Tra cứu thông tin doanh nghiệp

Các doanh nghiệp tại Huyện Phước Long

CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HOA SEN TẠI PHƯỚC LONG - BẠC LIÊU

Mã số thuế: CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HOA SEN TẠI PHƯỚC LONG - BẠC LIÊU - Đại diện pháp luật: Lâm Ngọc Vủ
Địa chỉ: Tỉnh Lộ 2, ấp Long Thành, Thị trấn Phước Long, Huyện Phước Long, Tỉnh Bạc Liêu

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN TRƯỜNG MẦM NON THÚY ÁN

Mã số thuế: CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN TRƯỜNG MẦM NON THÚY ÁN - Đại diện pháp luật: Đặng Thị Ninh
Địa chỉ: Đường Nho Quang, ấp Long Đức, Thị trấn Phước Long, Huyện Phước Long, Tỉnh Bạc Liêu

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN LÝ QUỲNH LAM

Mã số thuế: CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN LÝ QUỲNH LAM - Đại diện pháp luật: Lý Thị Hiền Lam
Địa chỉ: ấp Long Hậu, Thị trấn Phước Long, Huyện Phước Long, Tỉnh Bạc Liêu

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN THỦY SẢN DƯƠNG KIỆT

Mã số thuế: DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN THỦY SẢN DƯƠNG KIỆT - Đại diện pháp luật: Dương Văn Kiệt
Địa chỉ: ấp 8B, Xã Phong Thạnh Tây A, Huyện Phước Long, Tỉnh Bạc Liêu

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN LÂM KIM BÍCH

Mã số thuế: DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN LÂM KIM BÍCH - Đại diện pháp luật: Lâm Kim Bích
Địa chỉ: ấp Phước II, Xã Vĩnh Phú Tây, Huyện Phước Long, Tỉnh Bạc Liêu

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN TRỌNG TÍN PHƯỚC LONG

Mã số thuế: DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN TRỌNG TÍN PHƯỚC LONG - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thanh Bình
Địa chỉ: ấp Bình Tốt A, Xã Vĩnh Phú Tây, Huyện Phước Long, Tỉnh Bạc Liêu

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN TƯ VẤN LUẬT THÀNH

Mã số thuế: CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN TƯ VẤN LUẬT THÀNH - Đại diện pháp luật: Phạm Hửu Hoàng
Địa chỉ: ấp Long Hòa, Thị trấn Phước Long, Huyện Phước Long, Tỉnh Bạc Liêu

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN DÂN ĐƯƠNG

Mã số thuế: DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN DÂN ĐƯƠNG - Đại diện pháp luật: Phạm Thị Hồng Nhiên
Địa chỉ: ấp Mỹ Tường 1, Xã Hưng Phú, Huyện Phước Long, Tỉnh Bạc Liêu

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG THÁI DƯƠNG BẠC LIÊU

Mã số thuế: CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG THÁI DƯƠNG BẠC LIÊU - Đại diện pháp luật: Mạc Hoàng Điễm
Địa chỉ: ấp Phước Hòa Tiền, Thị trấn Phước Long, Huyện Phước Long, Tỉnh Bạc Liêu

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN KIẾN TRÚC XANH BẠC LIÊU

Mã số thuế: CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN KIẾN TRÚC XANH BẠC LIÊU - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Lý
Địa chỉ: Số 68B, ấp Phước Thuận, Thị trấn Phước Long, Huyện Phước Long, Tỉnh Bạc Liêu

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN TRÒ CHƠI GIẢI TRÍ MINH THỨC

Mã số thuế: DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN TRÒ CHƠI GIẢI TRÍ MINH THỨC - Đại diện pháp luật: Trần Minh Thức
Địa chỉ: Số 60, ấp 12, Xã Phong Thạnh Tây B, Huyện Phước Long, Tỉnh Bạc Liêu

CHI NHÁNH II DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN TRÒ CHƠI NGUYỄN TRI NA

Mã số thuế: CHI NHÁNH II DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN TRÒ CHƠI NGUYỄN TRI NA - Đại diện pháp luật: Nguyễn Tri Na
Địa chỉ: Số 31, ấp Mỹ Tường I, Xã Hưng Phú, Huyện Phước Long, Tỉnh Bạc Liêu

CHI NHÁNH I DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN TRÒ CHƠI NGUYỄN TRI NA

Mã số thuế: CHI NHÁNH I DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN TRÒ CHƠI NGUYỄN TRI NA - Đại diện pháp luật: Nguyễn Tri Na
Địa chỉ: Số185, ấp Mỹ Phú Đông, Xã Hưng Phú, Huyện Phước Long, Tỉnh Bạc Liêu

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN XÂY DỰNG MINH KIỆT

Mã số thuế: CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN XÂY DỰNG MINH KIỆT - Đại diện pháp luật: Lê Minh Kiệt
Địa chỉ: Số 71, ấp Phước Thành, Xã Phước Long, Huyện Phước Long, Tỉnh Bạc Liêu

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN GIẢI TRÍ THANH NGOAN

Mã số thuế: DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN GIẢI TRÍ THANH NGOAN - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thanh Ngoan
Địa chỉ: ấp Huê 2, Xã Vĩnh Thanh, Huyện Phước Long, Tỉnh Bạc Liêu

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ĐĂNG KHOA TẠI BẠC LIÊU

Mã số thuế: CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ĐĂNG KHOA TẠI BẠC LIÊU - Đại diện pháp luật: Trần Phước Châu
Địa chỉ: ấp Long Đức, Thị trấn Phước Long, Huyện Phước Long, Tỉnh Bạc Liêu

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN TRÒ CHƠI GIẢI TRÍ KIM HÊN

Mã số thuế: DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN TRÒ CHƠI GIẢI TRÍ KIM HÊN - Đại diện pháp luật: Nguyễn Kim Hên
Địa chỉ: Số 29L, ấp Long Hòa, Thị trấn Phước Long, Huyện Phước Long, Tỉnh Bạc Liêu

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN TRÒ CHƠI NGUYỄN THANH TÙNG

Mã số thuế: DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN TRÒ CHƠI NGUYỄN THANH TÙNG - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thanh Tùng
Địa chỉ: ấp Long Thành, Thị trấn Phước Long, Huyện Phước Long, Tỉnh Bạc Liêu

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN TRÒ CHƠI TRỊNH THỊ KIỀU

Mã số thuế: DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN TRÒ CHƠI TRỊNH THỊ KIỀU - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Hoa
Địa chỉ: Số 146B, ấp Long Thành, Thị trấn Phước Long, Huyện Phước Long, Tỉnh Bạc Liêu

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN TRÒ CHƠI GIẢI TRÍ LONG SƠN

Mã số thuế: DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN TRÒ CHƠI GIẢI TRÍ LONG SƠN - Đại diện pháp luật: Huỳnh Long Sơn
Địa chỉ: Số 309A, ấp Long Thành, Thị trấn Phước Long, Huyện Phước Long, Tỉnh Bạc Liêu

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN XÂY DỰNG QUANG MINH BẠC LIÊU

Mã số thuế: CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN XÂY DỰNG QUANG MINH BẠC LIÊU - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Huyền Trân
Địa chỉ: ấp Phước Hòa Tiền, Thị trấn Phước Long, Huyện Phước Long, Tỉnh Bạc Liêu

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ XÂY DỰNG KHẮC MINH

Mã số thuế: CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ XÂY DỰNG KHẮC MINH - Đại diện pháp luật: Huỳnh Thị Hòa
Địa chỉ: Số 09, ấp Phước Tân, Xã Phước Long, Huyện Phước Long, Tỉnh Bạc Liêu

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN HỒNG DUYÊN NHÂN

Mã số thuế: DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN HỒNG DUYÊN NHÂN - Đại diện pháp luật: Đinh Hồng Nhân
Địa chỉ: Số 125, ấp Phước 2, Xã Vĩnh Phú Tây, Huyện Phước Long, Tỉnh Bạc Liêu

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN GIẢI TRÍ HIỀN HUY

Mã số thuế: DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN GIẢI TRÍ HIỀN HUY - Đại diện pháp luật: Trần Thanh Hiền
Địa chỉ: Số 321, ấp Vĩnh Hòa, Xã Vĩnh Thanh, Huyện Phước Long, Tỉnh Bạc Liêu

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN GIẢI TRÍ LÊ TIỀN

Mã số thuế: DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN GIẢI TRÍ LÊ TIỀN - Đại diện pháp luật: Lê Thanh Tiền
Địa chỉ: Số 119, ấp Tường 4, Xã Hưng Phú, Huyện Phước Long, Tỉnh Bạc Liêu

DOANH NGHIệP Tư NHâN TRò CHơI GIảI TRí PHạM HOàNG KHANG

Mã số thuế: DOANH NGHIệP Tư NHâN TRò CHơI GIảI TRí PHạM HOàNG KHANG - Đại diện pháp luật: Phạm Văn Ki
Địa chỉ: Số 52, ấp Mỹ Phú Đông, Xã Hưng Phú, Huyện Phước Long, Tỉnh Bạc Liêu

CôNG TY TNHH TôM GIốNG PHươNG HùNG - CHI NHáNH BạC LIêU

Mã số thuế: CôNG TY TNHH TôM GIốNG PHươNG HùNG - CHI NHáNH BạC LIêU - Đại diện pháp luật: Đặng Hoàng Phương
Địa chỉ: ấp Bình Hỗ, Xã Vĩnh Phú Tây, Huyện Phước Long, Tỉnh Bạc Liêu

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên Trang Trí Nội Thất Tiền Tuyến

Mã số thuế: Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên Trang Trí Nội Thất Tiền Tuyến - Đại diện pháp luật: Hàng Thanh Quyền
Địa chỉ: ấp Long Thành, Thị trấn Phước Long, Huyện Phước Long, Tỉnh Bạc Liêu

Doanh Nghiệp Tư Nhân Giải Trí Thanh Dẩn

Mã số thuế: Doanh Nghiệp Tư Nhân Giải Trí Thanh Dẩn - Đại diện pháp luật: Đỗ Thanh Dẩn
Địa chỉ: Số 70, ấp Bình Thạnh A, Xã Vĩnh Phú Tây, Huyện Phước Long, Tỉnh Bạc Liêu

Chi Nhánh 2- Doanh Nghiệp Tư Nhân Trò Chơi Giải Trí Thanh Thúy

Mã số thuế: Chi Nhánh 2- Doanh Nghiệp Tư Nhân Trò Chơi Giải Trí Thanh Thúy - Đại diện pháp luật: Lê Hàng Đăng Khải
Địa chỉ: Số 137, ấp Phước Thành, Xã Phước Long, Huyện Phước Long, Tỉnh Bạc Liêu