Tra cứu thông tin doanh nghiệp

Các doanh nghiệp tại Tỉnh Lâm Đồng

Starwood Development Consulting Services (AP) PTE.LTD

Mã số thuế: Starwood Development Consulting Services (AP) PTE.LTD - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: 11A Hồ Tùng Mậu,, Tỉnh Lâm Đồng, Tỉnh Lâm Đồng

Công Ty TNHH Năng Lượng Flovel Mecamidi

Mã số thuế: Công Ty TNHH Năng Lượng Flovel Mecamidi - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thôn Lán Tranh,, Tỉnh Lâm Đồng, Tỉnh Lâm Đồng

Chi Nhánh Công Ty Xi Măng Hà Tiên I Tại Lâm Đồng

Mã số thuế: Chi Nhánh Công Ty Xi Măng             Hà Tiên I Tại Lâm Đồng - Đại diện pháp luật: Mai Anh Tài
Địa chỉ: 35 Lê Hồng Phong , Phường 4,, Tỉnh Lâm Đồng, Tỉnh Lâm Đồng

Công Ty TNHH Tư Vấn Và Hỗ Trợ Giải Pháp Công Nghệ Thông Tin Hoàng Gia

Mã số thuế: Công Ty TNHH Tư Vấn Và Hỗ Trợ Giải Pháp Công Nghệ Thông Tin Hoàng Gia - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Hải Yến
Địa chỉ: Số 4B Huỳnh Thúc Kháng, P4,, Tỉnh Lâm Đồng, Tỉnh Lâm Đồng

Công Ty TNHH Dịch Vụ Du Lịch Và Thương Mại ánh Hào Quang

Mã số thuế: Công Ty TNHH Dịch Vụ Du Lịch Và Thương Mại ánh Hào Quang - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Ngọc Châu
Địa chỉ: Số 5 Hải Thượng, P5,, Tỉnh Lâm Đồng, Tỉnh Lâm Đồng

Công ty TNHH - Xây dựng Đại Lộc

Mã số thuế: Công ty TNHH - Xây dựng Đại Lộc - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: 179 Quốc lộ 1, Ba Ngòi, Cam Ranh, Khánh Hoà,, Tỉnh Lâm Đồng, Tỉnh Lâm Đồng

Công ty ENERGOPROJECT HOLDING

Mã số thuế: Công ty ENERGOPROJECT HOLDING - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: PO Box 20 Bảo Lộc Post Office,, Tỉnh Lâm Đồng, Tỉnh Lâm Đồng

Sheraton Overseas Management Corporation

Mã số thuế: Sheraton Overseas Management Corporation - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: 11A Hồ Tùng Mậu,, Tỉnh Lâm Đồng, Tỉnh Lâm Đồng

Starwood Asia Pacific Hotels & Resorts PTE.LTD

Mã số thuế: Starwood Asia Pacific Hotels & Resorts PTE.LTD - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: 11A Hồ Tùng Mậu,, Tỉnh Lâm Đồng, Tỉnh Lâm Đồng

Engineering and Fire Services International

Mã số thuế: Engineering and Fire Services International - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: 11A Hồ Tùng Mậu,, Tỉnh Lâm Đồng, Tỉnh Lâm Đồng

Joseph Pang Design Consultant PTY LTD

Mã số thuế: Joseph Pang Design Consultant PTY LTD - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: 11A Hồ Tùng Mậu,, Tỉnh Lâm Đồng, Tỉnh Lâm Đồng

Smallwood, Reynolds, Steward, Stewart International

Mã số thuế: Smallwood, Reynolds, Steward, Stewart International - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: 11A Hồ Tùng Mậu,, Tỉnh Lâm Đồng, Tỉnh Lâm Đồng

RJ Models (Global) INC

Mã số thuế: RJ Models (Global) INC - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: 05 Bà Triệu,, Tỉnh Lâm Đồng, Tỉnh Lâm Đồng

Công Ty XN Hotel Systems Pte Limited

Mã số thuế: Công Ty XN Hotel Systems Pte Limited - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Số 01 Phan Chu Trinh,, Tỉnh Lâm Đồng, Tỉnh Lâm Đồng

Công Ty Burega Farnell

Mã số thuế: Công Ty Burega Farnell - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: 11A Hồ Tùng Mậu,, Tỉnh Lâm Đồng, Tỉnh Lâm Đồng

Công Ty TNHH Quốc Tế HOK Việt Nam (HOK INTERNATIONAL)

Mã số thuế: Công Ty TNHH Quốc Tế HOK Việt Nam (HOK INTERNATIONAL) - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: 05 Bà Triệu,, Tỉnh Lâm Đồng, Tỉnh Lâm Đồng

Công Ty TNHH Công Trình Quốc Tế Nhôm Trung Quốc - Chalieco

Mã số thuế: Công Ty TNHH Công Trình Quốc Tế Nhôm Trung Quốc - Chalieco - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Khu 2, TT Lộc Thắng,, Tỉnh Lâm Đồng, Tỉnh Lâm Đồng