Tra cứu thông tin doanh nghiệp

Các doanh nghiệp tại Huyện Đông Hải

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN HOÀNG DŨNG BẠC LIÊU

Mã số thuế: DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN HOÀNG DŨNG BẠC LIÊU - Đại diện pháp luật: Dương Hoàng Dũng
Địa chỉ: ấp Gò Cát, Xã Điền Hải, Huyện Đông Hải, Tỉnh Bạc Liêu

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN SẢN XUẤT GIỐNG THỦY SẢN PHƯỚC HÀ

Mã số thuế: CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN SẢN XUẤT GIỐNG THỦY SẢN PHƯỚC HÀ - Đại diện pháp luật: Trần Phước
Địa chỉ: ấp 3, Thị trấn Gành Hào, Huyện Đông Hải, Tỉnh Bạc Liêu

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN TẤN TRỰC KT

Mã số thuế: CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN TẤN TRỰC KT - Đại diện pháp luật: Phạm Quỳnh Mai
Địa chỉ: ấp Bờ Cảng, Xã Điền Hải, Huyện Đông Hải, Tỉnh Bạc Liêu

CÔNG TY TNHH ĐỨC LỢI GH

Mã số thuế: CÔNG TY TNHH ĐỨC LỢI GH - Đại diện pháp luật: Tô Văn Bé
Địa chỉ: ấp 4, Thị trấn Gành Hào, Huyện Đông Hải, Tỉnh Bạc Liêu

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ĐỨC LỢI BẠC LIÊU

Mã số thuế: CÔNG TY TNHH  MỘT THÀNH VIÊN ĐỨC LỢI BẠC LIÊU - Đại diện pháp luật: Liên Văn Lợi
Địa chỉ: ấp 4, Thị trấn Gành Hào, Huyện Đông Hải, Tỉnh Bạc Liêu

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN TƯ VẤN THIẾT KẾ & XÂY DỰNG DÂN DỤNG TRỌNG NHI

Mã số thuế: CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN TƯ VẤN THIẾT KẾ & XÂY DỰNG DÂN DỤNG TRỌNG NHI - Đại diện pháp luật: Nguyễn Trọng Ngân
Địa chỉ: ấp 4, Thị trấn Gành Hào, Huyện Đông Hải, Tỉnh Bạc Liêu

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN CHÂU KIM CƯƠNG

Mã số thuế: CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN CHÂU KIM CƯƠNG - Đại diện pháp luật: Châu Kim Cương
Địa chỉ: ấp 4, Thị trấn Gành Hào, Huyện Đông Hải, Tỉnh Bạc Liêu

HỢP TÁC XÃ THÀNH ĐẠT

Mã số thuế: HỢP TÁC XÃ THÀNH ĐẠT - Đại diện pháp luật: Trần Thanh Triều
Địa chỉ: Cây Dương, Xã Long Điền, Huyện Đông Hải, Tỉnh Bạc Liêu

CHƯƠNG TRÌNH HỔ TRỢ PHÁT TRIỂN HUYỆN ĐÔNG HẢI

Mã số thuế: CHƯƠNG TRÌNH HỔ TRỢ PHÁT TRIỂN HUYỆN ĐÔNG HẢI - Đại diện pháp luật: Tô Minh Đương
Địa chỉ: ấp 3, Thị trấn Gành Hào, Huyện Đông Hải, Tỉnh Bạc Liêu

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN NHƯ CHÂU MỸ

Mã số thuế: DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN NHƯ CHÂU MỸ - Đại diện pháp luật: Trần Cẩm Lụa
Địa chỉ: ấp 3, Thị trấn Gành Hào, Huyện Đông Hải, Tỉnh Bạc Liêu

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN THỦY SẢN NHƯ MỸ

Mã số thuế: DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN THỦY SẢN NHƯ MỸ - Đại diện pháp luật: Lê Kim Hồng
Địa chỉ: ấp 3, Thị trấn Gành Hào, Huyện Đông Hải, Tỉnh Bạc Liêu

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN VẬT LIỆU XÂY DỰNG HỮU LỘC

Mã số thuế: DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN VẬT LIỆU XÂY DỰNG HỮU LỘC - Đại diện pháp luật: Lê Hữu Lộc
Địa chỉ: ấp Bình Điền, Xã Long Điền Tây, Huyện Đông Hải, Tỉnh Bạc Liêu

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN GIA THANH GÀNH HÀO

Mã số thuế: CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN GIA THANH GÀNH HÀO - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Thanh
Địa chỉ: Số 18, ấp4, Thị trấn Gành Hào, Huyện Đông Hải, Tỉnh Bạc Liêu

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN BÙI QUÝ

Mã số thuế: CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN BÙI QUÝ - Đại diện pháp luật: Bùi Công Quý
Địa chỉ: ấp 5, Thị trấn Gành Hào, Huyện Đông Hải, Tỉnh Bạc Liêu

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN TÔM GIỐNG THANH PHONG

Mã số thuế: CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN TÔM GIỐNG THANH PHONG - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Chiên
Địa chỉ: ấp 4, Thị trấn Gành Hào, Huyện Đông Hải, Tỉnh Bạc Liêu

HỢP TÁC XÃ DIÊM NGHIỆP HUY ĐIỀN

Mã số thuế: HỢP TÁC XÃ DIÊM NGHIỆP HUY ĐIỀN - Đại diện pháp luật: Nguyễn Hoàng Quốc
Địa chỉ: Huy Điền, Xã Điền Hải, Huyện Đông Hải, Tỉnh Bạc Liêu

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN SẢN XUẤT GIỐNG THỦY SẢN LÂM GIÀU

Mã số thuế: CÔNG TY TNHH  MỘT THÀNH VIÊN SẢN XUẤT GIỐNG THỦY SẢN LÂM GIÀU - Đại diện pháp luật: Lâm Văn Giàu
Địa chỉ: ấp 3, Thị trấn Gành Hào, Huyện Đông Hải, Tỉnh Bạc Liêu

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN SẢN XUẤT GIỐNG THỦY SẢN TRỌNG NHI

Mã số thuế: CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN SẢN XUẤT GIỐNG THỦY SẢN TRỌNG NHI - Đại diện pháp luật: Nguyễn Trọng Ngân
Địa chỉ: ấp 4, Thị trấn Gành Hào, Huyện Đông Hải, Tỉnh Bạc Liêu

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN TUẤN VŨ ĐÔNG HẢI

Mã số thuế: DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN TUẤN VŨ ĐÔNG HẢI - Đại diện pháp luật: Nguyễn ánh Tuyết
Địa chỉ: ấp 4, Thị trấn Gành Hào, Huyện Đông Hải, Tỉnh Bạc Liêu

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN GIỐNG THỦY SẢN QUỐC NAM

Mã số thuế: CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN GIỐNG THỦY SẢN QUỐC NAM - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Nam
Địa chỉ: Đường 1 Tháng 3, ấp 4, Thị trấn Gành Hào, Huyện Đông Hải, Tỉnh Bạc Liêu

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THỦY SẢN TRANG MINH PHÁT BẠC LIÊU

Mã số thuế: CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THỦY SẢN TRANG MINH PHÁT BẠC LIÊU - Đại diện pháp luật: Đỗ Ngọc ân
Địa chỉ: ấp Bờ Cảng, Xã Điền Hải, Huyện Đông Hải, Tỉnh Bạc Liêu

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN AN PHÚ ĐH

Mã số thuế: DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN AN PHÚ ĐH - Đại diện pháp luật: Dương Thanh An
Địa chỉ: ấp Cây Thẻ, Xã Định Thành, Huyện Đông Hải, Tỉnh Bạc Liêu

CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN AN PHÚ VN

Mã số thuế: CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN AN PHÚ VN - Đại diện pháp luật: Huỳnh Văn Hoàng
Địa chỉ: ấp Cây Thẻ, Xã Định Thành, Huyện Đông Hải, Tỉnh Bạc Liêu

CHI NHÁNH XĂNG DẦU SỐ 8 - CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN PHƯƠNG THẢO BẠC LIÊU

Mã số thuế: CHI NHÁNH XĂNG DẦU SỐ 8 - CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN PHƯƠNG THẢO BẠC LIÊU - Đại diện pháp luật: Nguyễn Quốc Việt
Địa chỉ: ấp Châu Điền, Xã Long Điền Đông A, Huyện Đông Hải, Tỉnh Bạc Liêu

HTX DIÊM NGHIỆP DOANH ĐIỀN

Mã số thuế: HTX DIÊM NGHIỆP DOANH ĐIỀN - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Minh
Địa chỉ: Doanh Điền, Xã Điền Hải, Huyện Đông Hải, Tỉnh Bạc Liêu

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN VÀNG BẠC THANH TUYỀN - CHI NHÁNH I

Mã số thuế: DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN VÀNG BẠC THANH TUYỀN - CHI NHÁNH I - Đại diện pháp luật: Đặng Thanh Tuyền
Địa chỉ: ấp Cái Keo, Xã An Phúc, Huyện Đông Hải, Tỉnh Bạc Liêu

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN SẢN XUẤT GIỐNG THỦY SẢN A HẢI

Mã số thuế: CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN SẢN XUẤT GIỐNG THỦY SẢN A HẢI - Đại diện pháp luật: Trần Thanh Hải
Địa chỉ: ấp 4, Thị trấn Gành Hào, Huyện Đông Hải, Tỉnh Bạc Liêu

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN HỒ HỮU VINH

Mã số thuế: DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN HỒ HỮU VINH - Đại diện pháp luật: Hồ Hữu Vinh
Địa chỉ: ấp 4, Thị trấn Gành Hào, Huyện Đông Hải, Tỉnh Bạc Liêu

CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN GIốNG THủY SảN THANH THôNG

Mã số thuế: CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN GIốNG THủY SảN THANH THôNG - Đại diện pháp luật: Lê Thanh Thông
Địa chỉ: ấp 4, Thị trấn Gành Hào, Huyện Đông Hải, Tỉnh Bạc Liêu

Công Ty TNHH Một Thành Viên Thủy Sản Việt Tuấn

Mã số thuế: Công Ty TNHH Một Thành Viên Thủy Sản Việt Tuấn - Đại diện pháp luật: Chung Quốc Tuấn
Địa chỉ: ấp Cây Thẻ, Xã Định Thành, Huyện Đông Hải, Tỉnh Bạc Liêu