Tra cứu thông tin doanh nghiệp

Các doanh nghiệp tại Thị xã Kỳ Anh

CÔNG TY TNHH MTV DỊCH VỤ VẬN CHUYỂN THƯƠNG MẠI HÙNG CƯỜNG FHS

Mã số thuế: CÔNG TY TNHH MTV DỊCH VỤ VẬN CHUYỂN THƯƠNG MẠI HÙNG CƯỜNG FHS - Đại diện pháp luật: Nguyễn Khánh Quang
Địa chỉ: Nhà ông Cao Xuân Hà, tổ dân phố Hồng sơn,, Thị xã Kỳ Anh, Tỉnh Hà Tĩnh

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HỒNG PHÁT HT

Mã số thuế: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HỒNG PHÁT HT - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Hồng
Địa chỉ: Nhà ông Đỗ Sỹ Ngôn, Tổ dân phố Liên Sơn,, Thị xã Kỳ Anh, Tỉnh Hà Tĩnh

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ QUỐC TẾ DV

Mã số thuế: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ QUỐC TẾ DV - Đại diện pháp luật: Nguyễn Đào Duy Vũ
Địa chỉ: Nhà bà Hoàng Thị Hoa, Tổ dân phố Tây Trinh,, Thị xã Kỳ Anh, Tỉnh Hà Tĩnh

CÔNG TY CỔ PHẦN LIÊN THẮNG QUỐC GIA

Mã số thuế: CÔNG TY CỔ PHẦN LIÊN THẮNG QUỐC GIA - Đại diện pháp luật: Nguyễn Bá Thiện
Địa chỉ: Tại nhà ông Trần Xuân Lực, tổ dân phố Hồng Sơn,, Thị xã Kỳ Anh, Tỉnh Hà Tĩnh

DOANH NGHIỆP TN KIM THÀNH HIỀN

Mã số thuế: DOANH NGHIỆP TN KIM THÀNH HIỀN - Đại diện pháp luật: Nguyễn Hữu Thành
Địa chỉ: Tiểu khu 2, Tổ dân phố 1,, Thị xã Kỳ Anh, Tỉnh Hà Tĩnh

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HIẾU THUẬN

Mã số thuế: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HIẾU THUẬN - Đại diện pháp luật: Lê Trung Kiên
Địa chỉ: (Nhà ông Lê Trung Kiên) tổ dân phố Nhân Thắng,, Thị xã Kỳ Anh, Tỉnh Hà Tĩnh

CÔNG TY TNHH QUẢNG CÁO VÀ TỔ CHỨC SỰ KIỆN HOÀNG PHƯƠNG

Mã số thuế: CÔNG TY TNHH QUẢNG CÁO VÀ TỔ CHỨC SỰ KIỆN HOÀNG PHƯƠNG - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Thịnh
Địa chỉ: Tại nhà ông Phan Công Trân, tổ dân phố 3,, Thị xã Kỳ Anh, Tỉnh Hà Tĩnh

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN CÔNG NGHIỆP BÌNH MINH - CHI NHÁNH MIỀN TRUNG

Mã số thuế: CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN CÔNG NGHIỆP BÌNH MINH - CHI NHÁNH MIỀN TRUNG - Đại diện pháp luật: Trần Văn Quân
Địa chỉ: Tại nhà ông Lê Hữu Thái ,tổ dân phố Long Sơn,, Thị xã Kỳ Anh, Tỉnh Hà Tĩnh

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN HÀ TĨNH - CÔNG TY TNHH 1 TV SẢN XUẤT KINH DOANH XUẤT NHẬP KHẨU L.U.C.K.Y.S.T.A.R

Mã số thuế: VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN HÀ TĨNH - CÔNG TY TNHH 1 TV SẢN XUẤT KINH DOANH XUẤT NHẬP KHẨU L.U.C.K.Y.S.T.A.R - Đại diện pháp luật: Phan Thế Hưng
Địa chỉ: Tại nhà ông Phạm anh Tiến, tổ dân phố Nam Phong,, Thị xã Kỳ Anh, Tỉnh Hà Tĩnh

CÔNG TY TNHH TMDV CƠ KHÍ TỔNG HỢP QUỐC ANH

Mã số thuế: CÔNG TY TNHH TMDV CƠ KHÍ TỔNG HỢP QUỐC ANH - Đại diện pháp luật: Trần Ngọc Sơn
Địa chỉ: Tại nhà ông Trần Ngọc Dưỡng, tổ dân phố Hưng Bình,, Thị xã Kỳ Anh, Tỉnh Hà Tĩnh

CÔNG TY TNHH NGỌC THẠCH - HT

Mã số thuế: CÔNG TY TNHH NGỌC THẠCH - HT - Đại diện pháp luật: Đặng Thị Hạnh
Địa chỉ: Tại nhà bà Đặng Thị Hạnh, thôn Tiến Thắng,, Thị xã Kỳ Anh, Tỉnh Hà Tĩnh

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NHÀ VIỆT

Mã số thuế: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NHÀ VIỆT - Đại diện pháp luật: Lê Văn Vĩnh
Địa chỉ: (Nhà ông Lê Văn Vĩnh), Xóm 2,, Thị xã Kỳ Anh, Tỉnh Hà Tĩnh

CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM TRẦN PHÁT

Mã số thuế: CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM TRẦN PHÁT - Đại diện pháp luật: Trần Đình Dũng
Địa chỉ: (Nhà ông Nguyễn Xuân Phúc), tổ dân phố Tân Long,, Thị xã Kỳ Anh, Tỉnh Hà Tĩnh

CÔNG TY TNHH CÔNG TRÌNH TRƯỜNG PHÚ VIỆT NAM

Mã số thuế: CÔNG TY TNHH CÔNG TRÌNH TRƯỜNG PHÚ VIỆT NAM - Đại diện pháp luật: Nguyễn Đình Liễu
Địa chỉ: Nhà ông Bùi Tiến Miền,, Thị xã Kỳ Anh, Tỉnh Hà Tĩnh

CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI NHẤT THÀNH PHÁT TẠI HÀ TĨNH

Mã số thuế: CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI NHẤT THÀNH PHÁT TẠI HÀ TĨNH - Đại diện pháp luật: Hoàng Thế Linh
Địa chỉ: (Nhà ông Nguyễn Xuân Đương), thông Long Sơn,, Thị xã Kỳ Anh, Tỉnh Hà Tĩnh

CÔNG TY CP XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI AN TRƯỜNG THỊNH

Mã số thuế: CÔNG TY CP XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI AN TRƯỜNG THỊNH - Đại diện pháp luật: Trương Đức Nam
Địa chỉ: Nhà bà Hoàng Thị Phi, tổ dân phố Đông Trinh,, Thị xã Kỳ Anh, Tỉnh Hà Tĩnh

CÔNG TY TNHH MTV NHÃ AN

Mã số thuế: CÔNG TY TNHH MTV NHÃ AN - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Hương
Địa chỉ: Tại nhà ông Lê Hữu Phước, tổ dân phố Liên Phú,, Thị xã Kỳ Anh, Tỉnh Hà Tĩnh

HỢP TÁC XÃ DỊCH VỤ HẬU CẦN NGHỀ CÁ MẠNH CƯỜNG

Mã số thuế: HỢP TÁC XÃ DỊCH VỤ HẬU CẦN NGHỀ CÁ MẠNH CƯỜNG - Đại diện pháp luật: Hoàng Ngọc Sơn
Địa chỉ: Thôn Hải Hà, Xã Kỳ Hà, Thị xã Kỳ Anh, Hà Tĩnh,, Thị xã Kỳ Anh, Tỉnh Hà Tĩnh

CÔNG TY TNHH BÌNH MINH VŨNG ÁNG

Mã số thuế: CÔNG TY TNHH BÌNH MINH VŨNG ÁNG - Đại diện pháp luật: Nguyễn Hòa Trang
Địa chỉ: Tổ dân phố Liên Phú,, Thị xã Kỳ Anh, Tỉnh Hà Tĩnh

CôNG TY TNHH KHáNH TRUNG VIệT NAM

Mã số thuế: CôNG TY TNHH KHáNH TRUNG VIệT NAM - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thành Trung
Địa chỉ: Tại nhà ông Nguyễn Thành Trung, tổ dân phố Đông Trinh,, Thị xã Kỳ Anh, Tỉnh Hà Tĩnh

CôNG TY TNHH MTV HằNG ĐứC

Mã số thuế: CôNG TY TNHH MTV HằNG ĐứC - Đại diện pháp luật: Hồ Thị Minh
Địa chỉ: Nhà ông Trương Xuân Diệu, tổ dân phố Hoành Nam,, Thị xã Kỳ Anh, Tỉnh Hà Tĩnh

CôNG TY TNHH THươNG MạI MINH QUâN HT

Mã số thuế: CôNG TY TNHH THươNG MạI MINH QUâN HT - Đại diện pháp luật: Nguyễn Đắc Tuấn Anh
Địa chỉ: (Nhà ông Nguyễn Đắc Tuấn Anh), Tổ dân phố Hưng Bình,, Thị xã Kỳ Anh, Tỉnh Hà Tĩnh

CôNG TY TNHH XUấT NHậP KHẩU & THươNG MạI TRườNG SơN

Mã số thuế: CôNG TY TNHH XUấT NHậP KHẩU & THươNG MạI TRườNG SơN - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Huệ
Địa chỉ: Nhà bà Nguyễn Thị Huệ, tổ dân phố Hưng Lợi,, Thị xã Kỳ Anh, Tỉnh Hà Tĩnh

CôNG TY TNHH THươNG MạI TổNG HợP HOàNG LâM

Mã số thuế: CôNG TY TNHH THươNG MạI TổNG HợP HOàNG LâM - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Liên
Địa chỉ: Tại nhà ông Lương Văn Thịnh, Tổ dân phố Trường Phú,, Thị xã Kỳ Anh, Tỉnh Hà Tĩnh

CôNG TY CP ĐầU Tư PHáT TRIểN PHú HưNG LONG Hà TĩNH

Mã số thuế: CôNG TY CP ĐầU Tư PHáT TRIểN PHú HưNG LONG Hà TĩNH - Đại diện pháp luật: Trần Quang Tiến
Địa chỉ: Khu công nghiệp vũng áng 1,, Thị xã Kỳ Anh, Tỉnh Hà Tĩnh

CôNG TY TNHH AN NGHIệP ĐạI CáT

Mã số thuế: CôNG TY TNHH AN NGHIệP ĐạI CáT - Đại diện pháp luật: Dương Thương Thủy
Địa chỉ: Nhà ông Nguyễn Tiến Kiên, tổ dân phố Hoành Nam,, Thị xã Kỳ Anh, Tỉnh Hà Tĩnh

CôNG TY TNHH THươNG MạI DịCH Vụ TổNG HợP 24H Hà TĩNH

Mã số thuế: CôNG TY TNHH THươNG MạI DịCH Vụ TổNG HợP 24H Hà TĩNH - Đại diện pháp luật: Lê Đức Chốp
Địa chỉ: Nhà bà Trần Thị kim Nhu, tổ dân phố Long Sơn,, Thị xã Kỳ Anh, Tỉnh Hà Tĩnh

CôNG TY TNHH THươNG MạI - DịCH Vụ HAKIVINA

Mã số thuế: CôNG TY TNHH THươNG MạI - DịCH Vụ HAKIVINA - Đại diện pháp luật: Nguyễn Quốc Tuấn
Địa chỉ: Tổ dân phố Liên Phú (gần cầu Khe Lau, quốc lộ 1A),, Thị xã Kỳ Anh, Tỉnh Hà Tĩnh

CôNG TY TNHH CôNG TRìNH Và CUNG ứNG VậT Tư ĐạI PHáT

Mã số thuế: CôNG TY TNHH CôNG TRìNH Và CUNG ứNG VậT Tư ĐạI PHáT - Đại diện pháp luật: Nguyễn Hữu Hùng
Địa chỉ: Km 580 + 581, Khu phố Hoành Nam,, Thị xã Kỳ Anh, Tỉnh Hà Tĩnh

Công Ty CP Cung ứng Nhân Lực Hà Tĩnh

Mã số thuế: Công Ty CP Cung ứng Nhân Lực Hà Tĩnh - Đại diện pháp luật: Dương Minh Sơn
Địa chỉ: (Trụ sở văn phòng ông Dương Minh Sơn), Tổ dân phố Tây Trinh,, Thị xã Kỳ Anh, Tỉnh Hà Tĩnh