Tra cứu thông tin doanh nghiệp

Các doanh nghiệp tại Huyện Vĩnh Lợi

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN HÀ GIANG BẠC LIÊU

Mã số thuế: CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN HÀ GIANG BẠC LIÊU - Đại diện pháp luật: Hà Hữu Trí
Địa chỉ: Số 67, Quốc lộ 1A, ấp Tân Tạo, Thị trấn Châu Hưng, Huyện Vĩnh Lợi, Tỉnh Bạc Liêu

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DỊCH VỤ VẬN TẢI SÁU ĐIẾC BẠC LIÊU

Mã số thuế: CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DỊCH VỤ VẬN TẢI SÁU ĐIẾC BẠC LIÊU - Đại diện pháp luật: Phan Tuấn
Địa chỉ: Số 80, ấp Tân Tạo, Thị trấn Châu Hưng, Huyện Vĩnh Lợi, Tỉnh Bạc Liêu

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN VÀNG BẠC NGUYỄN KHA

Mã số thuế: DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN VÀNG BẠC NGUYỄN KHA - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Kha
Địa chỉ: ấp Nhà Thờ, Xã Hưng Thành, Huyện Vĩnh Lợi, Tỉnh Bạc Liêu

CÔNG TY TNHH PRIMA - PHÁP - CHÂU ÂU

Mã số thuế: CÔNG TY TNHH PRIMA - PHÁP - CHÂU ÂU - Đại diện pháp luật: Phan Thanh Tâm
Địa chỉ: Số 499, Quốc lộ 1A, Xã Châu Hưng A, Huyện Vĩnh Lợi, Tỉnh Bạc Liêu

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN SẢN XUẤT KINH DOANH DƯƠNG SỬ

Mã số thuế: CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN SẢN XUẤT KINH DOANH DƯƠNG SỬ - Đại diện pháp luật: Dương Văn Sử
Địa chỉ: ấp Trà Hất, Xã Châu Thới, Huyện Vĩnh Lợi, Tỉnh Bạc Liêu

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN LÚA GIỐNG ĐÔNG XUÂN

Mã số thuế: CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN LÚA GIỐNG ĐÔNG XUÂN - Đại diện pháp luật: Huỳnh Trường Giang
Địa chỉ: Số 113, ấp Bắc Hưng, Xã Vĩnh Hưng A, Huyện Vĩnh Lợi, Tỉnh Bạc Liêu

HỢP TÁC XÃ QUYẾT THẮNG BẠC LIÊU

Mã số thuế: HỢP TÁC XÃ QUYẾT THẮNG BẠC LIÊU - Đại diện pháp luật: Nguyễn Trung Tấn
Địa chỉ: 104, ấp Xẻo Chích, Thị trấn Châu Hưng, Huyện Vĩnh Lợi, Tỉnh Bạc Liêu

HỘI NẠN NHÂN CHẤT ĐỘC DA CAM/ĐIÔXIN

Mã số thuế: HỘI NẠN NHÂN CHẤT ĐỘC DA CAM/ĐIÔXIN - Đại diện pháp luật: Lê Minh Hồng
Địa chỉ: ấp nhà Việc, Xã Châu Thới, Huyện Vĩnh Lợi, Tỉnh Bạc Liêu

HỘI NGƯỜI MÙ TỈNH BẠC LIÊU

Mã số thuế: HỘI NGƯỜI MÙ TỈNH BẠC LIÊU - Đại diện pháp luật: Đỗ Văn Đá
Địa chỉ: ấp Tân Long, Xã Long Thạnh, Huyện Vĩnh Lợi, Tỉnh Bạc Liêu

HỘI NGƯỜI CAO TUỔI HUYỆN VĨNH LỢI

Mã số thuế: HỘI NGƯỜI CAO TUỔI HUYỆN VĨNH LỢI - Đại diện pháp luật: Trần Văn Nay
Địa chỉ: ấp Nhà Việc, Xã Châu Thới, Huyện Vĩnh Lợi, Tỉnh Bạc Liêu

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TUYẾT MAI BẠC LIÊU

Mã số thuế: CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TUYẾT MAI BẠC LIÊU - Đại diện pháp luật: Nguyễn Tuyết Mai
Địa chỉ: ấp Cù Lao, Xã Hưng Hội, Huyện Vĩnh Lợi, Tỉnh Bạc Liêu

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI THUẬN MÙA

Mã số thuế: CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI THUẬN MÙA - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn út
Địa chỉ: ấp Phước Thạnh 2, Xã Long Thạnh, Huyện Vĩnh Lợi, Tỉnh Bạc Liêu

CHI NHÁNH 3 - DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN TRÒ CHƠI GIẢI TRÍ THANH THÚY

Mã số thuế: CHI NHÁNH 3 - DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN TRÒ CHƠI GIẢI TRÍ THANH THÚY - Đại diện pháp luật: Nguyễn Trường An
Địa chỉ: Số 09, ấp Tam Hưng, Xã Vĩnh Hưng, Huyện Vĩnh Lợi, Tỉnh Bạc Liêu

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN KIẾN THÀNH BẠC LIÊU

Mã số thuế: CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN KIẾN THÀNH BẠC LIÊU - Đại diện pháp luật: Lưu Công Mẫn
Địa chỉ: Số 443, ấp Tân Tạo, Thị trấn Châu Hưng, Huyện Vĩnh Lợi, Tỉnh Bạc Liêu

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG NGÂN HỒ

Mã số thuế: CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG NGÂN HỒ - Đại diện pháp luật: Đặng Minh Hồ
Địa chỉ: Số 186, ấp Phước Thạnh 1, Xã Long Thạnh, Huyện Vĩnh Lợi, Tỉnh Bạc Liêu

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI THỜI TRANG ANH VŨ

Mã số thuế: CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI THỜI TRANG ANH VŨ - Đại diện pháp luật: Lê Hoàng Vũ
Địa chỉ: Số 67, ấp Nhà Thờ, Thị trấn Châu Hưng, Huyện Vĩnh Lợi, Tỉnh Bạc Liêu

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG NGUYỄN TRƯỜNG GIANG

Mã số thuế: CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG NGUYỄN TRƯỜNG GIANG - Đại diện pháp luật: Nguyễn Trường Giang
Địa chỉ: Số 106, ấp Bắc Hưng, Xã Vĩnh Hưng A, Huyện Vĩnh Lợi, Tỉnh Bạc Liêu

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ QUYẾT THẮNG BẠC LIÊU

Mã số thuế: CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ QUYẾT THẮNG BẠC LIÊU - Đại diện pháp luật: Nguyễn Trung Tấn
Địa chỉ: Số 104, ấp Xẻo Chích, Thị trấn Châu Hưng, Huyện Vĩnh Lợi, Tỉnh Bạc Liêu

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN TƯ VẤN THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG MINH THÀNH

Mã số thuế: CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN TƯ VẤN THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG MINH THÀNH - Đại diện pháp luật: Phạm Kim Hiệp
Địa chỉ: Ngã ba Châu Thới, ấp Xẻo Chích, Thị trấn Châu Hưng, Huyện Vĩnh Lợi, Tỉnh Bạc Liêu

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN VẬT LIỆU XÂY DỰNG NGỌC YẾN

Mã số thuế: DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN VẬT LIỆU XÂY DỰNG NGỌC YẾN - Đại diện pháp luật: Nguyễn Minh Hồng Khanh
Địa chỉ: ấp Cái Dầy, Thị trấn Châu Hưng, Huyện Vĩnh Lợi, Tỉnh Bạc Liêu

CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM HOÀI LÂM

Mã số thuế: CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM HOÀI LÂM - Đại diện pháp luật: Lâm Vĩnh Hoài
Địa chỉ: Số 225, ấp Xẻo Chích, Thị trấn Châu Hưng, Huyện Vĩnh Lợi, Tỉnh Bạc Liêu

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN MINH THÀNH CHÍNH DANH

Mã số thuế: CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN MINH THÀNH CHÍNH DANH - Đại diện pháp luật: Phạm Thị Thúy Ngân
Địa chỉ: ấp Tân Tạo, Thị trấn Châu Hưng, Huyện Vĩnh Lợi, Tỉnh Bạc Liêu

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY PHÚC LONG

Mã số thuế: CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY PHÚC LONG - Đại diện pháp luật: Lê Quang Long
Địa chỉ: B12, Đường số 2, ấp Xẻo Chích, Thị trấn Châu Hưng, Huyện Vĩnh Lợi, Tỉnh Bạc Liêu

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN TƯ VẤN VÀ XÂY DỰNG TRƯỜNG NGUYÊN

Mã số thuế: CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN TƯ VẤN VÀ XÂY DỰNG TRƯỜNG NGUYÊN - Đại diện pháp luật: Ngô Văn Hổ
Địa chỉ: ấp Phước Thạnh 1, Xã Long Thạnh, Huyện Vĩnh Lợi, Tỉnh Bạc Liêu

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN GIẢI TRÍ QUỐC CƯỜNG

Mã số thuế: DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN GIẢI TRÍ QUỐC CƯỜNG - Đại diện pháp luật: Lê Quốc Cường
Địa chỉ: Số 189, ấp Trung Hưng, Xã Vĩnh Hưng, Huyện Vĩnh Lợi, Tỉnh Bạc Liêu

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN XÂY DỰNG MINH ANH BẠC LIÊU

Mã số thuế: CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN XÂY DỰNG MINH ANH BẠC LIÊU - Đại diện pháp luật: Huỳnh Yến Phương
Địa chỉ: Số 72, ấp Xẻo Chích, Thị trấn Châu Hưng, Huyện Vĩnh Lợi, Tỉnh Bạc Liêu

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN VẬT LIỆU XÂY DỰNG PHƯƠNG ANH BẠC LIÊU

Mã số thuế: DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN VẬT LIỆU XÂY DỰNG PHƯƠNG ANH BẠC LIÊU - Đại diện pháp luật: Trần Vi Phương
Địa chỉ: ấp Giồng Bướm A, Xã Châu Thới, Huyện Vĩnh Lợi, Tỉnh Bạc Liêu

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN TRÒ CHƠI GIẢI TRÍ NHUNG THỊNH

Mã số thuế: DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN TRÒ CHƠI GIẢI TRÍ NHUNG THỊNH - Đại diện pháp luật: Trần Cẩm Nhung
Địa chỉ: Số 226, ấp Trà Ban I, Xã Châu Hưng A, Huyện Vĩnh Lợi, Tỉnh Bạc Liêu

HỢP TÁC XÃ PHÚC AN

Mã số thuế: HỢP TÁC XÃ PHÚC AN - Đại diện pháp luật: Lâm Hòa Lý
Địa chỉ: 177, ấp Phước Thạnh 1, Xã Long Thạnh, Huyện Vĩnh Lợi, Tỉnh Bạc Liêu

CHI NHÁNH 3 - DOANH NGHIỆP TN BÙI NGỌC BÍCH

Mã số thuế: CHI NHÁNH 3 - DOANH NGHIỆP TN BÙI NGỌC BÍCH - Đại diện pháp luật: Nguyễn Quốc Việt
Địa chỉ: Số 18, ấp Phú Tòng, Xã Hưng Thành, Huyện Vĩnh Lợi, Tỉnh Bạc Liêu