Tra cứu thông tin doanh nghiệp

Các doanh nghiệp tại Huyện Phước Long

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN HỒNG DUYÊN NHÂN

Mã số thuế: DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN HỒNG DUYÊN NHÂN - Đại diện pháp luật: Đinh Hồng Nhân
Địa chỉ: Số 125, ấp Phước 2, Xã Vĩnh Phú Tây, Huyện Phước Long, Tỉnh Bạc Liêu

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN GIẢI TRÍ HIỀN HUY

Mã số thuế: DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN GIẢI TRÍ HIỀN HUY - Đại diện pháp luật: Trần Thanh Hiền
Địa chỉ: Số 321, ấp Vĩnh Hòa, Xã Vĩnh Thanh, Huyện Phước Long, Tỉnh Bạc Liêu

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN GIẢI TRÍ LÊ TIỀN

Mã số thuế: DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN GIẢI TRÍ LÊ TIỀN - Đại diện pháp luật: Lê Thanh Tiền
Địa chỉ: Số 119, ấp Tường 4, Xã Hưng Phú, Huyện Phước Long, Tỉnh Bạc Liêu

DOANH NGHIệP Tư NHâN TRò CHơI GIảI TRí PHạM HOàNG KHANG

Mã số thuế: DOANH NGHIệP Tư NHâN TRò CHơI GIảI TRí PHạM HOàNG KHANG - Đại diện pháp luật: Phạm Văn Ki
Địa chỉ: Số 52, ấp Mỹ Phú Đông, Xã Hưng Phú, Huyện Phước Long, Tỉnh Bạc Liêu

CôNG TY TNHH TôM GIốNG PHươNG HùNG - CHI NHáNH BạC LIêU

Mã số thuế: CôNG TY TNHH TôM GIốNG PHươNG HùNG - CHI NHáNH BạC LIêU - Đại diện pháp luật: Đặng Hoàng Phương
Địa chỉ: ấp Bình Hỗ, Xã Vĩnh Phú Tây, Huyện Phước Long, Tỉnh Bạc Liêu

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên Trang Trí Nội Thất Tiền Tuyến

Mã số thuế: Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên Trang Trí Nội Thất Tiền Tuyến - Đại diện pháp luật: Hàng Thanh Quyền
Địa chỉ: ấp Long Thành, Thị trấn Phước Long, Huyện Phước Long, Tỉnh Bạc Liêu

Doanh Nghiệp Tư Nhân Giải Trí Thanh Dẩn

Mã số thuế: Doanh Nghiệp Tư Nhân Giải Trí Thanh Dẩn - Đại diện pháp luật: Đỗ Thanh Dẩn
Địa chỉ: Số 70, ấp Bình Thạnh A, Xã Vĩnh Phú Tây, Huyện Phước Long, Tỉnh Bạc Liêu

Chi Nhánh 2- Doanh Nghiệp Tư Nhân Trò Chơi Giải Trí Thanh Thúy

Mã số thuế: Chi Nhánh 2- Doanh Nghiệp Tư Nhân Trò Chơi Giải Trí Thanh Thúy - Đại diện pháp luật: Lê Hàng Đăng Khải
Địa chỉ: Số 137, ấp Phước Thành, Xã Phước Long, Huyện Phước Long, Tỉnh Bạc Liêu

Doanh Nghiệp Tư Nhân Trò Chơi Giải Trí Lê Đức

Mã số thuế: Doanh Nghiệp Tư Nhân Trò Chơi Giải Trí Lê Đức - Đại diện pháp luật: Lê Văn Đức
Địa chỉ: Số 19, ấp Vĩnh Đông, Xã Vĩnh Thanh, Huyện Phước Long, Tỉnh Bạc Liêu

Công Ty TNHH Một Thành Viên Giải Trí Và Sự Kiện An Nguyễn

Mã số thuế: Công Ty TNHH Một Thành Viên Giải Trí Và Sự Kiện An Nguyễn - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thúy An
Địa chỉ: Số 51C, ấp Nội ô, Thị trấn Phước Long, Huyện Phước Long, Tỉnh Bạc Liêu

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên Hưng Thịnh Bạc Liêu

Mã số thuế: Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên Hưng Thịnh Bạc Liêu - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thành Ngoan
Địa chỉ: Số 491, ấp Long Thành, Thị trấn Phước Long, Huyện Phước Long, Tỉnh Bạc Liêu

Doanh Nghiệp Tư Nhân Trò Chơi Giải Trí Công Anh

Mã số thuế: Doanh Nghiệp Tư Nhân Trò Chơi Giải Trí Công Anh - Đại diện pháp luật: Đào Công Anh
Địa chỉ: Số 178B, ấp Long Thành, Thị trấn Phước Long, Huyện Phước Long, Tỉnh Bạc Liêu

Chi Nhánh Bạc Liêu Công Ty Cổ Phần Sản Xuất Thương Mại Xuất Nhập Khẩu Viễn Thông A

Mã số thuế: Chi Nhánh Bạc Liêu Công Ty Cổ Phần Sản Xuất Thương Mại Xuất Nhập Khẩu Viễn Thông A - Đại diện pháp luật: Huỳnh Việt Anh
Địa chỉ: Số 226B, 228B, ấp Long Thành, Thị trấn Phước Long, Huyện Phước Long, Tỉnh Bạc Liêu

Chi Nhánh 19 - Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Giống Thủy Sản Dương Hùng

Mã số thuế: Chi Nhánh 19 - Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Giống Thủy Sản Dương Hùng - Đại diện pháp luật: Dương Thùy Diễm
Địa chỉ: ấp Long Hải, Thị trấn Phước Long, Huyện Phước Long, Tỉnh Bạc Liêu

Chi Nhánh Xăng Dầu Đăng Khoa - Công Ty TNHH Một Thành Viên Xăng Dầu Hoàng Nghiệp

Mã số thuế: Chi Nhánh Xăng Dầu Đăng Khoa - Công Ty TNHH Một Thành Viên Xăng Dầu Hoàng Nghiệp - Đại diện pháp luật: Phạm Văn Nghiệp
Địa chỉ: ấp 2, Xã Phong Thạnh Tây B, Huyện Phước Long, Tỉnh Bạc Liêu

Công Ty TNHH Một Thành Viên Xuất Nhập Khẩu Mây Tre Thủy Tuyết

Mã số thuế: Công Ty TNHH Một Thành Viên Xuất Nhập Khẩu Mây Tre Thủy Tuyết - Đại diện pháp luật: Trương Thị ánh Tuyết
Địa chỉ: Số 28/B, ấp Nội ô, Thị trấn Phước Long, Huyện Phước Long, Tỉnh Bạc Liêu

Chi Nhánh 4 - Doanh Nghiệp Tư Nhân Trò Chơi Giải Trí Lê Hoàng Duy

Mã số thuế: Chi Nhánh 4 - Doanh Nghiệp Tư Nhân Trò Chơi Giải Trí Lê Hoàng Duy - Đại diện pháp luật: Lê Hoàng Duy
Địa chỉ: Số 202, ấp Vĩnh Hòa, Xã Vĩnh Thanh, Huyện Phước Long, Tỉnh Bạc Liêu

Doanh Nghiệp Tư Nhân Trò Chơi Giải Trí Dương Thanh

Mã số thuế: Doanh Nghiệp Tư Nhân Trò Chơi Giải Trí Dương Thanh - Đại diện pháp luật: Bùi Thanh Dương
Địa chỉ: Số 45C, ấp Nội ô, Thị trấn Phước Long, Huyện Phước Long, Tỉnh Bạc Liêu

Trung Tâm Dân số - Kế hoạch hóa gia đình

Mã số thuế: Trung Tâm Dân số - Kế hoạch hóa gia đình - Đại diện pháp luật: Lê Hoàng Ninh
Địa chỉ: ấp Hành Chính, TT. Phước Long,, Huyện Phước Long, Tỉnh Bạc Liêu

Phòng Tài Nguyên và Môi Trường

Mã số thuế: Phòng Tài Nguyên và Môi Trường - Đại diện pháp luật: Trần Hữu Đức
Địa chỉ: ấp Long Hậu, TT. Phước Long,, Huyện Phước Long, Tỉnh Bạc Liêu

Trường Mầm Non Sơn Ca

Mã số thuế: Trường Mầm Non Sơn Ca - Đại diện pháp luật: Trần Thị Nhung
Địa chỉ: ấp Nội Ô, TT. Phước Long,, Huyện Phước Long, Tỉnh Bạc Liêu

Phòng Lao Động - Thương Binh và Xã Hội

Mã số thuế: Phòng Lao Động - Thương Binh và Xã Hội - Đại diện pháp luật: Nguyễn Trung Kết
Địa chỉ: ấp Long Thành, TT. Phước Long,, Huyện Phước Long, Tỉnh Bạc Liêu

Trung Tâm Bồi Dưỡng Chính Trị

Mã số thuế: Trung Tâm Bồi Dưỡng Chính Trị - Đại diện pháp luật: Nguyễn Bá Dương
Địa chỉ: ấp Long Thành, TT. Phước Long,, Huyện Phước Long, Tỉnh Bạc Liêu

Phòng Nông Nghiệp Và Phát Triển Nông Thôn

Mã số thuế: Phòng Nông Nghiệp Và Phát Triển Nông Thôn - Đại diện pháp luật: Trần Văn Ân
Địa chỉ: 67A/ấp Long Hậu, TT. Phước Long,, Huyện Phước Long, Tỉnh Bạc Liêu

Chi Nhánh 2 - Doanh Nghiệp Tư Nhân Trò Chơi Giải Trí Lê Hoàng Duy

Mã số thuế: Chi Nhánh 2 - Doanh Nghiệp Tư Nhân Trò Chơi Giải Trí Lê Hoàng Duy - Đại diện pháp luật: Lê Hoàng Duy
Địa chỉ: Số 239, ấp Vĩnh Phú B, Xã Vĩnh Phú Đông, Huyện Phước Long, Tỉnh Bạc Liêu

Công Ty TNHH Một Thành Viên Tư Vấn Thiết Kế Khánh Hào

Mã số thuế: Công Ty TNHH Một Thành Viên Tư Vấn Thiết Kế Khánh Hào - Đại diện pháp luật: Trần Công Phong
Địa chỉ: ấp Long Thành, Thị trấn Phước Long, Huyện Phước Long, Tỉnh Bạc Liêu

Doanh Nghiệp Tư Nhân Trò Chơi Giải Trí Lê Hoàng Duy

Mã số thuế: Doanh Nghiệp Tư Nhân Trò Chơi Giải Trí Lê Hoàng Duy - Đại diện pháp luật: Lê Hoàng Duy
Địa chỉ: Số 252 ấp Vĩnh Hòa, Xã Vĩnh Thanh, Huyện Phước Long, Tỉnh Bạc Liêu

Công Ty TNHH Toàn Thịnh Phước Long

Mã số thuế: Công Ty TNHH Toàn Thịnh Phước Long - Đại diện pháp luật: Đặng Xuân Thảo
Địa chỉ: ấp Tường 3A, Xã Vĩnh Thanh, Huyện Phước Long, Tỉnh Bạc Liêu

Chi Nhánh 1 - Doanh Nghiệp Tư Nhân Võ Hoàng Mai

Mã số thuế: Chi Nhánh 1 - Doanh Nghiệp Tư Nhân Võ Hoàng Mai - Đại diện pháp luật: Mai Thanh Vũ
Địa chỉ: Số 207A, ấp Long Thành, Thị trấn Phước Long, Huyện Phước Long, Tỉnh Bạc Liêu

Công Ty TNHH Minh Phú Phước Long

Mã số thuế: Công Ty TNHH Minh Phú Phước Long - Đại diện pháp luật: Dương Kim Phú
Địa chỉ: Số 334, ấp Phước Thạnh, Xã Phước Long, Huyện Phước Long, Tỉnh Bạc Liêu