Danh sách doanh nghiệp tại Huyện Long Mỹ (hêt h.lực)

Dưới đây là danh sách công ty, doanh nghiệp mới thành lập trên địa bàn Huyện Long Mỹ (hêt h.lực), Cần Thơ.

Để xem các thông tin chi tiết như địa chỉ, số điện thoại, tên giám đốc, số lao động, tình trạng hoạt động... quý khách vui lòng nhấp vào một doanh nghiệp cụ thể trong danh sách.

Danh sách công ty tại Cần Thơ

CT

Bưu điện Huyện Long mỹ

Mã số thuế: 1800277669-008

Địa chỉ: Thị trấn Long mỹ,, Huyện Long Mỹ (hêt h.lực), Cần Thơ