Tra cứu thông tin doanh nghiệp

Các doanh nghiệp tại Tỉnh Hà tĩnh

Dự án xoá đói giảm nghèo các vùng nông thôn/Cải thiện sự tham gia thị trường cho người nghèo

Mã số thuế: Dự án xoá đói giảm nghèo các vùng nông thôn/Cải thiện sự tham gia thị trường cho người nghèo - Đại diện pháp luật: LOTHAR DUELBẻG
Địa chỉ: 12 Võ Liêm Sơn,, Tỉnh Hà tĩnh, Tỉnh Hà Tĩnh

HTX tiểu thủ công nghiệp Thành Công

Mã số thuế: HTX tiểu thủ công nghiệp Thành Công - Đại diện pháp luật: Phạm thanh Long
Địa chỉ: Thôn Phú Hà Cẩm Long,, Tỉnh Hà tĩnh, Tỉnh Hà Tĩnh

Đoạn Quản Lý Giao Thông Thuỷ bộ - Hà Tĩnh

Mã số thuế: Đoạn Quản Lý Giao Thông Thuỷ bộ - Hà Tĩnh - Đại diện pháp luật: Lê Hữu Thanh
Địa chỉ: Khu phố 510 QL 1A, xã Thạch Linh,, Tỉnh Hà tĩnh, Tỉnh Hà Tĩnh

Xí nghiệp chế biến gỗ 3-2

Mã số thuế: Xí nghiệp chế biến gỗ 3-2 - Đại diện pháp luật: Bùi Đình Yết
Địa chỉ: 142 Đường Ng.C.Trứ, P.Tân Giang,, Tỉnh Hà tĩnh, Tỉnh Hà Tĩnh

Hiệu vàng Minh Châu

Mã số thuế: Hiệu vàng Minh Châu - Đại diện pháp luật: Hiệu vàng minh Châu
Địa chỉ: Đường Đặng Dung,, Tỉnh Hà tĩnh, Tỉnh Hà Tĩnh

The bank of Tokyo - Mitsubishi USJ.LTD

Mã số thuế: The bank of Tokyo - Mitsubishi USJ.LTD - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Khu kinh tế vũng áng,, Tỉnh Hà tĩnh, Tỉnh Hà Tĩnh

Công ty CPHH Công trình kỹ thuật CISDI

Mã số thuế: Công ty CPHH Công trình kỹ thuật CISDI - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Khu phố Hưng Lợi, Thị trấn Kỳ Anh,, Tỉnh Hà tĩnh, Tỉnh Hà Tĩnh

Công ty CPHH tư vấn công trình Thế Hi Đài Loan

Mã số thuế: Công ty CPHH tư vấn công trình Thế Hi Đài Loan - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Khu phố Hưng Lợi, Thị trấn Kỳ Anh,, Tỉnh Hà tĩnh, Tỉnh Hà Tĩnh

Công ty CPHH năng lượng khoa học kỹ thuậ á thông

Mã số thuế: Công ty CPHH năng lượng khoa học kỹ thuậ á thông - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Khu phố Hưng Lợi, Thị trấn Kỳ Anh,, Tỉnh Hà tĩnh, Tỉnh Hà Tĩnh

Cty HH viện khảo sát TK công trình hàng vụ thứ 3 Trung Giao

Mã số thuế: Cty HH viện khảo sát TK công trình hàng vụ thứ 3 Trung Giao - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Khu phố Hưng Lợi, Thị trấn Kỳ Anh,, Tỉnh Hà tĩnh, Tỉnh Hà Tĩnh

Cty CPHH Dịch vụ công trình Vạn Đĩnh

Mã số thuế: Cty CPHH Dịch vụ công trình Vạn Đĩnh - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Khu phố Hưng Lợi, Thị trấn Kỳ Anh,, Tỉnh Hà tĩnh, Tỉnh Hà Tĩnh

Chi nhánh QTế Cty CPHH Chunghwa Telecom

Mã số thuế: Chi nhánh QTế Cty CPHH Chunghwa Telecom - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Khu phố Hưng Lợi, Thị trấn Kỳ Anh,, Tỉnh Hà tĩnh, Tỉnh Hà Tĩnh

Cty TNHH Viện NC Khảo sát Vũ Hán-Tập đoàn luyện kim TQ

Mã số thuế: Cty TNHH Viện NC Khảo sát Vũ Hán-Tập đoàn luyện kim TQ - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Khu phố Hưng Lợi, Thị trấn Kỳ Anh,, Tỉnh Hà tĩnh, Tỉnh Hà Tĩnh

Công ty CPHH KHKT công trình kinh Dương

Mã số thuế: Công ty CPHH KHKT công trình kinh Dương - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Khu phố Hưng Lợi, Thị trấn Kỳ Anh,, Tỉnh Hà tĩnh, Tỉnh Hà Tĩnh

Công ty CPHH xây dựng HOW Yu

Mã số thuế: Công ty CPHH xây dựng HOW Yu - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Khu phố Hưng Lợi, Thị trấn Kỳ Anh,, Tỉnh Hà tĩnh, Tỉnh Hà Tĩnh

Công ty CPHH công trình xây dựng gia thành

Mã số thuế: Công ty CPHH công trình xây dựng gia thành - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Khu phố Hưng Lợi, Thị trấn Kỳ Anh,, Tỉnh Hà tĩnh, Tỉnh Hà Tĩnh

Công ty TNHH địa kỹ thuật lập thành Vũ Hán

Mã số thuế: Công ty TNHH địa kỹ thuật lập thành Vũ Hán - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Khu phố Hưng Lợi, Thị trấn Kỳ Anh,, Tỉnh Hà tĩnh, Tỉnh Hà Tĩnh

Công ty CPHH tư ván công trình Lê Minh

Mã số thuế: Công ty CPHH tư ván công trình Lê Minh - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Khu phố Hưng Lợi, Thị trấn Kỳ Anh,, Tỉnh Hà tĩnh, Tỉnh Hà Tĩnh

Công ty TNHH công trình cảng Trung Quốc

Mã số thuế: Công ty TNHH công trình cảng Trung Quốc - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Khu phố Hưng Lợi, Thị trấn Kỳ Anh,, Tỉnh Hà tĩnh, Tỉnh Hà Tĩnh

Tập đoàn công ty TNHH công trình xử lý nến đất yếu vịnh cảng Thượng Hải

Mã số thuế: Tập đoàn công ty TNHH công trình xử lý nến đất yếu vịnh cảng Thượng Hải - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Khu phố Hưng Lợi, Thị trấn Kỳ Anh,, Tỉnh Hà tĩnh, Tỉnh Hà Tĩnh

Công ty CP khoa học Kỹ Thuật Hoàn Hưng

Mã số thuế: Công ty CP khoa học Kỹ Thuật Hoàn Hưng - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Khu phố Hưng Lợi, Thị trấn Kỳ Anh,, Tỉnh Hà tĩnh, Tỉnh Hà Tĩnh

Công ty CPHH tư vấn Trung Hưng

Mã số thuế: Công ty CPHH tư vấn Trung Hưng - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Khu phố Hưng Lợi, Thị trấn Kỳ Anh,, Tỉnh Hà tĩnh, Tỉnh Hà Tĩnh

Công ty HH cổ phần kỹ thuật công trình luyện kim CISDI

Mã số thuế: Công ty HH cổ phần kỹ thuật công trình luyện kim CISDI - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Số 64 Phan Đình Phùng,, Tỉnh Hà tĩnh, Tỉnh Hà Tĩnh

Công ty TNHH viện thiết kế luyện kim tỉnh Giang Tô.

Mã số thuế: Công ty TNHH viện thiết kế luyện kim tỉnh Giang Tô. - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Khu công nghiệp Vũng áng, xã Kỳ Thịnh,, Tỉnh Hà tĩnh, Tỉnh Hà Tĩnh

Công ty TNHH xây dựng MCC20 Trung Quốc

Mã số thuế: Công ty TNHH xây dựng MCC20 Trung Quốc - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Khu công nghiệp Vũng áng, xã Kỳ Thịnh,, Tỉnh Hà tĩnh, Tỉnh Hà Tĩnh

Công ty TNHH kỹ thuật xây dựng Hoa Năng Giang Tô

Mã số thuế: Công ty TNHH kỹ thuật xây dựng Hoa Năng Giang Tô - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Khu công nghiệp Vũng áng, xã Kỳ Thịnh,, Tỉnh Hà tĩnh, Tỉnh Hà Tĩnh

Xí nghiệp Xây dựng Công trình II

Mã số thuế: Xí nghiệp Xây dựng Công trình II - Đại diện pháp luật: Trần Đức Hiếu
Địa chỉ: 419, Đường Giải Phóng, Quận Thanh Xuân, Hà Nội,, Tỉnh Hà tĩnh, Tỉnh Hà Tĩnh

Jan De Nul N.V

Mã số thuế: Jan De Nul N.V - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Khu phố Hưng Lợi, Thị trấn Kỳ Anh,, Tỉnh Hà tĩnh, Tỉnh Hà Tĩnh

Ting Tai Construction Co., LTD

Mã số thuế: Ting Tai Construction Co., LTD - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Khu phố Hưng Lợi, Thị trấn Kỳ Anh,, Tỉnh Hà tĩnh, Tỉnh Hà Tĩnh

Hội liên hiệp các hội KH kỹ Thuật Hà Tĩnh

Mã số thuế: Hội liên hiệp các hội KH kỹ Thuật Hà Tĩnh - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Thiều
Địa chỉ: Số 103, Phan Đình Phùng,, Tỉnh Hà tĩnh, Tỉnh Hà Tĩnh