Mã số thuế: CôNG TY TNHH ĐầU Tư THươNG MạI TRườNG OANH - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Oanh
Địa chỉ: Khu 11, thôn Liễu Trì, Xã Mê Linh, Huyện Mê Linh, Thành phố Hà Nội

CôNG TY Cổ PHầN CAO SU NHựA 3S

Mã số thuế: CôNG TY Cổ PHầN CAO SU NHựA 3S - Đại diện pháp luật: Đỗ Thái Giang
Địa chỉ: Tổ dân phố số 2, Thị trấn Quang Minh, Huyện Mê Linh, Thành phố Hà Nội

Công Ty TNHH Tư Vấn Và Đầu Tư Xây Dựng Bảo Hưng

Mã số thuế: Công Ty TNHH Tư Vấn Và Đầu Tư Xây Dựng Bảo Hưng - Đại diện pháp luật: Nguyễn Duy Hưng
Địa chỉ: Đội 9, thôn 2, Xã Thạch Đà, Huyện Mê Linh, Thành phố Hà Nội

Công Ty TNHH Một Thành Viên Luckey

Mã số thuế: Công Ty TNHH Một Thành Viên Luckey - Đại diện pháp luật: Lê Thị Hương Thảo
Địa chỉ: Tổ dân phố số 6, Thị trấn Quang Minh, Huyện Mê Linh, Thành phố Hà Nội

Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Tin Học Việt Hà

Mã số thuế: Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Tin Học Việt Hà - Đại diện pháp luật: Nguyễn Đình Việt
Địa chỉ: Xóm 6, thôn 1, Xã Thạch Đà, Huyện Mê Linh, Thành phố Hà Nội

Hợp Tác Xã Liễu Trì

Mã số thuế: Hợp Tác Xã Liễu Trì - Đại diện pháp luật: Tăng Văn Thanh
Địa chỉ: Thôn Liễu Trì, Xã Mê Linh, Huyện Mê Linh, Thành phố Hà Nội

Hợp Tác Xã Nông Nghiệp Dịch Vụ Tổng Hợp Mê Linh

Mã số thuế: Hợp Tác Xã Nông Nghiệp Dịch Vụ Tổng Hợp Mê Linh - Đại diện pháp luật: Nguyễn Ngọc Dũng
Địa chỉ: Thôn Hạ Lôi, Xã Mê Linh, Huyện Mê Linh, Thành phố Hà Nội

Công Ty TNHH Thiết Bị Vật Tư Nhật Minh

Mã số thuế: Công Ty TNHH Thiết Bị Vật Tư Nhật Minh - Đại diện pháp luật: Lê Thị Liên
Địa chỉ: Thôn 2, Đội 11, Xã Thạch Đà, Huyện Mê Linh, Thành phố Hà Nội

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Và Phát Triển Bảo Linh

Mã số thuế: Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Và Phát Triển Bảo Linh - Đại diện pháp luật: Chu Quang Trường
Địa chỉ: Khu I, Xã Đại Thịnh, Huyện Mê Linh, Thành phố Hà Nội

Công Ty TNHH Nam Sơn Mê Linh

Mã số thuế: Công Ty TNHH Nam Sơn Mê Linh - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Hiền
Địa chỉ: Thôn Trung Hà, Xã Tiến Thịnh, Huyện Mê Linh, Thành phố Hà Nội

Công ty Luật TNHH Giang Nguyễn

Mã số thuế: Công ty Luật TNHH Giang Nguyễn - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thanh Dũng
Địa chỉ: Số 50 đường Hoa Bằng Lăng, Thị trấn Quang Minh, Huyện Mê Linh, Thành phố Hà Nội

Công Ty Cổ Phần Giáo Dục Con Tự Học

Mã số thuế: Công Ty Cổ Phần Giáo Dục Con Tự Học - Đại diện pháp luật: Hoàng Thanh Bình
Địa chỉ: Xóm Chùa, thôn Hạ Lôi, Xã Mê Linh, Huyện Mê Linh, Thành phố Hà Nội

Công Ty TNHH Hà Chiến Green

Mã số thuế: Công Ty TNHH Hà Chiến Green - Đại diện pháp luật: Đỗ Thị Thu Hà
Địa chỉ: Số nhà 58, đường 32, Xã Thanh Lâm, Huyện Mê Linh, Thành phố Hà Nội

Công Ty TNHH Elsa Việt Nam

Mã số thuế: Công Ty TNHH Elsa Việt Nam - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Nam
Địa chỉ: Thôn Cẩm Vân, Xã Vạn Yên, Huyện Mê Linh, Thành phố Hà Nội

Công Ty Cổ Phần Quốc Tế Bờ Biển Việt

Mã số thuế: Công Ty Cổ Phần Quốc Tế Bờ Biển Việt - Đại diện pháp luật: Lê Quang Thắng
Địa chỉ: Phố Khê, Xã Văn Khê, Huyện Mê Linh, Thành phố Hà Nội

Công Ty TNHH Suất ăn Công Nghiệp Mê Linh

Mã số thuế: Công Ty TNHH Suất ăn Công Nghiệp Mê Linh - Đại diện pháp luật: Ngô Văn Dương
Địa chỉ: Đội 1, thôn Đồng Vỡ, Thị trấn Quang Minh, Huyện Mê Linh, Thành phố Hà Nội

Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Lai Thủy

Mã số thuế: Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Lai Thủy - Đại diện pháp luật: Đỗ Thanh Thủy
Địa chỉ: Thôn Trung Hậu Đoài, Xã Tiền Phong, Huyện Mê Linh, Thành phố Hà Nội

Công Ty Cổ Phần Cơ Khí - Thương Mại Xây Lắp Điện 4

Mã số thuế: Công Ty Cổ Phần Cơ Khí - Thương Mại Xây Lắp Điện 4 - Đại diện pháp luật: Vũ Văn Nam
Địa chỉ: Thôn Do Thượng, Xã Tiền Phong, Huyện Mê Linh, Thành phố Hà Nội

Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Và Sản Xuất Nông Nghiệp Việt Nam

Mã số thuế: Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Và Sản Xuất Nông Nghiệp Việt Nam - Đại diện pháp luật: Trần Đức Dũng
Địa chỉ: Ki ốt 30,31 Tổ 6, Thị trấn Quang Minh, Huyện Mê Linh, Thành phố Hà Nội

Công Ty Cổ Phần Thiết Bị Và Thương Mại Thăng Long

Mã số thuế: Công Ty Cổ Phần Thiết Bị Và Thương Mại Thăng Long - Đại diện pháp luật: Trần Thanh Nhã
Địa chỉ: Xóm 6, Thôn Phú Mỹ, Xã Tự Lập, Huyện Mê Linh, Thành phố Hà Nội

Công Ty TNHH Đầu Tư Thương Mại Phương Dung

Mã số thuế: Công Ty TNHH Đầu Tư Thương Mại Phương Dung - Đại diện pháp luật: Phạm Thị Ni
Địa chỉ: Xóm 2, thôn 1, Xã Thạch Đà, Huyện Mê Linh, Thành phố Hà Nội

Công Ty Cổ Phần Thương Mại Và Xây Dựng Thạch Quý

Mã số thuế: Công Ty Cổ Phần Thương Mại Và Xây Dựng Thạch Quý - Đại diện pháp luật: Lê Văn Thạch
Địa chỉ: Thôn Chu Phan, Xã Chu Phan, Huyện Mê Linh, Thành phố Hà Nội

Công Ty TNHH Sx &Tm Trúc Hiệp

Mã số thuế: Công Ty TNHH Sx &Tm Trúc Hiệp - Đại diện pháp luật: Bùi Minh Trúc Hiệp
Địa chỉ: Tổ 2, Thị trấn Quang Minh, Huyện Mê Linh, Thành phố Hà Nội

Chi Nhánh Tại Hà Nội - Công Ty TNHH Một Thành Viên Thương Mại Dịch Vụ Công Nghệ Lọc Hàn Việt

Mã số thuế: Chi Nhánh Tại Hà Nội - Công Ty TNHH Một Thành Viên Thương Mại Dịch Vụ Công Nghệ Lọc Hàn Việt - Đại diện pháp luật: Vũ Thị Tư
Địa chỉ: Thửa đất số 52, tờ bản đồ số 45, tổ 6, Thị trấn Quang Minh, Huyện Mê Linh, Thành phố Hà Nội

Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Az Việt Nam

Mã số thuế: Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Az Việt Nam - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Minh
Địa chỉ: Thôn Xa Mạc, Xã Liên Mạc, Huyện Mê Linh, Thành phố Hà Nội