Tra cứu thông tin doanh nghiệp

Các doanh nghiệp tại Huyện Phước Long

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN TECH VINA BẠC LIÊU

Mã số thuế: CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN TECH VINA BẠC LIÊU - Đại diện pháp luật: Trương Thị Cẩm
Địa chỉ: ấp Long Thành, Thị trấn Phước Long, Huyện Phước Long, Tỉnh Bạc Liêu

CHI NHÁNH CỬA HÀNG XĂNG DẦU PHƯỚC LONG SỐ 1 - CÔNG TY CỔ PHẦN XĂNG DẦU DẦU KHÍ BẠC LIÊU

Mã số thuế: CHI NHÁNH CỬA HÀNG XĂNG DẦU PHƯỚC LONG SỐ 1 - CÔNG TY CỔ PHẦN XĂNG DẦU DẦU KHÍ BẠC LIÊU - Đại diện pháp luật: Cao Thanh Tuấn
Địa chỉ: ấp Long Thành, Xã Phước Long, Huyện Phước Long, Tỉnh Bạc Liêu

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ĐINH NHẬT NAM

Mã số thuế: CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ĐINH NHẬT NAM - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Mỹ Nương
Địa chỉ: ấp Long Đức, Thị trấn Phước Long, Huyện Phước Long, Tỉnh Bạc Liêu

CÔNG TY TNHH KHÁNH TÔN BẠC LIÊU

Mã số thuế: CÔNG TY TNHH KHÁNH TÔN BẠC LIÊU - Đại diện pháp luật: Tô Khánh Trung
Địa chỉ: ấp Long Thành, Thị trấn Phước Long, Huyện Phước Long, Tỉnh Bạc Liêu

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ VÀ KỸ THUẬT THÀNH PHÚ BẠC LIÊU

Mã số thuế: CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ VÀ KỸ THUẬT THÀNH PHÚ BẠC LIÊU - Đại diện pháp luật: Trần Ngọc Thái
Địa chỉ: ấp Nội ô, Thị trấn Phước Long, Huyện Phước Long, Tỉnh Bạc Liêu

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN VỮNG NÔNG BỀN PHÁT

Mã số thuế: CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN VỮNG NÔNG BỀN PHÁT - Đại diện pháp luật: Huỳnh Vă Bền
Địa chỉ: ấp Long Thành, Thị trấn Phước Long, Huyện Phước Long, Tỉnh Bạc Liêu

HỢP TÁC XÃ THÀNH CÔNG

Mã số thuế: HỢP TÁC XÃ THÀNH CÔNG - Đại diện pháp luật: Trương Văn Khánh
Địa chỉ: ấp Mỹ 2A, Xã Vĩnh Phú Đông, Huyện Phước Long, Tỉnh Bạc Liêu

CÔNG TY TNHH KHÁNH TÔN BẠC LIÊU

Mã số thuế: CÔNG TY TNHH KHÁNH TÔN BẠC LIÊU - Đại diện pháp luật: Tô Tuyết Ngân
Địa chỉ: ấp Long Thành, Thị trấn Phước Long, Huyện Phước Long, Tỉnh Bạc Liêu

CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HOA SEN TẠI PHƯỚC LONG - BẠC LIÊU

Mã số thuế: CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HOA SEN TẠI PHƯỚC LONG - BẠC LIÊU - Đại diện pháp luật: Lâm Ngọc Vủ
Địa chỉ: Tỉnh Lộ 2, ấp Long Thành, Thị trấn Phước Long, Huyện Phước Long, Tỉnh Bạc Liêu

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN TRƯỜNG MẦM NON THÚY ÁN

Mã số thuế: CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN TRƯỜNG MẦM NON THÚY ÁN - Đại diện pháp luật: Đặng Thị Ninh
Địa chỉ: Đường Nho Quang, ấp Long Đức, Thị trấn Phước Long, Huyện Phước Long, Tỉnh Bạc Liêu

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN LÝ QUỲNH LAM

Mã số thuế: CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN LÝ QUỲNH LAM - Đại diện pháp luật: Lý Thị Hiền Lam
Địa chỉ: ấp Long Hậu, Thị trấn Phước Long, Huyện Phước Long, Tỉnh Bạc Liêu

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN THỦY SẢN DƯƠNG KIỆT

Mã số thuế: DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN THỦY SẢN DƯƠNG KIỆT - Đại diện pháp luật: Dương Văn Kiệt
Địa chỉ: ấp 8B, Xã Phong Thạnh Tây A, Huyện Phước Long, Tỉnh Bạc Liêu

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN LÂM KIM BÍCH

Mã số thuế: DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN LÂM KIM BÍCH - Đại diện pháp luật: Lâm Kim Bích
Địa chỉ: ấp Phước II, Xã Vĩnh Phú Tây, Huyện Phước Long, Tỉnh Bạc Liêu

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN TRỌNG TÍN PHƯỚC LONG

Mã số thuế: DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN TRỌNG TÍN PHƯỚC LONG - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thanh Bình
Địa chỉ: ấp Bình Tốt A, Xã Vĩnh Phú Tây, Huyện Phước Long, Tỉnh Bạc Liêu

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN TƯ VẤN LUẬT THÀNH

Mã số thuế: CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN TƯ VẤN LUẬT THÀNH - Đại diện pháp luật: Phạm Hửu Hoàng
Địa chỉ: ấp Long Hòa, Thị trấn Phước Long, Huyện Phước Long, Tỉnh Bạc Liêu

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN DÂN ĐƯƠNG

Mã số thuế: DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN DÂN ĐƯƠNG - Đại diện pháp luật: Phạm Thị Hồng Nhiên
Địa chỉ: ấp Mỹ Tường 1, Xã Hưng Phú, Huyện Phước Long, Tỉnh Bạc Liêu

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG THÁI DƯƠNG BẠC LIÊU

Mã số thuế: CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG THÁI DƯƠNG BẠC LIÊU - Đại diện pháp luật: Mạc Hoàng Điễm
Địa chỉ: ấp Phước Hòa Tiền, Thị trấn Phước Long, Huyện Phước Long, Tỉnh Bạc Liêu

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN KIẾN TRÚC XANH BẠC LIÊU

Mã số thuế: CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN KIẾN TRÚC XANH BẠC LIÊU - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Lý
Địa chỉ: Số 68B, ấp Phước Thuận, Thị trấn Phước Long, Huyện Phước Long, Tỉnh Bạc Liêu

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN TRÒ CHƠI GIẢI TRÍ MINH THỨC

Mã số thuế: DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN TRÒ CHƠI GIẢI TRÍ MINH THỨC - Đại diện pháp luật: Trần Minh Thức
Địa chỉ: Số 60, ấp 12, Xã Phong Thạnh Tây B, Huyện Phước Long, Tỉnh Bạc Liêu

CHI NHÁNH II DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN TRÒ CHƠI NGUYỄN TRI NA

Mã số thuế: CHI NHÁNH II DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN TRÒ CHƠI NGUYỄN TRI NA - Đại diện pháp luật: Nguyễn Tri Na
Địa chỉ: Số 31, ấp Mỹ Tường I, Xã Hưng Phú, Huyện Phước Long, Tỉnh Bạc Liêu

CHI NHÁNH I DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN TRÒ CHƠI NGUYỄN TRI NA

Mã số thuế: CHI NHÁNH I DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN TRÒ CHƠI NGUYỄN TRI NA - Đại diện pháp luật: Nguyễn Tri Na
Địa chỉ: Số185, ấp Mỹ Phú Đông, Xã Hưng Phú, Huyện Phước Long, Tỉnh Bạc Liêu

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN XÂY DỰNG MINH KIỆT

Mã số thuế: CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN XÂY DỰNG MINH KIỆT - Đại diện pháp luật: Lê Minh Kiệt
Địa chỉ: Số 71, ấp Phước Thành, Xã Phước Long, Huyện Phước Long, Tỉnh Bạc Liêu

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN GIẢI TRÍ THANH NGOAN

Mã số thuế: DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN GIẢI TRÍ THANH NGOAN - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thanh Ngoan
Địa chỉ: ấp Huê 2, Xã Vĩnh Thanh, Huyện Phước Long, Tỉnh Bạc Liêu

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ĐĂNG KHOA TẠI BẠC LIÊU

Mã số thuế: CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ĐĂNG KHOA TẠI BẠC LIÊU - Đại diện pháp luật: Trần Phước Châu
Địa chỉ: ấp Long Đức, Thị trấn Phước Long, Huyện Phước Long, Tỉnh Bạc Liêu

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN TRÒ CHƠI GIẢI TRÍ KIM HÊN

Mã số thuế: DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN TRÒ CHƠI GIẢI TRÍ KIM HÊN - Đại diện pháp luật: Nguyễn Kim Hên
Địa chỉ: Số 29L, ấp Long Hòa, Thị trấn Phước Long, Huyện Phước Long, Tỉnh Bạc Liêu

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN TRÒ CHƠI NGUYỄN THANH TÙNG

Mã số thuế: DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN TRÒ CHƠI NGUYỄN THANH TÙNG - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thanh Tùng
Địa chỉ: ấp Long Thành, Thị trấn Phước Long, Huyện Phước Long, Tỉnh Bạc Liêu

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN TRÒ CHƠI TRỊNH THỊ KIỀU

Mã số thuế: DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN TRÒ CHƠI TRỊNH THỊ KIỀU - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Hoa
Địa chỉ: Số 146B, ấp Long Thành, Thị trấn Phước Long, Huyện Phước Long, Tỉnh Bạc Liêu

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN TRÒ CHƠI GIẢI TRÍ LONG SƠN

Mã số thuế: DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN TRÒ CHƠI GIẢI TRÍ LONG SƠN - Đại diện pháp luật: Huỳnh Long Sơn
Địa chỉ: Số 309A, ấp Long Thành, Thị trấn Phước Long, Huyện Phước Long, Tỉnh Bạc Liêu

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN XÂY DỰNG QUANG MINH BẠC LIÊU

Mã số thuế: CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN XÂY DỰNG QUANG MINH BẠC LIÊU - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Huyền Trân
Địa chỉ: ấp Phước Hòa Tiền, Thị trấn Phước Long, Huyện Phước Long, Tỉnh Bạc Liêu

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ XÂY DỰNG KHẮC MINH

Mã số thuế: CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ XÂY DỰNG KHẮC MINH - Đại diện pháp luật: Huỳnh Thị Hòa
Địa chỉ: Số 09, ấp Phước Tân, Xã Phước Long, Huyện Phước Long, Tỉnh Bạc Liêu