Các doanh nghiệp tại Huyện Đam Rông

CÔNG TY TNHH MTV SƠN TÂM

Mã số thuế: 5801443517 - Đại diện pháp luật: Mai Thị Thu Tâm

Địa chỉ: Thôn 1,, Xã Liêng Srônh, Huyện Đam Rông, Lâm Đồng

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG LIÊN MINH 268

Mã số thuế: 5801431631 - Đại diện pháp luật: Từ Mạnh Tâm

Địa chỉ: Thôn 1,, Xã Liêng Srônh, Huyện Đam Rông, Lâm Đồng

CÔNG TY TNHH HÙNG VƯỢNG 68

Mã số thuế: 5801430765 - Đại diện pháp luật: Trần Thị Mai

Địa chỉ: Số 30 Thôn Phi Có,, Xã Đạ RSal, Huyện Đam Rông, Lâm Đồng

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ & PHÁT TRIỂN SANG DƯƠNG

Mã số thuế: 5801426744 - Đại diện pháp luật: Ngụy Văn Mạnh

Địa chỉ: Thôn Thanh Bình,, Xã Phi Liêng, Huyện Đam Rông, Lâm Đồng

CÔNG TY TNHH MINH HUY ĐR

Mã số thuế: 5801426695 - Đại diện pháp luật: Trần Văn Điệp

Địa chỉ: Số 67 Thôn Liên Hương,, Xã Đạ RSal, Huyện Đam Rông, Lâm Đồng

HỢP TÁC XÃ THỦY SẢN NGỌC THU

Mã số thuế: 5801420894 - Đại diện pháp luật: Huỳnh Ngọc Thu

Địa chỉ: Thôn 2,, Xã Rô Men, Huyện Đam Rông, Lâm Đồng

CÔNG TY TNHH MINH SƠN ĐỨC

Mã số thuế: 5801416231 - Đại diện pháp luật: Huỳnh Minh Sơn

Địa chỉ: Thôn 4,, Xã Liêng Srônh, Huyện Đam Rông, Lâm Đồng

CÔNG TY TNHH RỪNG ĐẠI NGÀN

Mã số thuế: 5801413752 - Đại diện pháp luật: Bùi Phú Diễn

Địa chỉ: Tiểu khu 73B,, Xã Đạ Long, Huyện Đam Rông, Lâm Đồng

TRUNG TÂM VĂN HÓA - THÔNG TIN VÀ THỂ THAO HUYỆN ĐAM RÔNG

Mã số thuế: 5801400979 - Đại diện pháp luật: Hồ Xuân Hướng

Địa chỉ: Thôn 1, Xã Rô Men, Huyện Đam Rông, Lâm Đồng

CÔNG TY TNHH CAMERA TRẦN HÙNG

Mã số thuế: 5801388778 - Đại diện pháp luật: Trần Việt Hùng

Địa chỉ: Thôn Phi Có, Xã Đạ RSal, Huyện Đam Rông, Lâm Đồng

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG NGỌC THIỆN PHÁT

Mã số thuế: 5801388087 - Đại diện pháp luật: Vỗ Trọng Đức

Địa chỉ: Thôn Pang Sim, Xã Phi Liêng, Huyện Đam Rông, Lâm Đồng

HỢP TÁC XÃ LABA BANANA ĐẠ KNÀNG

Mã số thuế: 5801387781 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Huy Phương

Địa chỉ: Thôn Đạ Mur, Xã Đạ K Nàng, Huyện Đam Rông, Lâm Đồng

CÔNG TY TNHH KIỀU OANH LÂM ĐỒNG

Mã số thuế: 5801385047 - Đại diện pháp luật: Bùi Thị Kiều Oanh

Địa chỉ: Thôn Liên Trang 2, Xã Đạ Tông, Huyện Đam Rông, Lâm Đồng

CÔNG TY CỔ PHẦN XĂNG DẦU ĐAM RÔNG

Mã số thuế: 5801382864 - Đại diện pháp luật: Đỗ Việt Long

Địa chỉ: Thôn 2, Xã Đạ Long, Huyện Đam Rông, Lâm Đồng

CÔNG TY TNHH MTV HOA TIỀN

Mã số thuế: 5801380867 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Tiền

Địa chỉ: Thôn Liên Hương, Xã Đạ RSal, Huyện Đam Rông, Lâm Đồng

CÔNG TY TNHH MTV NGỌC SƠN 555

Mã số thuế: 5801380578 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Ngọc

Địa chỉ: Thôn Liên Hương, Xã Đạ RSal, Huyện Đam Rông, Lâm Đồng

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI SANG SAN

Mã số thuế: 5801379082 - Đại diện pháp luật: Bùi Văn Sang

Địa chỉ: Thôn Liên Trang 1, Xã Đạ Tông, Huyện Đam Rông, Lâm Đồng

CÔNG TY TNHH SƠN LÂM HOÀNG HẢI

Mã số thuế: 5801374422 - Đại diện pháp luật: Trương Đình Văn

Địa chỉ: Thôn Liêng Trang I,, Xã Đạ Tông, Huyện Đam Rông, Lâm Đồng

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN HOÀNG GIA 79

Mã số thuế: 5801372898 - Đại diện pháp luật: Hoàng Văn Thụy

Địa chỉ: Số 46, Thôn Liên Hương, Xã Đạ RSal, Huyện Đam Rông, Lâm Đồng

HỢP TÁC XÃ SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP ĐẠ KNÀNG

Mã số thuế: 5801370555 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Cảnh

Địa chỉ: Thôn Đạ Knàng, Đạ Knàng, Xã Đạ K Nàng, Huyện Đam Rông, Lâm Đồng

HTX CÁ TẦM VIỆT ĐỨC

Mã số thuế: 5801370594 - Đại diện pháp luật: DươNG VăN BìNH

Địa chỉ: THôN 2, Xã Rô Men, Huyện Đam Rông, Lâm Đồng

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN KIM PHÁT LÂM ĐỒNG

Mã số thuế: 5801358854 - Đại diện pháp luật: Bùi Thị Đan Hà

Địa chỉ: Thôn Thanh Bình, Xã Phi Liêng, Huyện Đam Rông, Lâm Đồng

CÔNG TY TNHH MINH HÒA PHÁT LÂM ĐỒNG

Mã số thuế: 5801352813 - Đại diện pháp luật: Trần Văn Hòa

Địa chỉ: Thôn 1, Xã Rô Men, Huyện Đam Rông, Lâm Đồng

CÔNG TY TNHH LẬP TIẾN PHÁT - CHI NHÁNH ĐẠ RSAL

Mã số thuế: 5801303679-001 - Đại diện pháp luật: Trần Xuân Bảo Quốc

Địa chỉ: Thôn Đắc Măng, Xã Đạ RSal, Huyện Đam Rông, Lâm Đồng

HỢP TÁC XÃ DỊCH VỤ NÔNG NGHIỆP VÀ THỦY LỢI ĐẠ RSAL

Mã số thuế: 5801349842 - Đại diện pháp luật: Đinh Thị Giang

Địa chỉ: 110/QL27, Thôn Phi Có, Đạ Rsal, Xã Đạ RSal, Huyện Đam Rông, Lâm Đồng

CÔNG TY TNHH SIM SỐ ĐỨC THỌ

Mã số thuế: 5801348574 - Đại diện pháp luật: Lê Đức Thọ

Địa chỉ: Liêng Trang 2, Xã Đạ Tông, Huyện Đam Rông, Lâm Đồng

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN PHÙNG HỮU TOÀN

Mã số thuế: 5801347789 - Đại diện pháp luật: Phùng Hữu Toàn

Địa chỉ: Thôn Phi Có, Xã Đạ RSal, Huyện Đam Rông, Lâm Đồng

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN VIÊN QUANG DINH LÂM ĐỒNG

Mã số thuế: 5801348373 - Đại diện pháp luật: Phạm Quang Dinh

Địa chỉ: Thôn 1, Xã Rô Men, Huyện Đam Rông, Lâm Đồng

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN MINH DƯƠNG LÂM ĐỒNG

Mã số thuế: 5801347690 - Đại diện pháp luật: Đinh Minh Dương

Địa chỉ: Thôn Trung Tâm, Xã Phi Liêng, Huyện Đam Rông, Lâm Đồng

CÔNG TY TNHH TIẾN PHÁT 68

Mã số thuế: 5801348006 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Hữu Bình

Địa chỉ: Thôn 1, Xã Rô Men, Huyện Đam Rông, Lâm Đồng