Tra cứu thông tin doanh nghiệp

Các doanh nghiệp tại Huyện Thạch Hà

HỢP TÁC XÃ PHÚC LỘC

Mã số thuế: HỢP TÁC XÃ PHÚC LỘC - Đại diện pháp luật: Lưu Thăng Long
Địa chỉ: Xóm 1, Xã Thạch Khê, Huyện Thạch Hà, Tỉnh Hà Tĩnh

CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THANH MAI

Mã số thuế: CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THANH MAI - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Thanh
Địa chỉ: Nhà ông Nguyễn Thanh Mai, xã Phúc Điền, Xã Thạch Điền, Huyện Thạch Hà, Tỉnh Hà Tĩnh

CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KHÁNH THÀNH

Mã số thuế: CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KHÁNH THÀNH - Đại diện pháp luật: Lê Thị Thành
Địa chỉ: Nhà Hoàng Quốc Khách, xóm Đoài Phú, Xã Tượng Sơn, Huyện Thạch Hà, Tỉnh Hà Tĩnh

CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THÔNG LỘC

Mã số thuế: CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THÔNG LỘC - Đại diện pháp luật: Trần Thị Thông
Địa chỉ: Tại nhà ồng Trần Bảo Lộc, tổ dân phố 6, Thị trấn Thạch Hà, Huyện Thạch Hà, Tỉnh Hà Tĩnh

CÔNG TY TNHH THÂN PHÚC SƠN

Mã số thuế: CÔNG TY TNHH THÂN PHÚC SƠN - Đại diện pháp luật: Thân Văn Tài
Địa chỉ: Nhà ông Nguyễn Sỹ Hợp, tổ dân phố 8, Thị trấn Thạch Hà, Huyện Thạch Hà, Tỉnh Hà Tĩnh

CÔNG TY CP PHÁT TRIỂN CHC HÀ TĨNH

Mã số thuế: CÔNG TY CP PHÁT TRIỂN CHC HÀ TĨNH - Đại diện pháp luật: Phạm Đình Long
Địa chỉ: ( Nhà ông Hồ Văn Luyện), Xóm 11, Thôn Tân Hương, Xã Thạch Khê, Huyện Thạch Hà, Tỉnh Hà Tĩnh

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT ĐIỆN LỰC BH VIỆT NAM

Mã số thuế: CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT ĐIỆN LỰC BH VIỆT NAM - Đại diện pháp luật: Thạch Hữu Kiên
Địa chỉ: Nhà ông Thạch Hữu Kiên, tổ dân phố 7, Thị trấn Thạch Hà, Huyện Thạch Hà, Tỉnh Hà Tĩnh

HỢP TÁC XÃ TƯ VẤN VÀ DỊCH VỤ NÔNG THÔN MỚI

Mã số thuế: HỢP TÁC XÃ TƯ VẤN VÀ DỊCH VỤ NÔNG THÔN MỚI - Đại diện pháp luật: Trần Hải Nam
Địa chỉ: Tổ dân phố 6, Thị trấn Thạch Hà, Huyện Thạch Hà, Tỉnh Hà Tĩnh

CÔNG TY CP TƯ VẤN VÀ XÂY DỰNG HOÀNG SƠN - ASIAN

Mã số thuế: CÔNG TY CP TƯ VẤN VÀ XÂY DỰNG HOÀNG SƠN - ASIAN - Đại diện pháp luật: Trần Quang Hợi
Địa chỉ: Nhà ông Trần Quang Hợi, tổ dân phố 3, Thị trấn Thạch Hà, Huyện Thạch Hà, Tỉnh Hà Tĩnh

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI THANH NHÂN

Mã số thuế: CÔNG TY TNHH  XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI THANH NHÂN - Đại diện pháp luật: Nguyễn Trọng Vinh
Địa chỉ: Nhà ông Nguyễn Trọng Vinh, tổ dân phố 6, Thị trấn Thạch Hà, Huyện Thạch Hà, Tỉnh Hà Tĩnh

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DẦU KHÍ TRƯỜNG NGUYÊN

Mã số thuế: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DẦU KHÍ TRƯỜNG NGUYÊN - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Thu Hiền
Địa chỉ: Nhà ông Quách Vĩnh Trường, tổ dân phố 7, Thị trấn Thạch Hà, Huyện Thạch Hà, Tỉnh Hà Tĩnh

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THÀNH NGỌC HÀ TĨNH

Mã số thuế: CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THÀNH NGỌC HÀ TĨNH - Đại diện pháp luật: Lê Văn Công
Địa chỉ: Tại nhà ông Lê Văn Công, thôn Tân Đình, Xã Thạch Vĩnh, Huyện Thạch Hà, Tỉnh Hà Tĩnh

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI PHƯƠNG PHÚC

Mã số thuế: CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI PHƯƠNG PHÚC - Đại diện pháp luật: Ngô Thị Thành
Địa chỉ: Nhà bà Ngô Thị Thành, thôn Nam Sơn, Xã Ngọc Sơn, Huyện Thạch Hà, Tỉnh Hà Tĩnh

CÔNG TY TNHH CÂY XANH CÂY CẢNH CÔNG MINH - HÀ TĨNH

Mã số thuế: CÔNG TY TNHH CÂY XANH CÂY CẢNH CÔNG MINH - HÀ TĨNH - Đại diện pháp luật: Nguyễn Công Phương
Địa chỉ: Tại nhà ông Nguyễn Công Phương, thôn Gia Ngãi 1, Xã Thạch Long, Huyện Thạch Hà, Tỉnh Hà Tĩnh

CÔNG TY CP TRUNG ĐÔ HÀ TĨNH

Mã số thuế: CÔNG TY CP TRUNG ĐÔ HÀ TĨNH - Đại diện pháp luật: Bùi Minh Hoàng
Địa chỉ: Thửa đất số 538, tờ bản đồ số 13, thôn Xuân Sơn, Xã Bắc Sơn, Huyện Thạch Hà, Tỉnh Hà Tĩnh

HỢP TÁC XÃ ĐỒNG TÂM

Mã số thuế: HỢP TÁC XÃ ĐỒNG TÂM - Đại diện pháp luật: Nguyên Việt Dũng
Địa chỉ: Nhà ông Đặng Hữu Diệu, Thị trấn Thạch Hà, Huyện Thạch Hà, Tỉnh Hà Tĩnh

CÔNG TY CP TV XÂY LẮP ĐIỆN KIM PHÚ

Mã số thuế: CÔNG TY CP TV XÂY LẮP ĐIỆN KIM PHÚ - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Minh Thiệu
Địa chỉ: Nhà ông Nguyễn Hữu Bá, xóm Trữa, Xã Thạch Tiến, Huyện Thạch Hà, Tỉnh Hà Tĩnh

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI TỔNG HỢP DŨNG BÌNH

Mã số thuế: CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI TỔNG HỢP DŨNG BÌNH - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Bình
Địa chỉ: Nhà ông Nguyễn Văn Bình, xóm 9, Xã Thạch Thắng, Huyện Thạch Hà, Tỉnh Hà Tĩnh

CÔNG TY TNHH KHÁNH THÀNH HUY

Mã số thuế: CÔNG TY TNHH KHÁNH THÀNH HUY - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Phương Thảo
Địa chỉ: Nhà bà Nguyễn Thị Phương Thảo, tổ dân phố 9, Thị trấn Thạch Hà, Huyện Thạch Hà, Tỉnh Hà Tĩnh

CÔNG TY TNHH MTV TAM ANH

Mã số thuế: CÔNG TY TNHH MTV TAM ANH - Đại diện pháp luật: Trịnh Đình Tam
Địa chỉ: Nhà ông Trịnh Đình Tam, xóm Hương Lộc, Xã Thạch Thanh, Huyện Thạch Hà, Tỉnh Hà Tĩnh

HỢP TÁC XÃ DỊCH VỤ MÔI TRƯỜNG XÃ THẠCH HỘI

Mã số thuế: HỢP TÁC XÃ DỊCH VỤ MÔI TRƯỜNG XÃ THẠCH HỘI - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Song Loan
Địa chỉ: Trụ sở UBND xã Thạch Hội, Thôn Nam Thai, Xã Thạch Hội, Huyện Thạch Hà, Tỉnh Hà Tĩnh

CÔNG TY TNHH TRÍ ĐỨC HÀ TĨNH

Mã số thuế: CÔNG TY TNHH TRÍ ĐỨC HÀ TĨNH - Đại diện pháp luật: Phạm Văn Huy
Địa chỉ: Nhà ông Phạm Văn Huy, xóm 5, Xã Thạch Khê, Huyện Thạch Hà, Tỉnh Hà Tĩnh

CÔNG TY CP TƯ VẤN XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI QUỐC DŨNG

Mã số thuế: CÔNG TY CP TƯ VẤN XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI QUỐC DŨNG - Đại diện pháp luật: Vương Quốc Dũng
Địa chỉ: Tại nhà ông Vương Khả Nhâm, xóm Gia Ngãi I, Xã Thạch Long, Huyện Thạch Hà, Tỉnh Hà Tĩnh

CÔNG TY CP KIẾN TRÚC VÀ XÂY DỰNG HÀ SƠN

Mã số thuế: CÔNG TY CP KIẾN TRÚC VÀ XÂY DỰNG HÀ SƠN - Đại diện pháp luật: Nguyễn Trung Kiên
Địa chỉ: Nhà ông Nguyễn Trung Kiên, Tổ dân phố 6, Thị trấn Thạch Hà, Huyện Thạch Hà, Tỉnh Hà Tĩnh

HỢP TÁC XÃ THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TỔNG HỢP ĐOÀN KẾT

Mã số thuế: HỢP TÁC XÃ THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TỔNG HỢP ĐOÀN KẾT - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Phượng
Địa chỉ: Tổ dân phố 8, Thị trấn Thạch Hà, Huyện Thạch Hà, Tỉnh Hà Tĩnh

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TỔNG HỢP HÀ TUẤN

Mã số thuế: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TỔNG HỢP HÀ TUẤN - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Hà
Địa chỉ: Tại nhà bà Nguyễn Thị Hà, tổ dân phố 9, Thị trấn Thạch Hà, Huyện Thạch Hà, Tỉnh Hà Tĩnh

CÔNG TY TNHH NUÔI TRỒNG THỦY SẢN VÀ DỊCH VỤ DŨNG PHƯỚC

Mã số thuế: CÔNG TY TNHH NUÔI TRỒNG THỦY SẢN VÀ DỊCH VỤ DŨNG PHƯỚC - Đại diện pháp luật: Nguyễn Tiến Dũng
Địa chỉ: Tại nhà ông Nguyễn Tiến Dũng, thôn Đông Hà 2, Xã Thạch Long, Huyện Thạch Hà, Tỉnh Hà Tĩnh

CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC TÂN ĐẠI PHÁT HÀ TĨNH

Mã số thuế: CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC TÂN ĐẠI PHÁT HÀ TĨNH - Đại diện pháp luật: Lê Xuân Hồng
Địa chỉ: (Nhà ông Lê Xuân Hồng) khối 6, Thị trấn Thạch Hà, Huyện Thạch Hà, Tỉnh Hà Tĩnh

HỢP TÁC XÃ VĂN NAM

Mã số thuế: HỢP TÁC XÃ VĂN NAM - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Nam
Địa chỉ: Nhà riêng ông Nguyễn Văn Nam, Thôn Khang, Xã Thạch Liên, Huyện Thạch Hà, Tỉnh Hà Tĩnh

HỢP TÁC XÃ MÔI TRƯỜNG VÀ DỊCH VỤ TỔNG HỢP XÃ VIỆT XUYÊN

Mã số thuế: HỢP TÁC XÃ MÔI TRƯỜNG VÀ DỊCH VỤ TỔNG HỢP XÃ VIỆT XUYÊN - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Xuân
Địa chỉ: Xã Việt Xuyên, Xã Việt Xuyên, Huyện Thạch Hà, Tỉnh Hà Tĩnh