Tra cứu thông tin doanh nghiệp

Các doanh nghiệp tại Huyện Kỳ Anh

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI THẢO NGÂN

Mã số thuế: CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI THẢO NGÂN - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Dương
Địa chỉ: Nhà ông Nguyễn Văn Dương, thôn Trung Thượng, Xã Kỳ Tân, Huyện Kỳ Anh, Tỉnh Hà Tĩnh

HTX DỊCH VỤ TỔNG HỢP TOẢN LAN

Mã số thuế: HTX DỊCH VỤ TỔNG HỢP TOẢN LAN - Đại diện pháp luật: Nguyễn Quốc Toản
Địa chỉ: Thôn Trung Xuân, Xã Kỳ Tây, Huyện Kỳ Anh, Tỉnh Hà Tĩnh

HTX MÔI TRƯỜNG VÀ DỊCH VỤ TỔNG HỢP XÃ KỲ TÂY

Mã số thuế: HTX  MÔI TRƯỜNG VÀ DỊCH VỤ TỔNG HỢP XÃ KỲ TÂY - Đại diện pháp luật: Nguyễn La Thứ
Địa chỉ: Thôn Hồng Xuân, Xã Kỳ Tây, Huyện Kỳ Anh, Tỉnh Hà Tĩnh

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TỔNG HỢP PHÚ ĐẠI NGHĨA

Mã số thuế: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TỔNG HỢP PHÚ ĐẠI NGHĨA - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thừa Trình
Địa chỉ: (ông Nguyễn Thừa Trình), Thôn Tân Sơn, Xã Kỳ Thọ, Huyện Kỳ Anh, Tỉnh Hà Tĩnh

PHÒNG VĂN HÓA - THÔNG TIN HUYỆN KỲ ANH

Mã số thuế: PHÒNG VĂN HÓA - THÔNG TIN HUYỆN KỲ ANH - Đại diện pháp luật: Nguyễn Lộc Hằng
Địa chỉ: Thôn Đồng Phú, Xã Kỳ Đồng, Huyện Kỳ Anh, Tỉnh Hà Tĩnh

HTX KINH DOANH CHẾ BIẾN HẢI SẢN BẮC HẢI

Mã số thuế: HTX KINH DOANH CHẾ BIẾN HẢI SẢN BẮC HẢI - Đại diện pháp luật: Trần Thị Thức
Địa chỉ: Thôn Lê Lợi, Xã Kỳ Xuân, Huyện Kỳ Anh, Tỉnh Hà Tĩnh

HTX NÔNG NGHIỆP VÀ DỊCH VỤ TỔNG HỢP HOÀNG PHÁT

Mã số thuế: HTX NÔNG NGHIỆP VÀ DỊCH VỤ TỔNG HỢP HOÀNG PHÁT - Đại diện pháp luật: Phan Công Vũ
Địa chỉ: Thôn Đông Xuân, Xã Kỳ Tây, Huyện Kỳ Anh, Tỉnh Hà Tĩnh

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI KHANG KHÁNH

Mã số thuế: CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI KHANG KHÁNH - Đại diện pháp luật: Võ Văn Lục
Địa chỉ: Nhà ông Võ Văn Lục, xóm 10, Xã Kỳ Đồng, Huyện Kỳ Anh, Tỉnh Hà Tĩnh

CÔNG TY TNHH BẢO PHÚ MINH

Mã số thuế: CÔNG TY TNHH BẢO PHÚ MINH - Đại diện pháp luật: Nguyễn Trinh Hảo
Địa chỉ: (Nhà ông Nguyễn Trinh Hảo), Thôn Thanh Hòa, Xã Kỳ Thư, Huyện Kỳ Anh, Tỉnh Hà Tĩnh

CôNG TY TNHH NHàN Hạ

Mã số thuế: CôNG TY TNHH NHàN Hạ - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Nhàn
Địa chỉ: (Nhà bà Nguyễn Thị Nhàn), Xóm Châu Long, Xã Kỳ Châu, Huyện Kỳ Anh, Tỉnh Hà Tĩnh

CôNG TY TNHH THươNG MạI TổNG HợP Tú BìNH

Mã số thuế: CôNG TY TNHH THươNG MạI TổNG HợP Tú BìNH - Đại diện pháp luật: Nguyễn Trọng Định
Địa chỉ: Tại nhà ông Khuyên, thôn Bắc Châu, Xã Kỳ Châu, Huyện Kỳ Anh, Tỉnh Hà Tĩnh

CôNG TY TNHH XâY DựNG Và THươNG MạI Kỳ LâM

Mã số thuế: CôNG TY TNHH XâY DựNG Và THươNG MạI Kỳ LâM - Đại diện pháp luật: Trần Công Tưởng
Địa chỉ: Nhà ông trần Công Tưởng, xóm Tân Hà, Xã Kỳ Lâm, Huyện Kỳ Anh, Tỉnh Hà Tĩnh

CôNG TY TNHH DịCH Vụ QUảNG CáO QUANG MINH

Mã số thuế: CôNG TY TNHH DịCH Vụ QUảNG CáO QUANG MINH - Đại diện pháp luật: Nguyễn Lê Minh
Địa chỉ: Thôn Đồng Phú, Xã Kỳ Đồng, Huyện Kỳ Anh, Tỉnh Hà Tĩnh

HTX Quản lý chợ Kỳ Châu

Mã số thuế: HTX Quản lý chợ Kỳ Châu - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thanh Trúc
Địa chỉ: THôn Thuận Châu, Xã Kỳ Châu, Huyện Kỳ Anh, Tỉnh Hà Tĩnh

Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Trung Phú

Mã số thuế: Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Trung Phú - Đại diện pháp luật: Hoàng Đình Quảng
Địa chỉ: Nhà ông Hoàng Đình Quảng, xóm Phú Trung, Xã Kỳ Phú, Huyện Kỳ Anh, Tỉnh Hà Tĩnh

Công Ty TNHH Tổng Hợp Quân Anh

Mã số thuế: Công Ty TNHH Tổng Hợp Quân Anh - Đại diện pháp luật: Nguyễ Thị Lài
Địa chỉ: Nhà bà Nguyễn Thị Lài, thôn Xuân Thọ, Xã Kỳ Tân, Huyện Kỳ Anh, Tỉnh Hà Tĩnh

HTX nuôi trồng Thủy sản và Du lịch Bảo An Phú

Mã số thuế: HTX nuôi trồng Thủy sản và Du lịch Bảo An Phú - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Lục
Địa chỉ: Thôn Xuân Phú, Xã Kỳ Xuân, Huyện Kỳ Anh, Tỉnh Hà Tĩnh

Công Ty TNHH Xây Dựng Và Thương Mại 268

Mã số thuế: Công Ty TNHH Xây Dựng Và Thương Mại 268 - Đại diện pháp luật: Hoàng Anh Tuấn
Địa chỉ: (Nhà ông Nguyễn Văn Sang), Thông Trung Sơn 2, Xã Kỳ Sơn, Huyện Kỳ Anh, Tỉnh Hà Tĩnh

Công Ty CP Vận Tải Và Vật Liệu Xây Dựng Hoàng Gia

Mã số thuế: Công Ty CP Vận Tải Và Vật Liệu Xây Dựng Hoàng Gia - Đại diện pháp luật: Nguyễn Xuân Phúc
Địa chỉ: Thôn Tân Thọ, Xã Kỳ Thọ, Huyện Kỳ Anh, Tỉnh Hà Tĩnh

Chi Nhánh Hà Tĩnh - Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Sudico

Mã số thuế: Chi Nhánh Hà Tĩnh - Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Sudico - Đại diện pháp luật: Nguyễn Đình Định
Địa chỉ: Thôn Lạc Tiến, Xã Kỳ Bắc, Huyện Kỳ Anh, Tỉnh Hà Tĩnh

Công Ty TNHH Bảo Ngọc Nam

Mã số thuế: Công Ty TNHH Bảo Ngọc Nam - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Nam
Địa chỉ: (Nhà ông Nguyễn Văn Nam), Xóm Nguyễn Huệ, Xã Kỳ Xuân, Huyện Kỳ Anh, Tỉnh Hà Tĩnh

Công Ty TNHH Mtv Khánh Huyền

Mã số thuế: Công Ty TNHH Mtv Khánh Huyền - Đại diện pháp luật: Nguyễn Tiến Thiệp
Địa chỉ: Nhà ông Nguyễn Tiến Thiệp, thôn Sơn Thịnh, Xã Kỳ Tiến, Huyện Kỳ Anh, Tỉnh Hà Tĩnh

Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Tổng Hợp Minh Hưng

Mã số thuế: Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Tổng Hợp Minh Hưng - Đại diện pháp luật: Trần Việt Phương
Địa chỉ: (Tại nhà ông Trần Việt Phương), thôn Liên Miệu, Xã Kỳ Thư, Huyện Kỳ Anh, Tỉnh Hà Tĩnh

Công Ty TNHH Tổ Chức Sự Kiện Tân Thành

Mã số thuế: Công Ty TNHH Tổ Chức Sự Kiện Tân Thành - Đại diện pháp luật: Nguyễn Hồng Minh
Địa chỉ: Nhà ông Nguyễn Hồng Minh, thôn Tân Thọ, Xã Kỳ Tân, Huyện Kỳ Anh, Tỉnh Hà Tĩnh

Công Ty TNHH Tm & Dv Tổng Hợp Anh Thư

Mã số thuế: Công Ty TNHH Tm & Dv Tổng Hợp Anh Thư - Đại diện pháp luật: Hồ Thị Vân Anh
Địa chỉ: Tại nhà ông Hồ Văn Hánh, thôn Hoàng Dụ, Xã Kỳ Khang, Huyện Kỳ Anh, Tỉnh Hà Tĩnh

HTX Nuôi trồng Thủy sản Đập Lội xã Kỳ Thọ

Mã số thuế: HTX Nuôi trồng Thủy sản Đập Lội xã Kỳ Thọ - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Tưởng
Địa chỉ: Thôn Vĩnh Thọ, Xã Kỳ Thọ, Huyện Kỳ Anh, Tỉnh Hà Tĩnh

HTX Nông nghiệp và Dịch vụ Tổng hợp Minh Tri

Mã số thuế: HTX Nông nghiệp và Dịch vụ Tổng hợp Minh Tri - Đại diện pháp luật: Võ Công Tri
Địa chỉ: Thôn Sơn Thịnh, Xã Kỳ Tiến, Huyện Kỳ Anh, Tỉnh Hà Tĩnh

Công Ty TNHH Hoàng Kỳ Anh

Mã số thuế: Công Ty TNHH Hoàng Kỳ Anh - Đại diện pháp luật: Lê Thị Trang
Địa chỉ: Nhà ông Trần Văn Bắc, thhon Nam Hải, Xã Kỳ Hải, Huyện Kỳ Anh, Tỉnh Hà Tĩnh

HTX Nuôi trồng Thủy sản Bắc Hải

Mã số thuế: HTX Nuôi trồng Thủy sản Bắc Hải - Đại diện pháp luật: Hà Văn Kế
Địa chỉ: nhà văn hóa Thôn Bắc Hải, Xã Kỳ Hải, Huyện Kỳ Anh, Tỉnh Hà Tĩnh

HTX Nuôi trồng và thu mua rau câu Hoa Chinh

Mã số thuế: HTX Nuôi trồng và thu mua rau câu Hoa Chinh - Đại diện pháp luật: Lê Trường Chinh
Địa chỉ: Thôn Bắc Sơn Hải, Xã Kỳ Hải, Huyện Kỳ Anh, Tỉnh Hà Tĩnh