Tra cứu thông tin doanh nghiệp

Các doanh nghiệp tại Bạc Liêu

DOANH NGHIệP Tư NHâN HOàNG NHâN BạC LIêU

Mã số thuế: DOANH NGHIệP Tư NHâN HOàNG NHâN BạC LIêU - Đại diện pháp luật: Phạm Thị Cẩm Tiên
Địa chỉ: 132C/4, Khóm 2, Phường 7, Thành Phố Bạc Liêu, Tỉnh Bạc Liêu

CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN AQUA KEY

Mã số thuế: CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN AQUA KEY - Đại diện pháp luật: Phan Hữu Đầy
Địa chỉ: Đường Bạch Đằng, Phường Nhà Mát, Thành Phố Bạc Liêu, Tỉnh Bạc Liêu

DOANH NGHIệP Tư NHâN TRò CHơI GIảI TRí PHạM HOàNG KHANG

Mã số thuế: DOANH NGHIệP Tư NHâN TRò CHơI GIảI TRí PHạM HOàNG KHANG - Đại diện pháp luật: Phạm Văn Ki
Địa chỉ: Số 52, ấp Mỹ Phú Đông, Xã Hưng Phú, Huyện Phước Long, Tỉnh Bạc Liêu

CHI NHáNH 4 - DOANH NGHIệP TN GAME NGUYễN HữU HIệU

Mã số thuế: CHI NHáNH 4 - DOANH NGHIệP TN GAME NGUYễN HữU HIệU - Đại diện pháp luật: Nguyễn Hữu Hiệu
Địa chỉ: Số 185, ấp Khúc Tréo B, Xã Tân Phong, Thị xã Giá Rai, Tỉnh Bạc Liêu

CHI NHáNH 2 - DOANH NGHIệP TN GAME NGUYễN HữU HIệU

Mã số thuế: CHI NHáNH 2 - DOANH NGHIệP TN GAME NGUYễN HữU HIệU - Đại diện pháp luật: Nguyễn Hữu Hiệu
Địa chỉ: Số 218, ấp Khúc Tréo A, Xã Tân Phong, Thị xã Giá Rai, Tỉnh Bạc Liêu

CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN THươNG MạI ĐầU Tư DầU KHí NAM SôNG HậU TạI BạC LIêU 1

Mã số thuế: CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN THươNG MạI ĐầU Tư DầU KHí NAM SôNG HậU TạI BạC LIêU 1 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Xuân Nhựt
Địa chỉ: ấp Thị Trấn A, Thị trấn Hòa Bình, Huyện Hoà Bình, Tỉnh Bạc Liêu

CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN SơN RI NO

Mã số thuế: CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN SơN RI NO - Đại diện pháp luật: Phạm Đức Duy
Địa chỉ: Số 30 D2, Đường 19, Khóm 10, Phường 1, Thành Phố Bạc Liêu, Tỉnh Bạc Liêu

Công ty Cổ phần Bao bì Dầu khí Việt Nam

Mã số thuế: Công ty Cổ phần Bao bì Dầu khí Việt Nam - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Lô A 1, 3 Khu Công nghiệp Trà Kha, Phường 8, Thành Phố Bạc Liêu, Tỉnh Bạc Liêu

CHI NHáNH 50 - CôNG TY Cổ PHầN PHI KHOA

Mã số thuế: CHI NHáNH 50 - CôNG TY Cổ PHầN PHI KHOA - Đại diện pháp luật: Trương Đình Thạc
Địa chỉ: Lô L3, 12, Tầng 3 Trung Tâm thương mại VinCom Bạc Liêu, Khóm, Phường 3, Thành Phố Bạc Liêu, Tỉnh Bạc Liêu

CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN TRầN NGUYễN BạC LIêU

Mã số thuế: CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN TRầN NGUYễN BạC LIêU - Đại diện pháp luật: Trần Văn Hậu
Địa chỉ: ấp 17, Xã Vĩnh Bình, Huyện Hoà Bình, Tỉnh Bạc Liêu

CHI NHáNH BạC LIêU - CôNG TY TNHH KINH DOANH THươNG MạI Và DịCH Vụ VINDS

Mã số thuế: CHI NHáNH BạC LIêU - CôNG TY TNHH KINH DOANH THươNG MạI Và DịCH Vụ VINDS - Đại diện pháp luật: Phạm Thị Huyền Nga
Địa chỉ: Trung tâm Thương mại Vincom Bạc Liêu, Phường 3, Thành Phố Bạc Liêu, Tỉnh Bạc Liêu

CHI NHáNH BạC LIêU 5 - CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN THươNG MạI DịCH Vụ Đỗ TRí THứC

Mã số thuế: CHI NHáNH BạC LIêU 5 - CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN THươNG MạI DịCH Vụ Đỗ TRí THứC - Đại diện pháp luật: Đỗ Văn Hưởng
Địa chỉ: Số 6, Khóm Bờ Tây, Phường Nhà Mát, Thành Phố Bạc Liêu, Tỉnh Bạc Liêu

CHI NHáNH BạC LIêU 4 - CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN THươNG MạI DịCH Vụ Đỗ TRí THứC

Mã số thuế: CHI NHáNH BạC LIêU 4 - CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN THươNG MạI DịCH Vụ Đỗ TRí THứC - Đại diện pháp luật: Đỗ Văn Hưởng
Địa chỉ: Số 5/123A, Khóm 5, Phường 2, Thành Phố Bạc Liêu, Tỉnh Bạc Liêu

DOANH NGHIệP Tư NHâN VàNG BạC NGọC HâN PHáT

Mã số thuế: DOANH NGHIệP Tư NHâN VàNG BạC NGọC HâN PHáT - Đại diện pháp luật: Hà Kim Thủy
Địa chỉ: Số 341, ấp 15, Xã Vĩnh Mỹ B, Huyện Hoà Bình, Tỉnh Bạc Liêu

CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN THIếT Kế NAM THIêN PHú

Mã số thuế: CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN THIếT Kế NAM THIêN PHú - Đại diện pháp luật: Lê Hồng Cẩm Phượng
Địa chỉ: Số 27, Đường Lê Đại Hành, Khóm 2, Phường 7, Thành Phố Bạc Liêu, Tỉnh Bạc Liêu

CôNG TY TNHH KHắC MINH XD06

Mã số thuế: CôNG TY TNHH KHắC MINH XD06 - Đại diện pháp luật: Lưu Minh Liêm
Địa chỉ: 066B/7, Đường Bạch Đằng, Khóm Nhà Mát, Phường Nhà Mát, Thành Phố Bạc Liêu, Tỉnh Bạc Liêu

CHI NHáNH XăNG DầU Số 7 - CôNG TY TRáCH NHIệM HữU HạN PHươNG THảO BạC LIêU

Mã số thuế: CHI NHáNH XăNG DầU Số 7 - CôNG TY TRáCH NHIệM HữU HạN PHươNG THảO BạC LIêU - Đại diện pháp luật: Nguyễn Quốc Sử
Địa chỉ: ấp 15, Xã Phong Tân, Thị xã Giá Rai, Tỉnh Bạc Liêu

CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN NHậT MINH BạC LIêU

Mã số thuế: CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN NHậT MINH BạC LIêU - Đại diện pháp luật: Trần Khắc Giám
Địa chỉ: Số 04, Khu tập thể công ty quản lý đường bộ 719, Đường 23/8,, Phường 8, Thành Phố Bạc Liêu, Tỉnh Bạc Liêu

CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN Cà PHê MUốI

Mã số thuế: CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN Cà PHê MUốI - Đại diện pháp luật: Nguyễn Huỳnh Đạt
Địa chỉ: Số C37 Lô C, Nội bộ Trung tâm thương mại, Phường 3, Thành Phố Bạc Liêu, Tỉnh Bạc Liêu

CôNG TY TNHH TôM GIốNG PHươNG HùNG - CHI NHáNH BạC LIêU

Mã số thuế: CôNG TY TNHH TôM GIốNG PHươNG HùNG - CHI NHáNH BạC LIêU - Đại diện pháp luật: Đặng Hoàng Phương
Địa chỉ: ấp Bình Hỗ, Xã Vĩnh Phú Tây, Huyện Phước Long, Tỉnh Bạc Liêu

CôNG TY TNHH XâY DựNG SảN XUấT THươNG MạI DịCH Vụ Lê THANH

Mã số thuế: CôNG TY TNHH XâY DựNG SảN XUấT THươNG MạI DịCH Vụ Lê THANH - Đại diện pháp luật: Lê Thanh Quang
Địa chỉ: Số 026, Đường Võ Thị Sáu, Khóm 7, Phường 3, Thành Phố Bạc Liêu, Tỉnh Bạc Liêu

DOANH NGHIệP Tư NHâN TRườNG SơN HồNG DâN

Mã số thuế: DOANH NGHIệP Tư NHâN TRườNG SơN HồNG DâN - Đại diện pháp luật: Nguyễn Trường Sơn
Địa chỉ: ấp Kênh Xáng, Xã Lộc Ninh, Huyện Hồng Dân, Tỉnh Bạc Liêu

CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN THủY SảN DUY HUỳNH

Mã số thuế: CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN THủY SảN DUY HUỳNH - Đại diện pháp luật: Lâm Hoàng Long
Địa chỉ: Số 173C/4, Bến xe Bạc Liêu, Khóm 2, Phường 7, Thành Phố Bạc Liêu, Tỉnh Bạc Liêu

CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN GIốNG THủY SảN THANH THôNG

Mã số thuế: CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN GIốNG THủY SảN THANH THôNG - Đại diện pháp luật: Lê Thanh Thông
Địa chỉ: ấp 4, Thị trấn Gành Hào, Huyện Đông Hải, Tỉnh Bạc Liêu

CHI NHáNH CôNG TY TNHH XUấT NHậP KHẩU PHáT TRIểN ĐôNG DươNG - CửA HàNG KING SPORT BạC LIêU

Mã số thuế: CHI NHáNH CôNG TY TNHH XUấT NHậP KHẩU PHáT TRIểN ĐôNG DươNG - CửA HàNG KING SPORT BạC LIêU - Đại diện pháp luật: Lê Trường Mạnh
Địa chỉ: Số 132/4, Quốc Lộ 1A, Phường 7, Thành Phố Bạc Liêu, Tỉnh Bạc Liêu

Văn phòng Luật sư Hải Lâm

Mã số thuế: Văn phòng Luật sư Hải Lâm - Đại diện pháp luật: Lê Hải Lâm
Địa chỉ: Số 179/4, Nguyễn Đình Chiểu, Khóm 2, Phường 7, Thành Phố Bạc Liêu, Tỉnh Bạc Liêu

Doanh Nghiệp Tư Nhân Tý Tiền

Mã số thuế: Doanh Nghiệp Tư Nhân Tý Tiền - Đại diện pháp luật: Tô Thanh Liêm
Địa chỉ: ấp Khúc Tréo A, Xã Tân Phong, Thị xã Giá Rai, Tỉnh Bạc Liêu

CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN HồNG PHáT BạC LIêU

Mã số thuế: CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN HồNG PHáT BạC LIêU - Đại diện pháp luật: Đặng Văn Lâm
Địa chỉ: ấp Chùa Phật, Thị trấn Hòa Bình, Huyện Hoà Bình, Tỉnh Bạc Liêu

CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN Tư VấN MôI TRườNG XANH NHậT TâN

Mã số thuế: CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN Tư VấN MôI TRườNG XANH NHậT TâN - Đại diện pháp luật: Văn Nhật Tân
Địa chỉ: T10, 19, 20 Đường Trần Văn Bỉnh, Khu dân cư, Phường 2, Thành Phố Bạc Liêu, Tỉnh Bạc Liêu

CôNG TY TRáCH NHIệM HữU HạN ĐIệN Tử - ĐIệN LạNH UY Vũ

Mã số thuế: CôNG TY TRáCH NHIệM HữU HạN ĐIệN Tử - ĐIệN LạNH UY Vũ - Đại diện pháp luật: Trần Hoàng Uy Vũ
Địa chỉ: Số 1A/5, Đường Trần Huỳnh, Khóm 5, Phường 7, Thành Phố Bạc Liêu, Tỉnh Bạc Liêu