Tra cứu thông tin doanh nghiệp

Các doanh nghiệp tại Huyện Chương Mỹ

CôNG TY Cổ PHầN XUấT NHậP KHẩU XâY DựNG Đô THàNH

Mã số thuế: CôNG TY Cổ PHầN XUấT NHậP KHẩU XâY DựNG Đô THàNH - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Vỹ
Địa chỉ: Chúc Đồng, Xã Thụy Hương, Huyện Chương Mỹ, Thành phố Hà Nội

CôNG TY TNHH THươNG MạI DịCH Vụ Và CôNG NGHệ VP VIệT NAM

Mã số thuế: CôNG TY TNHH THươNG MạI DịCH Vụ Và CôNG NGHệ VP VIệT NAM - Đại diện pháp luật: Nguyễn Việt Phương
Địa chỉ: Thôn 2, Xã Quảng Bị, Huyện Chương Mỹ, Thành phố Hà Nội

CôNG TY TNHH HAN MAC CLEAN TECH VINA

Mã số thuế: CôNG TY TNHH HAN MAC CLEAN TECH VINA - Đại diện pháp luật: Lê Xuân Công
Địa chỉ: Thôn Thanh Nê, Xã Thanh Bình, Huyện Chương Mỹ, Thành phố Hà Nội

CôNG TY Cổ PHầN CôNG NGHệ CAO CBS VIệT NAM

Mã số thuế: CôNG TY Cổ PHầN CôNG NGHệ CAO CBS VIệT NAM - Đại diện pháp luật: Nguyễn Hữu Định
Địa chỉ: Thôn Sơn Đồng, Xã Tiên Phương, Huyện Chương Mỹ, Thành phố Hà Nội

CôNG TY TNHH THươNG MạI Và DịCH Vụ VậN TảI HảI PHáT

Mã số thuế: CôNG TY TNHH THươNG MạI Và DịCH Vụ VậN TảI HảI PHáT - Đại diện pháp luật: Trần Văn Dũng
Địa chỉ: Thôn Long Châu, Xã Phụng Châu, Huyện Chương Mỹ, Thành phố Hà Nội

CôNG TY Cổ PHầN MIMACOM VIệT NAM

Mã số thuế: CôNG TY Cổ PHầN MIMACOM VIệT NAM - Đại diện pháp luật: Trần Văn Hiếu
Địa chỉ: Xóm 6, 8 thôn văn La, Xã Văn Võ, Huyện Chương Mỹ, Thành phố Hà Nội

CôNG TY TNHH Tư VấN XâY DựNG Và THươNG MạI KHảI HưNG

Mã số thuế: CôNG TY TNHH Tư VấN XâY DựNG Và THươNG MạI KHảI HưNG - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Hải
Địa chỉ: số 4, tổ 2, Khu Chiến Thắng, Thị trấn Xuân Mai, Huyện Chương Mỹ, Thành phố Hà Nội

Hợp tác xã An Tiến

Mã số thuế: Hợp tác xã An Tiến - Đại diện pháp luật: Lê Văn Thắng
Địa chỉ: Thôn An Tiến, Xã Hoàng Văn Thụ, Huyện Chương Mỹ, Thành phố Hà Nội

CôNG TY Cổ PHầN ĐầU Tư XâY DựNG PT VIệT NAM

Mã số thuế: CôNG TY Cổ PHầN ĐầU Tư XâY DựNG PT VIệT NAM - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thiện Đường
Địa chỉ: Xóm Làng, Xã Đại Yên, Huyện Chương Mỹ, Thành phố Hà Nội

CôNG TY TNHH KINH DOANH THươNG MạI Và DịCH Vụ HOàNG TâN

Mã số thuế: CôNG TY TNHH KINH DOANH THươNG MạI Và DịCH Vụ HOàNG TâN - Đại diện pháp luật: Vũ Xuân Tân
Địa chỉ: Thôn Phương Bản, Xã Phụng Châu, Huyện Chương Mỹ, Thành phố Hà Nội

CôNG TY TNHH Tư VấN Và HUấN LUYệN NóI Tự NHIêN SENIF

Mã số thuế: CôNG TY TNHH Tư VấN Và HUấN LUYệN NóI Tự NHIêN SENIF - Đại diện pháp luật: Nguyễn Huy Phong
Địa chỉ: Số nhà 17, tổ 2 khu phố Xuân Hà, Thị trấn Xuân Mai, Huyện Chương Mỹ, Thành phố Hà Nội

CôNG TY TNHH Tư VấN THIếT Kế XâY DựNG Và THI CôNG NộI THấT PHú THịNH

Mã số thuế: CôNG TY TNHH Tư VấN THIếT Kế XâY DựNG Và THI CôNG NộI THấT PHú THịNH - Đại diện pháp luật: Nguyễn Đình Hưng
Địa chỉ: Km 25, quốc lộ 6, Xã Phú Nghĩa, Huyện Chương Mỹ, Thành phố Hà Nội

CôNG TY TNHH ĐầU Tư TIN TIN

Mã số thuế: CôNG TY TNHH ĐầU Tư TIN TIN - Đại diện pháp luật: Trịnh Văn Tin
Địa chỉ: Thôn Cốc Hạ, Xã Hoàng Diệu, Huyện Chương Mỹ, Thành phố Hà Nội

CôNG TY Cổ PHầN XúC TIếN THươNG MạI AN VIệT

Mã số thuế: CôNG TY Cổ PHầN XúC TIếN THươNG MạI AN VIệT - Đại diện pháp luật: Trần Thị Thùy Dung
Địa chỉ: Thôn Tràng An, Thị trấn Chúc Sơn, Huyện Chương Mỹ, Thành phố Hà Nội

CôNG TY TNHH ĐầU Tư Và KINH DOANH HOàNG ANH

Mã số thuế: CôNG TY TNHH ĐầU Tư Và KINH DOANH HOàNG ANH - Đại diện pháp luật: Đặng Thu Thủy
Địa chỉ: Số 6, tổ 3, Khu phố Xuân Hà, Thị trấn Xuân Mai, Huyện Chương Mỹ, Thành phố Hà Nội

Công ty Cổ phần Chăn nuôi C.P. Việt Nam- Chi nhánh số 2 tại Hà Nội

Mã số thuế: Công ty Cổ phần Chăn nuôi C.P. Việt Nam- Chi nhánh số 2 tại Hà Nội - Đại diện pháp luật: Danai Wesanarat
Địa chỉ: Số nhà 1, ngõ 1A, tổ 5 khu Chiến Thắng, Thị trấn Xuân Mai, Huyện Chương Mỹ, Thành phố Hà Nội

CôNG TY TNHH CôNG NGHệ Và SảN XUấT THáI AN

Mã số thuế: CôNG TY TNHH CôNG NGHệ Và SảN XUấT THáI AN - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thu Hà
Địa chỉ: thôn Phú Hữu 2, Xã Phú Nghĩa, Huyện Chương Mỹ, Thành phố Hà Nội

CôNG TY TNHH THươNG MạI DP QUốC Tế TRIFACO

Mã số thuế: CôNG TY TNHH THươNG MạI DP QUốC Tế TRIFACO - Đại diện pháp luật: Tạ Thị Hương
Địa chỉ: Đội 9, thôn Trại Hiền, Xã Hoàng Diệu, Huyện Chương Mỹ, Thành phố Hà Nội

Công Ty Cổ Phần Thương Mại Và Xây Dựng Zet30

Mã số thuế: Công Ty Cổ Phần Thương Mại Và Xây Dựng Zet30 - Đại diện pháp luật: Hà Huy Quang
Địa chỉ: Xóm Bến, Xã Tốt Động, Huyện Chương Mỹ, Thành phố Hà Nội

Công Ty TNHH Nội Thất Hoàng Việt

Mã số thuế: Công Ty TNHH Nội Thất Hoàng Việt - Đại diện pháp luật: Hà Văn Sang
Địa chỉ: Thôn Tân An, Xã Thụy Hương, Huyện Chương Mỹ, Thành phố Hà Nội

Công Ty TNHH Sản Xuất An Hưng Việt Nam

Mã số thuế: Công Ty TNHH Sản Xuất An Hưng Việt Nam - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Phương Hoa
Địa chỉ: Thôn Phượng Nghĩa, Xã Phụng Châu, Huyện Chương Mỹ, Thành phố Hà Nội

Công Ty TNHH May Minh Ngọc

Mã số thuế: Công Ty TNHH May Minh Ngọc - Đại diện pháp luật: Bùi Văn Sơn
Địa chỉ: Thôn Hạ, Xã Hồng Phong, Huyện Chương Mỹ, Thành phố Hà Nội

Chi Nhánh 5 - Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Mạng Lưới Thông Minh

Mã số thuế: Chi Nhánh 5 - Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Mạng Lưới Thông Minh - Đại diện pháp luật: Nguyễn Ngọc Tuấn
Địa chỉ: Số 76 Bắc Sơn (Km21) Quốc lộ 6, Thị trấn Chúc Sơn, Huyện Chương Mỹ, Thành phố Hà Nội

Công Ty TNHH Xuất Nhập Khẩu Sang Phát Việt Nam

Mã số thuế: Công Ty TNHH Xuất Nhập Khẩu Sang Phát Việt Nam - Đại diện pháp luật: Nguyễn Đức Trọng
Địa chỉ: Phố Gốt, Xã Đông Sơn, Huyện Chương Mỹ, Thành phố Hà Nội

Công Ty TNHH Xây Dựng Cường Phú

Mã số thuế: Công Ty TNHH Xây Dựng Cường Phú - Đại diện pháp luật: Đào Việt Cương
Địa chỉ: Thôn Khê Than, Xã Phú Nghĩa, Huyện Chương Mỹ, Thành phố Hà Nội

Công Ty TNHH Thiết Bị Xây Dựng Và Dịch Vụ Hưng Thịnh

Mã số thuế: Công Ty TNHH Thiết Bị Xây Dựng Và Dịch Vụ Hưng Thịnh - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Điểm
Địa chỉ: thôn mới, Xã Hồng Phong, Huyện Chương Mỹ, Thành phố Hà Nội

Công Ty Cổ Phần Môi Trường Xanh Anh Tuấn

Mã số thuế: Công Ty Cổ Phần Môi Trường Xanh Anh Tuấn - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Chuyến
Địa chỉ: Thôn Vôi Đá, Xã Trần Phú, Huyện Chương Mỹ, Thành phố Hà Nội

Công Ty TNHH Tm&Dv Nam Khôi

Mã số thuế: Công Ty TNHH Tm&Dv Nam Khôi - Đại diện pháp luật: Dương Tiến Tài
Địa chỉ: Thôn Làng Hạ, Xã Hoàng Diệu, Huyện Chương Mỹ, Thành phố Hà Nội

Công Ty Cổ Phần Kyoton

Mã số thuế: Công Ty Cổ Phần Kyoton - Đại diện pháp luật: Đào Thị Thu Hằng
Địa chỉ: Thôn Tràng An, Thị trấn Chúc Sơn, Huyện Chương Mỹ, Thành phố Hà Nội

Công Ty TNHH Đầu Tư Và Thương Mại Dũng Hưng

Mã số thuế: Công Ty TNHH Đầu Tư Và Thương Mại Dũng Hưng - Đại diện pháp luật: Vũ Văn Luận
Địa chỉ: Số 30, tổ 1, khu Xuân Hà, Thị trấn Xuân Mai, Huyện Chương Mỹ, Thành phố Hà Nội