Tra cứu thông tin doanh nghiệp

Các doanh nghiệp tại Huyện Can Lộc

HỢP TÁC XÃ KINH DOANH TỔNG HỢP LƯƠNG CƯỜNG

Mã số thuế: HỢP TÁC XÃ KINH DOANH TỔNG HỢP LƯƠNG CƯỜNG - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Trại tiểu, Xã Mỹ Lộc, Huyện Can Lộc, Tỉnh Hà Tĩnh

BẢO HIỂM XÃ HỘI HUYỆN CAN LỘC

Mã số thuế: BẢO HIỂM XÃ HỘI HUYỆN CAN LỘC - Đại diện pháp luật: Trần Đình Giáp
Địa chỉ: k 1b, Thị trấn Nghèn, Huyện Can Lộc, Tỉnh Hà Tĩnh

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KIM NGÂN - SIÊU THỊ TỔNG HỢP

Mã số thuế: CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KIM NGÂN - SIÊU THỊ TỔNG HỢP - Đại diện pháp luật: Lê Thị Như Thuỷ
Địa chỉ: Số 94, đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, Thị trấn Nghèn, Huyện Can Lộc, Tỉnh Hà Tĩnh

HTX SẢN XUẤT KINH DOANH DỊCH VỤ NHÂN HẰNG

Mã số thuế: HTX SẢN XUẤT KINH DOANH DỊCH VỤ NHÂN HẰNG - Đại diện pháp luật: Phan Văn Nhâm
Địa chỉ: Cồn soi, Xã Trung Lộc, Huyện Can Lộc, Tỉnh Hà Tĩnh

CÔNG TY TNHH QUẢNG CÁO GIU SE SÔNG HỒNG

Mã số thuế: CÔNG TY TNHH QUẢNG CÁO GIU SE SÔNG HỒNG - Đại diện pháp luật: Lê Sông Hồng
Địa chỉ: Số 126, Đường Nguyễn Tất Thành, Khối 9, Thị trấn Nghèn, Huyện Can Lộc, Tỉnh Hà Tĩnh

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ CÂY CẢNH HỒNG VINH

Mã số thuế: CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ CÂY CẢNH HỒNG VINH - Đại diện pháp luật: Trần Văn Hồng
Địa chỉ: Số 160, Đường Xô viết Nghệ Tĩnh, Thị trấn Nghèn, Huyện Can Lộc, Tỉnh Hà Tĩnh

Hợp tác xã dịch vụ Quốc Hùng

Mã số thuế: Hợp tác xã dịch vụ Quốc Hùng - Đại diện pháp luật: Phạm Hùng Quốc
Địa chỉ: Thôn Đô Hành, Xã Mỹ Lộc, Huyện Can Lộc, Tỉnh Hà Tĩnh

CôNG TY TNHH MTV BảO ĐạT

Mã số thuế: CôNG TY TNHH MTV BảO ĐạT - Đại diện pháp luật: Nguyễn Viết Dũng
Địa chỉ: (Nhà ông Nguyễn Viết Dũng), khối 3, Thị trấn Nghèn, Huyện Can Lộc, Tỉnh Hà Tĩnh

CôNG TY CP Tư VấN Và XâY DựNG BảO TRUNG

Mã số thuế: CôNG TY CP Tư VấN Và XâY DựNG BảO TRUNG - Đại diện pháp luật: Nguyễn Xuân Nguyên
Địa chỉ: (Nhà ông Nguyễn Xuân Nguyên), thôn Thượng GIa, Xã Tiến Lộc, Huyện Can Lộc, Tỉnh Hà Tĩnh

CôNG TY TNHH DầU KHí Hà TĩNH

Mã số thuế: CôNG TY TNHH DầU KHí Hà TĩNH - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thi Thu Hoài
Địa chỉ: Nhà bà Nguyễn Thị Thu Hoài, xóm Đông Quang Trung, Xã Tùng Lộc, Huyện Can Lộc, Tỉnh Hà Tĩnh

CôNG TY CP XâY DựNG Và CUNG ứNG NHâN LựC THảO VY

Mã số thuế: CôNG TY CP XâY DựNG Và CUNG ứNG NHâN LựC THảO VY - Đại diện pháp luật: Dương Thị Nga
Địa chỉ: Số 77, đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, Khối 7, Thị trấn Nghèn, Huyện Can Lộc, Tỉnh Hà Tĩnh

HTX quản lý, KD khai thác chợ Nghèn

Mã số thuế: HTX quản lý, KD khai thác chợ Nghèn - Đại diện pháp luật: Nguyễn Đình Sum
Địa chỉ: Khối 6, Thị trấn Nghèn, Huyện Can Lộc, Tỉnh Hà Tĩnh

Doanh Nghiệp TN Quý Hội

Mã số thuế: Doanh Nghiệp TN Quý Hội - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Quý
Địa chỉ: Nhà ông Nguyễn Văn Quý, khối 7, Thị trấn Nghèn, Huyện Can Lộc, Tỉnh Hà Tĩnh

Công Ty Cổ Phần Dược Hà Tĩnh - Chi nhánh Dược phẩm Huyện Can Lộc

Mã số thuế: Công Ty Cổ Phần Dược Hà Tĩnh - Chi nhánh Dược phẩm Huyện Can Lộc - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Lan
Địa chỉ: Khối 6B, Thị trấn Nghèn, Huyện Can Lộc, Tỉnh Hà Tĩnh

Doanh Nghiệp TN Dung Cường

Mã số thuế: Doanh Nghiệp TN Dung Cường - Đại diện pháp luật: Phan Văn Cường
Địa chỉ: Nhà ông Phan Văn Cường, xóm Đồng Yên, Xã Xuân Lộc, Huyện Can Lộc, Tỉnh Hà Tĩnh

Hợp tác xã dịch vụ Nông nghiệp Tân Tùng Sơn

Mã số thuế: Hợp tác xã dịch vụ Nông nghiệp Tân Tùng Sơn - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thôn Tân Tùng Sơn, Xã Tùng Lộc, Huyện Can Lộc, Tỉnh Hà Tĩnh

Doanh Nghiệp TN Thương Mại Tuyến Kim

Mã số thuế: Doanh Nghiệp TN Thương Mại Tuyến Kim - Đại diện pháp luật: Nguyễn Sơn
Địa chỉ: (Nhà ông Nguyễn Sơn), Xóm Văn Thịnh, Xã Xuân Lộc, Huyện Can Lộc, Tỉnh Hà Tĩnh

Công Ty TNHH Thương Mại Và Xử Lý Môi Trường Can Lộc

Mã số thuế: Công Ty TNHH Thương Mại Và Xử Lý Môi Trường Can Lộc - Đại diện pháp luật: Lê Tuấn Đông
Địa chỉ: Xứ Đồng, Bến Đò Bến Chăn, Thị trấn Nghèn, Huyện Can Lộc, Tỉnh Hà Tĩnh

Công Ty TNHH Công Nghệ Xây Dựng Miền Trung

Mã số thuế: Công Ty TNHH Công Nghệ Xây Dựng Miền Trung - Đại diện pháp luật: Nguyễn Hoài Vinh
Địa chỉ: Tại nhà anh Nguyễn Hoài Vinh, xóm Thanh Hợp, Xã Thanh Lộc, Huyện Can Lộc, Tỉnh Hà Tĩnh

Doanh Nghiệp Tư Nhân Đồ Gỗ Bích Hà

Mã số thuế: Doanh Nghiệp Tư Nhân Đồ Gỗ Bích Hà - Đại diện pháp luật: Đặng Văn Bích
Địa chỉ: Tại nhà ông Đặng Văn Bích, xóm Tràng Sơn, Xã Yên Lộc, Huyện Can Lộc, Tỉnh Hà Tĩnh

Doanh Nghiệp TN Hào Hương Can Lộc

Mã số thuế: Doanh Nghiệp TN Hào Hương Can Lộc - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Nhà ông Nguyễn Huy Hào, xóm Phúc Trường, Xã Trường Lộc, Huyện Can Lộc, Tỉnh Hà Tĩnh

Hơp tác xã nông nghiệp Vinh Quang

Mã số thuế: Hơp tác xã nông nghiệp Vinh Quang - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Tây ninh, Xã Tùng Lộc, Huyện Can Lộc, Tỉnh Hà Tĩnh

Hợp tác xã thủy lợi & Dịch vụ nông nghiệp Xã Đồng Lộc

Mã số thuế: Hợp tác xã thủy lợi & Dịch vụ nông nghiệp Xã Đồng Lộc - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: UBND xã, Xã Đồng Lộc, Huyện Can Lộc, Tỉnh Hà Tĩnh

Phòng Văn Hóa & Thông Tin

Mã số thuế: Phòng Văn Hóa & Thông Tin - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Khối 1B Thị trấn Nghèn, Thị trấn Nghèn, Huyện Can Lộc, Tỉnh Hà Tĩnh

Trường Mầm Non Hoa Hồng

Mã số thuế: Trường Mầm Non Hoa Hồng - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thị trấn, Thị trấn Nghèn, Huyện Can Lộc, Tỉnh Hà Tĩnh

Trường Mần non Trung Lộc

Mã số thuế: Trường Mần non Trung Lộc - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thôn Trung Long, Xã Trung Lộc, Huyện Can Lộc, Tỉnh Hà Tĩnh

Trung tâm bồi dưỡng chính trị

Mã số thuế: Trung tâm bồi dưỡng chính trị - Đại diện pháp luật: Phạm Xuân Diệu
Địa chỉ: Khối 1B, Thị trấn Nghèn, Huyện Can Lộc, Tỉnh Hà Tĩnh

Công Ty TNHH Hoàng Phương Hà Tĩnh

Mã số thuế: Công Ty TNHH Hoàng Phương Hà Tĩnh - Đại diện pháp luật: Hoàng Bá Đồng
Địa chỉ: Tại nhà ông Hoàng Bá Phương, thôn Đông Phong, Xã Thượng Lộc, Huyện Can Lộc, Tỉnh Hà Tĩnh

Hợp tác xã dịch vụ Vật tư Nông nghiệp Trường Lộc

Mã số thuế: Hợp tác xã dịch vụ Vật tư Nông nghiệp Trường Lộc - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xóm Tân Tiến, Xã Trường Lộc, Huyện Can Lộc, Tỉnh Hà Tĩnh

Hợp tác xã Rau - Củ - Quả Quang Lộc

Mã số thuế: Hợp tác xã Rau - Củ - Quả Quang Lộc - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Diên
Địa chỉ: Thôn Yên Lập, Xã Quang Lộc, Huyện Can Lộc, Tỉnh Hà Tĩnh