Tra cứu thông tin doanh nghiệp

Các doanh nghiệp tại Huyện Bảo Lâm

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG SHĐ TÂN THỊNH PHÁT

Mã số thuế: CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG SHĐ TÂN THỊNH PHÁT - Đại diện pháp luật: Trần Thị Hương
Địa chỉ: Khu 2, Thị trấn Pác Miầu, Huyện Bảo Lâm, Tỉnh Cao Bằng

HTX LIÊN MINH YÊN THỔ

Mã số thuế: HTX LIÊN MINH YÊN THỔ - Đại diện pháp luật: Mã Văn Hanh
Địa chỉ: bản chang I yên thổ, Xã Yên Thổ, Huyện Bảo Lâm, Tỉnh Cao Bằng

TRƯỜNG PTDTBT THCS VĨNH QUANG

Mã số thuế: TRƯỜNG PTDTBT THCS VĨNH QUANG - Đại diện pháp luật: Lý Đức Đạo
Địa chỉ: Xã Vĩnh quang, Xã Vĩnh Quang, Huyện Bảo Lâm, Tỉnh Cao Bằng

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN XUÂN RỒNG

Mã số thuế: DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN XUÂN RỒNG - Đại diện pháp luật: Sầm Văn Hòa
Địa chỉ: Xóm Nà Tốm, Xã Vĩnh Quang, Huyện Bảo Lâm, Tỉnh Cao Bằng

BAN QUẢN LÝ CHỢ TT PÁC MIẦU

Mã số thuế: BAN QUẢN LÝ CHỢ TT PÁC MIẦU - Đại diện pháp luật: Nông Thế Quỳnh
Địa chỉ: TT Pác Miầu, Thị trấn Pác Miầu, Huyện Bảo Lâm, Tỉnh Cao Bằng

HỢP TÁC XÃ 828

Mã số thuế: HỢP TÁC XÃ 828 - Đại diện pháp luật: Lưu Minh Huyên
Địa chỉ: Khu 3, Thị trấn Pác Miầu, Huyện Bảo Lâm, Tỉnh Cao Bằng

Doanh Nghiệp Tư Nhân Tân Kiệt Phát

Mã số thuế: Doanh Nghiệp Tư Nhân Tân Kiệt Phát - Đại diện pháp luật: Ma Văn Thành
Địa chỉ: Khu II, Thị trấn Pác Miầu, Huyện Bảo Lâm, Tỉnh Cao Bằng

Công Ty TNHH Đức Vinh 368

Mã số thuế: Công Ty TNHH Đức Vinh 368 - Đại diện pháp luật: Cao Văn Doanh
Địa chỉ: Khu IV, Thị trấn Pác Miầu, Huyện Bảo Lâm, Tỉnh Cao Bằng

Doanh Nghiệp Tư Nhân Xuân Rồng

Mã số thuế: Doanh Nghiệp Tư Nhân Xuân Rồng - Đại diện pháp luật: Sầm Văn Hòa
Địa chỉ: Xóm Nà Tốm, Xã Vĩnh Quang, Huyện Bảo Lâm, Tỉnh Cao Bằng

Trường PTDTBT Tiều học & THCS Vĩnh Phong

Mã số thuế: Trường PTDTBT Tiều học & THCS Vĩnh Phong - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Vĩnh Phong, Xã Vĩnh Phong, Huyện Bảo Lâm, Tỉnh Cao Bằng

Trường PTDTBT THCS Thái Học

Mã số thuế: Trường PTDTBT THCS Thái Học - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Quảng Lâm, Xã Quảng Lâm, Huyện Bảo Lâm, Tỉnh Cao Bằng

Phòng Tài Nguyên & Môi Trường

Mã số thuế: Phòng Tài Nguyên & Môi Trường - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: thi trấn pác miầu,, Huyện Bảo Lâm, Tỉnh Cao Bằng

Trung Tâm Bồi Dưỡng Chính Trị

Mã số thuế: Trung Tâm Bồi Dưỡng Chính Trị - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: thị trấn pác miầu,, Huyện Bảo Lâm, Tỉnh Cao Bằng

Chi nhánh DNXD Tiến Hưng

Mã số thuế: Chi nhánh DNXD Tiến Hưng - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Đông
Địa chỉ: Thị trấn Pác Miều,, Huyện Bảo Lâm, Tỉnh Cao Bằng

HTX TM & DV Việt Hà

Mã số thuế: HTX TM & DV Việt Hà - Đại diện pháp luật: Chu Kim Hà
Địa chỉ: Khu 4, Thị trấn Pác Miầu, Huyện Bảo Lâm, Tỉnh Cao Bằng

Chi nhánh DN Phượng Lý

Mã số thuế: Chi nhánh DN Phượng Lý - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thị trấn Pác miều,, Huyện Bảo Lâm, Tỉnh Cao Bằng

Chi nhánh Tổng đội TNXP

Mã số thuế: Chi nhánh Tổng đội TNXP - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thị trấn Pác miều,, Huyện Bảo Lâm, Tỉnh Cao Bằng

Chi nhánh công ty TNHH Đa Kim Hồng Diệp 2

Mã số thuế: Chi nhánh công ty TNHH Đa Kim Hồng Diệp 2 - Đại diện pháp luật: Trần Minh Phương
Địa chỉ: Thị trấn Pác Miều,, Huyện Bảo Lâm, Tỉnh Cao Bằng

Chi nhánh Công ty TNHH xây dựng Tây Nam

Mã số thuế: Chi nhánh Công ty TNHH xây dựng Tây Nam - Đại diện pháp luật: Trần Minh Châu
Địa chỉ: Thị Trấn Pác Miầu, Thị trấn Pác Miầu, Huyện Bảo Lâm, Tỉnh Cao Bằng

Chi Nhánh Doanh Nghiệp Tư Nhân 388

Mã số thuế: Chi Nhánh Doanh Nghiệp Tư Nhân 388 - Đại diện pháp luật: Mai Văn Thuyết
Địa chỉ: Khu 2, Thị trấn Pác Miầu, Huyện Bảo Lâm, Tỉnh Cao Bằng

Chi Nhánh Công Ty TNHH Xây Dựng Mạnh Quân

Mã số thuế: Chi Nhánh Công Ty TNHH Xây Dựng Mạnh Quân - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Lan
Địa chỉ: Khu II, Thị trấn Pác Miầu, Huyện Bảo Lâm, Tỉnh Cao Bằng

Chi Nhánh Công Ty Xây Dựng 1-5

Mã số thuế: Chi Nhánh Công Ty Xây Dựng 1-5 - Đại diện pháp luật: Triệu Thị Thu
Địa chỉ: Khu III, Thị trấn Pác Miầu, Huyện Bảo Lâm, Tỉnh Cao Bằng

Chi nhánh doanh nghiệp tư nhân Đức Tài

Mã số thuế: Chi nhánh doanh nghiệp tư nhân Đức Tài - Đại diện pháp luật: Đào Duy Hiền
Địa chỉ: Khu III, thị trấn Pác Miều,, Huyện Bảo Lâm, Tỉnh Cao Bằng

Chi Nhánh Công Ty TNHH Tư Vấn Thiết Kế Công Trình Lương Sắm

Mã số thuế: Chi Nhánh Công Ty TNHH Tư Vấn Thiết Kế Công Trình Lương Sắm - Đại diện pháp luật: Lục Ngọc Sơn
Địa chỉ: Khu II, Thị trấn Pác Miầu, Huyện Bảo Lâm, Tỉnh Cao Bằng

Bưu điện huyện Bảo Lâm

Mã số thuế: Bưu điện huyện Bảo Lâm - Đại diện pháp luật: Nông Văn Khâm
Địa chỉ: KHu 3, thị Trấn piác Miầu,, Huyện Bảo Lâm, Tỉnh Cao Bằng

Chi nhánh Doanh nghiệp tư nhân Việt Hùng

Mã số thuế: Chi nhánh Doanh nghiệp tư nhân Việt Hùng - Đại diện pháp luật: Ma Văn Thắng
Địa chỉ: Khu 2, thị trấn Bảo Lâm,, Huyện Bảo Lâm, Tỉnh Cao Bằng

Chi Nhánh Doanh Nghiệp TN Xây Dựng Thảo Vũ

Mã số thuế: Chi Nhánh Doanh Nghiệp TN  Xây Dựng Thảo Vũ - Đại diện pháp luật: Bế Thị Kiều Nga
Địa chỉ: , Thị trấn Pác Miầu, Huyện Bảo Lâm, Tỉnh Cao Bằng

Chi nhánh Công ty TNHH đầu tư và xây dựng Anh Long

Mã số thuế: Chi nhánh Công ty TNHH đầu tư và xây dựng Anh Long - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Lan Hương
Địa chỉ: Khu 4,, Thị trấn Pác Miầu, Huyện Bảo Lâm, Tỉnh Cao Bằng

Chi nhánh công ty TNHH Nga Hải

Mã số thuế: Chi nhánh công ty TNHH Nga Hải - Đại diện pháp luật: Lý Anh Tú
Địa chỉ: Khu III, thị trấn Pác Miều,, Huyện Bảo Lâm, Tỉnh Cao Bằng

Chi nhánh công ty TNHH xây dựng 20-11

Mã số thuế: Chi nhánh công ty TNHH xây dựng 20-11 - Đại diện pháp luật: Trịnh Xuân Kiên
Địa chỉ: Khu IV, thị trấn Pác Miều,, Huyện Bảo Lâm, Tỉnh Cao Bằng