Các doanh nghiệp tại Huyện Châu Thành A (hêt h.lực)
CT

Công Ty Liên Doanh Thép Đồng Tân

Mã số thuế: 1800541095 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Thiên Kiều

Địa chỉ: 644A Phú Thạnh, Xã Tân Phú Thạnh,, Huyện Châu Thành A (hêt h.lực), Cần Thơ

CT

DNTN Phan Hồng Hạnh

Mã số thuế: 1800187623 - Đại diện pháp luật:

Địa chỉ: 238 Nhơn Lộc 1, Nhơn ái,, Huyện Châu Thành A (hêt h.lực), Cần Thơ

CT

HTX Nông nghiệp Trường Thắng

Mã số thuế: 1800278623 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Minh

Địa chỉ: ấp Trường Thắng, xã Trường Long Tây,huyện Châu Thành,, Huyện Châu Thành A (hêt h.lực), Cần Thơ

CT

DNTN đại lý xăng dầu số 55

Mã số thuế: 1800278609 - Đại diện pháp luật: Lê Thanh Hải

Địa chỉ: 720 ấp Phú Lợi, Tân Phú Thạnh,, Huyện Châu Thành A (hêt h.lực), Cần Thơ

CT

DNTN cửa hàng xăng dầu số 50

Mã số thuế: 1800385946 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Liếp

Địa chỉ: 060 ấp Tân Thạnh đông xã Tân Phú Thạnh,, Huyện Châu Thành A (hêt h.lực), Cần Thơ

CT

DNTN Tân Hưng Lợi

Mã số thuế: 1800361286 - Đại diện pháp luật: Lê Năm

Địa chỉ: 41 A, Nhơn Lộc I, Nhơn ái, Châu Thành,, Huyện Châu Thành A (hêt h.lực), Cần Thơ

CT

Cty TNHH KDSX thức ăn thuỷ sản chăn nuôi Toàn Cầu

Mã số thuế: 1800446282 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Hiếu Nghĩa

Địa chỉ: 130 ấp Tân Thạnh Đông, Tân Phú Thạnh,, Huyện Châu Thành A (hêt h.lực), Cần Thơ