Danh sách doanh nghiệp tại Huyện Châu Thành A (hêt h.lực)

Dưới đây là danh sách công ty, doanh nghiệp mới thành lập trên địa bàn Huyện Châu Thành A (hêt h.lực), Cần Thơ.

Để xem các thông tin chi tiết như địa chỉ, số điện thoại, tên giám đốc, số lao động, tình trạng hoạt động... quý khách vui lòng nhấp vào một doanh nghiệp cụ thể trong danh sách.

Danh sách công ty tại Cần Thơ

CT

Công Ty Liên Doanh Thép Đồng Tân

Mã số thuế: 1800541095 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Thiên Kiều

Địa chỉ: 644A Phú Thạnh, Xã Tân Phú Thạnh,, Huyện Châu Thành A (hêt h.lực), Cần Thơ

CT

DNTN Phan Hồng Hạnh

Mã số thuế: 1800187623

Địa chỉ: 238 Nhơn Lộc 1, Nhơn ái,, Huyện Châu Thành A (hêt h.lực), Cần Thơ

CT

HTX Nông nghiệp Trường Thắng

Mã số thuế: 1800278623 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Minh

Địa chỉ: ấp Trường Thắng, xã Trường Long Tây,huyện Châu Thành,, Huyện Châu Thành A (hêt h.lực), Cần Thơ

CT

DNTN đại lý xăng dầu số 55

Mã số thuế: 1800278609 - Đại diện pháp luật: Lê Thanh Hải

Địa chỉ: 720 ấp Phú Lợi, Tân Phú Thạnh,, Huyện Châu Thành A (hêt h.lực), Cần Thơ

CT

DNTN cửa hàng xăng dầu số 50

Mã số thuế: 1800385946 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Liếp

Địa chỉ: 060 ấp Tân Thạnh đông xã Tân Phú Thạnh,, Huyện Châu Thành A (hêt h.lực), Cần Thơ

CT

DNTN Tân Hưng Lợi

Mã số thuế: 1800361286 - Đại diện pháp luật: Lê Năm

Địa chỉ: 41 A, Nhơn Lộc I, Nhơn ái, Châu Thành,, Huyện Châu Thành A (hêt h.lực), Cần Thơ

CT

Cty TNHH KDSX thức ăn thuỷ sản chăn nuôi Toàn Cầu

Mã số thuế: 1800446282 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Hiếu Nghĩa

Địa chỉ: 130 ấp Tân Thạnh Đông, Tân Phú Thạnh,, Huyện Châu Thành A (hêt h.lực), Cần Thơ