Tra cứu thông tin doanh nghiệp

Các doanh nghiệp tại Huyện Lâm Hà

CÔNG TY TNHH TRANG TRẠI TRÙN QUẾ LÂM ĐỒNG

Mã số thuế: CÔNG TY TNHH TRANG TRẠI TRÙN QUẾ LÂM ĐỒNG - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Mai Trang
Địa chỉ: Thôn Đan Phượng I, Xã Tân Hà, Huyện Lâm Hà, Tỉnh Lâm Đồng

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG TÂN THANH

Mã số thuế: CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG TÂN THANH - Đại diện pháp luật: Nguyễn Đức Thông
Địa chỉ: Thôn 5, Xã Tân Thanh, Huyện Lâm Hà, Tỉnh Lâm Đồng

CÔNG TY TNHH KHÁNH LUÂN GIA

Mã số thuế: CÔNG TY TNHH KHÁNH LUÂN GIA - Đại diện pháp luật: Đỗ Văn Cường
Địa chỉ: Thôn An Phước, Xã Đạ Đờn, Huyện Lâm Hà, Tỉnh Lâm Đồng

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN THIẾT KẾ XÂY DỰNG LÂM ANH

Mã số thuế: CÔNG TY TNHH TƯ VẤN THIẾT KẾ XÂY DỰNG LÂM ANH - Đại diện pháp luật: Võ Hoài Nam
Địa chỉ: Tổ dân phố Quảng Đức, Thị trấn Đinh Văn, Huyện Lâm Hà, Tỉnh Lâm Đồng

CÔNG TY TNHH KINH DOANH XĂNG DẦU LIÊN KẾT

Mã số thuế: CÔNG TY TNHH KINH DOANH XĂNG DẦU LIÊN KẾT - Đại diện pháp luật: Bùi Thị Thanh Huyền
Địa chỉ: Thôn Liên Kết, Xã Đạ Đờn, Huyện Lâm Hà, Tỉnh Lâm Đồng

CÔNG TY TNHH ĐĂNG QUÂN KHANG

Mã số thuế: CÔNG TY TNHH ĐĂNG QUÂN KHANG - Đại diện pháp luật: Đỗ Thái Lâm
Địa chỉ: Khu phố Bồ Liêng, Thị trấn Đinh Văn, Huyện Lâm Hà, Tỉnh Lâm Đồng

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ LHA

Mã số thuế: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ LHA - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thanh Tùng
Địa chỉ: Thôn 4, Xã Gia Lâm, Huyện Lâm Hà, Tỉnh Lâm Đồng

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN ĐẠI VŨ LÂM HÀ

Mã số thuế: DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN ĐẠI VŨ LÂM HÀ - Đại diện pháp luật: Lưu Văn Chưỡng
Địa chỉ: Số 13, Thôn Tân Tiến, Xã Đạ Đờn, Huyện Lâm Hà, Tỉnh Lâm Đồng

CÔNG TY CỔ PHẦN BALALAIKA

Mã số thuế: CÔNG TY CỔ PHẦN BALALAIKA - Đại diện pháp luật: Kim Từ Nga
Địa chỉ: Đức Thành, Xã Hoài Đức, Huyện Lâm Hà, Tỉnh Lâm Đồng

CHI NHÁNH DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN TRẠM XĂNG DẦU LIÊN NGHĨA 2

Mã số thuế: CHI NHÁNH DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN TRẠM XĂNG DẦU LIÊN NGHĨA 2 - Đại diện pháp luật: Phạm Thị Mỹ
Địa chỉ: Thôn 4, Xã Tân Thanh, Huyện Lâm Hà, Tỉnh Lâm Đồng

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ XÂY DỰNG CƯỜNG THỊNH PHÁT

Mã số thuế: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ XÂY DỰNG CƯỜNG THỊNH PHÁT - Đại diện pháp luật: Nguyễn Minh Quốc
Địa chỉ: Tổ dân phố Từ Liêm 1, Thị trấn Nam Ban, Huyện Lâm Hà, Tỉnh Lâm Đồng

CÔNG TY TNHH NHẬT THÀNH AN

Mã số thuế: CÔNG TY TNHH NHẬT THÀNH AN - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thành Công
Địa chỉ: Thôn Tân Trung, Xã Tân Hà, Huyện Lâm Hà, Tỉnh Lâm Đồng

TRƯỜNG MẦM NON TÂN MAI

Mã số thuế: TRƯỜNG MẦM NON TÂN MAI - Đại diện pháp luật: Nông Thúy Nương
Địa chỉ: Thôn Tân Bình, Xã Tân Thanh, Huyện Lâm Hà, Tỉnh Lâm Đồng

CôNG TY TNHH DU LịCH RESORT 276

Mã số thuế: CôNG TY TNHH DU LịCH RESORT 276 - Đại diện pháp luật: Thượng Đặng Kim Toàn
Địa chỉ: Thôn 2, Xã Gia Lâm, Huyện Lâm Hà, Tỉnh Lâm Đồng

CôNG TY TNHH KHANG PHú LâM Hà

Mã số thuế: CôNG TY TNHH KHANG PHú LâM Hà - Đại diện pháp luật: Bùi Văn Mạnh
Địa chỉ: Thôn Tân Lâm, Xã Đạ Đờn, Huyện Lâm Hà, Tỉnh Lâm Đồng

CôNG TY TNHH PHú TàI THắNG

Mã số thuế: CôNG TY TNHH PHú TàI THắNG - Đại diện pháp luật: Vũ Thị Sáu
Địa chỉ: Khu phố Quảng Đức, Thị trấn Đinh Văn, Huyện Lâm Hà, Tỉnh Lâm Đồng

CôNG TY TNHH HOàNG LINH LâM Hà

Mã số thuế: CôNG TY TNHH HOàNG LINH LâM Hà - Đại diện pháp luật: Hoàng Kim Hạc
Địa chỉ: Thôn Liên Trung, Xã Tân Hà, Huyện Lâm Hà, Tỉnh Lâm Đồng

DOANH NGHIệP Tư NHâN NGUYễN TIếN HảI

Mã số thuế: DOANH NGHIệP Tư NHâN NGUYễN TIếN HảI - Đại diện pháp luật: Nguyễn Tiến Hải
Địa chỉ: Thôn Đan Phượng 1, Xã Tân Hà, Huyện Lâm Hà, Tỉnh Lâm Đồng

CôNG TY TNHH LANCO ACC VIệT NAM

Mã số thuế: CôNG TY TNHH LANCO ACC VIệT NAM - Đại diện pháp luật: Trần Quốc Tuấn
Địa chỉ: Khu phố Tiên Phong, Thị trấn Đinh Văn, Huyện Lâm Hà, Tỉnh Lâm Đồng

CôNG TY TNHH TMDV XăNG DầU NHậT AN - CHI NHáNH 1

Mã số thuế: CôNG TY TNHH TMDV XăNG DầU NHậT AN - CHI NHáNH 1 - Đại diện pháp luật: Lê Đức Kiên
Địa chỉ: Thôn 2, Xã Gia Lâm, Huyện Lâm Hà, Tỉnh Lâm Đồng

CôNG TY TNHH Tư VấN THIếT Kế Và XâY DựNG PHươNG TRà

Mã số thuế: CôNG TY TNHH Tư  VấN THIếT Kế Và XâY DựNG PHươNG TRà - Đại diện pháp luật: Vũ Mạnh Trinh
Địa chỉ: Số 2B thôn Đa Nung A, Xã Đạ Đờn, Huyện Lâm Hà, Tỉnh Lâm Đồng

CôNG TY Cổ PHầN GOLDHILLS VIệT NAM

Mã số thuế: CôNG TY Cổ PHầN GOLDHILLS VIệT NAM - Đại diện pháp luật: Phạm Thừa Tùng
Địa chỉ: Thôn Phú Dương, Xã Hoài Đức, Huyện Lâm Hà, Tỉnh Lâm Đồng

CôNG TY TNHH KHOáNG SảN HIệP THàNH

Mã số thuế: CôNG TY TNHH KHOáNG SảN HIệP THàNH - Đại diện pháp luật: Lê Quốc Trung
Địa chỉ: Thôn Quyết Thắng, Xã Phú Sơn, Huyện Lâm Hà, Tỉnh Lâm Đồng

HTX Su Su Công Thành

Mã số thuế: HTX Su Su Công Thành - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thành Công
Địa chỉ: TDP Ba Đình 1, Thị trấn Nam Ban, Huyện Lâm Hà, Tỉnh Lâm Đồng

Công Ty TNHH Gạch Không Nung Thiên Tự Phước

Mã số thuế: Công Ty TNHH Gạch Không Nung Thiên Tự Phước - Đại diện pháp luật: Phan Văn Chi
Địa chỉ: Thôn Pâng Pung, Thị trấn Đinh Văn, Huyện Lâm Hà, Tỉnh Lâm Đồng

Công Ty TNHH Hùng Yến Việt

Mã số thuế: Công Ty TNHH Hùng Yến Việt - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Hùng
Địa chỉ: Thôn 8, Xã Mê Linh, Huyện Lâm Hà, Tỉnh Lâm Đồng

Công Ty TNHH Việt Nam Japan New Way

Mã số thuế: Công Ty TNHH Việt Nam Japan New Way - Đại diện pháp luật: Phạm Quốc Duy
Địa chỉ: Số 24 thôn Hai Bà Trưng, Xã Nam Hà, Huyện Lâm Hà, Tỉnh Lâm Đồng

Công Ty TNHH Một Thành Viên Lâm Hà Star

Mã số thuế: Công Ty TNHH Một Thành Viên Lâm Hà Star - Đại diện pháp luật: Lê Thị Phi Yến
Địa chỉ: Số 922, Hùng Vương, Thị trấn Đinh Văn, Huyện Lâm Hà, Tỉnh Lâm Đồng

Công Ty TNHH Minh Quân Lâm Đồng

Mã số thuế: Công Ty TNHH Minh Quân Lâm Đồng - Đại diện pháp luật: Phan Văn Quý
Địa chỉ: Khu phố Yên Bình, Thị trấn Đinh Văn, Huyện Lâm Hà, Tỉnh Lâm Đồng

Công Ty TNHH Một Thành Viên Blue Exchange - Chi Nhánh Lâm Hà

Mã số thuế: Công Ty TNHH Một Thành Viên Blue Exchange - Chi Nhánh Lâm Hà - Đại diện pháp luật: Bùi Chí Hải
Địa chỉ: Số 609, Tổ dân phố Văn Tâm, Thị trấn Đinh Văn, Huyện Lâm Hà, Tỉnh Lâm Đồng