Các doanh nghiệp tại Quảng Trị
QT

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên Tổng Hợp Phát Minh

Mã số thuế: 3200616313 - Đại diện pháp luật: Cao Bá Nghị

Địa chỉ: Số 184 Nguyễn Du, Phường 1, Thành phố Đông Hà, Quảng Trị

QT

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Hợp Tác Xã Nông Lâm Nghiệp Moringa Việt Nam

Mã số thuế: 3200616306 - Đại diện pháp luật: Phạm Văn Thiện

Địa chỉ: Số 27 Thân Nhân Trung, Khu phố 1, Phường Đông Lương, Thành phố Đông Hà, Quảng Trị

QT

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên Vĩnh Lê Blt

Mã số thuế: 3200616264 - Đại diện pháp luật: Lê Vĩnh Quý

Địa chỉ: Đường Trương Công Kỉnh, Khu phố 3, Phường Đông Lương, Thành phố Đông Hà, Quảng Trị

QT

HộI ĐOàN THANH NIêN HUYệN HướNG HOá

Mã số thuế: 3200616257 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Huyền

Địa chỉ: Khóm 2, Thị trấn Khe Sanh, Huyện Hướng Hoá, Quảng Trị

QT

HạT KIểM LâM HUYệN HướNG HOá

Mã số thuế: 3200616232 - Đại diện pháp luật: Võ Văn Sở

Địa chỉ: Tân Xuyên, Xã Tân Hợp, Huyện Hướng Hoá, Quảng Trị

QT

TRườNG PHổ THôNG DâN TộC NộI TRú

Mã số thuế: 3200616225 - Đại diện pháp luật: Trương Công Tường

Địa chỉ: Khóm 3B, Thị trấn Khe Sanh, Huyện Hướng Hoá, Quảng Trị

QT

Đội Trước bạ, thu khác

Mã số thuế: 3200616190 - Đại diện pháp luật:

Địa chỉ: 03, Hiền Lương, Thị trấn Gio Linh, Huyện Gio Linh, Quảng Trị

QT

Doanh Nghiệp Tư Nhân Kim Thái Phương

Mã số thuế: 3200616169 - Đại diện pháp luật: Trần Văn Bường

Địa chỉ: Lô 84, 85 nhà 3 tầng 1 chợ Đông Hà, Phường 1, Thành phố Đông Hà, Quảng Trị

QT

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên Tư Vấn Xây Dựng Phước Đức

Mã số thuế: 3200616151 - Đại diện pháp luật: Lưu Thành Trung

Địa chỉ: Tầng 3, số 28 Ngô Quyền, Phường 5, Thành phố Đông Hà, Quảng Trị

QT

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên Nt79

Mã số thuế: 3200615951 - Đại diện pháp luật: Trần Trọng Tiến

Địa chỉ: Thôn Gia Môn, Xã Gio Phong, Huyện Gio Linh, Quảng Trị

QT

ĐôÊI Kê KHAI - Kê� TOA�N THUê� - TIN HOÊC

Mã số thuế: 3200615782 - Đại diện pháp luật: Nguyê�n ThiÊ Minh Xuân

Địa chỉ: Khe Sanh, Thị trấn Khe Sanh, Huyện Hướng Hoá, Quảng Trị

QT

ĐôÊI TRươ�C BAÊ - THU KHA�C

Mã số thuế: 3200615775 - Đại diện pháp luật: Đô� DaÊ Long

Địa chỉ: Khe Sanh, Thị trấn Khe Sanh, Huyện Hướng Hoá, Quảng Trị

QT

Công Ty Cổ Phần Rượu Nước Giải Khát Xika

Mã số thuế: 3200615768 - Đại diện pháp luật: Trần Hữu Bằng

Địa chỉ: Số 14 Lê Duẩn, Phường 1, Thành phố Đông Hà, Quảng Trị

QT

Doanh Nghiệp Tư Nhân Kim Kim Hằng

Mã số thuế: 3200615736 - Đại diện pháp luật: Võ Thị Thuý Hằng

Địa chỉ: Lô 25, 26 tầng 1, nhà 3, chợ Đông Hà, Phường 1, Thành phố Đông Hà, Quảng Trị

QT

ĐộI THU CHợ KHE SANH

Mã số thuế: 3200615729 - Đại diện pháp luật: Đinh Thị Châu

Địa chỉ: Chợ Khe Sanh, Thị trấn Khe Sanh, Huyện Hướng Hoá, Quảng Trị

QT

ĐộI THU ĐườNG 9 KHE SANH

Mã số thuế: 3200615711 - Đại diện pháp luật: Võ Phi Làm

Địa chỉ: Khe Sanh, Thị trấn Khe Sanh, Huyện Hướng Hoá, Quảng Trị

QT

ĐộI THU CHợ LAO BảO

Mã số thuế: 3200615704 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Hương

Địa chỉ: Lao Bảo, Thị trấn Lao Bảo, Huyện Hướng Hoá, Quảng Trị

QT

ĐộI THU ĐườNG 9 LAO BảO

Mã số thuế: 3200615694 - Đại diện pháp luật: Đăng Văn Vũ

Địa chỉ: Đường 9 Lao Bảo, Thị trấn Lao Bảo, Huyện Hướng Hoá, Quảng Trị

QT

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên Phương Khánh Phi

Mã số thuế: 3200615662 - Đại diện pháp luật: Phùng Xuân Phương

Địa chỉ: Khóm Vinh Quang, Thị trấn Hồ Xá, Huyện Vĩnh Linh, Quảng Trị

QT

Ban Quản lý Dự án Hỗ trợ xử lý chất thải Bệnh viện - tỉnh Quảng Trị

Mã số thuế: 3200615655 - Đại diện pháp luật: Mai Năm

Địa chỉ: 34 Trần Hưng Đạo,, Thành phố Đông Hà, Quảng Trị