Danh sách doanh nghiệp tại Tỉnh Hà tĩnh

Dưới đây là danh sách công ty, doanh nghiệp mới thành lập trên địa bàn Tỉnh Hà tĩnh, Hà Tĩnh.

Để xem các thông tin chi tiết như địa chỉ, số điện thoại, tên giám đốc, số lao động, tình trạng hoạt động... quý khách vui lòng nhấp vào một doanh nghiệp cụ thể trong danh sách.

Danh sách công ty tại Hà Tĩnh

HT

Dự án xoá đói giảm nghèo các vùng nông thôn/Cải thiện sự tham gia thị trường cho người nghèo

Mã số thuế: 3000437250 - Đại diện pháp luật: LOTHAR DUELBẻG

Địa chỉ: 12 Võ Liêm Sơn,, Tỉnh Hà tĩnh, Hà Tĩnh

HT

HTX tiểu thủ công nghiệp Thành Công

Mã số thuế: 3000171392 - Đại diện pháp luật: Phạm thanh Long

Địa chỉ: Thôn Phú Hà Cẩm Long,, Tỉnh Hà tĩnh, Hà Tĩnh

HT

Đoạn Quản Lý Giao Thông Thuỷ bộ - Hà Tĩnh

Mã số thuế: 3000170864 - Đại diện pháp luật: Lê Hữu Thanh

Địa chỉ: Khu phố 510 QL 1A, xã Thạch Linh,, Tỉnh Hà tĩnh, Hà Tĩnh

HT

Xí nghiệp chế biến gỗ 3-2

Mã số thuế: 3000166603 - Đại diện pháp luật: Bùi Đình Yết

Địa chỉ: 142 Đường Ng.C.Trứ, P.Tân Giang,, Tỉnh Hà tĩnh, Hà Tĩnh

HT

Hiệu vàng Minh Châu

Mã số thuế: 3000165374 - Đại diện pháp luật: Hiệu vàng minh Châu

Địa chỉ: Đường Đặng Dung,, Tỉnh Hà tĩnh, Hà Tĩnh

HT

The bank of Tokyo - Mitsubishi USJ.LTD

Mã số thuế: 3000439667-011

Địa chỉ: Khu kinh tế vũng áng,, Tỉnh Hà tĩnh, Hà Tĩnh

HT

Công ty CPHH Công trình kỹ thuật CISDI

Mã số thuế: 3001050640-001

Địa chỉ: Khu phố Hưng Lợi, Thị trấn Kỳ Anh,, Tỉnh Hà tĩnh, Hà Tĩnh

HT

Công ty CPHH tư vấn công trình Thế Hi Đài Loan

Mã số thuế: 3001050640-002

Địa chỉ: Khu phố Hưng Lợi, Thị trấn Kỳ Anh,, Tỉnh Hà tĩnh, Hà Tĩnh

HT

Công ty CPHH năng lượng khoa học kỹ thuậ á thông

Mã số thuế: 3001050640-003

Địa chỉ: Khu phố Hưng Lợi, Thị trấn Kỳ Anh,, Tỉnh Hà tĩnh, Hà Tĩnh

HT

Cty HH viện khảo sát TK công trình hàng vụ thứ 3 Trung Giao

Mã số thuế: 3001050640-004

Địa chỉ: Khu phố Hưng Lợi, Thị trấn Kỳ Anh,, Tỉnh Hà tĩnh, Hà Tĩnh

HT

Cty CPHH Dịch vụ công trình Vạn Đĩnh

Mã số thuế: 3001050640-006

Địa chỉ: Khu phố Hưng Lợi, Thị trấn Kỳ Anh,, Tỉnh Hà tĩnh, Hà Tĩnh

HT

Chi nhánh QTế Cty CPHH Chunghwa Telecom

Mã số thuế: 3001050640-007

Địa chỉ: Khu phố Hưng Lợi, Thị trấn Kỳ Anh,, Tỉnh Hà tĩnh, Hà Tĩnh

HT

Cty TNHH Viện NC Khảo sát Vũ Hán-Tập đoàn luyện kim TQ

Mã số thuế: 3001050640-009

Địa chỉ: Khu phố Hưng Lợi, Thị trấn Kỳ Anh,, Tỉnh Hà tĩnh, Hà Tĩnh

HT

Công ty CPHH KHKT công trình kinh Dương

Mã số thuế: 3001050640-011

Địa chỉ: Khu phố Hưng Lợi, Thị trấn Kỳ Anh,, Tỉnh Hà tĩnh, Hà Tĩnh

HT

Công ty CPHH xây dựng HOW Yu

Mã số thuế: 3001050640-012

Địa chỉ: Khu phố Hưng Lợi, Thị trấn Kỳ Anh,, Tỉnh Hà tĩnh, Hà Tĩnh

HT

Công ty CPHH công trình xây dựng gia thành

Mã số thuế: 3001050640-013

Địa chỉ: Khu phố Hưng Lợi, Thị trấn Kỳ Anh,, Tỉnh Hà tĩnh, Hà Tĩnh

HT

Công ty TNHH địa kỹ thuật lập thành Vũ Hán

Mã số thuế: 3001050640-015

Địa chỉ: Khu phố Hưng Lợi, Thị trấn Kỳ Anh,, Tỉnh Hà tĩnh, Hà Tĩnh

HT

Công ty CPHH tư ván công trình Lê Minh

Mã số thuế: 3001050640-016

Địa chỉ: Khu phố Hưng Lợi, Thị trấn Kỳ Anh,, Tỉnh Hà tĩnh, Hà Tĩnh

HT

Công ty TNHH công trình cảng Trung Quốc

Mã số thuế: 3001050640-017

Địa chỉ: Khu phố Hưng Lợi, Thị trấn Kỳ Anh,, Tỉnh Hà tĩnh, Hà Tĩnh

HT

Tập đoàn công ty TNHH công trình xử lý nến đất yếu vịnh cảng Thượng Hải

Mã số thuế: 3001050640-018

Địa chỉ: Khu phố Hưng Lợi, Thị trấn Kỳ Anh,, Tỉnh Hà tĩnh, Hà Tĩnh

HT

Công ty CP khoa học Kỹ Thuật Hoàn Hưng

Mã số thuế: 3001050640-019

Địa chỉ: Khu phố Hưng Lợi, Thị trấn Kỳ Anh,, Tỉnh Hà tĩnh, Hà Tĩnh

HT

Công ty CPHH tư vấn Trung Hưng

Mã số thuế: 3001050640-020

Địa chỉ: Khu phố Hưng Lợi, Thị trấn Kỳ Anh,, Tỉnh Hà tĩnh, Hà Tĩnh

HT

Công ty HH cổ phần kỹ thuật công trình luyện kim CISDI

Mã số thuế: 3001074049-001

Địa chỉ: Số 64 Phan Đình Phùng,, Tỉnh Hà tĩnh, Hà Tĩnh

HT

Công ty TNHH viện thiết kế luyện kim tỉnh Giang Tô.

Mã số thuế: 3000441391-001

Địa chỉ: Khu công nghiệp Vũng áng, xã Kỳ Thịnh,, Tỉnh Hà tĩnh, Hà Tĩnh

HT

Công ty TNHH xây dựng MCC20 Trung Quốc

Mã số thuế: 3000441391-002

Địa chỉ: Khu công nghiệp Vũng áng, xã Kỳ Thịnh,, Tỉnh Hà tĩnh, Hà Tĩnh

HT

Công ty TNHH kỹ thuật xây dựng Hoa Năng Giang Tô

Mã số thuế: 3000441391-003

Địa chỉ: Khu công nghiệp Vũng áng, xã Kỳ Thịnh,, Tỉnh Hà tĩnh, Hà Tĩnh

HT

Xí nghiệp Xây dựng Công trình II

Mã số thuế: 0100202095-005 - Đại diện pháp luật: Trần Đức Hiếu

Địa chỉ: 419, Đường Giải Phóng, Quận Thanh Xuân, Hà Nội,, Tỉnh Hà tĩnh, Hà Tĩnh

HT

Jan De Nul N.V

Mã số thuế: 3001050640-005

Địa chỉ: Khu phố Hưng Lợi, Thị trấn Kỳ Anh,, Tỉnh Hà tĩnh, Hà Tĩnh

HT

Ting Tai Construction Co., LTD

Mã số thuế: 3001050640-010

Địa chỉ: Khu phố Hưng Lợi, Thị trấn Kỳ Anh,, Tỉnh Hà tĩnh, Hà Tĩnh

HT

Hội liên hiệp các hội KH kỹ Thuật Hà Tĩnh

Mã số thuế: 3001015540 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Thiều

Địa chỉ: Số 103, Phan Đình Phùng,, Tỉnh Hà tĩnh, Hà Tĩnh