Tra cứu thông tin doanh nghiệp

Các doanh nghiệp tại Huyện Lạc Dương

CÔNG TY TNHH DƯỢC LIỆU KIM NGÂN

Mã số thuế: CÔNG TY TNHH DƯỢC LIỆU KIM NGÂN - Đại diện pháp luật: Phan Thị Hương
Địa chỉ: Thôn Đạ Nghịt, Xã Lát, Huyện Lạc Dương, Tỉnh Lâm Đồng

CôNG TY TNHH HOA THắNG THịNH

Mã số thuế: CôNG TY TNHH HOA THắNG THịNH - Đại diện pháp luật: Nguyễn Ngọc Thắng
Địa chỉ: TK 145, Khu phố Đăng Lèn, Thị trấn Lạc Dương, Huyện Lạc Dương, Tỉnh Lâm Đồng

Hợp Tác Xã Đa Sar - DaLat

Mã số thuế: Hợp Tác Xã Đa Sar - DaLat - Đại diện pháp luật: Lê Thị Năm
Địa chỉ: Số 35 đường Langbiang, Thị trấn Lạc Dương, Huyện Lạc Dương, Tỉnh Lâm Đồng

CôNG TY TNHH NôNG NGHIệP CôNG NGHệ CAO NHấT PHú QUý

Mã số thuế: CôNG TY TNHH NôNG NGHIệP CôNG NGHệ CAO NHấT PHú QUý - Đại diện pháp luật: Trần Tuấn Anh
Địa chỉ: Tiểu khu 118, Xã Đạ Sar, Huyện Lạc Dương, Tỉnh Lâm Đồng

CôNG TY TNHH MTV THANH NôNG

Mã số thuế: CôNG TY TNHH MTV THANH NôNG - Đại diện pháp luật: Nguyễn Tấn Phú
Địa chỉ: Tiểu khu 123, Xã Đạ Chais, Huyện Lạc Dương, Tỉnh Lâm Đồng

Công Ty TNHH Dalat Safari

Mã số thuế: Công Ty TNHH Dalat Safari - Đại diện pháp luật: Nguyễn Võ Lê Huy
Địa chỉ: Số 305 đường LangBiang, Thị trấn Lạc Dương, Huyện Lạc Dương, Tỉnh Lâm Đồng

Công Ty TNHH Tư Vấn Và Xây Dựng Điện Nhất Phương

Mã số thuế: Công Ty TNHH Tư Vấn Và Xây Dựng Điện Nhất Phương - Đại diện pháp luật: Hồ Thị Hông Yến
Địa chỉ: Số 41 Langbiang, Thị trấn Lạc Dương, Huyện Lạc Dương, Tỉnh Lâm Đồng

Công Ty TNHH Nông Nghiệp Quỳnh Ngân

Mã số thuế: Công Ty TNHH Nông Nghiệp Quỳnh Ngân - Đại diện pháp luật: Trần Quốc Việt
Địa chỉ: Thôn Bon Nơr B, Xã Lát, Huyện Lạc Dương, Tỉnh Lâm Đồng

Công Ty Cổ Phần Nông Nghiệp Công Nghệ Cao Đà Lạt

Mã số thuế: Công Ty Cổ Phần Nông Nghiệp Công Nghệ Cao Đà Lạt - Đại diện pháp luật: Nguyễn Hoàng Nhật
Địa chỉ: Thôn Đạ Nghịt, Xã Lát, Huyện Lạc Dương, Tỉnh Lâm Đồng

Công Ty TNHH Djim & Ly Son

Mã số thuế: Công Ty TNHH Djim & Ly Son - Đại diện pháp luật: Kră Jăn Ha Djim
Địa chỉ: Thôn 1, Xã Đạ Sar, Huyện Lạc Dương, Tỉnh Lâm Đồng

Doanh Nghiệp Tư Nhân Thương Mại Dịch Vụ Game Center

Mã số thuế: Doanh Nghiệp Tư Nhân Thương Mại Dịch Vụ Game Center - Đại diện pháp luật: Hoàng Đình Đào
Địa chỉ: Tổ dân phố Đan Kia, Thị trấn Lạc Dương, Huyện Lạc Dương, Tỉnh Lâm Đồng

Công Ty TNHH Công Nghệ Nông Trại Kiến Huy

Mã số thuế: Công Ty TNHH Công Nghệ Nông Trại Kiến Huy - Đại diện pháp luật: Lê Văn út
Địa chỉ: Thôn Đạ Đum II, Xã Đạ Sar, Huyện Lạc Dương, Tỉnh Lâm Đồng

Hợp Tác Xã Thổ Cẩm, Len Sợi ĐăngGiaRít B

Mã số thuế: Hợp Tác Xã Thổ Cẩm, Len Sợi ĐăngGiaRít B - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: TDP Đănggiarít B, Thị trấn Lạc Dương, Huyện Lạc Dương, Tỉnh Lâm Đồng

Trường Mầm Non Sơn Ca

Mã số thuế: Trường Mầm Non Sơn Ca - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Huyền
Địa chỉ: Kp Langbiang, TT Lạc Dương,, Huyện Lạc Dương, Tỉnh Lâm Đồng

Trường Tiểu Học Trần Quốc Toản

Mã số thuế: Trường Tiểu Học Trần Quốc Toản - Đại diện pháp luật: Mai Thị Liên
Địa chỉ: Khu phố Langbiang, TT Lạc Dương,, Huyện Lạc Dương, Tỉnh Lâm Đồng

Trường Mầm Non Họa Mi

Mã số thuế: Trường Mầm Non Họa Mi - Đại diện pháp luật: Lơ Mu
Địa chỉ: Tổ Dân Phố Đănggiarít B, Thị trấn Lạc Dương, Huyện Lạc Dương, Tỉnh Lâm Đồng

Phòng Tài Chính - Kế Hoạch

Mã số thuế: Phòng Tài Chính - Kế Hoạch - Đại diện pháp luật: Trần Công Chánh
Địa chỉ: Thôn Đồng Tâm Xã Lát,, Huyện Lạc Dương, Tỉnh Lâm Đồng

Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Thương Mại Vạn Xuân Tại Lâm Đồng

Mã số thuế: Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Thương Mại Vạn Xuân Tại Lâm Đồng - Đại diện pháp luật: Phạm Khắc Xuân
Địa chỉ: Tiểu khu 145, Thị trấn Lạc Dương, Huyện Lạc Dương, Tỉnh Lâm Đồng

Công Ty TNHH Lộc Phong Phú

Mã số thuế: Công Ty TNHH Lộc Phong Phú - Đại diện pháp luật: Đồng Quý Phượng
Địa chỉ: Số 143, khu phố Lang Biang, Thị trấn Lạc Dương, Huyện Lạc Dương, Tỉnh Lâm Đồng

Công Ty TNHH Đức Việt

Mã số thuế: Công Ty TNHH Đức Việt - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Khánh
Địa chỉ: Thôn Đồng Tâm, Xã Lát,, Huyện Lạc Dương, Tỉnh Lâm Đồng

Công Ty TNHH Phượng Long Đà Lạt

Mã số thuế: Công Ty TNHH Phượng Long Đà Lạt - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Ngọc Phượng
Địa chỉ: Tiểu khu 120, Xã Đạ Nhim, Huyện Lạc Dương, Tỉnh Lâm Đồng

Chi Nhánh Công Ty TNHH Đầu Tư Sản Xuất Phát Triển Nông Nghiệp Vineco Tại Lâm Đồng

Mã số thuế: Chi Nhánh Công Ty TNHH Đầu Tư Sản Xuất Phát Triển Nông Nghiệp Vineco Tại Lâm Đồng - Đại diện pháp luật: Vũ Tuyết Hằng
Địa chỉ: Tiểu khu 121, Xã Đạ Nhim, Huyện Lạc Dương, Tỉnh Lâm Đồng

Công Ty Cổ Phần Điện Đạ Sar

Mã số thuế: Công Ty Cổ Phần Điện Đạ Sar - Đại diện pháp luật: Nguyễn Quyết Tiến
Địa chỉ: Thôn 1, Xã Đạ Sar, Huyện Lạc Dương, Tỉnh Lâm Đồng

Công Ty TNHH Cao Vương Gia

Mã số thuế: Công Ty TNHH Cao Vương Gia - Đại diện pháp luật: Cao Văn Thể
Địa chỉ: Thôn Đạ Đum, Xã Đạ Sar, Huyện Lạc Dương, Tỉnh Lâm Đồng

Ban Quản Lý Vườn Sinh Thái Thung Lũng Vàng

Mã số thuế: Ban Quản Lý Vườn Sinh Thái Thung Lũng Vàng - Đại diện pháp luật: Trần Hữu Doanh
Địa chỉ: Đường Ankroet,, Huyện Lạc Dương, Tỉnh Lâm Đồng

Công Ty TNHH Nông Trại SamGong

Mã số thuế: Công Ty TNHH Nông Trại SamGong - Đại diện pháp luật: Son Sang Hyeon
Địa chỉ: Thôn Đạ Cháy, Xã Đạ Nhim, Huyện Lạc Dương, Tỉnh Lâm Đồng

Công Ty TNHH Trang Trại Đa Nhim

Mã số thuế: Công Ty TNHH Trang Trại Đa Nhim - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Tân
Địa chỉ: Thôn Đa Hoa, Xã Đạ Nhim, Huyện Lạc Dương, Tỉnh Lâm Đồng

Trường Tiểu học Păng Tiêng

Mã số thuế: Trường Tiểu học Păng Tiêng - Đại diện pháp luật: Rơ ông Ha Xuân
Địa chỉ: Thôn Păng Tiêng, Xã Lát, Huyện Lạc Dương, Tỉnh Lâm Đồng

Trường Trung học Cơ sở Xã Lát

Mã số thuế: Trường Trung học Cơ sở Xã Lát - Đại diện pháp luật: Hoàng Viết Phương
Địa chỉ: Thôn Đạ Nghịt, Xã Lát, Huyện Lạc Dương, Tỉnh Lâm Đồng

Công Ty TNHH Vương Nhân

Mã số thuế: Công Ty TNHH Vương Nhân - Đại diện pháp luật: Cao Thị Thảo
Địa chỉ: Thôn Đạ Nghịt, Xã Lát, Huyện Lạc Dương, Tỉnh Lâm Đồng