Tra cứu thông tin doanh nghiệp

Các doanh nghiệp tại Huyện Cờ Đỏ

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN THƯƠNG MẠI TẤN PHÚC THỊNH

Mã số thuế: DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN THƯƠNG MẠI TẤN PHÚC THỊNH - Đại diện pháp luật: Lý Thường Kiệt
Địa chỉ: ấp Thới Hòa, Thị trấn Cờ Đỏ, Huyện Cờ Đỏ, Thành phố Cần Thơ

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI HOÀNG NHẬT TRƯỜNG PHÁT

Mã số thuế: CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI HOÀNG NHẬT TRƯỜNG PHÁT - Đại diện pháp luật: Huỳnh Thị Diễm
Địa chỉ: Số 49, Tổ 1, ấp Thạnh Phước, Xã Trung Thạnh, Huyện Cờ Đỏ, Thành phố Cần Thơ

TRƯỜNG MẦM NON TRUNG HƯNG 3

Mã số thuế: TRƯỜNG MẦM NON TRUNG HƯNG 3 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: ấp Thạnh Hưng 2, Xã Trung Hưng, Huyện Cờ Đỏ, Thành phố Cần Thơ

CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN TIệM VàNG Lý PHú

Mã số thuế: CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN TIệM VàNG Lý PHú - Đại diện pháp luật: Phan Thị Hoàng Cơ
Địa chỉ: ấp Thới Thuận, Thị trấn Cờ Đỏ, Huyện Cờ Đỏ, Thành phố Cần Thơ

Hợp Tác Xã Bò Sạch Thành Công

Mã số thuế: Hợp Tác Xã Bò Sạch Thành Công - Đại diện pháp luật: Trần Đức Triển
Địa chỉ: ấp 2, xã Thới Hưng, Xã Thới Hưng, Huyện Cờ Đỏ, Thành phố Cần Thơ

Chế Thanh Tuấn Vũ

Mã số thuế: Chế Thanh Tuấn Vũ - Đại diện pháp luật: Chế Thanh Tuấn Vũ
Địa chỉ: Thạnh lợi, Trung An, Xã Trung An, Huyện Cờ Đỏ, Thành phố Cần Thơ

Công Ty TNHH Ván ép Sinh Thái Minh Quyền � Hậu Giang

Mã số thuế: Công Ty TNHH Ván ép Sinh Thái Minh Quyền � Hậu Giang - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Hồng
Địa chỉ: ấp 1, Xã Thới Hưng, Huyện Cờ Đỏ, Thành phố Cần Thơ

Vỏ Thị Thu Thủy

Mã số thuế: Vỏ Thị Thu Thủy - Đại diện pháp luật: Vỏ Thị Thu Thủy
Địa chỉ: ấp Thới Bình, TT Cờ Đỏ, Thị trấn Cờ Đỏ, Huyện Cờ Đỏ, Thành phố Cần Thơ

DOANH NGHIệP Tư NHâN TIệM VàNG KIM XUâN VINH

Mã số thuế: DOANH NGHIệP Tư NHâN TIệM VàNG KIM XUâN VINH - Đại diện pháp luật: Võ Xuân Vinh
Địa chỉ: ấp Thới Thuận, Thị trấn Cờ Đỏ, Huyện Cờ Đỏ, Thành phố Cần Thơ

CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN THươNG MạI ĐầU Tư DầU KHí NAM SôNG HậU � TRạM XăNG DầU Cờ Đỏ

Mã số thuế: CHI NHáNH  CôNG TY Cổ PHầN THươNG MạI ĐầU Tư DầU KHí NAM SôNG HậU � TRạM XăNG DầU Cờ Đỏ - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Trường
Địa chỉ: ấp Thới Trung, Xã Thới Xuân, Huyện Cờ Đỏ, Thành phố Cần Thơ

Công Ty TNHH Một Thành Viên Tiệm Vàng Ngọc Chi

Mã số thuế: Công Ty TNHH Một Thành Viên Tiệm Vàng Ngọc Chi - Đại diện pháp luật: Dương Kế Thậm
Địa chỉ: 20, ấp Thạnh Lợi, Xã Trung An, Huyện Cờ Đỏ, Thành phố Cần Thơ

Công Ty TNHH Lương Thực Thanh Phát

Mã số thuế: Công Ty TNHH Lương Thực Thanh Phát - Đại diện pháp luật: Nguyễn Đô Rynh
Địa chỉ: ấp Thạnh Phước 2, Xã Trung Thạnh, Huyện Cờ Đỏ, Thành phố Cần Thơ

Công Ty TNHH Một Thành Viên Trò Chơi Điện Tử An Phú Thịnh

Mã số thuế: Công Ty TNHH Một Thành Viên Trò Chơi Điện Tử An Phú Thịnh - Đại diện pháp luật: Trần Văn Điền
Địa chỉ: ấp Thới Hòa, Thị trấn Cờ Đỏ, Huyện Cờ Đỏ, Thành phố Cần Thơ

Doanh Nghiệp Tư Nhân Tiệm Vàng Lê Tôn - Phước Uyên

Mã số thuế: Doanh Nghiệp Tư Nhân Tiệm Vàng Lê Tôn - Phước Uyên - Đại diện pháp luật: Lê Thiện Phước
Địa chỉ: Số 2/2, ấp Thới Hòa A, Thị trấn Cờ Đỏ, Huyện Cờ Đỏ, Thành phố Cần Thơ

Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Tam Bảo

Mã số thuế: Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Tam Bảo - Đại diện pháp luật: Huỳnh Quốc Khiêm
Địa chỉ: Số 020/K, ấp Đông Mỹ, Xã Đông Thắng, Huyện Cờ Đỏ, Thành phố Cần Thơ

Công Ty TNHH Vạn Tín Long - Chi Nhánh Cần Thơ

Mã số thuế: Công Ty TNHH Vạn Tín Long - Chi Nhánh Cần Thơ - Đại diện pháp luật: Viên Thành Phong
Địa chỉ: ấp Thới Bình, Thị trấn Cờ Đỏ, Huyện Cờ Đỏ, Thành phố Cần Thơ

Công Ty TNHH Một Thành Viên Xây Dựng Vĩnh Thuận An

Mã số thuế: Công Ty TNHH Một Thành Viên Xây Dựng Vĩnh Thuận An - Đại diện pháp luật: Võ Thanh Tam
Địa chỉ: ấp Thới Thuận, Thị trấn Cờ Đỏ, Huyện Cờ Đỏ, Thành phố Cần Thơ

Công Ty TNHH Một Thành Viên Lương Thực Vạn Trường Phát

Mã số thuế: Công Ty TNHH Một Thành Viên Lương Thực Vạn Trường Phát - Đại diện pháp luật: Huỳnh Thị Diễm
Địa chỉ: Số 40, Tổ 2, ấp Thạnh Phước, Xã Trung Thạnh, Huyện Cờ Đỏ, Thành phố Cần Thơ

Công Ty TNHH Một Thành Viên Nguyễn Thế Trung

Mã số thuế: Công Ty TNHH Một Thành Viên Nguyễn Thế Trung - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thế Trung
Địa chỉ: ấp Thới Thuận, Thị trấn Cờ Đỏ, Huyện Cờ Đỏ, Thành phố Cần Thơ

Công Ty TNHH Một Thành Viên Thương Mại Dầu Khí Dương An

Mã số thuế: Công Ty TNHH Một Thành Viên Thương Mại Dầu Khí Dương An - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Thùy Hương
Địa chỉ: 302, ấp Thạnh Phước, Xã Trung Thạnh, Huyện Cờ Đỏ, Thành phố Cần Thơ

Công Ty TNHH Một Thành Viên Xây Dựng Thương Mại Dịch Vụ Đại Phúc Hậu

Mã số thuế: Công Ty TNHH Một Thành Viên Xây Dựng Thương Mại Dịch Vụ Đại Phúc Hậu - Đại diện pháp luật: Trần Văn Hậu
Địa chỉ: ấp Thới Trung, Thị trấn Cờ Đỏ, Huyện Cờ Đỏ, Thành phố Cần Thơ

Công Ty TNHH Thương Mại Nông Sản Tiến Phát Đạt

Mã số thuế: Công Ty TNHH Thương Mại Nông Sản Tiến Phát Đạt - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Phục
Địa chỉ: ấp Thạnh Quới 1, Xã Trung Hưng, Huyện Cờ Đỏ, Thành phố Cần Thơ

Ph�m Minh Quang

Mã số thuế: Ph�m Minh Quang - Đại diện pháp luật: Ph�m Minh Quang
Địa chỉ: �p Th�nh Qu�i 1, x� Trung H�ng, Xã Trung Hưng, Huyện Cờ Đỏ, Thành phố Cần Thơ

Công Ty TNHH Một Thành Viên Cao An Khang

Mã số thuế: Công Ty TNHH Một Thành Viên Cao An Khang - Đại diện pháp luật: Cao Văn Giàu
Địa chỉ: ấp Thới Bình, Thị trấn Cờ Đỏ, Huyện Cờ Đỏ, Thành phố Cần Thơ

Chi Nhánh Công Ty TNHH Một Thành Viên Quảng Cáo Tấn Hải Thu

Mã số thuế: Chi Nhánh Công Ty TNHH Một Thành Viên Quảng Cáo Tấn Hải Thu - Đại diện pháp luật: Cao Thị Lệ Thu
Địa chỉ: ấp Thới Thuận, Thị trấn Cờ Đỏ, Huyện Cờ Đỏ, Thành phố Cần Thơ

Trạm Y Tế Xã Trung Thạnh

Mã số thuế: Trạm Y Tế Xã Trung Thạnh - Đại diện pháp luật: Đỗ Văn Hiệp
Địa chỉ: ấp Thạnh Lộc, Xã Trung Thạnh, Huyện Cờ Đỏ, Thành phố Cần Thơ

Trạm Y Tế Xã Thới Đông

Mã số thuế: Trạm Y Tế Xã Thới Đông - Đại diện pháp luật: Trần Thiện Tú Anh
Địa chỉ: ấp Thới Xuyên, Xã Thới Đông, Huyện Cờ Đỏ, Thành phố Cần Thơ

Trạm Y Tế Xã Trung Hưng

Mã số thuế: Trạm Y Tế Xã Trung Hưng - Đại diện pháp luật: Lê Mỹ Hạnh
Địa chỉ: 197, Xã Trung Hưng, Huyện Cờ Đỏ, Thành phố Cần Thơ

Trạm Y Tế Xã Thới Hưng

Mã số thuế: Trạm Y Tế Xã Thới Hưng - Đại diện pháp luật: Thi Trọng Nhu
Địa chỉ: ấp 2, Xã Thới Hưng, Huyện Cờ Đỏ, Thành phố Cần Thơ

Trạm Y Tế Xã Thạnh Phú

Mã số thuế: Trạm Y Tế Xã Thạnh Phú - Đại diện pháp luật: Trương Tấn Sỹ
Địa chỉ: ấp Phước Lộc, Xã Thạnh Phú, Huyện Cờ Đỏ, Thành phố Cần Thơ