Tra cứu thông tin doanh nghiệp

Các doanh nghiệp tại Huyện Châu Thành A (hêt h.lực)

Công Ty Liên Doanh Thép Đồng Tân

Mã số thuế: Công Ty Liên Doanh Thép Đồng Tân - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Thiên Kiều
Địa chỉ: 644A Phú Thạnh, Xã Tân Phú Thạnh,, Huyện Châu Thành A (hêt h.lực), Thành phố Cần Thơ

DNTN Phan Hồng Hạnh

Mã số thuế: DNTN Phan Hồng Hạnh - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: 238 Nhơn Lộc 1, Nhơn ái,, Huyện Châu Thành A (hêt h.lực), Thành phố Cần Thơ

HTX Nông nghiệp Trường Thắng

Mã số thuế: HTX Nông nghiệp Trường Thắng - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Minh
Địa chỉ: ấp Trường Thắng, xã Trường Long Tây,huyện Châu Thành,, Huyện Châu Thành A (hêt h.lực), Thành phố Cần Thơ

DNTN đại lý xăng dầu số 55

Mã số thuế: DNTN đại lý xăng dầu số 55 - Đại diện pháp luật: Lê Thanh Hải
Địa chỉ: 720 ấp Phú Lợi, Tân Phú Thạnh,, Huyện Châu Thành A (hêt h.lực), Thành phố Cần Thơ

DNTN cửa hàng xăng dầu số 50

Mã số thuế: DNTN cửa hàng xăng dầu số 50 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Liếp
Địa chỉ: 060 ấp Tân Thạnh đông xã Tân Phú Thạnh,, Huyện Châu Thành A (hêt h.lực), Thành phố Cần Thơ

DNTN Tân Hưng Lợi

Mã số thuế: DNTN Tân Hưng Lợi - Đại diện pháp luật: Lê Năm
Địa chỉ: 41 A, Nhơn Lộc I, Nhơn ái, Châu Thành,, Huyện Châu Thành A (hêt h.lực), Thành phố Cần Thơ

Cty TNHH KDSX thức ăn thuỷ sản chăn nuôi Toàn Cầu

Mã số thuế: Cty TNHH KDSX thức ăn thuỷ sản chăn nuôi Toàn Cầu - Đại diện pháp luật: Nguyễn Hiếu Nghĩa
Địa chỉ: 130 ấp Tân Thạnh Đông, Tân Phú Thạnh,, Huyện Châu Thành A (hêt h.lực), Thành phố Cần Thơ