Các doanh nghiệp tại Tỉnh Lâm Đồng

Starwood Development Consulting Services (AP) PTE.LTD

Mã số thuế: 5800957291-005 - Đại diện pháp luật:

Địa chỉ: 11A Hồ Tùng Mậu,, Tỉnh Lâm Đồng, Lâm Đồng

Công Ty TNHH Năng Lượng Flovel Mecamidi

Mã số thuế: 5801146070-001 - Đại diện pháp luật:

Địa chỉ: Thôn Lán Tranh,, Tỉnh Lâm Đồng, Lâm Đồng

Chi Nhánh Công Ty Xi Măng Hà Tiên I Tại Lâm Đồng

Mã số thuế: 0301446422-005 - Đại diện pháp luật: Mai Anh Tài

Địa chỉ: 35 Lê Hồng Phong , Phường 4,, Tỉnh Lâm Đồng, Lâm Đồng

Công Ty TNHH Tư Vấn Và Hỗ Trợ Giải Pháp Công Nghệ Thông Tin Hoàng Gia

Mã số thuế: 5800654106 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Hải Yến

Địa chỉ: Số 4B Huỳnh Thúc Kháng, P4,, Tỉnh Lâm Đồng, Lâm Đồng

Công Ty TNHH Dịch Vụ Du Lịch Và Thương Mại ánh Hào Quang

Mã số thuế: 5800654064 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Ngọc Châu

Địa chỉ: Số 5 Hải Thượng, P5,, Tỉnh Lâm Đồng, Lâm Đồng

Công ty TNHH - Xây dựng Đại Lộc

Mã số thuế: 5800234214 - Đại diện pháp luật:

Địa chỉ: 179 Quốc lộ 1, Ba Ngòi, Cam Ranh, Khánh Hoà,, Tỉnh Lâm Đồng, Lâm Đồng

Công ty ENERGOPROJECT HOLDING

Mã số thuế: 3400238193 - Đại diện pháp luật:

Địa chỉ: PO Box 20 Bảo Lộc Post Office,, Tỉnh Lâm Đồng, Lâm Đồng

Sheraton Overseas Management Corporation

Mã số thuế: 5800957291-007 - Đại diện pháp luật:

Địa chỉ: 11A Hồ Tùng Mậu,, Tỉnh Lâm Đồng, Lâm Đồng

Starwood Asia Pacific Hotels & Resorts PTE.LTD

Mã số thuế: 5800957291-006 - Đại diện pháp luật:

Địa chỉ: 11A Hồ Tùng Mậu,, Tỉnh Lâm Đồng, Lâm Đồng

Engineering and Fire Services International

Mã số thuế: 5800957291-004 - Đại diện pháp luật:

Địa chỉ: 11A Hồ Tùng Mậu,, Tỉnh Lâm Đồng, Lâm Đồng

Joseph Pang Design Consultant PTY LTD

Mã số thuế: 5800957291-003 - Đại diện pháp luật:

Địa chỉ: 11A Hồ Tùng Mậu,, Tỉnh Lâm Đồng, Lâm Đồng

Smallwood, Reynolds, Steward, Stewart International

Mã số thuế: 5800957291-002 - Đại diện pháp luật:

Địa chỉ: 11A Hồ Tùng Mậu,, Tỉnh Lâm Đồng, Lâm Đồng

RJ Models (Global) INC

Mã số thuế: 5800832101-002 - Đại diện pháp luật:

Địa chỉ: 05 Bà Triệu,, Tỉnh Lâm Đồng, Lâm Đồng

Công Ty XN Hotel Systems Pte Limited

Mã số thuế: 5801150373-001 - Đại diện pháp luật:

Địa chỉ: Số 01 Phan Chu Trinh,, Tỉnh Lâm Đồng, Lâm Đồng

Công Ty Burega Farnell

Mã số thuế: 5800957291-001 - Đại diện pháp luật:

Địa chỉ: 11A Hồ Tùng Mậu,, Tỉnh Lâm Đồng, Lâm Đồng

Công Ty TNHH Quốc Tế HOK Việt Nam (HOK INTERNATIONAL)

Mã số thuế: 5800832101-001 - Đại diện pháp luật:

Địa chỉ: 05 Bà Triệu,, Tỉnh Lâm Đồng, Lâm Đồng

Công Ty TNHH Công Trình Quốc Tế Nhôm Trung Quốc - Chalieco

Mã số thuế: 5800590967-001 - Đại diện pháp luật:

Địa chỉ: Khu 2, TT Lộc Thắng,, Tỉnh Lâm Đồng, Lâm Đồng