Các doanh nghiệp tại Huyện Bảo Lâm
CB

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VẬT LIỆU XÂY DỰNG ĐỨC TOÀN

Mã số thuế: 4800918734 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Hạnh

Địa chỉ: Khu 3,, Thị trấn Pác Miầu, Huyện Bảo Lâm, Cao Bằng

CB

TK QL KHOÀN THU KHÔNG XÁC ĐỊNH NNT CỦA CQT - CCT BA�O LÂM

Mã số thuế: 4800917730 - Đại diện pháp luật: Nông Văn Hư�u

Địa chỉ: Khu 3 TT Pa�c Miâ�uKhu 3 TT Pa�c Miâ�u,, Thị trấn Pác Miầu, Huyện Bảo Lâm, Cao Bằng

CB

TRUNG TÂM VĂN HÓA & TRUYỀN THÔNG HUYỆN BẢO LÂM

Mã số thuế: 4800914433 - Đại diện pháp luật: Triệu Xuân Tiếp

Địa chỉ: TT Pác Miầu,, Thị trấn Pác Miầu, Huyện Bảo Lâm, Cao Bằng

CB

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN LAN HÒE

Mã số thuế: 4800914183 - Đại diện pháp luật: Lục Thị Lan

Địa chỉ: Khu 4,, Thị trấn Pác Miầu, Huyện Bảo Lâm, Cao Bằng

CB

TRUNG TÂM DỊCH VỤ NÔNG NGHIỆP

Mã số thuế: 4800914137 - Đại diện pháp luật: Lục ích Tuân

Địa chỉ: TT Pác Miầu, Thị trấn Pác Miầu, Huyện Bảo Lâm, Cao Bằng

CB

TK QL KHOÀN THU THUẾ VÃNH LẠI CHO NGHÀNH THUẾ QL- CCT BẢO LÂM

Mã số thuế: 4800911619 - Đại diện pháp luật: Chu Thị Thanh Huyền

Địa chỉ: TT Pác Miầu Huyện Bảo Lâm, Thị trấn Pác Miầu, Huyện Bảo Lâm, Cao Bằng

CB

TK QL KHOÀN THU KHÔNG GIAO CHO NGHÀNH THUẾ QL- CCT BẢO LÂM

Mã số thuế: 4800910728 - Đại diện pháp luật: Chu Thị Thanh Huyền

Địa chỉ: TT Pac Miầu Huyện Bảo Lâm, Thị trấn Pác Miầu, Huyện Bảo Lâm, Cao Bằng

CB

HTX HUY TRÌNH

Mã số thuế: 4800910196 - Đại diện pháp luật: Lê Huy Trình

Địa chỉ: Khu 4 TT Pác Miầu, Thị trấn Pác Miầu, Huyện Bảo Lâm, Cao Bằng

CB

TRƯỜNG THPT LÝ BÔN

Mã số thuế: 4800909426 - Đại diện pháp luật: Chu Thị Đẹp

Địa chỉ: nà mạt, Xã Lý Bôn, Huyện Bảo Lâm, Cao Bằng

CB

HTX THÁI SƠN

Mã số thuế: 4800908662 - Đại diện pháp luật: Vương Văn Khuyên

Địa chỉ: Xóm Nà Nàng , Xã Thái Sơn, huyện Bảo Lâm, tỉnh Cao Bằng, Xã Thái Sơn, Huyện Bảo Lâm, Cao Bằng

CB

CÔNG TY TNHH HIỆP THÀNH CAO BẰNG

Mã số thuế: 4800902082 - Đại diện pháp luật: Mạc Tuấn Khoa

Địa chỉ: Xóm Nà Tốm, Xã Vĩnh Quang, Huyện Bảo Lâm, Cao Bằng

CB

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG ĐẠI VIỆT CAO BẰNG

Mã số thuế: 4800901674 - Đại diện pháp luật: Lương Thị Ninh

Địa chỉ: Khu 4, Thị trấn Pác Miầu, Huyện Bảo Lâm, Cao Bằng

CB

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG SHĐ TÂN THỊNH PHÁT

Mã số thuế: 4800901145 - Đại diện pháp luật: Trần Thị Hương

Địa chỉ: Khu 2, Thị trấn Pác Miầu, Huyện Bảo Lâm, Cao Bằng

CB

HTX LIÊN MINH YÊN THỔ

Mã số thuế: 4800900631 - Đại diện pháp luật: Mã Văn Hanh

Địa chỉ: bản chang I yên thổ, Xã Yên Thổ, Huyện Bảo Lâm, Cao Bằng

CB

TRƯỜNG PTDTBT THCS VĨNH QUANG

Mã số thuế: 4800899249 - Đại diện pháp luật: Lý Đức Đạo

Địa chỉ: Xã Vĩnh quang, Xã Vĩnh Quang, Huyện Bảo Lâm, Cao Bằng

CB

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN XUÂN RỒNG

Mã số thuế: 4800899369 - Đại diện pháp luật: Sầm Văn Hòa

Địa chỉ: Xóm Nà Tốm, Xã Vĩnh Quang, Huyện Bảo Lâm, Cao Bằng

CB

BAN QUẢN LÝ CHỢ TT PÁC MIẦU

Mã số thuế: 4800898661 - Đại diện pháp luật: Nông Thế Quỳnh

Địa chỉ: TT Pác Miầu, Thị trấn Pác Miầu, Huyện Bảo Lâm, Cao Bằng

CB

HỢP TÁC XÃ 828

Mã số thuế: 4800898527 - Đại diện pháp luật: Lưu Minh Huyên

Địa chỉ: Khu 3, Thị trấn Pác Miầu, Huyện Bảo Lâm, Cao Bằng

CB

Doanh Nghiệp Tư Nhân Tân Kiệt Phát

Mã số thuế: 4800896456 - Đại diện pháp luật: Ma Văn Thành

Địa chỉ: Khu II, Thị trấn Pác Miầu, Huyện Bảo Lâm, Cao Bằng

CB

Công Ty TNHH Đức Vinh 368

Mã số thuế: 4800895727 - Đại diện pháp luật: Cao Văn Doanh

Địa chỉ: Khu IV, Thị trấn Pác Miầu, Huyện Bảo Lâm, Cao Bằng

CB

Doanh Nghiệp Tư Nhân Xuân Rồng

Mã số thuế: 4800895734 - Đại diện pháp luật: Sầm Văn Hòa

Địa chỉ: Xóm Nà Tốm, Xã Vĩnh Quang, Huyện Bảo Lâm, Cao Bằng

CB

Trường PTDTBT Tiều học & THCS Vĩnh Phong

Mã số thuế: 4800895117 - Đại diện pháp luật:

Địa chỉ: Vĩnh Phong, Xã Vĩnh Phong, Huyện Bảo Lâm, Cao Bằng

CB

Trường PTDTBT THCS Thái Học

Mã số thuế: 4800895075 - Đại diện pháp luật:

Địa chỉ: Xã Quảng Lâm, Xã Quảng Lâm, Huyện Bảo Lâm, Cao Bằng

CB

Phòng Tài Nguyên & Môi Trường

Mã số thuế: 4800229043 - Đại diện pháp luật:

Địa chỉ: thi trấn pác miầu,, Huyện Bảo Lâm, Cao Bằng

CB

Trung Tâm Bồi Dưỡng Chính Trị

Mã số thuế: 4800229195 - Đại diện pháp luật:

Địa chỉ: thị trấn pác miầu,, Huyện Bảo Lâm, Cao Bằng

CB

Chi nhánh DNXD Tiến Hưng

Mã số thuế: 4800164131-001 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Đông

Địa chỉ: Thị trấn Pác Miều,, Huyện Bảo Lâm, Cao Bằng

CB

HTX TM & DV Việt Hà

Mã số thuế: 4800893543 - Đại diện pháp luật: Chu Kim Hà

Địa chỉ: Khu 4, Thị trấn Pác Miầu, Huyện Bảo Lâm, Cao Bằng

CB

Chi nhánh DN Phượng Lý

Mã số thuế: 4800116233-001 - Đại diện pháp luật:

Địa chỉ: Thị trấn Pác miều,, Huyện Bảo Lâm, Cao Bằng

CB

Chi nhánh Tổng đội TNXP

Mã số thuế: 4800115279-011 - Đại diện pháp luật:

Địa chỉ: Thị trấn Pác miều,, Huyện Bảo Lâm, Cao Bằng

CB

Chi nhánh công ty TNHH Đa Kim Hồng Diệp 2

Mã số thuế: 4800172100-001 - Đại diện pháp luật: Trần Minh Phương

Địa chỉ: Thị trấn Pác Miều,, Huyện Bảo Lâm, Cao Bằng