Tra cứu thông tin doanh nghiệp

Các doanh nghiệp tại Huyện Vĩnh Thạnh

CHI NHÁNH CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN THỊNH PHÁT

Mã số thuế: CHI NHÁNH CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN THỊNH PHÁT - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Hoàng
Địa chỉ: ấp Vĩnh Lân, Xã Vĩnh Trinh, Huyện Vĩnh Thạnh, Thành phố Cần Thơ

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN SẢN XUẤT THỊNH HÀ

Mã số thuế: CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN SẢN XUẤT THỊNH HÀ - Đại diện pháp luật: Khúc Văn út
Địa chỉ: 2117A, ấp Phụng Phụng, Xã Thạnh Tiến, Huyện Vĩnh Thạnh, Thành phố Cần Thơ

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH SUNWA - KHO CHỨA HÀNG

Mã số thuế: CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH SUNWA - KHO CHỨA HÀNG - Đại diện pháp luật: Lê Thanh Hải
Địa chỉ: Đường tỉnh 919, ấp Qui Lân 7, Xã Thạnh Qưới, Huyện Vĩnh Thạnh, Thành phố Cần Thơ

HỢP TÁC XÃ THỊNH PHÁT

Mã số thuế: HỢP TÁC XÃ THỊNH PHÁT - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Thuần
Địa chỉ: ấp E1, Xã Thạnh An, Huyện Vĩnh Thạnh, Thành phố Cần Thơ

HTX DỊCH VỤ NÔNG NGHIỆP PHÚ THỊNH

Mã số thuế: HTX DỊCH VỤ NÔNG NGHIỆP PHÚ THỊNH - Đại diện pháp luật: Hà Minh Hòa
Địa chỉ: 175, ấp Vĩnh Nhuận, Xã Vĩnh Bình, Huyện Vĩnh Thạnh, Thành phố Cần Thơ

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN VIỄN THÔNG THẾ MẠNH

Mã số thuế: CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN VIỄN THÔNG THẾ MẠNH - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thế Mạnh
Địa chỉ: 3472 Quốc lộ 80, ấp Phụng Thạnh, Xã Thạnh Tiến, Huyện Vĩnh Thạnh, Thành phố Cần Thơ

HỢP TÁC XÃ NN THÀNH PHÁT

Mã số thuế: HỢP TÁC XÃ NN THÀNH PHÁT - Đại diện pháp luật: Nguyễn Ngọc út
Địa chỉ: 231, ấp Vĩnh Tiến, Thị Trấn Vĩnh Thạnh, Huyện Vĩnh Thạnh, Thành phố Cần Thơ

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN BÁ XUYÊN

Mã số thuế: DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN BÁ XUYÊN - Đại diện pháp luật: Đoàn Văn Chảnh
Địa chỉ: Số 95, ấp Vĩnh Qui, Xã Vĩnh Trinh, Huyện Vĩnh Thạnh, Thành phố Cần Thơ

CÔNG TY TNHH PHÒNG KHÁM ĐA KHOA VIỆT QUỐC

Mã số thuế: CÔNG TY TNHH PHÒNG KHÁM ĐA KHOA VIỆT QUỐC - Đại diện pháp luật: Tô Thị Thùy Trang
Địa chỉ: 288 Quốc lộ 80, ấp Qui Lân 5, Xã Thạnh Qưới, Huyện Vĩnh Thạnh, Thành phố Cần Thơ

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN ĐẠT - OANH

Mã số thuế: CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN ĐẠT - OANH - Đại diện pháp luật: Trần Khắc Đạt
Địa chỉ: 4024, Quốc lộ 80, ấp Phụng Quới A, Thị trấn Thạnh An, Huyện Vĩnh Thạnh, Thành phố Cần Thơ

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN VIỄN THÔNG ANH LONG

Mã số thuế: CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN VIỄN THÔNG ANH LONG - Đại diện pháp luật: Nguyễn Duy Long
Địa chỉ: Số 8, ấp Qui Long, Xã Thạnh Mỹ, Huyện Vĩnh Thạnh, Thành phố Cần Thơ

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN CHUYÊN ALÔ

Mã số thuế: CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN CHUYÊN ALÔ - Đại diện pháp luật: Phạm Thành Phát
Địa chỉ: Số 4180, Quốc lộ 80, ấp Phụng Qưới A, Thị trấn Thạnh An, Huyện Vĩnh Thạnh, Thành phố Cần Thơ

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN NÔNG NGHIỆP HỮU ĐẶNG

Mã số thuế: CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN NÔNG NGHIỆP HỮU ĐẶNG - Đại diện pháp luật: Nguyễn Hữu Đặng
Địa chỉ: 129, ấp Tân Hưng, Xã Thạnh Lộc, Huyện Vĩnh Thạnh, Thành phố Cần Thơ

CÔNG TY TNHH NHUNG HỒNG SEN

Mã số thuế: CÔNG TY TNHH NHUNG HỒNG SEN - Đại diện pháp luật: Tạ Thị Sen
Địa chỉ: 3263 QL80, ấp Phụng Quới B, Thị trấn Thạnh An, Huyện Vĩnh Thạnh, Thành phố Cần Thơ

TRẠM Y TẾ THẠNH LỘC

Mã số thuế: TRẠM Y TẾ THẠNH LỘC - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Yến Giang
Địa chỉ: ấp Tân An, Xã Thạnh Lộc, Huyện Vĩnh Thạnh, Thành phố Cần Thơ

HỢP TÁC XÃ DỊCH VỤ NÔNG NGHIỆP LONG THẠNH

Mã số thuế: HỢP TÁC XÃ DỊCH VỤ NÔNG NGHIỆP LONG THẠNH - Đại diện pháp luật: Châu Văn Ngọc út
Địa chỉ: ấp Long Thạnh, Xã Thạnh Mỹ, Huyện Vĩnh Thạnh, Thành phố Cần Thơ

TRẠM Y TẾ XÃ THẠNH AN

Mã số thuế: TRẠM Y TẾ XÃ THẠNH AN - Đại diện pháp luật: Phạm Thế Hưởng
Địa chỉ: ấp F1, xã Thạnh An, Xã Thạnh An, Huyện Vĩnh Thạnh, Thành phố Cần Thơ

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN SON TUYỀN

Mã số thuế: CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN SON TUYỀN - Đại diện pháp luật: Ngô Minh Son
Địa chỉ: ấp Vĩnh Tiến, Thị Trấn Vĩnh Thạnh, Huyện Vĩnh Thạnh, Thành phố Cần Thơ

HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP QUỲNH PHÚC

Mã số thuế: HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP QUỲNH PHÚC - Đại diện pháp luật: Nguyễn Quang Oánh
Địa chỉ: Số 251, ấp B2, Xã Thạnh Lợi, Huyện Vĩnh Thạnh, Thành phố Cần Thơ

TRẠM Y TẾ XÃ VĨNH BÌNH

Mã số thuế: TRẠM Y TẾ XÃ VĨNH BÌNH - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thanh Lâm
Địa chỉ: ấp Vĩnh Nhuận, Xã Vĩnh Bình, Huyện Vĩnh Thạnh, Thành phố Cần Thơ

TRẠM Y TẾ THỊ TRẤN THẠNH AN

Mã số thuế: TRẠM Y TẾ THỊ TRẤN THẠNH AN - Đại diện pháp luật: Bùi Văn Đầy
Địa chỉ: ấp Phụng Quới B, Thị trấn Thạnh An, Huyện Vĩnh Thạnh, Thành phố Cần Thơ

TRẠM Y TẾ XÃ THẠNH MỸ

Mã số thuế: TRẠM Y TẾ XÃ THẠNH MỸ - Đại diện pháp luật: Nguyễn Bá Diệp
Địa chỉ: ấp Quy Long, Xã Thạnh Mỹ, Huyện Vĩnh Thạnh, Thành phố Cần Thơ

TRẠM Y TẾ XÃ THẠNH THẮNG

Mã số thuế: TRẠM Y TẾ XÃ THẠNH THẮNG - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn ân
Địa chỉ: ..., Xã Thạnh Thắng, Huyện Vĩnh Thạnh, Thành phố Cần Thơ

TRẠM Y TẾ XÃ VĨNH TRINH

Mã số thuế: TRẠM Y TẾ XÃ VĨNH TRINH - Đại diện pháp luật: Lê Anh Tuấn
Địa chỉ: ấp Vĩnh Thành, Xã Vĩnh Trinh, Huyện Vĩnh Thạnh, Thành phố Cần Thơ

HTX DỊCH VỤ NÔNG NGHIỆP THÀNH LỢI

Mã số thuế: HTX DỊCH VỤ NÔNG NGHIỆP THÀNH LỢI - Đại diện pháp luật: Mai Thanh Phong
Địa chỉ: Số 177, ấp Thắng Lợi, Xã Vĩnh Trinh, Huyện Vĩnh Thạnh, Thành phố Cần Thơ

CHI NHÁNH VĂN PHÒNG LUẬT SƯ PHẠM VĂN CẦN

Mã số thuế: CHI NHÁNH VĂN PHÒNG LUẬT SƯ PHẠM VĂN CẦN - Đại diện pháp luật: Nguyễn Tấn Tưởng
Địa chỉ: ấp Vĩnh Tiến, Thị Trấn Vĩnh Thạnh, Huyện Vĩnh Thạnh, Thành phố Cần Thơ

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VÀ XÂY DỰNG HƯNG GIA PHÚC

Mã số thuế: CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VÀ XÂY DỰNG HƯNG GIA PHÚC - Đại diện pháp luật: Cao Phú Hữu
Địa chỉ: ấp Lân Quới 1, Xã Thạnh Mỹ, Huyện Vĩnh Thạnh, Thành phố Cần Thơ

HTX DỊCH VỤ NÔNG NGHIỆP THẦN NÔNG

Mã số thuế: HTX DỊCH VỤ NÔNG NGHIỆP THẦN NÔNG - Đại diện pháp luật: Trương Văn Bá
Địa chỉ: ấp Tân Thạnh, Xã Thạnh Lộc, Huyện Vĩnh Thạnh, Thành phố Cần Thơ

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI ĐINH QUYỀN KHANG

Mã số thuế: CÔNG TY TNHH  SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI ĐINH QUYỀN KHANG - Đại diện pháp luật: Đinh Công Quyền
Địa chỉ: ấp Vĩnh Tiến, Thị Trấn Vĩnh Thạnh, Huyện Vĩnh Thạnh, Thành phố Cần Thơ

TRẠM Y TẾ THẠNH LỢI

Mã số thuế: TRẠM Y TẾ THẠNH LỢI - Đại diện pháp luật: Nguyễn Đình Chương
Địa chỉ: ấp D2, Xã Thạnh Lợi, Huyện Vĩnh Thạnh, Thành phố Cần Thơ