Tra cứu thông tin doanh nghiệp

Các doanh nghiệp tại Huyện Hoà Bình

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN TƯ VẤN VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG NGUYỄN KHANG

Mã số thuế: CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN TƯ VẤN VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG NGUYỄN KHANG - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thủ Khoa
Địa chỉ: ấp 15, Xã Vĩnh Hậu A, Huyện Hoà Bình, Tỉnh Bạc Liêu

CÔNG TY TNHH CHẾ BIẾN VÀ XUẤT NHẬP KHẨU THỦY SẢN BẢY HÙNG

Mã số thuế: CÔNG TY TNHH CHẾ BIẾN VÀ XUẤT NHẬP KHẨU THỦY SẢN BẢY HÙNG - Đại diện pháp luật: Hà Huy Hùng
Địa chỉ: ấp 14, Xã Vĩnh Mỹ B, Huyện Hoà Bình, Tỉnh Bạc Liêu

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN XĂNG DẦU LÂM NGUYỄN

Mã số thuế: DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN XĂNG DẦU LÂM NGUYỄN - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Dũng
Địa chỉ: ấp Vĩnh Mới, Xã Vĩnh Thịnh, Huyện Hoà Bình, Tỉnh Bạc Liêu

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN SONG NGUYỄN HB

Mã số thuế: CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN SONG NGUYỄN HB - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Hiếu
Địa chỉ: ấp Chùa Phật, Thị trấn Hòa Bình, Huyện Hoà Bình, Tỉnh Bạc Liêu

CHI NHÁNH HÒA BÌNH - CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THỦY SẢN DUY HUỲNH

Mã số thuế: CHI NHÁNH HÒA BÌNH - CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THỦY SẢN DUY HUỲNH - Đại diện pháp luật: Đỗ Văn Hạnh
Địa chỉ: ấp Thị Trấn A, Thị trấn Hòa Bình, Huyện Hoà Bình, Tỉnh Bạc Liêu

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN XÂY DỰNG QUỐC PHONG HB

Mã số thuế: CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN XÂY DỰNG QUỐC PHONG HB - Đại diện pháp luật: Nguyễn Quốc Phong
Địa chỉ: ấp Chùa Phật, Thị trấn Hòa Bình, Huyện Hoà Bình, Tỉnh Bạc Liêu

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HƯNG PHÁT VIỆT

Mã số thuế: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HƯNG PHÁT VIỆT - Đại diện pháp luật: Huỳnh Nguyễn Trúc Huy
Địa chỉ: ấp 16, Xã Vĩnh Hậu A, Huyện Hoà Bình, Tỉnh Bạc Liêu

CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN DịCH Vụ THươNG MạI XâY DựNG TRí THứC

Mã số thuế: CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN DịCH Vụ THươNG MạI XâY DựNG TRí THứC - Đại diện pháp luật: Đào Thị Hằng
Địa chỉ: ấp Vĩnh Lạc, Xã Vĩnh Thịnh, Huyện Hoà Bình, Tỉnh Bạc Liêu

CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN THươNG MạI ĐầU Tư DầU KHí NAM SôNG HậU TạI BạC LIêU 1

Mã số thuế: CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN THươNG MạI ĐầU Tư DầU KHí NAM SôNG HậU TạI BạC LIêU 1 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Xuân Nhựt
Địa chỉ: ấp Thị Trấn A, Thị trấn Hòa Bình, Huyện Hoà Bình, Tỉnh Bạc Liêu

CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN TRầN NGUYễN BạC LIêU

Mã số thuế: CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN TRầN NGUYễN BạC LIêU - Đại diện pháp luật: Trần Văn Hậu
Địa chỉ: ấp 17, Xã Vĩnh Bình, Huyện Hoà Bình, Tỉnh Bạc Liêu

DOANH NGHIệP Tư NHâN VàNG BạC NGọC HâN PHáT

Mã số thuế: DOANH NGHIệP Tư NHâN VàNG BạC NGọC HâN PHáT - Đại diện pháp luật: Hà Kim Thủy
Địa chỉ: Số 341, ấp 15, Xã Vĩnh Mỹ B, Huyện Hoà Bình, Tỉnh Bạc Liêu

CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN HồNG PHáT BạC LIêU

Mã số thuế: CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN HồNG PHáT BạC LIêU - Đại diện pháp luật: Đặng Văn Lâm
Địa chỉ: ấp Chùa Phật, Thị trấn Hòa Bình, Huyện Hoà Bình, Tỉnh Bạc Liêu

Chi Nhánh 10 - Doanh Nghiệp Tư Nhân Trò Chơi Giải Trí Lê Hoàng Duy

Mã số thuế: Chi Nhánh 10 - Doanh Nghiệp Tư Nhân Trò Chơi Giải Trí Lê Hoàng Duy - Đại diện pháp luật: Lê Hoàng Duy
Địa chỉ: Số 176, ấp An Nghiệp, Xã Vĩnh Mỹ B, Huyện Hoà Bình, Tỉnh Bạc Liêu

CHI NHáNH 8 - DOANH NGHIệP Tư NHâN TRò CHơI GIảI TRí Lê HOàNG DUY

Mã số thuế: CHI NHáNH 8 - DOANH NGHIệP Tư NHâN TRò CHơI GIảI TRí Lê HOàNG DUY - Đại diện pháp luật: Lê Hoàng Duy
Địa chỉ: Số 79, ấp 19, Xã Vĩnh Bình, Huyện Hoà Bình, Tỉnh Bạc Liêu

Doanh Nghiệp Tư Nhân Thủy Sản Khánh Vy

Mã số thuế: Doanh Nghiệp Tư Nhân Thủy Sản Khánh Vy - Đại diện pháp luật: Nguyễn Đăng Khoa
Địa chỉ: Số 204, ấp Vĩnh Lạc, Xã Vĩnh Thịnh, Huyện Hoà Bình, Tỉnh Bạc Liêu

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên Nguyễn Định Bạc Liêu

Mã số thuế: Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên Nguyễn Định Bạc Liêu - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Định
Địa chỉ: Số 49, ấp 12, Xã Vĩnh Hậu A, Huyện Hoà Bình, Tỉnh Bạc Liêu

Hợp Tác Xã Nông Nghiệp Vĩnh Cường

Mã số thuế: Hợp Tác Xã Nông Nghiệp Vĩnh Cường - Đại diện pháp luật: Trịnh Văn Cường
Địa chỉ: ấp An Thành, Xã Vĩnh Mỹ B, Huyện Hoà Bình, Tỉnh Bạc Liêu

Công Ty TNHH Một Thành Viên Thủy Sản Vĩnh Phúc

Mã số thuế: Công Ty TNHH Một Thành Viên Thủy Sản Vĩnh Phúc - Đại diện pháp luật: Nguyễn Vĩnh Phúc
Địa chỉ: ấp Vĩnh Lạc, Xã Vĩnh Thịnh, Huyện Hoà Bình, Tỉnh Bạc Liêu

Chi Nhánh 11 Doanh Nghiệp Tư Nhân Trò Chơi Giải Trí Nguyễn Thành Lập

Mã số thuế: Chi Nhánh 11 Doanh Nghiệp Tư Nhân Trò Chơi Giải Trí Nguyễn Thành Lập - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thành Lập
Địa chỉ: Số 222, ấp 21, Xã Minh Diệu, Huyện Hoà Bình, Tỉnh Bạc Liêu

Doanh Nghiệp Tư Nhân Trò Chơi Giải Trí Thanh Thúy

Mã số thuế: Doanh Nghiệp Tư Nhân Trò Chơi Giải Trí Thanh Thúy - Đại diện pháp luật: Tô Thanh Thúy
Địa chỉ: Số 59B, ấp 18, Xã Vĩnh Bình, Huyện Hoà Bình, Tỉnh Bạc Liêu

Chi Nhánh I - Công Ty TNHH Công Nghệ Thủy Sản Anh Quốc

Mã số thuế: Chi Nhánh I - Công Ty TNHH Công Nghệ Thủy Sản Anh Quốc - Đại diện pháp luật: Trần Quốc Anh
Địa chỉ: ấp 15, Xã Vĩnh Mỹ B, Huyện Hoà Bình, Tỉnh Bạc Liêu

Chi Nhánh 7 - Doanh Nghiệp Tư Nhân Trò Chơi Giải Trí Lê Hoàng Duy

Mã số thuế: Chi Nhánh 7 - Doanh Nghiệp Tư Nhân Trò Chơi Giải Trí Lê Hoàng Duy - Đại diện pháp luật: Lê Hoàng Duy
Địa chỉ: Số 171, ấp Đồng Lớn 2, Xã Vĩnh Mỹ B, Huyện Hoà Bình, Tỉnh Bạc Liêu

Chi Nhánh 6 - Doanh Nghiệp Tư Nhân Trò Chơi Giải Trí Lê Hoàng Duy

Mã số thuế: Chi Nhánh 6 - Doanh Nghiệp Tư Nhân Trò Chơi Giải Trí Lê Hoàng Duy - Đại diện pháp luật: Lê Hoàng Duy
Địa chỉ: Số 201, ấp 18, Xã Vĩnh Bình, Huyện Hoà Bình, Tỉnh Bạc Liêu

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Tư Vấn Và Đầu Tư Xây Dựng Thanh Nguyễn

Mã số thuế: Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Tư Vấn Và Đầu Tư Xây Dựng Thanh Nguyễn - Đại diện pháp luật: Trần Văn Hấu
Địa chỉ: Quốc Lộ 1A, ấp An Khoa, Xã Vĩnh Mỹ B, Huyện Hoà Bình, Tỉnh Bạc Liêu

Chi Nhánh 5 - Doanh Nghiệp Tư Nhân Trò Chơi Giải Trí Lê Hoàng Duy

Mã số thuế: Chi Nhánh 5 - Doanh Nghiệp Tư Nhân Trò Chơi Giải Trí Lê Hoàng Duy - Đại diện pháp luật: Lê Hoàng Duy
Địa chỉ: Số 13, ấp 19, Xã Vĩnh Bình, Huyện Hoà Bình, Tỉnh Bạc Liêu

Chi Nhánh Bạc Liêu - Công Ty TNHH Thương Mại Kỹ Thuật Thuận Phát

Mã số thuế: Chi Nhánh Bạc Liêu - Công Ty TNHH Thương Mại Kỹ Thuật Thuận Phát - Đại diện pháp luật: Trương Bửu Đoàn
Địa chỉ: ấp 15, Xã Vĩnh Mỹ B, Huyện Hoà Bình, Tỉnh Bạc Liêu

Doanh Nghiệp Tư Nhân Thành Phát Hòa Bình

Mã số thuế: Doanh Nghiệp Tư Nhân Thành Phát Hòa Bình - Đại diện pháp luật: Lê Chí Thức
Địa chỉ: ấp Thị Trấn A, Thị trấn Hòa Bình, Huyện Hoà Bình, Tỉnh Bạc Liêu

Công Ty TNHH Thực Phẩm Hợp Nhất Da

Mã số thuế: Công Ty TNHH Thực Phẩm Hợp Nhất Da - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Số 12, Quốc Lộ 1A, ấp Thị trấn A, Thị trấn Hòa Bình, Huyện Hoà Bình, Tỉnh Bạc Liêu

Công Ty TNHH Một Thành Viên Tư Vấn Xây Dựng Và Dịch Vụ Thương Mại Thành Tâm

Mã số thuế: Công Ty TNHH Một Thành Viên Tư Vấn Xây Dựng Và Dịch Vụ Thương Mại Thành Tâm - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: ấp A1, Thị trấn Hòa Bình, Huyện Hoà Bình, Tỉnh Bạc Liêu

Công Ty TNHH Một Thành Viên Khiêm Hân

Mã số thuế: Công Ty TNHH Một Thành Viên Khiêm Hân - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: ấp Chùa Phật, Thị trấn Hòa Bình, Huyện Hoà Bình, Tỉnh Bạc Liêu